Spalovna v Chotíkově čelí pokutě a řízení o odstranění části stavby

Vratislav Dostál

Přestože nemá několik objektů spalovny v Chotíkově pravomocné stavební povolení, spustil její provozovatel zkušební provoz. Podle Dětí Země firma čelí pokutě a řízení o odstranění části spalovny. Hrozí jí také přerušení zkušebního provozu.

Ve spalovně komunálního odpadu v Chotíkově běží již asi dva měsíce zkušební provoz. A to navzdory tomu, že několik jejích objektů dosud nemá pravomocné stavební povolení. Podle zjištění Dětí Země čeká firmu další pokuta a řízení o odstranění části spalovny. A nejen to, podle ekologů spalovně hrozí dokonce přerušení zkušebního provozu.

„Jak je zřejmé, tak si šéf spalovny Tomáš Drápela s nějakým dodržováním zákonů příliš hlavu neláme, neboť jeho cílem je spíše co nejrychleji spalovat co nejvíce odpadů v kraji. Je ale absurdní, pokud veřejná instituce takto pohrdá zákony, ačkoliv by je měla příkladně ctít,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle ekologů patří část viny i stavebnímu úřadu v Nýřanech, který v polovině srpna povolil spalovně zkušební provoz. Přitom měsíc před tím teprve nepravomocně povolil změnu několika jejích objektů před jejich dokončením. Stavební úřad tak podle Patrika musel logicky předpokládat, že spalovna nebude několik měsíců čekat na pravomocné povolení o změně stavby, ale že se zkušebním provozem začne ihned.

„Plzeňská teplárenská podle nás vybrané změněné objekty dostavěla úmyslně bez stavebního povolení, aby po získání povolení ke zkušebnímu provozu mohla spalování ihned zahájit. Že se jí porušení zákona vyplácí, si totiž už ověřila v dubnu, kdy stavěla spalovnu bez pravomocného stavebního povolení. Občané Plzně pak za pokutu zaplatili padesát tisíc korun. Nyní doufám, že pokuta bude aspoň půl miliónu korun,“ upozorňuje Patrik, podle kterého by stavební úřad měl zkušební provoz spalovny urychleně zastavit.

Plzeňská teplárenská, která spalovnu provozuje, porušila zákon již nejméně třikrát. Poprvé v květnu loňského roku, když nevyřídila žádost Dětí Země poslat údaje o konzervaci spalovny. Krajský soud jí pak loni v říjnu přikázal žádost vyřídit a zaplatit 12,2 tisíc korun.

Spalovna také prohrála již šest soudních sporů, výsledek sedmého se očekává na konci roku. Krajský soud totiž dvakrát zrušil pravomocné územní rozhodnutí, přičemž ho nyní zkoumá po třetí, dále třikrát zrušil pravomocné stavební povolení, naposledy letos v srpnu.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu roku 2013, dokončena byla letos v červenci, od poloviny srpna probíhá zkušební provoz. Spolky kritizují stavbu od roku 2010.

    Diskuse (0 příspěvků)