Přátelé s jinou volbou

Filip Outrata

Filip Outrata: Mám mezi přáteli voliče Miloše Zemana. A ačkoli se výsledku voleb docela obávám, už teď se těším na to, jak ho s nimi budu rozebírat.

Zjistil jsem v jedné pracovní skupině, že každý z nás chce volit někoho jiného. V poměrně malém kroužku se našel hlas pro Fischera, Drahoše, Horáčka. A také pro Zemana. Živě jsme se o volbách bavili, neshodli jsme se, ale přesto jsme se rozešli v dobrém. Uvědomil jsem si, že podstatnější než to, co nás v této konkrétní volbě rozděluje, je to, co nás spojuje a bude spojovat i nadále.

Znám voliče Miloše Zemana, kterých si lidsky vážím, a naše přátelství je pro mě rozhodně důležitější než to, že se v této věci neshodneme. Nebyl jsem schopen přesvědčit je argumenty. Ponechal jsem si svůj názor a svoji voličskou preferenci a oni si ponechali svou. Zase o sobě víme o něco málo víc, a to nám může pomáhat lépe se znát a efektivněji spolupracovat. Příště se třeba shodneme. Anebo pro mě budou, jak doufám, nadále přáteli s jinou volbou.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Když jsem včera po akci aktivistky Femenu proti prezidentu Zemanovi chystajícímu se volit viděl, jak se na Facebooku sdílí fotka z incidentu — šokovaného Zemana a jeho zřejmě ještě víc poděšenou manželku Ivanu — doprovázená přirovnáním situace k pornografickému videu, s patřičným rozdělením rolí mezi aktéry, uvědomil jsem si, že negativní emoce, nenávist a odpor, mají velkou sílu. Sdíleli by tito lidé něco podobného o svém známém, třeba méně oblíbeném kolegovi či kolegyni z redakce? Nebo se něco podobného smí pouze u prezidenta, kterého bytostně nesnáším?

Pokud se někdo raduje z ponížení druhého, je to vždy nepřijatelné. Foto FB M. Zemana

U tohoto výtvoru, podobně jako před časem u stránek věnovaných naplánovanému fiktivnímu Zemanovu pohřbu, někteří argumentují tím, že je to prostě jen určitý typ humoru, který někomu vyhovuje a jinému ne. Možná jsem jen přecitlivělý, že v tom cítím něco jiného a něco víc, určité zhrubnutí, zkažení duší, řečeno trochu metafyzickým jazykem. A řečeno zcela přízemně, vidím v tom také něco, co postiženému jen přidává sympatie, a tím mu politicky pomáhá.

Pokud se někdo raduje z ponížení druhého, je to pro mě vždy nepřijatelné. A to bez ohledu na to, jestli ten, proti komu jsou takové výtvory zaměřeny, sám někdy s druhými jedná ponižujícím způsobem. Pokud se vytratí základní úcta k člověku, k jakémukoli, bude vše jenom horší, od stavu politiky a kvality politiků po jakékoli jiné místo a situaci našich životů. S tím, kdo s druhými někdy jedná neslušně, budu sám jednat slušně. Jinak to podle mě nejde. Ale jak sleduji, mnozí spíš zastávají zásadu „na hrubý pytel hrubá záplata“.

Věřím, že v těchto volbách Miloš Zeman může být poražen. A to i navzdory snaze některých svých nejzarytějších odpůrců. A i když se výsledku voleb trochu bojím, těším se na to, jak jej se svými přáteli s jinou volbou budu probírat.

  Diskuse
  MP
  January 13, 2018 v 10.54
  Filipe,
  proč myslíte, že útok té feministky Zemana ponížil?

  Já jsem viděl v očích V. Kruliše, Zemanovy podržtašky, zálibný úsměv, neboť ona aktivistka je nesporně fyzicky přitažlivá. A protože toho člověka znám a vím, že má slabost pro druhé pohlaví, vůbec mě to neudivilo.

  A Zeman? Ten si myslím nedokázal ani v té rychlosti uvědomit, co se děje. A hlavně, ano, ochutnal svou vlastní medicínu. Já jsem jej schopen milovat jako bližního svého a zachránit mu život, když vedle mě zkolabuje. Na druhé straně tento fyzicky zchátralý stařec ještě před časem vyhrožoval, jak půjde s flintou v ruce fyzicky bránit hranice...

  A říkám si, když lidé v Anglii tančili radostí po smrti M. Thatcherové a prozpěvovali "Čarodějnice je mrtvá", bylo to nechutné... jenže tahle dáma přece prohlásila, že společnost neexistuje a že v Británii nejsou žádní chudí lidé (v době, kdy míry chudoby za její vlády atakovala výše ve 20. století v ostrovním království nevídanou). Takže je skutečně namístě otázka, kdo si začal... Nebo taky to přísloví (zneužité kdysi Rudým právem, avšak pravdivé): Kdo seje vítr, ...
  IH
  January 13, 2018 v 12.34
  Incident, o němž tu je řeč, nemá souvislost s (ne až tak vypjatou) situací před prezidentskou volbou, jedná se v podstatě o externalitu. Bez dopadu na hlasování, spíše ve prospěch stávajícího prezidenta, být však proto nemusí.

  Podobné excesy odsuzuji. Kdyby se stalo něco takového ve volební místnosti mně, považoval bych to sice za místně nevhodné, ale legrační, v případě státníka, jenž leží leckomu, skoro nutně, v žaludku, ale jde, byť třeba z nedomyšlení, o nepřijatelné chování, o potenciální hrozbu a zahrávání si, pro publicitu, s neštěstím.
  PK
  January 13, 2018 v 13.26
  Volba M. Zemana je vážným morálním selháním
  To jsou slova T. Halíka, která stoprocentně podepisuju. Možná právě proto, že jsem taky přecitlivělý.

  Jinak jak už jsem jednou poznamenal: na orgie moralizování “do vlastních řad” se musíme ještě připravit. Zatím to byl asi čajíček proti tomu, co ještě přijde.
  IH
  January 13, 2018 v 14.24
  Fundamentalismus živí fundamentalismus aneb Nevytvářejme živnou půdu pro plebejské hlasování
  Nedovolil bych si tvrdit, že včera a dnes u nás (stejným způsobem) morálně selhaly předpokládám asi 2 mil. lidí. Takovým kategorickým výrokem nelze dosáhnout ničeho kloudného, většího poznání světa určitě ne.

  Spíše bych konstatoval, že hlasování pro Miloše Zemana může být dílem např. zvyku na něj, různých emocí, včetně pocitů křivdy a ohrožení, prostého fandovství i ovlivnění aktivisty, předstírajícími zájem a empatii, snahy neodpadnout od národního tábora, který leckdo postrádal atd. atp.
  JV
  January 13, 2018 v 19.35
  Morální selhání ???
  Nazývat morálním selháním fakt, že někdo volí jinak, než bych si přál, je výrazem pýchy a povýšenosti. Svědčí spíše o morálních rezervách toho, kdo moralizuje, než o morálním selhání toho, kdo své právo volit užívá v souladu se svým svědomím, a tedy i v souladu s volebním právem.

  Nepochybně by bylo lepší, kdyby se ti, kteří vynášejí soudy o morálních kvalitách druhých, do hloubky, bez předsudků (a hlavně bez namyšleného sebevědomí, že já nejlépe vím, koho je třeba volit) zamysleli nad důvody, proč lidé toho kterého kandidáta volí. A také proč oni, ti, kteří mluví o morálním selhání druhých, nejsou sto pochopit, že ti druzí právě takto volí.

