Přátelé s jinou volbou

Filip Outrata

Filip Outrata: Mám mezi přáteli voliče Miloše Zemana. A ačkoli se výsledku voleb docela obávám, už teď se těším na to, jak ho s nimi budu rozebírat.

Zjistil jsem v jedné pracovní skupině, že každý z nás chce volit někoho jiného. V poměrně malém kroužku se našel hlas pro Fischera, Drahoše, Horáčka. A také pro Zemana. Živě jsme se o volbách bavili, neshodli jsme se, ale přesto jsme se rozešli v dobrém. Uvědomil jsem si, že podstatnější než to, co nás v této konkrétní volbě rozděluje, je to, co nás spojuje a bude spojovat i nadále.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Znám voliče Miloše Zemana, kterých si lidsky vážím, a naše přátelství je pro mě rozhodně důležitější než to, že se v této věci neshodneme. Nebyl jsem schopen přesvědčit je argumenty. Ponechal jsem si svůj názor a svoji voličskou preferenci a oni si ponechali svou. Zase o sobě víme o něco málo víc, a to nám může pomáhat lépe se znát a efektivněji spolupracovat. Příště se třeba shodneme. Anebo pro mě budou, jak doufám, nadále přáteli s jinou volbou.

Když jsem včera po akci aktivistky Femenu proti prezidentu Zemanovi chystajícímu se volit viděl, jak se na Facebooku sdílí fotka z incidentu — šokovaného Zemana a jeho zřejmě ještě víc poděšenou manželku Ivanu — doprovázená přirovnáním situace k pornografickému videu, s patřičným rozdělením rolí mezi aktéry, uvědomil jsem si, že negativní emoce, nenávist a odpor, mají velkou sílu. Sdíleli by tito lidé něco podobného o svém známém, třeba méně oblíbeném kolegovi či kolegyni z redakce? Nebo se něco podobného smí pouze u prezidenta, kterého bytostně nesnáším?

Pokud se někdo raduje z ponížení druhého, je to vždy nepřijatelné. Foto FB M. Zemana

U tohoto výtvoru, podobně jako před časem u stránek věnovaných naplánovanému fiktivnímu Zemanovu pohřbu, někteří argumentují tím, že je to prostě jen určitý typ humoru, který někomu vyhovuje a jinému ne. Možná jsem jen přecitlivělý, že v tom cítím něco jiného a něco víc, určité zhrubnutí, zkažení duší, řečeno trochu metafyzickým jazykem. A řečeno zcela přízemně, vidím v tom také něco, co postiženému jen přidává sympatie, a tím mu politicky pomáhá.

Pokud se někdo raduje z ponížení druhého, je to pro mě vždy nepřijatelné. A to bez ohledu na to, jestli ten, proti komu jsou takové výtvory zaměřeny, sám někdy s druhými jedná ponižujícím způsobem. Pokud se vytratí základní úcta k člověku, k jakémukoli, bude vše jenom horší, od stavu politiky a kvality politiků po jakékoli jiné místo a situaci našich životů. S tím, kdo s druhými někdy jedná neslušně, budu sám jednat slušně. Jinak to podle mě nejde. Ale jak sleduji, mnozí spíš zastávají zásadu „na hrubý pytel hrubá záplata“.

Věřím, že v těchto volbách Miloš Zeman může být poražen. A to i navzdory snaze některých svých nejzarytějších odpůrců. A i když se výsledku voleb trochu bojím, těším se na to, jak jej se svými přáteli s jinou volbou budu probírat.

  Diskuse
  MP
  January 13, 2018 v 10.54
  Filipe,
  proč myslíte, že útok té feministky Zemana ponížil?

  Já jsem viděl v očích V. Kruliše, Zemanovy podržtašky, zálibný úsměv, neboť ona aktivistka je nesporně fyzicky přitažlivá. A protože toho člověka znám a vím, že má slabost pro druhé pohlaví, vůbec mě to neudivilo.

  A Zeman? Ten si myslím nedokázal ani v té rychlosti uvědomit, co se děje. A hlavně, ano, ochutnal svou vlastní medicínu. Já jsem jej schopen milovat jako bližního svého a zachránit mu život, když vedle mě zkolabuje. Na druhé straně tento fyzicky zchátralý stařec ještě před časem vyhrožoval, jak půjde s flintou v ruce fyzicky bránit hranice...

  A říkám si, když lidé v Anglii tančili radostí po smrti M. Thatcherové a prozpěvovali "Čarodějnice je mrtvá", bylo to nechutné... jenže tahle dáma přece prohlásila, že společnost neexistuje a že v Británii nejsou žádní chudí lidé (v době, kdy míry chudoby za její vlády atakovala výše ve 20. století v ostrovním království nevídanou). Takže je skutečně namístě otázka, kdo si začal... Nebo taky to přísloví (zneužité kdysi Rudým právem, avšak pravdivé): Kdo seje vítr, ...
  IH
  January 13, 2018 v 12.34
  Incident, o němž tu je řeč, nemá souvislost s (ne až tak vypjatou) situací před prezidentskou volbou, jedná se v podstatě o externalitu. Bez dopadu na hlasování, spíše ve prospěch stávajícího prezidenta, být však proto nemusí.

