Mezivolební dilema

Ivan Štampach

Jaké hledisko má ve volbách rozhodnout, když pro sociálně angažovaného, odpovědného voliče nebyl v prvním ani druhém kole kandidát, který by reálně prosazoval sociální spravedlnost spojenou se svobodou?

Nevíme, co vlastně máme od prezidenta chtít. Nemálo spřízněných duší vyslovuje rozčarování z politické orientace obou postupujících. Přitom však ucelený politický program Miloš Zeman ani Jiří Drahoš nepředkládají. Prezident má koneckonců na běžný chod parlamentní a vládní politiky malý vliv. Zrovna teď, po volbách do Sněmovny, kdy se hledá možnost funkční a aspoň jakžtakž přijatelné vlády, se stává hráčem politické scény. Vliv na další osudy země by však případný nový prezident měl, až kdyby se nepodařilo sestavit vládu s důvěrou do březnového konce Zemanova funkčního období.

Podle politického programu, který se u obou dá zhruba vyčíst z dosavadních projevů kandidátů druhého kola (a u Zemana z dosavadního politického působení), bych zcela jistě nevolil Zemana jako nacionálního tradicionalistu občas populisticky využívajícího sociální témata. Ať se to komu líbí nebo nelíbí, nacionální konzervativismus a přiznané „kreativní“ zacházení s ústavou, to je krok k autoritativnímu režimu, ne-li k fašismu.

Nevolil bych však po seznámení s předvolebními tezemi ani Drahoše, který se mi jeví jako liberálnější konzervativec. Chabě se v sebeprezentaci na webu přihlašuje k solidaritě s těmi, kteří se o sebe z nějakého důvodu nemohou postarat sami. Těší mě „odpovědný přístup ke krajině“. Přitom však i on brnká na strunu českého nacionalismu. Programové části webu dominuje Drahošova fotografie s vojákem. Podpořil například v kontrastu s nejbližším evropským partnerem, končícím slovenským prezidentem Kiskou český, svou intenzitou ojedinělý strach z migrantů, i když ho vyslovuje opatrně.

Kritériem by nemělo být, že Jiřímu Drahošovi padne oblek a že jeho paní nosí kabelku místo igelitky. Foto FB J. Drahoše

Nevolím a nedoporučuji volit podle diagnóz. Obvykle jsou to diagnózy vyslovované bez vyšetření a bez lékařské kvalifikace. Mohu věřit tomu, že sedmdesátiletý Drahoš (o tři roky mladší než Zeman) si ve svém věku udržuje kondici, i když toto sdělení mi připadá dětinské. Je snad zbytečné připomínat, že i významní státníci trpěli všemožnými poruchami zdraví. V této souvislosti je často uváděn jako příklad Havel. Připomeňme však také papeže Jana Pavla II. (1978—2005), který celému světu ukazoval, že svou důstojnost má i člověk se závažnou neurologickou chorobou. A vzpomeňme na amerického prezidenta F. D. Roosevelta, který vládl (a v USA prezident skutečně vládne!), ba vedl válku z invalidního vozíku.

Kritériem pro volbu by nemuselo být ani to, že Jiřímu Drahošovi padne oblek, že tedy možná šije u drahého krejčího, ani to, že jeho paní nosí kabelku a ne igelitovou tašku, jak se vážně probírá na sociálních sítích. To by snad spíš mohlo přesvědčit většinu z nás, kteří obleky nenosíme, a když už je musíme občas obléct, dokonale nám nepadnou, protože jsou konfekční. Abychom se natruc elitářům připočetli k oněm dolním deseti milionům, o kterých Zeman kdysi prohlásil, že bude hájit jejich zájmy.

Snad k volebnímu rozhodování nepřispěje ani to, že plzeňský biskup římskokatolické církve Tomáš Holub a po něm pak ještě olomoucké arcibiskupství Drahoše vášnivě hájí před tvrzením, že je svobodným zednářem. Každý soudný čtenář těchto prohlášení se musí zeptat, odkud to vědí. Mají k dispozici seznam českých svobodných zednářů? Mají ho jako svobodní zednáři, nebo jako bojovníci proti svobodnému zednářství, kteří si seznam opatřili nějakou špionážní metodou? A bylo by jeho eventuální členství v tomto úctyhodném řádu takovou vadou na kráse, že by neměl být podpořen?