  Váš Jiří Vyleťal
  January 13, 2018 v 20.8
  Pan Kolařík, natož Tomáš Halík, patrně nemají v rodině či mezi příbuznými nikoho, kdo Zemana volil. Jinak by nevynášeli tak příkré soudy.
  PK
  January 13, 2018 v 20.36
  Vyjádření prof. Halíka k 1. kolu
  Padl mýtus neporazitelného Zemana. Pokud všichni občané, kteří cítí zodpovědnost za to, abychom patřili k západní demokratické kultuře, se nyní spojí a podpoří profesora Drahoše, máme jedinečnou šanci smýt špínu a hanbu z pražského Hradu a uniknout z pasti zemanovsko-babišovské mafie, která nás táhne z Evropy k divokému Východu. Nadcházející zápas dvou kultur - džetlmenství a barbarství - ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží.
  Prof. Tomáš Halík

  P.S. Můžete to se svými přáteli rozebrat, pane Outrato.
  PK
  January 13, 2018 v 20.55
  Jinak našel jsem tento zajímavý příspěvek pana Vyleťala
  "Hledat spásu před Babišem u TOP 09, resp. prchat před Babišem do náruče Miroslava Kalouska, to vyžaduje vedle pevné víry v uzdravení skrze vyhnání čerta ďáblem i dokonalou míru zapomnění."

  Byla to reakce na moji zcela nezávaznou úvahu, že bych dal eventuálně ve volbách hlas TOP09.

  Tady je někdo taky pěkný pokrytec, že.
  FO
  January 13, 2018 v 21.31
  Panu Kolaříkovi
  Nemusíte se obávat, že bych se svými přáteli nemluvil o tom, že je dobré nezvolit znovu Miloše Zemana a tedy volit Jiřího Drahoše. Ale raději použiji jiný přístup na můj vkus příliš verbálně patetický projev Tomáše Halíka. Bude to myslím lepší a užitečnější.

  Pokud jde o to morální selhání, souhlasím s názorem Jiřího Vyleťala. Chtěl jsem o tom vlastně také v článku psát, ale nechtěl jsem se příliš rozpovídat do šířky. Asi se mnou nebudete souhlasit, ale podle mě to, co a především jak Tomáš Halík říká, spíš Zemanovi pomáhá.
  FO
  January 13, 2018 v 21.33
  M. Plevovi
  Tím ponížením jsem myslel ne tak samotný útok, jako ten sdílený obrázek přirovnávající Zemana a jeho manželku k rolím v pornofilmu. Nechtěl jsem to sdílet, protože svinstva ze zásady nešířím.
  PK
  January 13, 2018 v 21.55
  Panu Outratovi
  Máte pravdu, nesouhlasím s Vámi, a tentokrát jsem se znovu odhodlal nesouhlas s Vámi jasně artikulovat, poté, co jsem se držel zpátky, když jste se nedávno pohoršoval nad aktivním odporem proti náckům, rasistům a xenofobům.

  Váš argument je vždycky týž: prý jim tom jenom pomáhá. Proto neustále moralizujete "do vlastních řad". Dobrá, taky přístup.
  FO
  January 13, 2018 v 22.36
  Panu Kolaříkovi
  Pokud by můj argument byl vždy jen ten, že něco "jim" (druhé straně) pomáhá, bylo by to opravdu málo. Tentokrát je to ale jen druhý a pro mě méně podstatný argument. Ten důležitější je ten, že určitá věc - přirovnávání Zemana a jeho manželky k rolím v pornu - je špatná sama o sobě. Uznávám, že se to může jevit jako moralizace. Morální stránka věcí mi není lhostejná.

  FO
  January 13, 2018 v 23.17
  K morálnímu provinění
  Ta otázka volby jako morálního provinění - Halík mluvil o provinění, ne o selhání - by si zasloužila podrobnější úvahu, proto jsem o tom nakonec v článku nic nenapsal. Takže to zkusím aspoň stručně.

  Morální rozměr volby jistě existuje. U určitých voleb - v Německu 1933, v Československu 1946, našly by se jistě další případy - se to přímo nabízí. Přesto je ale podle mě sporné považovat určitou volbu za morální provinění, nevíme totiž, jaké povědomí měl ten člověk o věci, jaké informace se k němu dostávaly, jaká je jeho osobní situace atd.

  Provinění by to bylo v zásadě pouze tehdy, kdyby si dotyčný byl vědom, že svou volbou činí něco špatného. Podle mě nelze mluvit - nemá smysl mluvit - o morálním provinění u volby. Ale třeba u záměrného šíření nepravdivých, zkreslených a zavádějících tvrzení určitě ano.
  PK
  January 14, 2018 v 6.19
  To přirovnání k rolím v pornofilmu
  nemohu posoudit, protože se to ke mně kupodivu opravdu nedostalo.

  Pokud jde o samotný útok, dovolím si ocitovat vyjádření člověka, kterého možná znáte, pane Outrato. Je to též katolický teolog s ekumenickým zaměřením:

  "Zatímco mnozí se předhánějí v odsuzování činu ukrajinské sextremistky z hnutí FEMEN Angeliny Diash, tak naopak moje sympatie má.
  Svým extrémním činem odhalila, v jaké absurditě žijeme a co všechno si necháme líbit nebo namluvit. Prezident Zeman se vychloubá svým zdravím a doma i po světě se tváří jako odhodlaný bojovník proti extrémismu. Pak na něj vybafne neškodná polonahá žena, přičemž ochranka zcela selže (kdyby skutečně chtěla prezidenta ohrozit, tak by to snadno udělala) a prezident se sesype (fyzicky i psychicky). Média to nafukují a po chvilce už Zeman vesele lže o údajném útoku na papeže.
  Srovnatelné sympatie má Jindřich Šídlo, který svojí satirou s informací o automatickém postupu současného prezidenta do 2. kola vyprovokoval státní úřady k nebývalé aktivitě. Zřejmě zapůsobily reálné obavy ohledně intelektuální výbavy Zemanových voličů, kteří by podobnou výzvu mohli vzít vážně. Na druhou stranu se ukázalo, jak moc mnohým vlivným lidem záleží na tom, aby neschopný nebo naopak všeho schopný stařec zůstal ve funkci.
  Většině lidem je evidentně jedno, že Zeman ignoroval všechny předvolební debaty, přes své sliby si za peníze nejasného původu nechá dělat netransparentní nákladnou kampaň atd.
  Když zapšklý stařec dělá jednu levotu za druhou a kydá špínu a lži na všechny kolem, tak se nemůže divit, že na něj občas může někdo vybafnout.
  Bylo by fajn, kdyby si to lidé, kterým to opravdu vadí, skutečně uvědomili a dávali častěji najevo, třeba i netradičními aktivitami, že jim toto chování Zemana (a třeba i dalších) skutečně vadí a nehodlají ho donekonečna tolerovat.
  Takže díky, Angelino, že jsi ukázala, že Zemana je možné rozhodit.
  A jestli to ve výsledku přispěje k volebnímu zisku Zemana, tak je to opět jen a jen o nás.
  Možná to přirovnání některé pohorší, ale jen připomínám, že to je pár dní před připomínkou výročí jednoho zoufalého činu ve prospěch vyburcování občanů k odporu proti systému (Jan Palach, 16.1.1969, +19.1.1969)."
  PK
  January 14, 2018 v 6.21
  Aktivní pomáhání zlu je morálním proviněním
  Vzhledem k tomu, že se jedná o Vaše spolupracovníky, pane Outrato, dá se předpokládat, že jsou to lidi s vysokoškolským vzděláním, a lidi příčetní. Dá se předpokládat, že se jedná o lidi s přístupem ke všem možným informacím, které dnešní internetová doba nabízí.

  Osobně vidím jediný možný způsob, jak udržet dobré vztahy s takovými lidmi, pokud z nějakého důvodu na nich mám eminentní zájem. Téma voleb a politiky vůbec musí zůstat tabu. Nedovedu si představit, že bych "se těšil, až to s nimi budu probírat", jak píšete v závěru článku.

  A pokud jde o to, co je užitečnější a lepší před druhým kolem, ocituju jeden pregnantní názor z facebooku, se kterým též stoprocentně souhlasím:

  "Neztrácejte čas s voliči Zemana, s těmi nic nenaděláte. Neutrální, nerozhodnutí a ti, kteří v prvním kole nešli volit. Tam se vyplatí diskutovat."
  MP
  January 14, 2018 v 9.54
  Pavlovi Kolaříkovi
  Nebuďte ve svých soudech nemilosrdný. Volba Zemana nemusí být ani u dobře informovaného vysokoškoláka morální provinění, může to být pouhé intelektuální selhání.

