Děti Země podaly druhý rozklad na stavební povolení k dálnici D11

Radek Kubala

Stavba dálnice D11 zřejmě letos v srpnu nezačne. Ministerstvo dopravy podle ekologů z organizace Děti Země vydalo již druhé stavební povolení, které obsahuje nezákonné chyby. Ekologové proto znovu podali rozklad, za což čelí kritice.

Tři minuty před pondělní půlnocí, tedy doslova na poslední chvíli, podala ekologická organizace Děti Země rozklad proti druhému stavebnímu povolení pro dálnici D11. Zbylých devět spolků a fyzických osob, které loni napadly první stavební povolení například kvůli obavám z prašnosti nebo hluku, své námitky stáhlo. Úsek dálnice z Hradce Králové do Předměřic nad Labem proto Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím stavět nezačne.

Předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik uvedl, že námitky jsou takřka totožné s prvním rozkladem, který organizace podala loni v červenci. Ministr dopravy Dan Ťok přitom musel letos v březnu první stavební povolení kvůli pochybení zrušit. Ekologové ve svém druhém rozkladu opět žádají přezkum závazných podmínek na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.

„Sepsání rozkladu na deset stran bylo jednoduché, protože jsme téměř opsali rozklad podaný před rokem. Druhé stavební povolení totiž bylo téměř stejné, jako povolení vydané loni. A jelikož jsme se výsledku prvního rozkladu nedočkali, bylo samozřejmě logické, že rozklad podáme znovu. Musí být jasno, zda budou veřejné zájmy při výstavbě tohoto úseku dálnice řádně ochráněné,“ řekl Miroslav Patrik.

U tří závazných stanovisek z jednadvaceti napadených, které se týkají intenzity hluku, ochrany dřevin při výstavbě, termínu zemních prací a ochrany vodotečí, navrhují Děti Země podmínky upřesnit a doplnit nové. Organizace za své počínání sklidila velkou kritiku. Miroslav Patrik Deníku Referendum sdělil, že mu od pondělí chodí výhružné maily i sms zprávy.

„Délku správního řízení přitom z poloviny ovlivňují správní orgány, které nerespektují zákonné lhůty, a téměř z druhé poloviny pak investoři, jejichž žádosti o vydání rozhodnutí nejsou v pořádku, takže se musejí doplňovat. Účastníci řízení tak jejich délku ovlivňují jen nepatrně,“ uvedl Miroslav Patrik.

Reakce ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy nyní o rozkladu vyrozumí všechny účastníky řízení, kteří se k němu mohou vyjádřit. Poté plánuje celý případ předat rozkladové komisi, která rozhodne, o osudu druhého stavebního povolení.

Již teď je ale jisté, že stavba dálnice nezačne v srpnu, jak ministerstvo a ŘSD původně plánovaly. „Nerad bych předjímal, co bude dál. V rozkladu byla napadena všechna závazná stanoviska, která nyní musíme znovu ověřit. Naším záměrem je se s rozkladem vypořádat co nejdřív a ještě letos začít stavět. ŘSD je již plně připraveno se stavebními pracemi začít," řekl ČTK mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Stavba úseku dálnice z Hradce Králové do Předměřic zatím nabrala více než půlroční zpoždění. Původně ministerstvo uvažovalo o tom, že by stavba mohla začít loni na podzim. Na navazující úsek Předměřice nad Labem - Smiřice silničáři pravomocné stavební povolení mají a úsek Smiřice - Jaroměř je v procesu výstavby od letošního dubna.

  advertisment
  advertisment
  Diskuse
  DU
  July 27, 2018 v 21.46
  Špatná zpráva
  o tom, jak některé "ekologické" organizace nejen obracejí svůj čas, finance a energii ve prospěch neplodné kverulace, ale především kompromitují u občanů ochranu životního prostředí a úlohu občanské společnosti při ní.