Olomoucký kraj nepočítá s vyšší recyklací odpadů. Chce je především spalovat

Vratislav Dostál

Namísto snižování produkce odpadů a zvýšení úrovně recyklace Olomoucký kraj plánuje vybudovat sedm odpadových center, kde by se odpad lisoval a posílal efektivněji ke spálení. Veřejnost může plán nakládání připomínkovat do 9. listopadu.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje v pondělí na veřejném zasedání projedná krajský plán nakládání s odpady. Ekologové politikům vyčítají, že prakticky nepočítá s vyšší recyklací. Odpadovým cílem Olomouckého kraje na příštích deset let je naopak „podporovat výstavbu zařízení k energetickému využití odpadů“.

Recyklace se má zvýšit léty 2013 a 2025 pouze o 1 055 tun. Cíl pro recyklaci bioodpadu, který tvoří celkově až třetinu komunálních odpadů, plán neobsahuje vůbec. Veřejnost může dokument připomínkovat do 9. listopadu.

„O miliardu a čtvrt vyšší investice mají zaplatit občané a obce v Olomouckém kraji kvůli nízkým a dávno překonaným cílům recyklace a kvůli spalovací protievropské politice ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO,“ komentuje plán Ivo Kropáček z Hnutí DUHA.

Olomoucký kraj je tak dalším v řadě krajů, které se staví proti recyklační odpadové politice Evropské unie a v přímém rozporu s ní chce odpady především spalovat. Evropská komise i Evropský parlament požadují, aby se recyklace komunálních odpadů zvýšila do roku 2030 na sedmdesát procent. Evropský parlament navíc odmítá dotovat spalovny z unijních fondů. Evropská komise by je měla dávat pouze na priority: prevenci, opakované použití a recyklaci.

Olomoucký kraj v recyklaci všech komunálních odpadů již nyní výrazně zaostává s dvaceti procenty za průměrnou recyklací v České republice (35 %) i v Evropské unii. Je tak dokonce horší než Bulharsko a staví se po bok velmi špatným výsledkům Řecka nebo Kypru. Kraj tak kvůli nízké recyklaci vytvoří v roce 2025 163 tisíc tun směsných komunálních odpadů. Ty však od roku 2024 nebude moci podle nového odpadového zákona skládkovat.

Ekologové přitom nepochybují o tom, že prostor pro zvýšení recyklace je obrovský. Zatímco průměrná produkce skládkovaných a spalovaných (směsných) komunálních odpadů v Olomouckém kraji byla v roce 2013 cca 269 kilogramů na osobu za rok, v belgickém Vlámsku je to jen 150 kilo. „Přitom pokud by kraj snížil hmotnost netříděného odpadu na úroveň belgického Vlámska, ušetřil by 67 000 tun odpadů a na investicích asi 1,25 miliard korun,“ tvrdí.

Namísto snižování produkce odpadů a zvýšení úrovně recyklace však Olomoucký kraj plánuje vybudovat sedm odpadových center, kde by se odpad lisoval a posílal efektivněji ke spálení.