  Po shlédnutí Zemanova projevu ke stému výročí bych tu škálu ještě rozšířil o nedostatek soucitu a úcty ke stáří. Takhle trápit člověka, kterého věk a nemoce připravily o veškerou soudnost a předvádět jeho nahotu na veřejnosti.

  IH
  January 14, 2018 v 10.6
  K vyjádření pana Kolaříka
  Ač jsem výše výstup aktivistky ve volební místnosti odsoudil, neznamená to, že bych pro něj neměl zároveň i porozumění. Nejen proto, že jsem velmi kritický k politice Putina (vpodstatě však Ruska) a rovněž Zemana (nejen ve vztahu k ní ovšem). Rovněž z jaksi obecně lidského hlediska vnímám onen čin a jeho aktérku s nemalým pochopením.

  Na druhé straně máme všichni ve volbách jeden hlas, někdo jej použije, zatímco jinému není třeba k použití dost. V této rovnosti tkví ovšem jádro demokracie, již jinak nemálo ovlivňují peníze, či-li finanční nerovnost. Angelina Diashová u nás volební právo nemá, ale mohla až dramaticky ovlivnit naši domácí volbu prezidenta. (Atakovala navíc člověka s nemalým pohybovým handicapem.)

  Myslím, že žádný Čech by neměl vůbec uvažovat o podobném zásahu do zahraničních voleb s rizikovým zaskočením střežené hlavy státu. Ani v nejdemokratičtějších zemích ne. A pro úplnost, hlasování, nejen v USA a Británii, by samozřejmě nemělo být terčem cílených akcí cizích vlád.
  JP
  January 14, 2018 v 10.40
  Morální selhání a rodinná pouta
  Paní Hájková, kdybychom měli morální soudy činit odvislými od toho, jak se chovají a jaké hodnoty zastávají naši příbuzní, tak to bychom mohli rovnou veškerou morálku odhodit na smetiště.

  Dám Vám zcela konkrétní příklad: znám lidi, kteří jsou osobně velice slušní, dobrodušní, inteligentní - a přece se plně vezou na vlně české xenofobie, to jest zásadního odmítání jakékoli pomoci uprchlíkům.

  Mám teď snad prohlásit: jsou to moji dobří přátelé, a p r o t o tento jejich postoj nebudu hodnotit jako morální selhání?!...

  Ano, každý člověk má vždycky nějaké "dobré" důvody, proč chce toto a proč nechce ono. Do jisté míry můžeme mít i pochopení pro lidské slabosti či lidskou nevědomost.

  To ale naprosto neznamená, že bychom určité činy a určité postoje neměli veřejně ohodnotit a veřejně odsoudit jako "morální selhání", jenom proto že je koná a zastává i někdo nám blízký.
  Tato situace je mimochodem modelově velice příbuzná tomu případu, který jsem myslím už svého času zmínil: v jenom (tuším německém) ústavu pro obtížně vychovatelné děti se jedna z vychovatelek vyjádřila tak, že jestliže se nějaký z chovanců dopustí nějakého netolerovatelného jednání, že je vždy nutno mu nepřípustnost takového jednání se vší rozhodností dát najevo - ale zároveň je stejně tak nutné mu dát na vědomí, že tento odsudek se týče jenom toho č i n u jako takového, ale že on sám je i přes to nadále přijímán a respektován.

  Je tu tedy učiněna jasná dělicí linie mezi činem, a mezi osobou.

  To znamená: my opravdu nemusíme bez dalšího zavrhnout naše příbuzné či přátele, jenom proto že zastávají jiné hodnoty než my, ani pro nějaký jejich jednotlivý poklesek.

  Ale zároveň se nikdy nesmíme vzdát svého práva, ale zároveň své povinnosti činy mravně nepřípustné jako takové deklarovat a odsuzovat.
  A tedy zcela konkrétně řečeno: Halíkova slova o "mravním selhání" národa (respektive jeho části) jsou sice možná poněkud patetická - ale ve věci samé bohužel mají svou plnou platnost.
  January 14, 2018 v 11.5
  Měl byste zkoumat, jakého původu je vlastně morálka. Našla jsem si na Wikipedii, že "švýcarský teolog Hans Küng ukázal, že zásady morálky v různých kulturách jsou do značné míry shodné. Protože jsou však vesměs založeny na náboženské autoritě, zavazují člověka přísně vzato jen vůči členům vlastního společenství. Na druhé straně morálky filosofické, jež se snaží být univerzální, hledají argumenty pro jejich závaznost." https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Morálka

  Z toho můžete soudit, že většině obyčejných lidí je naprosto fuk, koho kdo z nich volí. Musíte uvažovat taky o tom, jak velký rozsah má to jejich společenství. Má - li někdo malý rozhled, není ještě nemorální. Navíc zde ve společnosti působí různé ideologie, jímž může člověk snadno podlehnout. Intelektuál se samozřejmě může řídit morálkou filozofickou. A pak se může rozhodnout, zda bude či nebude chápat ty, kdo k filosofii (a tedy ani k filosofické morálce) zatím nedorostli.
  MP
  January 14, 2018 v 12.2
  Josefu Poláčkovi
  Halíkova slova jsou předvolební patetický výkřik a jak to označení z duše nenávidím projev pražské kavárny.

  Jestliže si někdo ani nemůže dát pivo v hospodě a musí si kupovat lahváče na ulici, jeho děti ve třiceti ještě nenašly práci jinak než na švarcsystém atd., prostě takový běžný stav v řadě míst naší krásné vlasti
  -- a přitom poslouchá od politiků kecy o báječně nízké míře nezaměstnanosti, růstu životní úrovně etc., event. o tom, jak by oni, sociální demokraté rádi progresivnější zdanění, ale konkurence schopnost země etc.
  -- neměl bych odvahu mluvit o tom, že pokud signalizuje svoji situaci volbou obludy, protože toho si "ti nahoře" všimnou, pak morálně selhal či se provinil.

  V případě mé sociální bubliny to ovšem je buď selhání morální nebo intelektuální.
  PK
  January 14, 2018 v 12.33
  Pan Poláček naprosto přesně vystihl
  starou křesťanskou zásadu "nenávidět hřích, ale milovat hříšníka".

  Řekněme si otevřeně, je to velmi těžké.
  FO
  January 14, 2018 v 12.34
  Vidíte, pane Kolaříku,
  s těmi mými přáteli a spolupracovníky to vidím přesně opačně. Právě proto, že to jsou moji spolupracovníci, vidím jako důležité se s nimi o politice a volbách bavit, hledat pochopení, lépe porozumět jejich myšlení a důvodům. Opačný přístup - ignorovat a obcházet v hovoru s nimi politiku - bych pro sebe chápal jako zbabělost a selhání.
  IH
  January 14, 2018 v 12.49
  Ke vztahu politiky a morálky
  Morálka je ctnost značně archaicky založená. Smysl občanský a politický naproti tomu dosud mladou výbavou člověka. Mnoho voličů M. Zemana má pluralitní a liberální společnost západního typu za velmi nemorální. Právě toto cítění a mínění je vede nejsilněji a spolehlivě k různým variantám špatné volby kdejakého demagoga a autoritáře.

  Přišel mi na mysl případ Knuta Hamsuna. Velký norský spisovatel napsal a otiskl v poslední den, kdy to bylo možné, Hitlerův nekrolog. Uvedl v něm mimo jiné, že vůdce utýrala neuvěřitelně krutá doba. Proč Hamsun nemlčel jako druzí? Ušetřil by si nemalé problémy. Byl jen naivní? Podstatná je v naší souvislosti ovšem otázka: Byl nemorální, nebo naopak svým způsobem morální?

