Komunisté? Vždyť je to OSČM: Oportunistická strana Čech a Moravy

Daniela Ostrá

Na komunisty je snad ještě žalostnější pohled než na ČSSD. Na jedné straně si připomínají oběti boje s fašismem, na druhé straně hájí posty pro Okamurovy rasisty v čele sněmovny. Prý byli zvoleni „demokraticky“. Ale to Hitler taky.

Už téměř dva týdny je centrem veškerého politického dění druhý pokus ve vyjednávání ANO a ČSSD o případné vládní spolupráci. Zatímco na resortech panuje shoda, další požadavky si na ANO musí sociální demokraté vybojovat. A to nejen na něm.

Hru o vládní koalici hrají v tento moment tři hráči. Nezapomínejme na komunisty, kteří se po více jak dvou desetiletí dočkali a mohou se hřát na výsluní moci.

Snad více než jednání mezi Babišem a Hamáčkem je tak v současné době zajímavé pozorovat Filipa a spol. Fakt, že mají výrazný politický vliv totiž zcela odkrývá jejich pravou tvář. A pro mnohé to nemusí být zrovna hezký pohled.

Ten by jim dal co proto. Foto flickr.com

Říká se, že česká politika trpí nedostatkem ideologií. Vskutku úspěch hnutí ANO tomu nasvědčuje už několik let, přestože část politologů označuje populismus minimálně za polovičatou ideologii, hodnotově jej nemůžeme posadit vedle velkých ideologií 20. století. A tak jsme se museli spoléhat na tradiční strany, od kterých se dal očekávat přísun idejí a hodnot, bez nichž je politika pouze uměním moci. A to je přinejmenším neuvěřitelná nuda.

Zatímco sociální demokraté prochází velmi složitým obdobím, v rámci nějž si dříve nebo později budou muset ujasnit své hodnotové postoje, stabilním článkem byli v tomto ohledu doposud komunisté. Když se v 90. letech v rámci vnitřní diskuze rozhodovali, zda se po vzoru sesterských stran ve východní Evropě netransformovat ve strany demokratického socialismu, strach ze ztráty identity je zastavil.

Jednak místo demokratické levice začala zaplňovat originální sociální demokracie, jednak jim název „komunistická“ zaručoval pevné ideologické krytí a jasnou rozpoznatelnost. Po tom, co ale KSČM předvádí v posledních dnech, je nasnadě pokračování diskuze o změnách názvu. Nabízí se OSČM — Oportunistická strana Čech a Moravy.

Důkaz toho, jak komunisté odhodili svou ideologii do kouta a místo toho oblékli kabát pragmatismu, je ve způsobu, jakým přistupují k požadavkům ČSSD na odvolání představitelů SPD z vysokých míst ve Sněmovně. Nebudeme si naivně myslet, že ofenzíva ČSSD vůči SPD jde čistě po hodnotové linii.

Sociální demokraté chtějí závazky, že nebudou za pomoci SPD přehlasováváni. Logické. Když si dva lidé při manželském obřadu nasazují prsteny, dělají tak mimo jiné proto, aby jim vždy připomínaly vzájemné závazky. Vyšoupnutí SPD z pozic ve Sněmovně je symbolickým snubním prstýnkem pro ČSSD a ANO.  

Extrémní levice a pravice spolupracuje jako nikdy dřív

Zřejmě zde nebude nutný detailní rozklad toho, proč lze Okamuru a jeho stranu označit za extrémní pravici, v dřívějších dobách honos ící se názvy jako nacismus nebo fašismus. Dnes se bohužel tyto pojmy vinou jejich častého nadužívání značně vyprázdnily a označit někoho za fašistu už není tak nactiutrhačné, jak by se patřilo.

Přesto je ale zřejmé, že se v teoretické rovině SPD ideologicky nachází na opačné straně politického spektra než KSČM. Proč jim tedy komunisté kryjí záda?

Když člověk zabrousí na webovou stránku KSČM, dvě aktuality zobrazené vedle sebe trefně symbolizují transformaci KSČM v OSČM. Zatímco jeden článek informuje o uctění památky obětí nacismu a odbojářů v obci Ploština, následuje vyjádření místopředsedkyně strany podporující setrvání extrémní pravice ve vysokých sněmovních funkcích.

Nutno dodat, že Kateřina Konečná byla doposud vnímána jako představitelka progresivního křídla strany. O to smutnější probuzení to pro mnohé „idealisty“ v řadách komunistů musí být. Slibovaný nikdy nekončící protifašistický boj se ukládá k ledu.

