Arnika: Olomoucký kraj spalovnu nepotřebuje, přesto ji politici prosazují

Vratislav Dostál

Vedení Olomouckého kraje se rozhodlo prosazovat výstavbu spalovny odpadů i přesto, že produkce komunálních odpadů v kraji klesá. Proti projektu se postavili místní občané: na pondělní odpoledne naplánovali protestní pochod Přerovem.

Vedení Olomouckého kraje prosazuje výstavbu spalovny odpadů, kterou podle ekologů kraj nepotřebuje. Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji podobně jako v Kraji Vysočina navrhla firma FITE a podle ekologů je opět jeho výsledkem plán na stavbu velké spalovny odpadů, která by mohla vyrůst v Přerově.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Ekologické sdružení Arnika s tímto způsobem nakládání s odpady nesouhlasí. Současně upozorňuje na potřebu předcházení vzniku odpadů, větší míru recyklace a podporu kompostování a dalšího využívání surovin. Proti projektu se hlasitě postavili i místní občané, kteří na pondělní odpoledne naplánovali protestní pochod Přerovem.

„Je politováníhodné, že politici Olomouckého kraje prosazují systém spalovny navzdory odmítavému postoji veřejnosti a odborníků. Jistě by bylo lépe podpořit pokles odpadu a doplnit ho lepším systémem recyklace a kompostování,“ uvedl v tiskovém prohlášení Matěj Man, vedoucí kampaně Arniky, Nespaluj, recykluj!.

„Podle vyhodnocení plánu odpadového hospodářství v Olomouckém kraji za rok 2010 produkce komunálního odpadu za poslední tři roky klesá,“ doplnil Man s tím, že ke snižování produkce odpadu bude členské státy směrovat v budoucnu také politika Evropské unie.

Arnika současně upozorňuje, že studie Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNO) měla zhodnotit možnosti řešení odpadové otázky v kraji tak, aby systém představoval nejvhodnější řešení pro budoucí nakládání s odpady z hlediska ekonomického, environmentálního, energetického i sociálního a byl dlouhodobě udržitelný.

„Je pozoruhodné, že téměř všechny tyto systémy končí doporučením výstavby spalovny. Krajským politikům je tak řešení v podobě spalovny firmou nabídnuto na stříbrném podnose a ti se dále nezabývají řešením třeba ekonomicky a environmentálně výhodnějším,“ uvedl Matěj Man.

Spalovna v Olomouckém kraji by měla mít kapacitu 150 000 tun spáleného odpadu ročně i více. To podle ekologů znamená ekonomicky velmi náročnou investici ve výši 2,5 — 4,5 miliard korun. Podle Arniky zařízení této kapacity ročně vyprodukuje až 50 000 tun odpadu v podobě strusky, popele a popílku.

„Z toho asi 5 000 tun představuje toxický odpad z čištění kouřových plynů s vysokým obsahem dioxinů, těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků, většinou označovaný jako popílek. Spálení jedné tuny odpadu je energeticky velmi nevýhodné v porovnání s energií, která se ušetří při recyklaci tuny odpadu,“ uvedla Arnika v tiskovém prohlášení.

Zástupci Olomouckého kraje podle Arniky přesto sáhli po jednoduchém řešení v podobě spalovny. Podle ekologů je navíc problematické zvýšení dopravy v důsledku centralizovaného svozu odpadu.

    Diskuse