Ministr Ťok chce omezit práva vlastníků, podle ekologů tím stavby nezrychlí

Kateřina Keprtová

Příčinou blokování staveb jsou podle ministra Ťoka spory o vyvlastnění pozemků. Ekologické organizace upozorňují, že průtahy působí nekvalitní práce státní správy. Novela zákona, zasahující svobody vlastníků, podle nich problém neřeší.

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) navrhl změny vyvlastňovacího zákona. Podle jeho tvrzení jsou zapotřebí ke zrychlení výstavby nových silnic a dalších velkých staveb. Spory o vlastnictví pozemku Ťok označil jako příčinu blokování staveb. Novela má řešit nové možnosti vyvlastnění a výši náhrad za věcná břemena. Stát by v případě schválení novely mohl zahajovat práci na stavbách ještě v době případného odvolacího řízení. Zástupci ekologických organizací upozorňují, že za zdržení staveb mlže nekvalitní práce veřejné správy. Podle právníků může resortem dopravy navržená změna značně poškodit vlastnické svobody a ochranu práv majitelů pozemků.

Novela má zavádět takzvanou předběžnou držbu, tedy stav kdy by samotné vlastnické právo zůstalo dosavadnímu vlastníkovi, zatímco nakládat s nemovitostí by už mohl stavebník. „Potřebujeme stavět ještě před tím, než skončí spory o vyvlastnění. Chceme vyloučit odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění. Odvolání by bylo možné, řešila by se v něm například výše odškodnění, neblokovalo by už ale samotnou stavbu,“ popsal ministr Ťok. Ministerstvo dopravy ale nevyloučilo ani další případné změny v zákoně.

Zástupce ekologického spolku Děti Země Miroslav Patrik konstatoval, že navržená změna není odpovědí na hlavní problémy s protahováním staveb. „Pro urychlení přípravy a výstavby dopravní infrastruktury je zapotřebí kvalitní státní správa, odborný investor, stabilní nekorupční prostředí a férovost,“ říká Patrik. Řešením podle něj „není omezovat soukromé vlastnictví ve prospěch státu ve stylu režimu před rokem 1989, kdy byla práva jednotlivců státu podřízena“. „Nepřekvapilo by mě,“ dodává také, „kdyby součástí dalšího návrhu bylo omezení spolků,“ řekl Deníku Referendum. Na průtahy v důsledku činnosti státní správy už několikrát upozornil v souvislosti s řešením námitek, které Děti Země vyslovily vůči stavbám ministerstva dopravy.

Současný návrh novely by mohl poškodit práva vlastníků pozemků. Advokátní koncipientka Lenka Hlaváčová z organizace Frank Bold uvedla, že by podle Ťokova návrhu mohl stavitel s pozemkem libovolně zacházet ještě před tím, než by soud rozhodl o případném zrušení převodu. „Vlastník by byl ještě v průběhu odvolacího řízení zbaven možnosti s pozemkem nakládat, mohly by být zahájeny stavební práce a pozemek by tak v rukách stavebníka mohl dostát značných změn a z pohledu vlastníka být značně poškozen, třeba i případným zbouráním staveb. Domníváme se, že negativní důsledky jsou z tohoto pohledu příliš závažné, nemluvě o závažnosti zásahu do vlastnického práva a práva na jeho ochranu,“ vysvětlila Deníku Referendum.

Úprava má obsahovat i změnu výše náhrad. Resort uvádí, že plán přispěje ke snazšímu jednání s majiteli. „Je potřeba zajistit vstup na pozemky za účelem provádění měření a průzkumných prací. Podle návrhu by pro investora bylo možné kdykoliv, vlastníkovi by to stát kompenzoval finančně,“ uvedl Ťok. Ve druhé fázi plánuje ministerstvo řešit potřebu specializovaných stavebních úřadů pro územní rozhodování a specializovaných vyvlastňovacích úřadů v jednotlivých krajích. Úpravy čekají také stavební zákon. O dalších krocích chce resort jednat na počátku nového roku.