Děti Země: ministr Ťok se na nás pokouší svalit svou neschopnost

Marie Mrázová

Ministr dopravy Dan Ťok a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa obvinili Děti Země z odpovědnosti za průtahy při stavbě dálnice D11. Předseda Dětí Země je však usvědčil z toho, že se vymlouvají.

Ministr Dan Ťok a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa obvinili Děti Země z průtahů při výstavbě úseku dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Obvinění zazněla na tiskové konferenci na konci července a nekriticky je převzala řada médií. Předseda Dětí Země Miroslav Patrik ale usvědčil ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic z toho, že se na ekologickou organizaci snaží svalit vinu za svou neschopnost.

Patrik především upozorňuje na to, že Ředitelství silnic a dálnic podalo žádost o vydání stavebního povolení v květnu 2016, ale ministerstvo zahájilo řízení až po deseti měsících a až po dalším roce v červnu 2017 vydalo stavební povolení. Podle Patrika je už z toho účelovost obviňování Dětí Země zjevná.

Děti Země se do stavebního řízení přihlásily v březnu 2017. Nepodaly v něm žádné námitky jen v návaznosti na stavební povolení podaly rozklad, v němž se domáhají změny podmínky stavebního povolení, která se týká hlučnosti při výstavbě dálnice, dopracování hlukové studie, změny jedné podmínky o kácení dřevin a dále mají výhrady k vydání stanoviska EIA (o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí), neboť mu nepředcházel řádný proces za účasti veřejnosti.

Jedná se o standardní postup předpokládaný od ekologické organizace, která má ochranu životního prostředí jako poslání své existence. Ministr Ťok přesto postup Dětí Země označil za obstrukci a šikanu, jejímž cílem je prý se zviditelnit. V rozporu se skutečností prohlásil, že námitky Dětí Země se netýkají ochrany přírody a životního prostředí. Navíc dodal, že Děti Země také prý většinu svých peněz získávají od státu.

„Není myslitelné, aby někdo Dětem Země určoval, jakého řízení se mohou účastnit a zda mohou podat připomínky či odvolání, neboť by se jednalo o nepřípustnou diskriminaci. Navíc stát Děti Země přinejmenším za posledních pět let v žádném případě „většinově nesponzoroval“. Spolky, jako jsou Děti Země, mohou od státu získat jen grant na základě podaného projektu, nikoliv sponzorský dar,“ připomíná ve stanovisku Patrik.

Děti Země vypočítávají ve svém stanovisku celkem deset nepravdivých a tři zavádějící obvinění ministra Ťoka a ředitele Kroupy. Ani jedna z obou institucí přes opakované urgence Deníku Referendum na odpověď Dětí Země nereagovala.

Předseda Dětí Země Patrik k tomu poznamenal: „Ministru Ťokovi podle mě vytekly nervy. Prohlášení jsem napsal proto, že nám neustále chodí dotazy a nechce se mi opakovat donekonečna. Sepsal jsem je, aby byly dostupné na webu — pěkně pohromadě důkazy o tom, jak ministr nepravdivě útočí na spolky,“ řekl Miroslav Patrik Deníku Referendum.

Podle Patrika měla Ťokova konference souvislost s blížícími se volbami, jelikož rozkladů na ministerstvo podávají spolky či jiní dotčení účastníci řízení spousty. V případě daného úseku dálnice D11 rozklad podali i dva vlastníci pozemků, takže Děti Země žádným způsobem řízení neprotahují. „Ťok resort nezvládá, stačí se podívat na to, jak vypadá dálnice D1. A tak hledá někoho, na koho by mohl svalit vinu.“ uzavírá Patrik.