Veřejnost požaduje regulaci zápachu z průmyslu a zemědělství

Vratislav Dostál

Téměř 550 lidí se již podepsalo pod petici, která požaduje regulaci zápachu z průmyslu a zemědělství. Podle signatářů petice by bylo ideální stanovit limity pro pachové látky v zákoně o ochraně ovzduší, který nyní projednávají zákonodárci.

Již měsíc mohou lidé z celé České republiky podepsat petici Stop zápachu!, zatím jich tak učinilo téměř 550. Je mezi nimi také deset starostek a starostů obcí a přes dvě desítky obecních zastupitelů. Petici spustila Arnika ve spolupráci se zastupiteli z Benátek nad Jizerou a Prahy 6.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Petice požaduje snadnější regulaci obtěžujícího zápachu z průmyslu či zemědělství. Podle autorů a signatářů petice by bylo ideální stanovit limity pro pachové látky v zákoně o ochraně ovzduší, který nyní projednávají zákonodárci.

Zápach a nedostatečnost zákona o ovzduší, který by ho měl pomoci eliminovat, trápí přes deset procent obcí v České republice. „Na problém obtěžujícího zápachu a bezmoci obyvatel a úřadů něco s tím udělat narážíme v naší ekoporadně každou chvíli,“ tvrdí předseda Arniky a člen petičního výboru Jindřich Petrlík.

Úřadům a obcím podle něj ale chybí opora v zákoně o ovzduší, která v něm kdysi byla v podobě emisního limitu pro pachové látky. „Díky němu by bylo možné donutit provozovatele chemiček, laminátoven anebo velkých prasečáků se zápachem něco udělat,“ zdůrazňuje Petrlík.

Arnika chce peticí podpořit iniciativu poslanců a senátorů zákon o ovzduší vylepšit doplněním o účinnější regulaci pachových látek. „Ministerstvo životního prostředí původně do zákona navrhlo pouze obecné konstatování, že pachové látky patří ke znečišťujícím látkám, ale nedoplnilo konkrétnější způsob regulace těchto látek,“ vysvětlil Petrlík.

Pachové látky jsou nepříjemné svým obtěžujícím zápachem, mnohé z nich navíc mohou významně poškodit zdraví. Například naftalen či styren jsou podezřelé z toho, že mohou způsobovat rakovinu.

Autoři petice požadují, aby byla do novely zákona o ochraně ovzduší zařazena definice obtěžujícího zápachu, doplněná o číselné hodnoty. Zároveň chtějí, aby zákon umožnil stanovení emisních limitů pachových látek způsobem, který by předcházel zbytečnému obtěžování zápachem z průmyslové a zemědělské výroby.

    Diskuse