Dáme-li hlas Jiřímu Drahošovi, a za sebe to mohu prohlásit, nebude to především proto, že se za něj postavily hvězdy šoubyznysu. To, že umí bavit (a my se jednou ubavíme k smrti), je nekvalifikuje k tomu, že dovedou předpoklady kandidátů vyhodnotit lépe než běžný občan. Nejsou přesvědčivější v tak vážné věci, jakou volba je, než ti baviči, kteří vystupují na mítincích nepřiznané předvolební kampaně současného hradního pána.

Východ versus Západ

Jaké hledisko tedy má rozhodnout, když pro sociálně angažovaného, odpovědného voliče nebyl v prvním kole, a už vůbec není ve druhém kole, kandidát, který by prosazoval vlivem své osobnosti a svými omezenými ústavními kroky sociální spravedlnost spojenou se svobodou?

Různé důvody svědčí pro nějakou pragmatickou, ideovou či profesní vazbu Miloše Zemana na současný ruský režim. O Drahošovi je naproti tomu téměř jisté, že je prozápadní, že respektuje naše členství v Evropské unii a v Severoatlantickém obranném společenství. Má tohle být důvod pro hlas Drahošovi, když NATO v posledních desetiletích několikrát krutě, s mnoha civilními oběťmi na životech včetně dětí zasáhlo v případech, kdy bezpečí členských zemí nebylo ohroženo, a šlo spíš o prosazení zájmů vlivných firem?

Má snad být důvodem preferovat Drahoše jeho podpora EU, která před pár lety odporně zatočila s Řeckem a vnucuje sdruženým státům asociální politiku úspor v podobě fiskálního paktu a finanční ústavy, která, tedy aspoň někdy, prosazuje politiku v rozporu s vůlí voličů zemí v Unii sdružených?

Přesto stojí za doporučení podpořit ve druhém kole vyzyvatele a varovat před podporou obhájce prezidentské pozice. Euroatlantická příslušnost potvrzuje naše místo tam, kam po staletí historicky patříme, kde se utvářela naše podoba evropské kultury a navzdory protikladným mocenským zájmům mohla vzniknout česká státnost.

Neměli bychom se lísat k orientálním despociím, ať soft ruského, nebo hard čínského rázu. Měli bychom se jasně distancovat od těchto říší, v nichž jsou lidé práce otroky bez reálné možnosti obhájit svá přirozená práva vyplývající z jejich lidské příslušnosti, ani hájit své zájmy jako občané.

A co je důležité, západní systém je sebeopravný. Umožňuje bez újmy obhajovat reálnou reformu. Umožňuje politicky pracovat pro transformaci chvályhodné, leč slabé a ohrožené demokracie občanské v silnou demokracii rovněž sociální a environmentální. Proto se západní loajalita snese s důsledně reformním programem, ba, chceme-li použít zneužitého výrazu, s programem nenásilné revoluce.

Drahošovo vítězství, které se při mocné převaze protizemanovských hlasů prvního kola volby zdálo jisté, bohužel zdaleka tak samozřejmé není. Chybí mu hlasy, na které se zapomnělo, totiž hlasy těch, kdo před týdnem k urnám nešli a chtějí rozhodnout až při definitivní volbě. Drahoš musí opravdu zvážit, kde ty chybějící hlasy jsou. Sociální tónina bude muset zaznít ve finále jeho předvolební muziky ve fortissimu, máme-li v sobotu odpoledne či večer zapíjet radost, a ne žal.

