Největším znečišťovatelem je opět Spolana, některých škodlivin ale ubylo

Jaroslav Bican

Podle žebříčků, které už dvanáct let připravuje spolek Arnika na základě dat ministerstva životního prostředí, je největším znečišťovatelem u nás opět Spolana Neratovice. Množství škodlivých látek, které vypouští do ovzduší, se zvýšilo.

Spolana Neratovice již druhým rokem vévodí žebříčkům největších tuzemských znečišťovatelů, které letos opět sestavil ekologický spolek Arnika na základě dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2015. Podnik meziročně zvýšil množství vypouštěných rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek, konkrétně o šest a půl tuny. Vzrostl i podíl Spolany na celkovém množství mutagenních látek.

O téměř dvanáct tun více potenciálně rakovinotvorného styrenu vypustila do ovzduší také laminátovna Peter GFK, s.r.o. v Trhovém Štěpánově. Naopak dobrou zprávou je, že množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do IRZ se meziročně snížilo, a to již podruhé. Zároveň se ale zvýšilo množství tzv. endokrinních látek, látek poškozujících ozonovou vrstvu Země anebo dioxinů.

Spolana Neratovice se v žebříčcích umístila tak vysoko především kvůli stále velmi vysokým emisím trichlorethylenu. „Nebezpečnost této látky byla Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) přehodnocena a trichlorethylen se nově řadí mezi látky s prokázaným karcinogenním vlivem na člověka,“ vysvětluje vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika Jindřich Perlík.

A dodává: „Kromě toho Spolana zvýšila i emise pravděpodobně rakovinotvorné látky 1,2-dichlorethanu, a to o tři a půl tuny. Jde o látku, kterou chce podnik dovážet jako surovinu pro výrobu PVC. Vyšší emise této látky důvěru v uvedený záměr nezvyšují, naopak.“

Nejvíce znečišťovatelů je Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji

Další podnik, který v žebříčcích výrazně poskočil, jsou Kovohutě holding DT, a.s. v Mníšku pod Brdy. Ty ohlásily 29 gramů dioxinů v přenosech odpadů. To je zhruba množství, o kolik více v letošním roce celkově ohlásily podniky těchto nebezpečných látek do IRZ. Mezi prvními deseti největšími původci dioxinů figurují hned tři spalovny odpadů firmy SITA CZ, a.s., v Trmicích, ve Zlíně a v Ostravě.

„Pro orgány státní správy by mělo být varovným signálem to, že ArcelorMittal a spalovna SAKO Brno označily, že odpady s obsahem dioxinů recyklují, což jde proti smyslu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách, již Česká republika ratifikovala,“ zdůraznil Petrlík. Za rok 2015 nahlásilo úniky a přenosy nebezpečných látek celkem 1770 podniků. Meziročně jich tak přibylo sedmdesát a počet látek se zvýšil o čtyři z 59 ohlašovaných za rok 2014 na 63 za rok 2015.

Po deseti letech zveřejňování žebříčků největších znečišťovatelů v České republice začala Arnika s podobným vyhodnocováním dat ze systémů IRZ v Kazachstánu a Bosně a Hercegovině. V obou zemích už také letos vyhlásila podobné žebříčky.

„Zajímavé je, že stejně jako v českých žebříčcích i v těchto zemích figuruje na prvních místech nadnárodní metalurgický gigant ArcelorMittal. Studie z bosenské Zenice navíc ukázala na vysoké koncentrace dioxinů ve vejcích slepic chovaných v sousedství jeho provozu,“ říká vedoucí projektů Arniky v obou zemích Martin Skalský. ArcelorMittal zůstává podle žebříčků i u nás největším původcem prašných emisí, přestože jejich množství výrazně snížil.

V České republice letos dále meziročně mírně vzrostly emise styrenu. Zatímco Synthos Kralupy nad Vltavou jeho emise snížil o zhruba tři tuny, laminátovna Peter GFK v Trhovém Štěpánově je zvýšila o dvanáct tun. Co se týče podílu na emisích látek potenciálně rakovinotvorných a rakovinotvorných, vzrostl význam původců styrenu oproti formaldehydu. Dřevozpracující provozy v Lukavci už dosáhly míry emisí formaldehydu známějšího jihlavského Kronospanu.

Z pražských provozů se do žebříčků největších znečišťovatelů dostaly tři: pražská čistírna odpadních vod na druhé místo největších zdrojů látek nebezpečných pro vodní organismy kvůli vypouštění těžkých kovů, mědi a zinku, a spalovna odpadů v Malešicích s dioxiny a rtutí v odpadech. Třetím je provoz firmy Cofely, a.s. v Praze 4, ve kterém unikly halony, pravděpodobně z hasicího zařízení.

„Halony je zakázané v hasicích zařízeních používat od roku 2003. Jde o látky extrémně poškozující ozonovou vrstvu a letos ohlášené dva havarijní úniky představují nejvyšší ohlášené množství za celou historii IRZ,“ komentoval mimořádný havarijní únik halonů Jindřich Petrlík. Ještě vyšší únik halonů než Cofely, a.s. ohlásil Kopos Kolín, a.s.

V sedmnácti aktuálních tabulkách, které Arnika sestavuje, celkově dominují zejména znečišťovatelé z Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského kraje, více do popředí vystoupil i Kraj Vysočina. Integrovaný registr znečišťování provozuje a data do něj sbírá od samotných provozů Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím České informační agentury životního prostředí CENIA. O tom, kdo je největším znečišťovatelem v sousedství, se mohou již druhým rokem přesvědčit i samotní obyvatelé České republiky v internetové aplikaci „Znečišťovatelé pod lupou“.