  Morálka oceňuje vysoce věrnost. Liberální pojetí politiky hledání lepší náhrady za každého a za všechno. Tato kupecká mentalita představuje problém, hromadí nespokojenost a rozhořčení v mnoha lidech, kromě těch, kteří z ní jednoznačně profitují. Každopádně ji mnozí lidé nechtějí akceptovat aspoň v některých, pro ně důležitých vztazích, archetypálně cítěných trochu jako rodové.
  PK
  January 14, 2018 v 13.0
  Máte na mysli, pane Horáku, něco jako
  tu známou řeč, kterou si ale už vůbec nepamatuju přesně, ani kdo to pronesl, něco ve smyslu "Co je mi po tisících padlých vojáků, co je mi po sirotkách, vdovách, co je mi po všem na světě, ale císař, pánové, císař je zajat!"

  To má být morálka? Nemyslím. Já ji tak určitě nechápu.

  Možná to někdo vzdělanější upřesní, jak to přesně znělo, a kdo je autorem těch slov.
  January 14, 2018 v 13.4
  Já myslím, že ne náhodou jsou volby tajné. Aby byly svobodné. Jenže málokdo vydrží mlčet o tom, koho bude volit.
  FO
  January 14, 2018 v 13.14
  Volby jsou tajné,
  aby ten, kdo nechce, aby druzí znali jeho volbu, mohl volit tajně. Ale to, že někdo svou volbu deklaruje, není nic proti svobodným a tajným volbám...
  PK
  January 14, 2018 v 13.18
  Panu Outratovi
  Můžete mi věřit, že od osmdesátých let minulého století jsem těch hovorů na pracovišti také vedl až až. Ani hovorů ve vlastním příbuzenstvu jsem nebyl ušetřen.

  Rozumím vám, ale o zbabělosti a selhání mám opravdu trochu jiné představy, než že se vyhýbám hovorům, které nemají vůbec žádný smysl, pokud se jim vyhnout lze.

  U nás na pracovišti mám kolegyni, která je evidentně příznivkyní AfD, a těžce pod vlivem ruské propagandy. Pokud zavede řeč na politické téma, "utíkám se k neutrálním frázím", jak se zpívá v jedné Šlitrově písničce. Je to to nejlepší a nejužitečnější, co mohu udělat. Jednou jsem jí dal najevo, co si myslím, a opravdu se nezdá, že by to mělo smysl. A typické je, že to není původem Němka, nýbrž Polka, která ovšem už dávno žije v Německu, a užívá výhod jeho pohostinnosti.

  Mám jiné představy o nepodlehnutí zbabělosti. Např. postavit se otevřeně xenofobům a rasistům, a blokovat jejich sleziny.
  FO
  January 14, 2018 v 13.27
  Panu Kolaříkovi
  To Vám samozřejmě rád věřím. Mě prostě baví diskutovat s lidmi, kteří mají jiný, třeba i hodně jiný, pohled. Možná ta zbabělost je nadnesený výraz, o žádné hrdinství opravdu nejde. Spíš máme každý jinou povahu a jiný přístup, a to je vlastně dobře.

  Ale řekl bych k tomu, že ne všichni jsou pevně rozhodnutí, koho budou volit, promýšlejí to, a je pro mě zajímavé nahlédnout do toho, jak to probíhá. Ne každý volič Zemana je jeho obdivovatel, ne každý je skálopevně přesvědčen o své volbě.

  Pro mě je důležité znám co nejlépe názory lidí, se kterými nejen budu (zřejmě) vždy žít jako spoluobčan, ale se kterými budu i spolupracovat. Je to spíš praktická věc, než nějaký morální imperativ, když nad tím tak přemýšlím.
  IH
  January 14, 2018 v 13.56
  Ještě tohle
  Ano, pane Kolaříku. Na jednu stranu, co je svět světem, jsou lidé proradní. Na druhou stranu, pravda, císař, nebo král, jako v šachu, jsou vnímáni jako nenahraditelní. Nad nimi se plakalo a třeba i pláče. Samozřejmě, že vědomí evolučních a historických zkušeností mi nezabrání v znepokojení a kritice.

  V otázce přístupu k diskusím to mám asi takhle: Jsem sice dost upřímný i sdílný, nicméně vyvracet někomu jeho bytostné směřování nemíním a proto takového nezvědavého člověka podstatnými argumenty raději netrápím.
  PK
  January 14, 2018 v 14.7
  Toto jsou argumenty vysokoškoláka, který volí Zemana
  A prosím o zhodnocení, zda stojí za to s ním "diskutovat". Podle mého názoru ne.


  "Zemanobijče, pokud chceš stále ztrácet čas přesvědčováním přesvědčeného a stojí Tě to za tu energii, používej prosím věcné argumenty, ne fabulace, pomluvy, polopravdy a mediální spin doctoringová klišé... 1) Argumentaci Zemanovým zdravotním stavem považuji za obzvláště nedůstojnou, nízkou a nepodloženou. Nějaký zdravotní problém ve svém věku jistě má, ale zcela zjevně má stále dost sil, jak jistě v následujících 14 dnech ukáže. Pokud jde o mozek, tam je vše v naprostém pořádku. 2) Argumentace alkoholizmem je irelevantní, vyfabulovaná pomluva a mediální klišé. Pokud si i ve svém věku dá rád skleničku něčeho dobrého, je mi tím spíš sympatický. Mimochodem becherovku miluju, ale tu už prý léta nepije. 3) Příklon k východu je jistě pravda, mně ovšem nevadí o nic víc, než příklon a podpora Drahoše ze západu. Popravdě mi vadí spíš méně... 4) Zemanovo "hulvátství" - vždycky jsem obdivoval, s jakou elegancí dokáže své "protivníky" díky své obrovské inteligenci odzbrojit. Bohužel si v tom on sám libuje natolik, že si to narcisticky užívá i tehdy, kdy by si to mohl odpustit. Na druhou stranu, tyto jeho vrtochy mu dokážu odpustit, alespoň má výraz a neplácá nadiktované proklamace, jako jiné politicky korektní figurky. Mám slabost pro lidi, kteří dokáží říkat věci na přímo, sám bych někdy rád s gustem řekl některým lidem, co si myslím, ale nemám na to "koule" a nedokázal bych to s takovou bravurou a vtipem, jako Zeman. Musím se ještě učit, pak bych se nemusel tak kostrbatě rozepisovat :D 5) Jeho kreativní zacházení s ústavními zákony a tzv. zvyklostmi by si mohl někdy odpustit, na druhou stranu, alespoň trochu prověří bystrost svých protivníků. Naopak si ale cením toho, že jako charakterově pevná osobnost není kýválkem - jako v případě nejmenování Putny profesorem. V tom je mi blízkým, chci prezidenta s názorem. 6) Podpora AB je zjevná. Ale nevidím snahu diskutovat o důvodech. Byť nejsem příznivcem Babiše, plně akceptuji volební výsledek, který byl v jeho prospěch bezkonkurenční. Babiš by měl být premiérem a měl by sestavovat vládu. V médiích je dokola slyšet, že se o koalici nepokusil, což není pravda, jenže ostatní strany a bezvýznamné straničky jako rozmazlení smradi neustále jako jediný požadavek plácají, že do koalice jenom bez Babiše a do zblbnutí vykřikují o Babišově usvědčení z podvodu. Žijeme-li stále ještě v právním státě, nelze než přijmout fakt, že platí presumpce neviny a že Babiš nebyl za žádný trestní čin dosud odsouzen. Mediální hon na Babiše je stejně trapný, jako hon na Zemana a já v tomto Zemanovu podporu chápu, plně to odpovídá jeho naturelu... Zapomněl jsem na něco? Jo, (7) vadí mi, že stran migrace přistupuje na argumentaci strachu, nemám rád ani dělení uprchlíků na válečné a ekonomické (kde je hranice?). Oceňuji ale, že nepoklonkuje nebezpečně nezodpovědné politice frau Merkel a spol. 8) Diskutabilní je jeho podpora Izraele, ale jsem v tomto nevyhraněný. 9) Líbí se mi jeho dlouhodobá podpora přímé demokracie, kterou protikandidáti považují za nebezpečí"
  HZ
  January 14, 2018 v 15.48
  Pane Profante,
  Halíkův patos mi není blízký a považuju ho za kontraproduktivní, ale domnívám se, že nemířil na lidi, které jste jmenoval.
  Když si uděláte přehled, kdo se v médiích vyslovuje ve prospěch Zemana a útočí na ostatní kandidáty, potom adresáty, kteří k té vaší skupině nepatří, určitě najdete. Ani v zemanistické partě v ČSSD se sociálně slabí jedinci, pokud vím, nevyskytují. A zcela jistě ani mezi hlasitými příznivci Zemanova předchůdce.
  PK
  January 14, 2018 v 16.23
  Martinu Profantovi
  Pokud ten alkoholik, jehož nelehký úděl popisujete, chce potrestat "ty nahoře", a nevidí, že "ten nahoře" je především Zeman a jeho kohorta, a jedná tedy otevřeně s úmyslem "čím hůře, tím lépe", nevidím nejmenší důvod ho nějak vyviňovat z jeho zodpovědnosti a morální zkaženosti.
  Paní Hájková, to že v prvotních společenstvích jsou zásady morálky legitimovány prostřednictvím nadpřirozené autority (Boha či božstev) ještě zdaleka nedokazuje, že tato nadpřirozená dimenze je skutečně systémově prvotní. A právě už z kontextu se to daleko spíše jeví přesně naopak; určité prvotní elementy morálního cítění je totiž možno vypozorovat už i zvířat. Takže prvotní je podle všeho evolučně podmíněný poznatek nutnosti základních mravních norem pro pokud možno bezproblémové soužití ve skupinách; a to teologické odůvodnění (a sankcionování) těchto primárních mravních norem přichází až jako druhý krok.