  Diskuse
  PK
  January 22, 2018 v 12.36
  Především bych se zeptal,
  odkud někdo údajně ví, že Drahoš svobodným zednářem je. Ta argumentace je úplně stejná jako vzhledem k tomu, když někdo říká, že jím není.
  January 22, 2018 v 12.59
  Nejde o souboj se Zemanem, ale o souboj o nerozhodnuté voliče
  Snad to Drahoš a jeho tým ví. Zeman se bude prezentovat jako levicový a Drahošovi se pokusí přilepit nálepku: pravicový. Snad to prokouknou.
  PK
  January 22, 2018 v 13.32
  Pokud jde o hlasy z církve,
  je zde dost jasných vyjádření těch, kteří mají bez ohledu na svůj konkrétní úřad v církvi především morální autoritu: např. biskup Malý, Mons. Halík, provinciál Mohelník, otec Vácha.
  PK
  January 22, 2018 v 13.45
  A zde společné vyjádření řeholních představených
  ŘEHOLNÍ PŘEDSTAVENÍ KE DRUHÉMU KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLEB
  Ve druhém kole prezidentských voleb se rozhodne o tom, kdo bude hlavou státu. Vybíráme jednoho ze dvou kandidátů. Jít volit je naše občanské právo i křesťanská povinnost. Rozhodovat se máme na základě vystupování kandidátů, na základě jejich názorů a na základě jejich dosavadního života. Buďme obezřetní k polopravdám a pomluvám.
  Pan Jiří Drahoš dává naději, že jako prezident vnese do naší společnosti důraz na skutečné obecné dobro postavené na pravdivosti a spravedlnosti a na úctě ke všem lidem, že bude presidentem povzbuzujícím své spoluobčany k ušlechtilému jednání. Záleží jen na nás voličích, zda bude výsledkem voleb změna, kterou naše společnost potřebuje.
  Všechny věřící vybízíme, aby spolu s námi provázeli volební kampaň i samotné volby modlitbou.
  P.Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí
  P.Marian Kosík OPraem, opat novoříšský
  P.Benedikt Mohelník OP, exprovinciál dominikánů
  P.Bonaventura Štivar OFMCap, provinciál kapucínů
  P.Juan Provecho OSA, provinciál augustiniánů
  P.Jáchym Šimek OPraem, opat želivský
  Br. Martin Macek O.H., provinční delegát Milosrdných bratří
  P.Petr Glogar OCD, provinční delegát bosých karmelitánů
  P.Lukasz Karpiński FSP, Českomoravská provincie piaristů
  P.Cyril Tomáš Havel CFSsS, generální představený petrinů
  P.Luboš Pavlů CRV, převor augustiniánů-kanovníků
  Sr. Marie-Anna Linhartová OSU, provincialát sester voršilek
  Sr. Lucie Cincialová, Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka
  Sr. Petra Pavlíčková OSB, benediktinky Bílá Hora
  Sr. Klára Maliňáková, Sestry Dítěte Ježíše
  Sr. Miroslava Bortlová SCSC, Česká provincie Kongregace Mil. Sester sv. Kříže
  January 22, 2018 v 18.04
  Petr Kolařík: Samozřejmě! Stratégové Zemanovy kampaně o Drahošově domnělé příslušnosti k řádu svobodných zednářů vědí stejně mállo jako jeho obhájci. Podstatné je, že tohle prostě vůbec nemá být tématem. Tahle nezjistitelná záležitost jeho soukromí (stejně jako, dejme tomu, jeho erotické preference) nemá s prezidentskou rolí co dělat.
  MP
  January 22, 2018 v 19.16
  Nějak přerstávám české levici rozumět...
  Před pár měsíci jsem se dočetl, že mám syna v síti neomarxismu, protože se hlásí k Diem. Moje dcera tenkrát v diskusi přeložila Varoufakisův text

  https://docs.google.com/document/d/1X1_hlvnPa79ULVUMDwO97TsXxcWHc_8TcYRSy6XXBWQ/edit?usp=sharing

  Proč o tom melu? Protože představitel těch, kteří se před pár lety bránili proti absurdnímu zacházení s Řeckem je naprosto jednoznačný: O EU a za EU je třeba bojovat.

  Co víc než přihlášení k EU potřebuji od kandidáta na českého prezidenta?
  January 22, 2018 v 20.47
  Souhlasím, že je žádoucí, abychom zůstali u západní kultury, ke které historicky náležíme.
  Ale proč k tomu, abychom dál náleželi k západu, nutně potřebujeme prezidenta, který nás tam bude přidržovat?
  Proč vlastně svá přirozená práva vyplývající z lidské příslušnosti a své občanské zájmy neumíme obhájit sami?
  Bojí se snad západ, že by přestal patřit k západu, kdyby si špatně zvolil prezidenta?
  MP
  January 22, 2018 v 22.11
  Evě Hájkové
  Západ se nebojí, protože západ neexistuje...

