Nedotujte spalovnářskou lobby, vyzvala politiky Arnika

Vratislav Dostál

K zastavení toku veřejných financí do hrozící výstavby kontroverzních spaloven vyzvalo dopisem ministra Tomáše Chalupu sdružení Arnika. Podle ekologů by peníze měl naopak nasměrovat k podpoře třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadu.

Ekologické sdružení Arnika vyzvalo ministra životního prostředí Tomáše Chalupu k zastavení toku veřejných financí do hrozící výstavby kontroverzních spaloven. Ve středu se totiž v Praze koná schůzka mezi zástupci Evropské komise a ministerstva životního prostředí. Česká republika přitom podle nové zprávy Evropské komise patří k nejslabším právě v odpadovém hospodářství. Ekologické sdružení zároveň vyzvalo eurokomisaře Janise Potočnika, aby zamezil financování nových spaloven z evropských peněz.

„Apelujeme na ministra životního prostředí hlavně proto, že by to měl být on, kdo bude hájit zájmy ochrany lidského zdraví a přírody před exhalacemi,“ uvedl vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Matěj Man ze sdružení Arnika. „Považujeme za nezbytné, aby se postavil záměrům ministra průmyslu Kuby a spalovnářské lobby a prosadil více veřejných peněz pro recyklaci místo megaspaloven. Žádáme i eurokomisaře Potočnika, aby v nových operačních programech nebylo místo pro financování spaloven, které ničí cenné suroviny v hodnotě miliard korun ročně,“ dodal Man.

Ministr Kuba podle něj chce ve své Surovinové politice a Státní energetické koncepci prosadit masivní podporu spalovnám odpadů. Podle sdružení Arnika to poškodí životní prostředí, vystaví občany riziku úniků nebezpečných látek a navíc jde o velmi nehospodárný krok. Místo toho ekologické sdružení navrhuje výstavbu menších recyklačních linek a podporu prevence vzniku odpadu, které lze lépe financovat, protože nejsou tak nákladné, a navíc zaměstnají více lidí.

„Na politice ministra Kuby je zcela zřejmé, že jejím hlavním cílem je vyhnout se reálně hrozícímu postihu za nedodržování evropské směrnice o odpadech z roku 2008. Zároveň ale nechce podpořit předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace natolik, aby mohlo ohrozit plány na masivní výstavbu spaloven. Do roku 2040 plánuje spalovat osmdesát procent spalitelných odpadů, které zbyly po recyklaci. Pálit se mají nejen v nových spalovnách, ale i v teplárnách, elektrárnách a cementárnách,“ upozornil na souvislosti předseda Arniky Jindřich Petrlík s tím, že tyto a další výhrady shrnuli experti nevládní organizace do připomínek, které ministerstvům minulý týden zaslali.

Ekologové současně připomínají, že Česká republika skončila v poslední hodnotící zprávě Evropské komise mezi deseti nejhoršími unijními státy v nakládání s odpady. Češi průměrně recyklují dvaačtyřicet kilogramů odpadů ročně. Průměr evropských států je 122 kg a nejlepší státy, jako třeba Německo, recyklují celých 262 kilo odpadu na osobu a rok.

Přestože jsou v současnosti spalovny na poměrně vysoké technické úrovni, stále při jejich provozu vzniká popel a popílek s vysokým obsahem například těžkých kovů včetně rtuti, dioxinů a dalších takzvaných perzistentních organických látek. Při nevhodném způsobu nakládání s tímto materiálem, ke kterému u nás podle zjištění sdružení Arnika dochází, mohou nebezpečné látky unikat do životního prostředí.

Část z nich se kumuluje v potravním řetězci a může tak dojít i ke kontaminaci potravin, jak dokládají například případy z Francie nebo Velké Británie. Tuto špatnou praxi navíc předložená surovinová politika doporučuje ještě rozšířit.

Podle Arniky Česká republika doposud nevyčerpala možnosti, které nabízí důkladná recyklace. Upozorňuje na to její kampaň Nespaluj, recykluj! Podle ekologů spalovna zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin a dodávají, že se jejich recyklací uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení.

Zároveň podle nich není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství, tvrdí ekologové.