  Anebo jak říkají Němci, "doppelt genäht hält besser" - dvakrát přišito drží lépe. Zkrátka, evoluce + Bůh je více nežli jenom evoluce bez Boha (a jeho mravních příkazů).
  JP
  January 14, 2018 v 18.28
  Selhání mravní a občanské
  Pan Profant: jistě, je možno mít určité pochopení pro to, že ti kdo se cítí být v sociální slepé uličce hledají východiska kde jen mohou.

  Jenže: za prvé v té sociálně prekérní situaci asi opravdu nebude všech těch 36 procent, které daly svůj hlas Zemanovi.

  A za druhé, nevidím opravdu žádnou spojitost mezi tím, být sociálně znevýhodněným, a hledat reálné východisko z této situace tím, že do víceméně reprezentativní státní funkce zvolím hrubce, přítele diktátorů a xenofoba.

  V jednom ohledu je však možno učinit určitou korekci: namísto o "morálním selhání" by v dané souvislosti spíše bylo případnější hovořit především o selhání občanském.
  JP
  January 14, 2018 v 18.35
  Archetypální cítění rodovosti
  Máte dozajista pravdu, pane Horáku; jenže právě v tom tkví jádro civilizačního vývoje lidstva, aby se člověk čím dál tím více osvobozoval od svých atavistických pudů, nijak nereflektovaných, nepřezkoušených a nekorigovaných ani principem mravnosti, ani jasným rozumem.

  V tomto smyslu je příklon k volbě určitých - archetypálních? - politiků jasným regresem, návratem (či úpadkem) do dob předcivilizačních.
  January 14, 2018 v 19.36
  On tím bezpochyby myslel, pane Poláčku, jen to, že morálka je komunitární (i když vykazuje jisté podobnosti) a že původně asi platilo "jedna komunita, jedno náboženství, jedna morálka". Teprve později vznikají pokusy o univerzální morálku, která mohla být založena na filosofii nebo také na univerzálním náboženství, například křesťanství.

  S výrokem o občanském selhání mohu daleko spíš souhlasit než s tím o morálním selhání. Ale stejně tak se to dá obrátit: tato společnost neumí vychovávat občany!
  Důvod, proč lidé volí Zemana, může být rozmanitý a někdy stěží pochopitelný. Daří se kupodivu stále udržovat jakýsi mýtus o jeho levicovosti, jakož i další mýty o něm, o západu, o Rusku a pod.
  IH
  January 14, 2018 v 21.59
  Souhlasím, pane Poláčku, jedná se nepochybně o regres a recidivu, ač se leckdo těší z revivalu.

  V kontextu diskuse jsem upozornil na jeden z řady mechanismů ovlivňujících lidské konání. Přiznávám však, že konkrétní příčinu volby jednotlivých lidí, dokonce i těch, které znám, zjistit neumím. Vím třeba o člověku, který vysloveně nesnášel Slováky a nyní si ho zcela získal A. Babiš. Kdyby vedla nějakou naši stranu třeba M. Vášáryová, říkal by dotyčný jistě na potkání, jak nechce, aby intrikovala proti našemu národu s Kiskou.

  Nesmíme podceňovat vliv komunikačního nasazení zdatných politruků na odstrčené a manipulovatelné lidi. Trocha primitivní ideologie je jim za organizaci, získávají s ní náhražku za pospolitost a trochu sebevědomí.
  PK
  January 15, 2018 v 8.26
  Doufám, že to nebude považováno za trollení
  nebo za spamování, když sem překopíruju argumentaci dalšího Zemanova voliče. Omlouvám se. Nedalo mi to, když oni se tak na fb rozepisují. Ať se tedy s nimi seznámíme.

  Jedno je myslím naprosto zřejmé. Volba Zemana je volbou životních hodnot. Takových životních hodnot, které jsou naprosto nekompatibilní s mými životními hodnotami. S takovým člověkem bych mohl eventuálně spolupracovat jako s kolegou, vydržel bych s ním v korektním profesionálním vztahu, ale nikdy nic více.

  Takže zde:

  "Proč volím Zemana..
  přestože jsem na podzim nezvolil Babiše, natož KSČM?
  Protože prezidentská volba není o tématech, která se médiím podařila posunout většině národa:
  Koalice Babiš – Zeman
  Zeman je v podmínkách pověření premiéra sestavením vlády a získáním důvěry nezvykle mírný, přestože Babiš zřejmě byl agentem StB, zneužil dotaci na Čapí hnízdo a bez důvěry Sněmovny čistí státní správu ve prospěch ANO, tedy svůj.
  To vše je špatně, nepolemizuju.
  Jen připomínám, že Havel jmenoval premiérem agenta komunistické rozvědky Tošovského, který okradl směnou českého zlatého pokladu za německé dluhopisy český národ o mnoho desítek čapích hnízd. Pravda & láska sro. zásadně vyniká selektivní pamětí.
  Nadto souzním s Erik Best a Jaroslav Plesl v doměnce, že nejmocnější a nejnebezpečnější mafií v ČEZké republice, mafií která ji v uplynulých dvaceti letech Pokorně a ROMANticky zprivatizovala, je ČSSD a.s., jejímiž lidmi jsou prolezlé veškeré české instituce, kde se rozdělují rozpočtové fondy i dotace.
  Dílčí klany, propojené s ČSSD okradly tuto zemi v uplynulých dvaceti letech o odhadem více, než půl bilionu korun v energetice, odpadovém hospodářství, poskytování služeb městům a krajům, hromadné městské i meziměstské dopravě všech druhů, krajských a městských rozpočtech, distribuci evropských dotací, ve zdravotnictví, školství, atd atd.
  Kradly by dál, pokud by je Babiš neodstavil. Jsou jako chobotnice a jedno období mimo vládu je rozhodně nevykrví. Kromě Babiše není jiná politická síla, schopná tuto Cosu Nostru, zahrnující i část policie, soudců a různých kontrolních a dozorových orgánů zastavit.
  Že to nebude zadarmo a Babiš vyplní vzniklé vakuum? Tuhle cenu bych riskoval, protože Babišovo impérium má veškerou moc i zásadní slabinu zároveň integrovánu v jednom - v osobě samotného Babiše. Hraje příliš vysokou hru a spíš dříve, než později stejně skončí, s ním padne i celé ANO, postavené jen na něm. Prohnilí proti prohnilým je boj, který mi nevadí.
  Zemanovo chování
  Nelíbí se mi jeho způsoby, některé jsou přímo skandální, ale souhlasím s fundamentem většiny jeho projevů, které velká média před národem vesměs úzkostlivě tají. Mám-li volit mezi dobrými způsoby bez obsahu a pevnosti vs. jasnými formulacemi a pevnými postoji v klíčových otázkách, balených do nevábného obsahu, volím jednoznačně to druhé.
  Zemanovo zdraví
  Havel v posledním období po dlouhou dobu nezvládal prezidentské povinnosti ze zdravotních důvodů, stejně jako Masaryk. I tak oba své prezidentství zvládli se ctí. Ani jednoho z nich si seriózní tisk dané doby nedovolil ponižovat a zkoumat a spekulovat o něm, v té míře jako u Zemana. Raději nezdravého prezidenta, než tenistu s guľama, co nám místo Wimbledonu přinesl Lisabon.
  Ruský a čínský vliv na Zemana
  Chiméra. Zeman je v dobrých vtazích s USA, EU a mnoha dalšími spojenci. Je jednoznačně proevropský, proamerický a proizraelský. Stejné postoje, návštěvy i mise do Číny mají Němci, Britové, Američané a doma jsou oslavováni za posilování obchodních vazeb s asijským tygrem.
  Např. Izrael má s Moskvou mnohem užší vztah, než Česko, přesto si nikdo nedovolí považovat Bibiho za Putinovce a to byl v Moskvě častěji, než Zeman. Zeman správně chápe, že po bilaterálním uspořádání díky Obamovi padlo i unilaterální a to současné - multilaterální znamená nutnou politiku více azimutů. Předchozí výhradní orientace na západ se neosvědčila zejména v letech, majících na konci stejné číslo, jako rok letošní.
  Zemanovo nejbližší okolí
  Ovčáček je zrcadlovým odrazem přístupu liberálních médií k řádně zvolenému prezidentovi. Je to overkill na obou stranách, ale liberálové si začali - jen si vzpomeňte na naprosté selhání médií (včetně veřejnoprávních) v roce 2013, kdy nepokrytě podporovala Jeho Jasnost knížete Růženku z Orlíku a zvracela na Zemana víc, než on později do korunovačních klenotů.
  Mynář a Nejedlý jsou těžko stravitelní pro kohokoliv, vyjma jejich nejbližší okolí a obchodní partnery. Zneužívají Hrad ke svým ekonomickým zájmům. I tuto škodu jsem ochoten strpět, když už jsem musel strpět Promopro, Kapsch, Pandury, fotovoltaiku, bioplynky, bionaftu, CASA. ČSA, OKD, Kočky, Hrdličky a další zvěřinec s o řády vyššími škodami, než kdy zvládnou napáchat Mynář a Nejedlý.
  Proč nemůžu volit někoho jiného?
  Protože Horáček je pro mne zcela nedůvěryhodný od léta 1989, kdy se s Kocábem ml. Pokoušeli o deal s KSČ. Ilegální sázkař, kterého StB strpí bez spolupráce, je pro mne jako stejně důvěryhodný, jako Clintonova přísaha, že Monče nepocintal blůzku.
  Protože moc dobře pamatuju hysterického polonahého Hilšera, pomalovaného na žlutomodro, jak pobíhá po Praze v doprovodu krajně nedůvěryhodných individuí v aranžmá, oscilujícím mezi Pussy Riot a FEMEN. Hodnej, pohlednej ale zcela dezorientovanej. Ken bez Barbie.
  Protože Jiří Hynek by se mi líbil, ale nemá žádnou šanci. To samé platí o panu Fišerovi, kterého si velmi vážím. Nadto si ale nejsem jist jeho pevností proti tlakům, které níže popíšu.
  Protože mohutně dunící prázdný sud Drahoš, u něhož má PR team největší starost, aby se ještě dva týdny nikdo nevrtal v realizovaných investicích Akademie věd za jeho funkční období a aby toho raději moc neřekl. Bez obav. On nic neřekne, i když mluví. Dlouhé roky byl loajální k táboru pravdy a lásky, poslouchat jej bude i dál. Je pro mne nepřijatelný i pro postoj své instituce k migrační krizi.
  Protože v níže uvedeném tlaku Topol neobstojí. Uhnul minule, uhne i teď. Politika je hodně o byznysu. Schopnost zobchodovat kontakty, pozice a zájmy Topol měl vždy a v letech mimo politiku ho rozhodně neopustila. A ne - na Aleše Řebíčka a výlety kluků ze zlaté party jsem fakt nezapomněl. ne, není to zahraný. Stejně jako Lisabon. Uhneš jednou, uhneš vždycky.
  Proč tedy budu volit Zemana?
  Protože před příštím prezidentem budou stát pro českou státnost o dva řády podstatnější úkoly, než zda jmenuje Babiše i v druhém, resp. třetím kole. Jmenovitě půjde o nepodpis nové podoby migračních evropských pravidel (Dublin IV) a Evropské sociální charty. Obě tyto normy mají jedno společné: Zbavit dosud vzdorující země V4 i posledních zbytků suverenity v otázkách národní bezpečnosti, migrace a řízení své sociální i daňové politiky.
  Podpisem obojího bude o umístění milionů z migrantů z příštích velkých vln (pokud máte pocit, že nepřijdou, sněte dál) rozhodováno centrálně v Bruselu a migranti budou direktivně redistribuováni podle nastaveného klíče. Sociální charta pak zajistí, aby jim musel český daňový poplatník platit stejné peníze, jaké dnes dostávají v Německu a na jaké nedosáhne většina českých starobních důchodců. Říká se tomu evropská solidarita.
  Nebavme se o potěru. Z velkých ryb mezi kandidáty je jenom jedna, kterou mohutný proud Bruselu s kolaborační pomocí českých liberálů skrz stále řídnoucí síť obhajoby českých národních zájmů neprotlačí. Tou rybou je Miloš Zeman, moje nelehká, ale jediná možná volba."
  JN
  January 15, 2018 v 9.39
  "Konečné řešení"
  otázky existence lidí s odlišnými ("nehumanistickými") názory (např. "volím Zemana") tedy navrhujete jaké?

  Co třeba nějaké "názorové čištění našeho životního prostoru"? Nebo alespoň psychiatrické léčebny (kdo není s námi, "musí být logicky blázen").

  ------------------------

  Ano, je to střet nikoliv zemanovců a antizemanovců, ale střet kultury lynče a kultury dialogu. Kultura dialogu nemůže vyhrát výzvami k lynčování.

  "Kupodivu" stále existují i lidé, kterým nerozumíme, jejichž projevy chování jsou v naší sociální skupině naprosto cizí, a proto k nim chováme nedůvěru, odpor a nepřátelství. Tento strach může přejít až v nenávist.
  JP
  January 15, 2018 v 13.58
  Někdo má rád holky...
  Ano, paní Hájková, ty důvody proč lidé volí - nejen - Zemana jsou skutečně stěží pochopitelné. Nedá se nic dělat, ale faktem je, že naprostá většina lidí své politické (i jiné) preference volí nikoli na základě nějaké racionální úvahy, ani z hlediska mravní integrity, nýbrž na základě zcela iracionálních pohnutek a motivů, které jsou skryty a zakotveny někde v hlubinách jejich nevědomí.

  Pro naprostou většinu lidí je ze všeho nejdůležitější to, udržet si tuto primární identitu se sebou samým, tedy s tím, co pociťují a vnímají jako své vlastní nejhlubší přesvědčení. V konfliktu s tímto primárním existenciálním postojem jsou všechny racionální i mravní argumenty prakticky bez šance.

  Ovšem: máme tedy skončit u tohoto konstatování, tedy ve smyslu "někdo má rád holky a někdo zase vdolky" - a ponechat všem plnou volnost v jejich životních preferencích a tedy i politických volbách?

  Zdálo by se, že všechno směřuje právě k tomuto závěru. Jenže: - co když tu známou lidovou moudrost trochu pozměníme? Co když na to "někdo má rád holky" navážeme nikoli tím nevinným "někdo zase vdolky", nýbrž třeba "a někdo má rád malé chlapečky"?...