  Existuje skupina zemí, která se rozhodla k historicky bezprecedentnímu podniku. Pokusila se bez dobytí jedné země druhou ustanovit společenství a ono je to po čertech těžké. Mezi těmi zeměmi existují staleté křivdy, nedůvěra a co hůř, rozdíly v bohatství, velikosti a přiležitostech, prostě přesně ty důvody, proč se válčí.

  My do té skupiny zatím patříme, vyvážíme do zemí EU sedmdesát procet našeho exportu a v nějakých patnácti okresech držíme minimální míru nezaměstnanosti, protože se chodí za prací přes hranici. O tisících lidech pracujících na západ od nás nemluvě.

  A to společenství je dneska v ošklivé krizi. Západu se nic nestane, když si my zvolíme prezidenta, který bude dělat všechno, aby se ČR místo na řešení té krize účastnila jen na jejím prohlubování.

  A proč si svá přirozená práva a občanské zájmy neumíme obhájit sami? To je docela jednoduché, protože jsem příliš malí na suverenní stát. Na stát, který by se mohl ubránit vojensky a ktereý by dokázal vzdorovat například útoku na vlastní měnu. A občanská práva si můžete uhájit jen v zemi, která není okupovaná.
  January 23, 2018 v 6.19
  Nemyslela jsem sami bez západu, ale sami bez prezidenta. Jestliže prezident má takovou moc, že nás od toho západu může odtrhnout, proč jsme prezidentský úřad dávno nezrušili?
  HZ
  January 23, 2018 v 9.34
  Paní Hájková,
  není to tak jednoduché. Prezidentovi ústava takovou moc nedává.
  Jen mu nezakazuje hrát hry, jejichž důsledkem je zhoršení naší mezinárodní pozice. Tyto hry současného prezidenta mají víceméně osobní povahu, vycházejí z jeho šílené potřeby být za každou cenu v centru pozornosti a jsou spojeny s neutuchající snahou pokořit každého, o kom je prezident přesvědčen, že mu škodí, případně škodil kdysi dávno. To jsou motivy, které mu diktují volbu spojenců.
  Zeman si nedal za úkol vyrvat Česko z EU a podřídit ho Rusku nebo Číně. Jen těmi svými hrátkami, obrácenými převážně na domácí publikum, vytvořil řadu situací, které z nášeho státu dělají nevěrohodnou figuru v očích dosavadních partnerů, zatímco v jiných očích vypadáme jako dostupné sousto.
  Potřebujeme někoho, kdo si takovou mezinárodní publicitu odpustí. Kdo přitom nechá domácí publikum trochu odpočinout od permanentního pohledu k Hradčanům a zároveň se vší zodpovědností použije důležité nástroje, které mu ústava dává. Například výběr soudců ústavního soudu.
  January 23, 2018 v 10.12
  Paní Zemanové
  V diskusi pod jiným článkem vyslovuje pan Šimsa myšlenku, že prezident by měl nabízet lidem nějaké naděje. Chápu, že to myslí dobře. Ale já jsem přesvědčena, že naděje, které nabízejí prezidenti, mohou být vždycky jenom klamné naděje (a to i tehdy, kdyby to oni sami mysleli upřímně).
  HZ
  January 23, 2018 v 10.35
  Ano, souhlasím.
  Není rozumné vkládat naděje do jediné osobnosti.
  Přesto se tomu nedokážeme úplně ubránit.
  Ta naše současná, byť možná klamná naděje, se dá vyjádřit slovy:
  Snad to nebude horší.
  MP
  January 23, 2018 v 23.31
  Přátelé, nemudrujme, hlasujme!
  Je to velmi důležité.
  Z každého slova té osoby zvané Miloš Zeman kape jed. Teď jsem se díval na debatu a byla to hrůza.

  Tohle opravdu není věc politická, ale "předpolitická" v nejhlubším slova smyslu, hluboce mravní. Jde - i když to zní pateticky - o duši národa. Porážka Miloše Zemana je horizont, za kterým teprve začínají veškeré smysluplné diskuse.
  + Další komentáře