  Podobné excesy odsuzuji. Kdyby se stalo něco takového ve volební místnosti mně, považoval bych to sice za místně nevhodné, ale legrační, v případě státníka, jenž leží leckomu, skoro nutně, v žaludku, ale jde, byť třeba z nedomyšlení, o nepřijatelné chování, o potenciální hrozbu a zahrávání si, pro publicitu, s neštěstím.
  PK
  January 13, 2018 v 13.26
  Volba M. Zemana je vážným morálním selháním
  To jsou slova T. Halíka, která stoprocentně podepisuju. Možná právě proto, že jsem taky přecitlivělý.

  Jinak jak už jsem jednou poznamenal: na orgie moralizování “do vlastních řad” se musíme ještě připravit. Zatím to byl asi čajíček proti tomu, co ještě přijde.
  IH
  January 13, 2018 v 14.24
  Fundamentalismus živí fundamentalismus aneb Nevytvářejme živnou půdu pro plebejské hlasování
  Nedovolil bych si tvrdit, že včera a dnes u nás (stejným způsobem) morálně selhaly předpokládám asi 2 mil. lidí. Takovým kategorickým výrokem nelze dosáhnout ničeho kloudného, většího poznání světa určitě ne.

  Spíše bych konstatoval, že hlasování pro Miloše Zemana může být dílem např. zvyku na něj, různých emocí, včetně pocitů křivdy a ohrožení, prostého fandovství i ovlivnění aktivisty, předstírajícími zájem a empatii, snahy neodpadnout od národního tábora, který leckdo postrádal atd. atp.
  JV
  January 13, 2018 v 19.35
  Morální selhání ???
  Nazývat morálním selháním fakt, že někdo volí jinak, než bych si přál, je výrazem pýchy a povýšenosti. Svědčí spíše o morálních rezervách toho, kdo moralizuje, než o morálním selhání toho, kdo své právo volit užívá v souladu se svým svědomím, a tedy i v souladu s volebním právem.

  Nepochybně by bylo lepší, kdyby se ti, kteří vynášejí soudy o morálních kvalitách druhých, do hloubky, bez předsudků (a hlavně bez namyšleného sebevědomí, že já nejlépe vím, koho je třeba volit) zamysleli nad důvody, proč lidé toho kterého kandidáta volí. A také proč oni, ti, kteří mluví o morálním selhání druhých, nejsou sto pochopit, že ti druzí právě takto volí.

  Váš Jiří Vyleťal
  January 13, 2018 v 20.8
  Pan Kolařík, natož Tomáš Halík, patrně nemají v rodině či mezi příbuznými nikoho, kdo Zemana volil. Jinak by nevynášeli tak příkré soudy.
  PK
  January 13, 2018 v 20.36
  Vyjádření prof. Halíka k 1. kolu
  Padl mýtus neporazitelného Zemana. Pokud všichni občané, kteří cítí zodpovědnost za to, abychom patřili k západní demokratické kultuře, se nyní spojí a podpoří profesora Drahoše, máme jedinečnou šanci smýt špínu a hanbu z pražského Hradu a uniknout z pasti zemanovsko-babišovské mafie, která nás táhne z Evropy k divokému Východu. Nadcházející zápas dvou kultur - džetlmenství a barbarství - ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží.
  Prof. Tomáš Halík

  P.S. Můžete to se svými přáteli rozebrat, pane Outrato.
  PK
  January 13, 2018 v 20.55
  Jinak našel jsem tento zajímavý příspěvek pana Vyleťala
  "Hledat spásu před Babišem u TOP 09, resp. prchat před Babišem do náruče Miroslava Kalouska, to vyžaduje vedle pevné víry v uzdravení skrze vyhnání čerta ďáblem i dokonalou míru zapomnění."

  Byla to reakce na moji zcela nezávaznou úvahu, že bych dal eventuálně ve volbách hlas TOP09.

  Tady je někdo taky pěkný pokrytec, že.
  FO
  January 13, 2018 v 21.31
  Panu Kolaříkovi
  Nemusíte se obávat, že bych se svými přáteli nemluvil o tom, že je dobré nezvolit znovu Miloše Zemana a tedy volit Jiřího Drahoše. Ale raději použiji jiný přístup na můj vkus příliš verbálně patetický projev Tomáše Halíka. Bude to myslím lepší a užitečnější.

  Pokud jde o to morální selhání, souhlasím s názorem Jiřího Vyleťala. Chtěl jsem o tom vlastně také v článku psát, ale nechtěl jsem se příliš rozpovídat do šířky. Asi se mnou nebudete souhlasit, ale podle mě to, co a především jak Tomáš Halík říká, spíš Zemanovi pomáhá.
  FO
  January 13, 2018 v 21.33
  M. Plevovi
  Tím ponížením jsem myslel ne tak samotný útok, jako ten sdílený obrázek přirovnávající Zemana a jeho manželku k rolím v pornofilmu. Nechtěl jsem to sdílet, protože svinstva ze zásady nešířím.
  + Další komentáře