Námitky Dětí Země k výstavbě D11 zůstávají i po zákonné lhůtě bez odpovědi

Kateřina Keprtová

Ekologická organizace Děti Země v červenci napadla stavební povolení pro dálnici D11. Ministr dopravy Dan Ťok ji obratem obvinil z účelového blokování stavby. Sám se však k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Ekologická organizace Děti Země spolu s několika majitelkami pozemků v červenci napadla stavební povolení pro patnáctikilometrový úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. Spolek mimo jiné požadoval výjimku pro kácení stromů v době hnízdění ptactva a zpochybňoval výjimku z opakování procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), kterou vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pro stavbu vyjednala u Evropské komise. Ministerstvo dopravy se však k podaným námitkám ani po uplynutí zákonné čtyřměsíční lhůty nevyjádřilo.

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic obratem Děti Země obvinili z odpovědnosti za průtahy při stavbě dálnice a námitku označili za obstrukci a šikanu, jejímž prostřednictvím se spolek zviditelňuje. Na konferenci nazvané Děti Země účelově blokují výstavbu bezpečnějších dálnic a škodí lidem Ťok prohlásil, že požadavky ekologické organizace nesouvisí s ochranou přírody a životního prostředí a jsou velmi podobné námitkám, které Děti Země podávaly v případě rekonstrukce dálnice D1.

Děti Země obvinění ministra dopravy odmítly. „Není myslitelné, aby někdo Dětem Země určoval, jakého řízení se mohou účastnit a zda mohou podat připomínky či odvolání, neboť by se jednalo o nepřípustnou diskriminaci,“ uvedl tehdy předseda spolku Miroslav Patrik. Podle Dětí Země jsou průtahy ve výstavbě dány především činností samotného ministerstva.

Kdo skutečně blokuje dopravní stavby?

„Upozornili jsme na to, že ta konference byla nátlaková akce vůči nám. Délku správního řízení z poloviny ovlivňují správní orgány, které nerespektují zákonné lhůty, a téměř z druhé poloviny investoři,“ řekl Deníku Referendum Patrik. Ministerstvo postup Dětí Země nicméně dále považuje za účelový. „To, že v případě D11 i dalších staveb jsou napadána plošně všechna podkladová stanoviska, a nikoliv konkrétní problematika, jasně ukazuje, že jde o účelové zdržování stavby ze strany Dětí Země,“ uvedl mluvčí rezortu dopravy Tomáš Neřold.

Ekologická organizace však na základě toho, že ministerstvo dopravy v zákonem dané lhůtě nevydalo k jejím námitkám žádné stanovisko, usuzuje, že upozornila na závažné problémy. „Pokud by byl rozklad nekvalitní, čekali bychom, že jej zamítnou během standardní doby tří až čtyř měsíců, což se nestalo,“ vysvětlil Patrik. Mluvčí ministerstva Neřold nicméně konstatoval, že zdržení je dáno nutností součinnosti více orgánů. „Všechna závazná stanoviska dotčených orgánů byla zaslána k přezkumu nadřízeným správním orgánům. Právě jejich vyjádření je nezbytné pro rozhodnutí, čekáme na ně obvykle několik měsíců. Věc rozhodně nezdržuje ministerstvo, není pouze v jeho rukou,“ uvedl.

Ministerstvo dopravy jedná podle tiskového mluvčího v souladu se správním řádem. „Protože jde o rozklad, po provedení všech předchozích kroků předkládá návrh rozhodnutí ministru Ťokovi rozkladová komise. Většinu jejích členů tvoří externí odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu,“ řekl Neřold. Děti Země však poukazují na problematičnost postupu ministerstva dopravy. „Pokud státní úřady blokují výstavbu, nikdo o tom nediskutuje. Jakmile se do správního řízení vloží spolek, který na to má dle zákona právo, okamžitě se zvedne vlna kritiky. Místní spolky nebo jiní se tak mohou bát toho, že jakmile podají výtku vůči nějakému úkonu, státní správa začne jeho námitky bagatelizovat,“ zhodnotil Patrik.

    advertisment