  Co pak s tím? Zůstaneme i teď u toho železného principu liberalismu, že každý si přece smí dělat co chce, a vyznávat hodnoty jaké se jemu samému zamlouvají?

  Zdá se, že tak zcela jednoduché to přece jenom nebude. Ten fakt že (politické) rozhodování naprosté většiny lidí má konec konců iracionální kořeny ještě zdaleka neznamená, že tím by bylo možno omluvit všechno, a že by mělo/smělo být tolerováno všechno.

  Ano, proti těm iracionálním popudům přiklonit se na stranu víceméně zcela zjevného zla je jenom krajně obtížné něco účinně podniknout; ale to nejmenší co je kdykoli nutno a přímo povinností udělat je to, nepokrčit nad takovými postoji a preferencemi lhostejně rameny, nýbrž demaskovat jejich zvrácenost a veřejně je odsoudit.

  Anebo, jak to svého času vyjádřil už Jan Werich: "Boj s lidskou hloupostí nikdy nemůžeme vyhrát. Ale nikdy ten boj nesmíme vzdát."
  January 15, 2018 v 14.42
  Ono se to, pane Poláčku, k některým možná ani nedonese. Otázkou tedy je, zda Referendum je tou správnou platformou pro tento účel. Pochybuji, že ze zdejších diskutujících Zemana někdo volil. Dřív tady takoví, pravda, byli. Ale už nejsou.
  JN
  January 15, 2018 v 17.2
  "Faktem je,
  že naprostá většina lidí své politické (i jiné) preference volí nikoli na základě nějaké racionální úvahy, ani z hlediska mravní integrity, nýbrž na základě zcela iracionálních pohnutek a motivů, které jsou skryty a zakotveny někde v hlubinách jejich nevědomí."

  Tak to děláme všichni, pane Poláčku; Vy i já, tedy i my, kteří si myslíme, že naše politické preference jsou výsledkem naší racionální úvahy.
  FO
  January 15, 2018 v 23.17
  Díky, pane Kolaříku,
  za zajímavé ukázky z diskusních příspěvků. Musím přiznat, že mi přijdou dobře vybrané - podobné názory, většinou od lidí vysokoškolsky vzdělaných, znám také. Asi bych se zkusil v diskusi s takovými lidmi odpíchnout od určité nedůslednosti (viz v prvním příspěvku: "Zapomněl jsem na něco? Jo, (7) vadí mi, že stran migrace přistupuje na argumentaci strachu, nemám rád ani dělení uprchlíků na válečné a ekonomické (kde je hranice?). Oceňuji ale, že nepoklonkuje nebezpečně nezodpovědné politice frau Merkel a spol. "). Podle mě je i s takovými lidmi o čem diskutovat.
  Naprosto zásadní rozdíl je v tom, pane Nusharte, jestli se někdo po celý svůj život nechá slepě vláčet těmi svými nevědomými, vrozenými či vůbec atavistickými popudy a motivy - anebo jestli dokáže využít své specificky lidské schopnosti vlastní sebereflexe k tomu, aby se od těchto nevědomých instinktů osvobodil, pokud zjistí že jsou v rozporu s rozumem a mravností.
  January 16, 2018 v 17.33
  Nevědomí není pouze iracionální, atavistické. Je také racionální. Drtivá většina informací se v mozku zpracovává nevědomě, neuvědomělé smyslové vjemy se kombinují s tím, k čemu jsme došli rozumovou cestou i cestou zkušenosti a co tedy bylo získáno uvědoměle. Intuice je výsledkem obojího.
  JN
  January 16, 2018 v 18.11
  "A typické je, že to není původem Němka,
  nýbrž Polka, která ovšem už dávno žije v Německu, a užívá výhod jeho pohostinnosti."

  Řekl bych, že tato poznámka je také typická. V čem jsou, pane Kolaříku, Polky, které už dávno žijí v Německu, "typicky horší" než rodilé Němky? Nechci Vám nic podsouvat - zdá se mi, že si o Polkách v Německu myslíte, že jsou to "typické rasistky", které pokrytecky užívají výhod "nejvyspělejšího společenského zřízení na světě" - tedy nyní pro změnu:-) Německa.
  PK
  January 16, 2018 v 19.6
  Co znamená "pro změnu"?
  Vysvětlete mi to.
  JN
  January 16, 2018 v 20.46
  Politické preference nejsou, pane Poláčku, něco jako "správný výsledek" (ve smyslu 2+2=4),
  ke kterému by bylo možno dospět racionální úvahou tak, aby ti co uvažují správně měli stejný výsledek.

  To by potom volby byly svého druhu "matematickým příkladem", jehož správné řešení pan učitel záměrně žákům tají, aby měli při počítání více svobody dělat chyby a považovat i chybný výsledek za správný.

  Jenže volby takovým "matematickým příkladem s objektivně správným výsledkem" nejsou. Bylo by to proti duchu demokracie, jejímž charakteristickým znakem je právě střídání různých výsledků voleb - střídání u moci. Smysl tohoto střídání je v předcházení násilným konfliktům.

  Pokud by "učitel" požadoval po "žácích" "správnou" volbu ("správné politické preference"), tedy ustanovení "správného vládce", ke konfliktům a k vyhrocování napětí by to naopak zákonitě vedlo. A to je právě mechanismus vzniku současného populismu (nevznikl z "náhlého zhloupnutí lidu").

  Příčinou jeho vzniku je nejspíše faktické vyprazdňování formálně svobodné volby, ale ještě spíše uvědomění si této skutečnosti širokými vrstvami a jejich reakce na to.
  JN
  January 16, 2018 v 21.23
  Panu Kolaříkovi
  Měl jsem na mysli hrdé obyvatele některých států v minulosti, kteří považovali svůj stát za vrchol civilizačního vývoje, z čehož pramenilo i jejich zvýšené sebevědomí ve vztahu k obyvatelstvu států jiných.

  Pokud se podobná situace opakuje, ale s jinými aktéry, je to ta "změna", kterou jsem měl na mysli.
  January 16, 2018 v 21.26
  Na internetu jsem našla k intuici ještě následující:
  Intuice je hlasem nevědomí. Intuice pracuje rychle, bezpracně, protože spontánně, a vcelku spolehlivě. Intuice pozná autoritu (tedy patrně takovou, která je relevantní pro danou osobu).
  PK
  January 16, 2018 v 21.33
  Nerozumím
  Mohl byste to upřesnit?
  JN
  January 16, 2018 v 22.13
  Panu Kolaříkovi
  Myslím, že teď je řada zase na Vás, abyste i Vy odpověděl na otázku.
  PK
  January 17, 2018 v 6.17
  Cože?
  Co to melete? Odpovězte, na co jste tázán, a doložte konkrétními daty.
  JN
  January 17, 2018 v 11.46
  V dialogu
  je normální, že neodpovídá stále jen jeden. To si, pane Kolaříku, pletete s výslechem.

  Pokud jsem Vás špatně pochopil, máte příležitost své předchozí vyjádření (o Polce a o Němce) vysvětlit.
  Paní Hájková, já jsem také v žádném případě netvrdil, že všechno co je uloženo v našem nevědomí by muselo být špatné.

  Tady byla ale zcela jednoznačně řeč o tom, když se někdo nechá o v l á d a t svými nevědomými, atavistickými pudy. Aniž by jejich vliv na sebe dokázal přezkoumat a korigovat (když se ukáže že ten jejich vliv je negativní) silou svého rozumu a své vůle.
  Pane Nusharte, a co by mělo být obsahově natolik velkolepého na pouhém faktu s t ř í d á n í se u pák moci? Když by se přitom zcela odsunul a odhodil faktor mravní a humánní l e g i t i m i t y těch či oněch názorů a postojů?

