Pošvářová k vyšetřování zvlněné D47: Všichni jsou do toho namočení

Jaroslav Bican

Soudní znalkyně a stavební inženýrka Miloslava Pošvářová v rozhovoru pro DR upozorňuje na neochotu státních orgánů vyšetřit kauzu zvlněného povrchu na dálnici D47. Kritizuje i sněmovní vyšetřovací komisi, která vznikla za tímto účelem.

„Opakovaně jsem upozorňovala vedoucí pracovníky tohoto projektu, zaměstnance ŘSD na to, co se tam děje. Tvrdili mi, že je vše pořádku,“ říká Miloslava Pošvářová, bývalá ředitelka Úseku kontroly kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Dodává, že ke kauze zvlněného úseku dálnice D47 — dnes D1 — na Ostravsku existují stohy důkazních materiálů. Přesto její slova nikdo nevyslyšel.

Průšvih s dálnicí má vyšetřit sněmovní vyšetřovací komise, ta ale vznikla před dvěma roky a skoro rok jí vůbec trvalo, než si zvolila předsedu. Nakonec se jím stal poslanec a odborný mluvčí ČSSD pro oblast dopravy Jan Birke. A teprve letos v květnu se komise poprvé sešla pod jeho vedením.

Tím ale problémy neskončily. Komisi rovněž opustili její členové, poslanci za hnutí ANO Bronislav Schwarz a Stanislav Pfléger, který se rovněž ucházel o místo předsedy, či poslankyně Olga Havlová z Úsvitu. Přesto se zbylí členové na svém jednání tuto středu shodli, že komise bude dál pokračovat ve své činnosti a v první fázi požádá o podání vysvětlení generálního ředitele společnosti Eurovia, která vyšetřovaný úsek dálnice stavěla, a šéfa Ředitelství silnic a dálnic.

Dále předseda komise Birke požádá generálního ředitele Eurovie o doplnění podkladů k D47. A rovněž budou nominováni noví členové komise z hnutí ANO a z Úsvitu, případně bude celkový počet členů snížen z devíti na šest, aby mohla být komise práceschopná. Stále platí, že má do konce roku vzniknout závěrečná zpráva.

Bývalí členové komise svůj odchod zdůvodnili především nedůvěrou v její činnost. Hnutí ANO podle předsedy svého poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka, který to komentoval pro Lidovky.cz, už nikoho do komise nenavrhne.

Stavební inženýrka a soudní znalkyně Miloslava Pošvářová, která v minulosti řídila i komisi pro kontrolu D47 na Ředitelství silnic a dálnic, v rozhovoru pro Deník Referendum v souvislosti s kauzou nešetří ostrými slovy a pochybnostmi, že se v blízké době dočkáme zásadních výsledků.

Proč podle vás tak dlouho trvalo, než byl zvolen předseda sněmovní vyšetřovací komise k D47?

Byly tam různé zájmy a tlaky mezi jednotlivými politickými stranami. Všichni měli o tu pozici zájem, zejména pak ČSSD. Poslanci se na tom ale neshodli a tak opakovaně nebyl předseda zvolen. Trvalo to neskutečné dva roky.

Z jakého důvodu podle vás hned dva členové a jedna členka komisi opustili? Oni sami tvrdí, že tak učinili, protože nemají důvěru v to, že komise pod vedením zástupce ČSSD něco vyšetří.

Podívejte se na to logicky. Já nevím, proč odešli, to je jejich hra, ale já na to mám vlastní názor. Jestliže od roku 2002, kdy se stavěla D47, se podíleli na vedení státu nebo formou opoziční smlouvy postupně premiéři vlády a ministři za ČSSD, KDU-ČSL, ODS, je jasné, že museli o stavu věcí vědět. Opakovaně jsem upozorňovala vedoucí pracovníky tohoto projektu, zaměstnance ŘSD na to, co se tam děje. Tvrdili mi, že je vše pořádku.

