Vychází nová publikace s příklady dobré praxe v recyklaci komunálního odpadu

Vratislav Dostál

Nová publikace by měla být podle ekologů vzorem pro chystaný odpadový zákon. Vládní návrh přitom namísto slibovaného zvýšení recyklace pouze přesunuje odpady ze skládek do spaloven a násobně zdražuje skládkování odpadů.

Hnutí DUHA vydalo novou publikaci s příklady dobré praxe v třídění a recyklaci komunálního odpadu. Na příkladech jedenácti měst a obcí v Čechách i na Moravě publikace dokazuje, jak se osvědčil sběr tříděného odpadu přímo od domů, platba domácností za odpad motivující k třídění a oddělený sběr kuchyňských a zahradních odpadů.

„Jedenáct obecních příkladů dobré praxe ukazuje, že města a obce mohou snadno finančně či jinak motivovat domácnosti k vyšší recyklaci a nižšímu skládkování odpadů,“ tvrdí odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček. Míra recyklace komunálních odpadů v uvedených sídlech často překračuje národní průměr (pouhých pětatřicet procent), naopak minimálně plní černé popelnice, jejichž obsah končí na skládkách či ve spalovnách.

Například třicetitisícové město Písek recyklovalo v roce 2014 více než šestašedesát procent komunálních odpadů a produkovalo o polovinu méně zbytkových odpadů na osobu, než činil národní průměr. V obci Březí u Mikulova recyklují třiapadesát procent komunálních odpadů a do černých popelnic na směsný odpad dávají méně než třetinu národního průměru.

Také jihomoravský Kyjov zlepšil všem domácnostem recyklační služby, když jim rozdal kontejnery na bioodpad. Díky tomu pokleslo množství směsných komunálních odpadů a domácnostem klesly poplatky za odpad na polovinu. A moravskoslezský Fulnek motivuje domácnosti k vyššímu třídění výší poplatku odvíjející se od velikosti popelnice na směsný odpad. Míra recyklace zde činí šedesát procent, dvakrát více než národní průměr.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (hnutí ANO) představil návrh nového zákona o odpadech. Namísto vládou slíbeného zvýšení recyklace návrh jen přesunuje odpady ze skládek do spaloven a násobně zdražuje skládkování odpadů. „V zákoně zcela chybí ekonomická motivace pro obce, aby zavedly lepší recyklační služby a odpady namísto skládkování především třídily a recyklovaly tak, jak to dělají obce v prezentované publikaci,“ zdůrazňují ekologové.

Hnutí DUHA nicméně vítá, že ministerstvo životního prostředí v novém návrhu zákona usnadnilo obcím zavádění motivačních plateb za odpad, takže nyní ve více obcích může platit, že kdo třídí, platí méně než ten, kdo na třídění rezignuje.