Naopak, spojení s nimi a oligarchou komunistům pomáhá ve vytváření většího tlaku na sociální demokracii. Dává to smysl? Pokud věříte v politiku hodnot, nikoliv. Pokud si naopak myslíte, že v dnešní politice nejde o nic než čistě o moc, pak to  zajisté smysl dává.

Tak jak to už bývá, opět se argumentuje demokracií. SPD byla demokraticky zvolena. Měla více hlasů než sociální demokraté. Jak se tedy oni opovažují něco takového požadovat? KSČM jen respektuje

vůli lidu.

Na jedno se ale zapomíná. Demokracie je sama o sobě jen kostra, na kterou se následně nabalí další podstatné věci. Můžete mít demokracii autoritářskou, ale i liberální. Můžete mít demokracii zastupitelskou, ale i přímou. Prostě a jednoduše demokracie sama o sobě je vlakem, který vás má dovést do cílové stanice. Jakou podobu bude mít, o tom rozhodují politici.

Abychom si mohli udělat představu o tom, jakých podob tato stanice může nabýt, podívejme se pro jednou opět do historie. Demokratický vlak dovezl jednoho nahněvaného muže s knírkem do cílové stanice „Třetí říše.“ V demokratickém vlaku se vezou i lídři jako Orbán nebo Kaczynski. Přejeme si dojet tam, kam oni?

Demokracie je optimální forma uspořádání společnosti. Ale zároveň nejvíce křehká. Skrze hodnoty, které vkládáme do politiky, ji tvarujeme. Rezignujeme-li na ně, rezignujeme časem i na ni samu. I proto je požadavek sociálních demokratů na místě. A i proto je zklamáním sledovat další levicovou stranu, jak popírá vše, k čemu se hlásila.

  Diskuse
  JP
  May 1, 2018 v 13.2
  Demokracie jako kostra
  "Demokracie je optimální forma uspořádání společnosti." "Demokracie je jen kostra".

  Tyto dvě věty sobě ovšem navzájem odporují.

  Protože jinak by musela platit jejich syntéza: "Optimálním uspořádáním společnosti je kostra."
  May 1, 2018 v 14.20
  Prosím o vyšší odbornou úroveň
  1) Tvrzení, že Okamurova strana je stranou rasistů hned v prvním odstavci... Není tomu tak. Autorka tím jen vyjadřuje své vnímání a vidění světa, kdy kritici SPD toto stále dokola omílají. Bohužel to vypadá, že ani toto základní rozložení politických sil a metod autorka dosud nezaznamenala.

  2) Podobně si musí autor profesionál dávat pozor na srovnání s Hitlerem, toto je dnes už vysoce signifikantní a bezpečný znak ideové manipulace. Často se dokonce říká, že úroveň diskuse lze rozpoznat podle toho, za jak dlouho se dojde k Hitlerovi. Zde to bylo hned na úvod

  ►hájí posty pro Okamurovy rasisty v čele sněmovny. Prý byli zvoleni „demokraticky“. Ale to Hitler taky.◄

  Autorka dále (správně) mluví o nadužívání silných termínů, ale proč si nevšimne, že právě ona je součástí tohoto špatného trendu? Jak budeme označovat skutečné extrémisty a rasisty? Když už došlo k otupení společenského citu pro obsah těchto pojmů?

  ►Extrémní levice a pravice spolupracuje jako nikdy dřív

  Zřejmě zde nebude nutný detailní rozklad toho, proč lze Okamuru a jeho stranu označit za extrémní pravici, v dřívějších dobách honosící se názvy jako nacismus nebo fašismus. Dnes se bohužel tyto pojmy vinou jejich častého nadužívání značně vyprázdnily a označit někoho za fašistu už není tak nactiutrhačné, jak by se patřilo.◄

  A znovu slovo extrémní:

  ►Zatímco jeden článek informuje o uctění památky obětí nacismu a odbojářů v obci Ploština, následuje vyjádření místopředsedkyně strany podporující setrvání extrémní pravice ve vysokých sněmovních funkcích.◄

  Znovu snaha "doložit", že SPD jsou fašisté:

  ►O to smutnější probuzení to pro mnohé „idealisty“ v řadách komunistů musí být. Slibovaný nikdy nekončící protifašistický boj se ukládá k ledu. ◄

  SPD = fašisté, ukazuje všem odborný učitel z Palackého univerzity.

