Recyklaci obalů jsme spočítali špatně, přiznalo Chalupovo ministerstvo

Vratislav Dostál

Výsledky ministerstva životního prostředí, podle kterých patří Česká republika mezi přeborníky v recyklaci použitých obalů ze zboží, jsou pouhou chybou ve výpočtu. Skutečná recyklace je mnohem nižší, přiznalo ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí přiznalo ekologům z Hnutí DUHA, že údajná rekordní recyklace obalů byla chybou ve výpočtu. Přitom nejde o žádnou drobnost. Například u papíru je skutečná recyklace asi o čtvrtinu nižší než ministertsvo udává: činí kolem sedmdesáti namísto údajných čtyřiadevadesáti procent.

„Optimistické zprávy o tom, jak patříme mezi přeborníky v recyklaci, jsou jedna velká blamáž ministerstva životního prostředí. Chyba ve výpočtu je hloupá, ale zaslouží si uznání, že ji ministerští úředníci čestně přiznali,“ uvedl vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA Ivo Kropáček

Chyba spočívá v neúplnosti ministerských statistik, které uvádějí, kolik odpadků je vyprodukováno a jakým způsobem je s nimi nakládáno. Přepočet ukázal, že součet recyklovaných, skládkovaných a spálených odpadků je mnohem větší než množství, které podle ministerstva údajně vzniklo.

Česká republika tak měla například v roce 2010 — novější čísla zatím ministerstvo neuveřejnilo — údajně vyprodukovat 353 tisíc tun papírových obalů. Recyklováno, spáleno nebo vyhozeno na skládky však bylo ve skutečnosti pouhých 489 tisíc tun, tedy o třetinu více.

Úředníci Chalupova resortu již přiznali, že příčinou je chyba ve výpočtech, neboť v některých statistikách chybí odpadky, jež nejsou evidované. „Česká republika ve skutečnosti recykluje pouze asi pětadvacet procent komunálního odpadu. Německo však využívá více než polovinu a belgické Vlámsko už dvaasedmdesát procent odpadků. Na českých skládkách nebo ve spalovnách tak zbytečně končí recyklovatelné suroviny za tři miliardy korun ročně,“ uvedli ekologové.

„Ve skutečnosti úspěšné evropské země, jako je Německo nebo belgické Vlámsko, recyklují několikrát více než my. Ministr Chalupa by měl nasměrovat evropské fondy do recyklačních programů pro města a obce, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Nemá smysl peníze sypat do obřích spaloven odpadků, které by pohlcovaly i tisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin,“ vysvětlil Kropáček.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa přitom údajnými výbornými výsledky argumentuje, když prosazuje, aby stát seškrtal plány na větší recyklaci a namísto toho nasypal miliardy korun do stavby obřích spaloven odpadků.

Podle ekologů jde v krátké době již o třetí problém ministra Chalupy s nevěrohodnými údaji o odpadech. Nejprve nechal přepočítat údaje o nakládání s komunálními odpady, čímž produkce — a potažmo poptávka po nových spalovnách či skládkách — skokově stoupla o milión tun. Posléze ve zprávě, kterou předložil poslancům, manipuloval s daty, když ze dvou statistik, které jsou vzájemně v rozporu, vždy používal tu, která pro něj vychází lépe, a druhou zamlčoval.

Podle Kropáčka hnutí DUHA prosazuje, aby vláda investovala peníze z evropských fondů do lepší recyklace a snadnějšího třídění odpadků. Ekologická organizace podporuje také chytrou výrobu energie z vytříděného odpadu, například v bioplynových stanicích — ale nesouhlasí se stavbou obřích spaloven směsného odpadu, které mají zlikvidovat i velké množství kvalitních, recyklovatelných surovin.