  Kdyby se nejednalo o nic jiného nežli o "střídání u moci" - pak by bylo možno ušetřit si jakékoli volby, prostě každé čtyři roky by se k moci dostala jednou pravice, jednou levice, a tím by bylo všechno vyřízeno.
  PK
  January 17, 2018 v 12.26
  Jaké "pro změnu" tedy?
  Konkrétně, a se statistickými údaji.
  JN
  January 17, 2018 v 12.51
  Pane Kolaříku,
  nejde o statistické údaje, ale o jistou hrdost obyvatele na svůj stát (který je pokládán za vrchol civilizačního vývoje - což má být právě důvodem k té hrdosti) a hlavně ovšem pak jde o z toho pramenící zvýšené sebevědomí ve vztahu k obyvatelstvu států jiných. Stačí to takhle?

  A teď jste s odpověďmi na řadě zase Vy. Prosím o vysvětlení toho Vašeho výroku o Němce a Polce, která využívá výhod německé pohostinnosti, přičemž jde údajně o typickou situaci.
  PK
  January 17, 2018 v 13.2
  Ne, nestačí
  Nejmenoval jste vůbec nic konkrétního. Nemám čas na bezobsažné řeči. Buď uveďte konkrétní údaje, nebo to nechte být.
  JN
  January 18, 2018 v 0.34
  Konkrétně ta poznámka o Polce, která má jiné názory než Vy, ale přesto využívá německé pohostinnosti
  evokuje situaci Poláků v Británii po proběhlém referendu o brexitu.

  ((Vytváření tzv. tvrdého jádra EU je - stejně jako brexit - vzdalování se od těch ostatních států EU.))
  PK
  January 18, 2018 v 8.22
  Jaké "pro změnu"?
  Co jste tímto blábolem konkrétně myslel?

  ""nejvyspělejšího společenského zřízení na světě" - tedy nyní pro změnu:-) Německa"
  JN
  January 18, 2018 v 10.23
  Myslel jsem tím, pane Kolaříku, Váš nadmíru loajální vztah
  k německému státu (respektive k jeho současnému politickému establishmentu), který, jak se zdá, nadřazujete vztahům mezilidským.

  Vyjadřoval jsem tím obavu, zda se například Poláci nebo Češi (ve srovnání s Afričany) budou moci cítit v Německu přijímáni a v bezpečí, pokud lidí s tímto nadmíru loajálním vztahem ke státu (resp. k současnému politickému establishmentu) bude přibývat.

  Zdá se, že se německá společnost postupně dělí podle objektu loajality na ty, kteří jsou loajální vůči tradičnímu (pojetí) státu (a inklinují spíše k nenávisti vůči migrantům), a na ty, kteří jsou loajální vůči současné politické moci (a inklinují spíše k nenávisti vůči Polákům, Čechům...).
  PK
  January 18, 2018 v 10.32
  Pořád jste nevysvětlil to základní
  Když jste napsal "pro změnu Německo", tak co to tedy bylo předtím? Co bylo podle vás "nejvyspělejší společenské zřízení na světě" před tou změnou, a čím to můžete doložit?

  Domníval jsem se, že moje otázka je jasná.
  MP
  January 18, 2018 v 11.7
  Ad hrdí obyvatelé
  "...národ miluje svoji zemi nade vše ostatní buď pro náboženství, poněvadž věří ..., že všichni ostatní jsou zatracemi, anebo z ješitnosti rozumu, podle které všichni ostatní mají být neučenliví a nevědomí... Vlády rády vídají tento blud. Je to mechanismus v uspořádání světa , který nás po způsobu instinktu spojuje a odděluje..."

  Immanuel Kant kolem roku 1894

  A je to furt stejný .-)

  PK
  January 18, 2018 v 11.19
  Jenom samozřejmý dodatek
  Nejde pochopitelně o "hrdost vlastních obyvatel", ale o přitažlivost pro jiné - tedy o to pověstné hlasování nohama.
  JN
  January 18, 2018 v 12.28
  "Nejvyspělejší společenské zřízení na světě"
  jsem, pane Kolaříku, dal do uvozovek (asi jste si toho nevšiml).

  Netvrdil jsem tedy, že nějaké společenské zřízení (nebo prostě režim) bylo nejvyspělejší na světě (nebo vrcholem civilizačního vývoje), ale chtěl jsem tím říci, že si to mnozí (kupodivu i někteří z těch, kteří byli tím režimem sami perzekvováni) dost dlouho mysleli.

  Chtěl jsem tedy poukázat na nezdravě nekriticky loajální vztah jedince k politické moci, který může vést i k nenávisti (podle druhu moci například k nenávisti vůči jinak smýšlejícím - tedy "neloajálním", nebo k nenávisti třídní, rasové, etnické a pod.)

  Tento vztah jedince a moci (tedy Váš vztah k politickému establishmentu v Německu) je "pro změnu" dobře ilustrován příkladem Polky, která - přestože má jiné názory než Vy - "pokrytecky" využívá německé pohostinnosti. Německá pohostinnost je tedy (podle tohoto pojetí) určena jen lidem smýšlejícím stejně s Vámi. (Výjimku z tohoto pravidla tvoří migranti, kteří stejně smýšlet nemusí, protože jsou samotným předmětem sporu o pohostinnost.) S nadsázkou lze tedy říci, že pokud by Polka s odlišnými názory chtěla být v "Německu tohoto názoru" dobře přijata, musela by se do Německa dostat přes Středozemní moře a musela by mít tmavou kůži.
  PK
  January 18, 2018 v 13.7
  Takže vy nenapíšete, co mělo znamenat to "pro změnu", a co tedy jako podle vás bylo "před změnou".

  V tom případě vás žádám, abyste mě laskavě už dále netrollil. Ostatně jsem vás o to už žádal několikrát, a doufal jsem, že ztrapnění při minulém incidentu vám stačilo.
  JN
  January 18, 2018 v 14.46
  Pouze jsem se, pane Kolaříku, snažil odpovídat na Vaše doplňující otázky.
  Vy jste otázky jen kladl, ale sám jste na žádnou Vám položenou neodpověděl.

  Pokud jde o Vámi uvedené "ztrapnění při minulém incidentu" a Váš výrok "kéž by" ((o výsledku britského referenda rozhodla vražda)), já to jako své ztrapnění nevidím. Přát si, aby o výsledku referenda rozhodla vražda, je pro mě (narozdíl od Vás) nepřijatelné.
  PK
  January 18, 2018 v 14.48
  Kontrolní otázka: kam jsem vás to posledně poslal?
  JN
  January 18, 2018 v 15.55
  Přemýšlím, v čem se od Vás asi liší Vaše polská kolegyně,
  která je podle Vašeho vyjádření příznivkyní AfD.

  Vy jste zde nedávno obhajoval jako přijatelnou i větu jiného diskutujícího o tom, že je "cíleně možné zastřelit nějaké konkrétní politiky". Nyní patrně opět trváte i na přijatelnosti Vašeho někdejšího přání, aby o výsledku britského referenda rozhodla vražda. Německá pohostinnost je podle Vás pravděpodobně určena jen lidem, kteří smýšlejí podobně jako Vy (obzvláště pokud se jedná o cizince z Polska). To jsou - nemýlím-li se - Vaše názory a já je opravdu upřímně nechápu (stejně, jako Vy nechápete, že někdo může volit Zemana, což zase já chápu, přestože ho nevolím).

  Zajímalo by mě, jaké názory má Vaše polská kolegyně - příznivkyně AfD. Jsou pro ní řeči o vraždách politiků také přijatelné? Je pro ní přijatelné i přání, aby vražda ovlivnila výsledek nějakého hlasování? V otázce cizinců předpokládám, že s Vámi bude skoro zajedno - rozdíl ve vztahu k nim se bude týkat jen zeměpisné lokality odkud ti cizinci do Německa přicházejí.
  PK
  January 18, 2018 v 17.50
  Ale jděte.
  Pokud jsem se v interpretaci Vašich názorů zmýlil, budu rád, když to uvedete na pravou míru, a jsem samozřejmě připraven se za případné zkreslení těchto Vašich názorů omluvit.
  PK
  January 18, 2018 v 19.11
  Co mi ještě povíte?
  + Další komentáře