Hnutí DUHA zažalovalo Ústecký kraj kvůli výstavbě spalovny v Mostu

Vratislav Dostál

Hnutí DUHA zažalovalo Ústecký kraj kvůli územnímu rozhodnutí na projekt spalovny v Mostu. Ekologové se již dříve odvolali proti vydání územního rozhodnutí stavebního úřadu o výstavbě spalovny. Ústecký kraj ale v odvolacím řízení toto rozhodnutí potvrdil.

Hnutí DUHA zažalovalo Ústecký kraj kvůli územnímu rozhodnutí na projekt megaspalovny v Mostu. Ekologická organizace kritizuje nestandardní přípravu kontroverzního projektu. Plánovaná megaspalovna by totiž měla každý rok pohlcovat desítky tisíc tun kvalitních surovin, které je možné recyklovat.

Podle odpadového experta Hnutí DUHA Ivo Kropáčka má spalovna každoročně pohltit desetitisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. „Přitom těžba, kácení a dolování přírodních surovin, kterými je budeme muset nahradit, způsobí ještě větší ekologické škody než samotná spalovna,“ uvedl Kropáček v tiskovém prohlášení.

Ústecký kraj přitom v roce 2010 recykloval pouhou třetinu komunálních odpadů, zatímco schválený krajský i národní plán nakládání s odpady požadují recyklovat celou polovinu. Projekt je podle ekologů navíc extrémně nákladný, měl by stát 3,8 miliard korun, přičemž žádá o dotaci 1,1 miliardy z evropských fondů určených na zlepšení recyklace.

Společnost United Energy, provozovatel elektrárny v Komořanech a zájemce o výstavbu spalovny, podepsala s městem Most dohodu o spolupráci při přípravě výstavby spalovny a město finančně podporuje. Přitom rozhodnutí o umístění spalovny odpadů v Mostu - Komořanech vydal právě mostecký stavební úřad. O nestrannosti mosteckých úředníků lze proto podle ekologů důvodně pochybovat.

Obyvatelé Ústeckého kraje už nyní dýchají nadměrně špinavý vzduch a spalovna by přispěla k dalšímu znečištění. Důležité podkladové studie hodnotící vliv spalovny na životní prostředí měly úřady v době projednávání stavby s veřejností schované v šuflících, namísto aby je zveřejnily. Celé řízení nezodpovědělo otázku, kam se bude odvážet toxický popílek a škvára zbylá po spálení odpadků.

„Rozhodování o umístění spalovny v Mostu obsahuje řadu nedostatků — územní řízení by například určitě neměl vést úřad, který má na výstavbě evidentní zájem. Důležité studie hodnotící vliv spalovny na životní prostředí nemají být schovány v šuflíku úředníků, ale zveřejněny,“ uvedl Kropáček.

Nejen proto ekologové z Hnutí DUHA se stavbou obří spalovny směsného odpadu, která zbytečně zničí velké množství kvalitních, recyklovatelných surovin a bude produkovat toxický odpad, nesouhlasí. Naopak prosazují, aby vláda i kraj investovaly peníze z evropských fondů do snížení produkce odpadů, lepší recyklace a snadnějšího třídění odpadků.