Rakovinotvorných látek vypustila většina podniků méně, Spolana výrazně více

Vratislav Dostál

Největším znečišťovatelem životního prostředí byla v loňském roce Spolana Neratovice. V sedmnácti tabulkách dominují znečišťovatelé zejména z krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského. Svůj podíl si udržuje i Kraj Vysočina.

Arnika v pondělí zveřejnila žebříček největších znečišťovatelů České republiky. Z celkových čísel vyplývá, že množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) se meziročně snížilo. Neplatí to ovšem v případě středočeské chemičky Spolana Neratovice, která vypustila do životního prostředí o čtyři tuny těchto látek více.

Ještě hůře Spolana dopadá ve srovnání množství vypuštěných mutagenních látek, kterých ohlásila více než všechny ostatní podniky dohromady. Ze sledovaných skupin látek se nejpodstatněji snížilo množství ohlášených látek škodících vodním organismům a dioxinů, spalovny v Praze a Brně jich však v odpadech předaly zhruba o třetinu více než předchozí rok.

Zhruba o čtyřiadvacet tun se oproti roku 2013 snížilo množství látek nebezpečných pro vodní organismy. „Přispělo k tomu především rapidně nižší množství látek (o cca 20 tun) ohlášených Ústřední čistírnou odpadních vod Pražských vodovodů a kanalizací v emisích do vody, především pak těžkých kovů. Je však nutno poznamenat, že z hlediska kvality vod jsou důležité i například splachy z polí, které IRZ nezahrnuje,“ vysvětlil Milan Havel z Arniky.

Skokanem roku co do množství emisí látek nebezpečných především pro lidské zdraví je Spolana Neratovice, která v roce 2014 vypustila podstatně více rakovinotvorného vinylchloridu, konkrétně přes 4,5 tuny. „To je nejvíce za celou jedenáctiletou historii ohlašování do IRZ,“ uvedl předseda Arniky Jindřich Petrlík.

Emise rakovinotvorného formaldehydu naopak rapidně snížil jihlavský Kronospan. V sedmnácti aktuálních tabulkách dominují znečišťovatelé zejména z krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského. Svůj podíl si udržuje i Kraj Vysočina.

K dalšímu rapidnímu snížení došlo u emisí dioxinů do ovzduší a prostřednictvím jejich přenosů v odpadech. „Železárny Hrádek, a.s. již za rok 2014 neohlásily rekordní emise blížící se jednomu kg dioxinů. Celkové množství dioxinů ohlášených v součtu v emisích do ovzduší a v předaných odpadech se tak dostalo mírně i pod množství ohlášené za roky 2012 a 2011,“ uvedl Petrlík.

„Opačný trend však zaznamenalo množství dioxinů v odpadech z našich dvou největších spaloven odpadů v Praze a v Brně, které se ve srovnání s rokem 2013 zvýšilo,“ dodal expert Arniky.

Údaje vyplývají z žebříčků, které z čerstvě zveřejněných dat IRZ za rok 2014 zpracovali odborníci ze sdružení Arnika. Organizace také spouští novou mapovou aplikaci „Znečišťovatelé pod lupou“, díky které si lidé mohou na webu prohlédnout, kdo a čím zatěžuje například okolí jejich domovů.

„Aplikace představuje kvalitativní skok ve zpřístupnění informací z IRZ veřejnosti a hodláme ji ještě doplnit o konkrétní údaje o největších znečišťovatelích,“ okomentoval zprovoznění internetové aplikace Petrlík.

Pomocí aplikace si lidé mohou vytvořit nejen žebříčky největších znečišťovatelů pro celou Českou republiku či jednotlivé kraje, ale i pro libovolně zvolený okruh svého bydliště, a to za všechny roky, po něž jsou data do IRZ ohlašována, tedy od roku 2004 do roku 2014.

Data do IRZ jako veřejně přístupné databáze hlásí samy jednotlivé provozy. Arnika na základě těchto údajů připravuje již jedenáct let žebříčky dle skupin látek, nebezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí.

    advertisment
    advertisment