  A závěrem opět trochu Hitlera, a aby se čtenář nenudil, je označen jako "muž s knírkem":

  ►Demokratický vlak dovezl jednoho nahněvaného muže s knírkem do cílové stanice „Třetí říše.“ V demokratickém vlaku se vezou i lídři jako Orbán nebo Kaczynski. Přejeme si dojet tam, kam oni?◄

  _____

  Čekal jsem od doktorandky mé Alma Mater vyšší odborný přístup, vyvarování se známých a dnes už nic nevypovídajících klišé (odkazy na Hitlera), ale hlavně kus idealismu, kdy dokáže i tu a tam pochválit to, co za pochválení stojí a třeba i ukázat o jaké h o d n o t y nám všem jde, protože na to se zapomíná. Vlastně si všimněme dobře, že kromě snahy poplivat SPD i KSČM spojením s extrémisty (obě strany) a odkazem na Hitlera nenajdeme v textu jakoukoliv vlastní nosnou myšlenku nebo analytický poznatek.

  Vlastně jeden ano: Hamáčková ČSSD (údajně levicová) cítí v SPD tak silnou konkurenci, že chce po ANO záruky a také, aby bylo SPD zbaveno již dohodnutých funkcí ve sněmovně...

  _____

  Autor příspěvku se cítí být voličem ideální sociálně-ekologické strany.

  May 1, 2018 v 14.33
  K TERMÍNU EXTREMISMUS a roli vysokých škol
  Matematik má (naštěstí) v definici slova extremismus jasno, dovolte pár axiomů a tvrzení:

  1) Ve společnosti probíhá permanentní boj o moc.

  2) Jde o moc výkonnou, která ovšem potřebuje manipulující a tedy neobjektivní média

  3) Za pomoci spřátelených novinářů, ale právě i politologů z VŠ se vytvoří SLOVNÍK, který jisté strany začne označovat za "demokratické", jiné strany za "extrémistické".

  Zde se dokola vytváří situace a pocit, že jisté strany (a všichni jejich voliči) jsou žumpa, populisté, extrémisté, fašisté, xenofobové, rasisté apod. – a na druhé straně jsou lidé vzdělaní, jemní, kultivovaní, slušní, demokratičtí...

  4) Tím se naivnímu nebo důvěřivému či jen málo pozornému a málo přemýšlivému voliči zcela j a s n ě ukáže, koho má a vlastně musí volit.

  5) Pokud by to nestačilo, jisté strany rovnou a přímo označí samy sebe (!) jako DEMOKRATICKÝ BLOK.

  George Orwell se v hrobě obrací a žasne, jakého "pokroku" lidstvo v míře ideové manipulace dosáhlo...


  _______

  Slovo extrémní či extrémismus vždy vypovídá o hodnotové orientaci toho, kdo je vyslovil.

  Tato orientace není absolutní, ale vždy vyplývá z aktuálního kontextu.

  Bez hlubší diskuse o celém h o d n o t o v é m systému, tedy k čemu se vztahujeme, bez s o u z n ě n í v oblasti toho, co naši společnost ohrožuje, nelze používat slova jako FAŠISTÉ A EXTRÉMISTÉ jinak, než lacině.

  Tento způsob nastavení slovníku vede k nedialogu. Toto považuji za ústřední problém naší doby. Vysoké školy by měly přispívat k dialogu a ne tyto ryze negativní trendy posilovat.
  MP
  May 1, 2018 v 15.32
  Kdo hodnotí lidi podle náboženství nebo barvy kůže,
  je rasista, a tudíž z hlediska hodnot liberální demokracie extremista.
  Stačí vám to, matematiku p. Rusku?
  May 1, 2018 v 15.55
  podstata a nuance
  z SPD samozřejmě prýští u někoho upřímná u někoho účelová xenofobie, která je řadí k extrému
  současně jsou stranou legálně zvolenou (jako německá AfD či francouzská Fronte national)
  všechny ty výkřiky proti lidským právům, řeči o násilném vysídlení nižších kultur a etnik či zpochybňování holocaustu jsou hnus
  jako celek ovšem balancují na hraně legality - mají legalizační taktiku, ta z nich děla soft verzi explicitnějšího extrému
  zvolení zastupitelé mají v poměrném systému právo být voleni i do funkcí v zastupitelském systému
  problém by byl vybavit je exekutivní mocí - jen upozorňuji že nacionalisté typu slovenské SNS či rakouské FPO v té dílčí pozici byli a jsou (u nás Zeman byl na sjezdu SPD)
  takže to není tak černobílé - navíc některé názory a la SPD lze slyšet i z "klausovského" křídla ODS, dovolím si naznačit že umírněněji i z "brkounského" křídla socdem
  i když lez ocenit idealismus vymítačů xenofobie, problém je že běžný volič živený hejty na netu tomu nemusí rozumět a že to chce víc vysvětlovat a méně ostrakizovat - není každý volič SPD nácek
  MP
  May 2, 2018 v 9.34
  Jiřímu Dolejšovi
  To je v pořádku. Ten text Daniely Vašátkové tu zkratku OSČM vysvětluje zcela přesvědčivě i bez Vášeho ilustrativního příkladu, který jste tak ochotně dodal do diskuse.
  May 2, 2018 v 11.4
  ošidná ostrakizační taktika
  ne, to není v pořádku - protože tyhle absurdní boje za čistotu víry českou levici (a nejen KSČM) vlastně rozkládají. Co bude další krok ? Hon na místopředsedu ČSSD Foldynu, že se baví s Okamurou? U nás je to Skála kdo šilhá po SPD...to se nevyřeší interdiktem.
  Umanuté odvolání nějakého subjektu z pouhých parlamentních pozic je prostě ta slavná účelovka - jedno jestli jde o TOP 09 nebo Sládka. nejde o nic víc než aby se Okamura namíchl na ANO. Aby měla ČSSD větší nátlakovou sílu.
  Typnul bych že u lidí dole to ničemu neprospěje - to jste zapomněli na trapas s tažením proti Babišovi v druhé polovině minulého volebního období.To byl ten zlom kdy ANO začala ovládat jako mučedník terén - lidi prostě tu ostrakizaci nepřijali.
  A stejně to může fungovat i zde - SPD může naopak nabrat hlasy, pokud budou za mučedníky a ještě s podporou Zemana.
  Polemika s xenofobními populisty musí být na konkrétních kauzách které obnaží iluze o okamurovcích a ne ostrakizační.
  May 3, 2018 v 1.46
  Ještě ke slovu extrémismus
  Není vhodnější nazvat slovem extrémismus spíše všechny strany, které se podílely nebo podílejí na reálně existující situaci, kdy v ČR řádí exekutorská mafie? Kdy lidé přicházejí (reálně, ne potenciálně!) o své příbytky kvůli bagatelním finančním prohřeškům?

  Není vhodnější nazvat extrémistickou stranou ODS, která zde 6 let nezvyšovala minimální mzdu, takže odměny za práci kvůli inflaci dokonce klesaly?

  Není extrémistický stav, který kdosi navrhl, schválil a dále toleruje situaci, kdy si lidé platí zdravotní pojištění a když na týden onemocní, tedy na 7 dnů, z čehož jsou 2 dny volné, tak 3/5 této doby nedostanou žádnou náhradu, přestože si platí nemalé pojištění?

  Není extrémismus, když na jednom trhu bydlení spolu soupeří mladé rodiny, kdy muž, jediný živitel, má-li ženu na rodičovské dovolené, který bere v regionech běžně jen 12-15 čistého, soupeří s bohatými klienty turistických agentur typu AIRBNB, kteří vyhnali ceny podnájmů na takto turisticky přemrštěné hladiny? A politickým stranám to nevadí? A soiciální byty města a obce staví jen velmi omezeně?

  Není šílený extrém, když mladí lidé nemají kde bydlet a nikomu to navadí?

  Včetně komunistů a ČSSD, kterým spíše vadí SPD, která na vše výše uvedené upozorňuje?

  Není extrém, když levicové sociální strany místo aby ocenily kolegy v boji za sociální věci, raději budou ve sněmovně s t o t a l i t n ě asociálními stranami typu ODS nebo TOP, nebo STAN? Ba dokonce i KDU-ČSL?

  Vnímám to jako neobyčejnou malost, dokola opakovat Hitlera a rasimsus (dvakrát nevstoupíš do stejné řeky) a velmi se divím zejména KSČM, která byla a je roky v opozici, kdy na ní média plivou, že ani po této zkušenosti nemá cit, aby totéž nedělali její členové další straně. Tedy SPD.
  JN
  May 3, 2018 v 9.40
  "Kdo hodnotí lidi podle náboženství nebo barvy kůže, je rasista, a tudíž z hlediska hodnot liberální demokracie extremista."
  Když už hodnotit lidi, co je třeba hodnotit podle toho, zda respektují svobodu těch, kteří smýšlí jinak?

  Respektuje Okamurova strana svobodu těch, kteří smýšlí jinak?

  Respektuje liberální levice svobodu těch, kteří smýšlí jinak?
  JN
  May 3, 2018 v 10.14
  "Říká se, že česká politika trpí nedostatkem ideologií."
  Česká i evropská politika trpí naopak přebytkem ideologií, které ale nejsou reflektované a jejichž účelem je vytvářet rozpory a prostřednictvím těchto rozporů pak oslabovat Evropu.

  Česká i evropská politika netrpí nedostatkem ideologií, ale autentických idejí a z nich vyplývajících hodnot, které by fungovaly jako sjednocující prvek, ale které jsou destruktivními ideologiemi podkopávány a programově rozbíjeny.