Dálnice se zvlnila již v roce 2008 a až ministr dopravy Vít Bárta tu informaci zveřejnil v roce 2010. Do té doby se to „tutlalo“ na Ostravsku a na generální ředitelství ŘSD v Praze to nedoputovalo. Takže je jasné, že se pod tímto vedením komise nic vyšetřit nemůže. Navíc, zaměstnanci ŘSD jsou stále pod silným vlivem bývalé KSČ, zejména co se týká vedení odborů. Musíme tedy k tomu započítat i KSČ.

Máte vy sama důvěru v předsedu komise Jana Birkeho? Má podle vás skutečně vůli něco vyšetřit?

Nevím, jakou má Jan Birke vůli. Vím jenom jedno. Kompletovala jsem veškeré dokumenty do žalob a sepisovala jsem jejich technická zdůvodnění za ŘSD, když jsem pracovala jako ředitelka úseku kontroly kvality staveb.

Řídila jsem komisi ŘSD pro D47, koordinovala jsem veškeré zkoušky a důkazy. Moji zaměstnanci pouze plnili moje pokyny. Osobně jsem psala všechny technické podklady, protože jsem také soudní znalec a věděla jsem, kde jsou slabá místa a kde je třeba zkoušky doplnit. Po ukončení mé mise na ŘSD se rok nic nedělo a teprve v roce 2015 se na žaloby navázalo.

Na moje dotazy, zda budu pokračovat jako soudní znalec, protože — bez nějakých emocí — o té problematice vím nejvíc, mi bylo mými bývalými zaměstnanci sděleno, že nesmím žádné tyto práce dělat. Na základě pokynů nejvyššího vedení ŘSD. Tak posudky zadali lidem, kteří o tom nic nevěděli a museli se všechno učit od začátku. Navíc jim chybí znalosti z přejímek a dozorování této stavby, kterou jsem znala důkladně.

Myslím si, že by se to dalo vyšetřit, ale musel by to někdo chtít. Jediná věc, kterou Birke zatím udělal, je, že se obrátil na ŘSD a po měsíci získal malou hromádku dokumentů. Těch materiálů k prostudování je ale několik plných místností, odhaduji několik desítek metrů dokladů. Nikdo se na mě neobrátil, nikdo celé dva roky nic nechtěl, a to jsem dělala několik tiskovek o D47 přímo ve Sněmovně. Je třeba si klást otázku, kdo z politických stran vlastně úředníky na ŘSD řídí. Když jsem tam pracovala, střídali se tam poslanci jako na běžícím pásu.

O to být předsedou vyšetřovací komise se ucházel i poslanec Stanislav Pfléger z hnutí ANO, co by podle vás pro vyšetřovací komisi znamenalo, kdyby v jejím čele stál on?

Oficiálně řídí ministerstvo dopravy i ŘSD hnutí ANO, takže i ono by mohlo mít zájem na tom, aby se nic nevyšetřilo, protože Rozhodčí soudy váznou a někdo by se mohl ptát proč. Navíc, ministr dopravy je bývalý generální ředitel společnosti SKANSKA a já mám v živé paměti odmítnutí reklamovaných vad dálnice D47 i od této stavební společnosti. Hnutí ANO je tedy v takovémto střetu zájmů.

Co by podle vás mělo být cílem vyšetřovací komise ve Sněmovně? Co je v jejích možnostech?

Cílem vyšetřovací komise je nezávislé prošetření celé věci a nalezení pravdy. Nicméně proto, že jsou do toho všichni nějak namočení, to bude vyžadovat změnu vlády i složení Poslanecké sněmovny a možná i nového prezidenta. Potom se bude pravda nacházet snáz. Já i mnoho dalších lidí, kteří mohou poskytnout důkazy, ji známe.

Možná to bude trvat ještě roky, ale věřím, že ten čas přijde. Listinné důkazy mohou být zničeny, ale ještě pořád tady budou lidé, co si to pamatují. A navíc, ta dálnice se bude vlnit ještě padesát let a další vady na mostech se prostě neodstraní a budou je strašit dál.

    Diskuse