Odpadového Oskara získal Písek, lidé zde výrazně lépe zpracovávají bioodpad

Vratislav Dostál

V Písku lidé až osmkrát lépe zpracovávají bioodpad a do popelnice vyhodí o třetinu méně odpadků než průměrní Češi. Jde o jedno z měst, kde se mohou zástupci ostatních obcí a měst inspirovat, jak odpadové hospodářství svého města řešit.

Odpadového Oskara získalo město Písek. Lidé zde mnohem lépe třídí, až osmkrát lépe zpracovávají bioodpad a do popelnice vyhodí o třetinu méně odpadků než průměrní Češi. Pamětní plaketu dnes převzala starostka Písku Eva Vanžurová z rukou organizátora soutěže Milana Havla z Arniky. Písek je spolu s Chvalšinami a odpadovým systémem na Mikulovsku místem, kde se podle odborné poroty mohou zástupci ostatních obcí a měst inspirovat, jak odpadové hospodářství svého města řešit.

„Písek tak boří mýty o tom, že ve velkých městech není možné produkovat málo odpadu a dobře třídit. Na Písku oceňujeme zejména dlouhodobou snahu o co nejmenší produkci odpadu, čemuž odpovídá jak množství a organizace sběrných míst, tak cílevědomé informování obyvatel," uvedl odpadový expert Arniky Milan Havel.

„Jedním z pozitivních důsledků je, že náklady na likvidaci odpadu jsou v Písku o zhruba čtvrtinu i třetinu na obyvatele a rok nižší, než je průměr celé republiky. Písek se tak pomalu přibližuje nejlepším regionům v Evropě, kde vyhodí jen zhruba šedesát kilo odpadu na obyvatele a rok,“ dodává Havel.

„Udělení Odpadového Oskara od Arniky je oceněním ani ne tak pro mne, ale hlavně pro občany města Písku. Poděkovat bych chtěla nejen odboru životního prostředí, ale všem občanům, kteří si uvědomují potřebu třídit odpad. Výsledkem je čistější město pro nás i další generace a navíc jsou platby za vytříděné suroviny příjmem do městské kasy, díky čemuž můžeme snížit poplatek za popelnice všem obyvatelům, rodiny s malými dětmi od něj dokonce osvobodit,“ komentuje výsledek starostka Písku Eva Vanžurová.

Město s téměř třiceti tisíci obyvateli své odpadové hospodářství dlouhodobě a koncepčně rozvíjí. Provozuje skládku, třídící linku pro plasty a papír, kompostárnu, sedm sběrných dvorů. V Písku se třídí papír, plasty společně s nápojovými kartony, směsné sklo, bioodpady, textil, elektroodpad.

Ve městě je celkem 145 sběrných stanovišť na separovaný odpad, dvanáct kontejnerů na textil a dvanáct kontejnerů na elektroodpad. Po městě je rozmístěno 2000 nádob na bioodpad (o objemu 240 litrů). V roce 2014 se v Písku na jednoho obyvatele vytřídilo padesát kilogramů papíru, plastů a skla, 216 kg bioodpadů, směsného odpadu se vyvezlo pouze 134 kg na obyvatele. Písek je největší české město s produkcí směsných odpadů pod 150 kg na jednoho obyvatele.

Česká republika doposud zdaleka nevyčerpala možnosti, které nabízí důsledná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovna zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy.

Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství. Předcházení vzniku odpadů, lepší podmínky pro jeho třídění a motivační systém plateb za likvidaci komunálního odpadu pak zajistí, že se Česko přiblíží moderním evropským regionům, jako jsou například belgické Flandry.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse