Genderová studia na MU končí, studenti žádají otevřenou debatu

Kateřina Keprtová

Obor genderová studia se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity otevře zájemcům v příštím akademickém roce naposledy. Mnozí studenti i akademici s rozhodnutím fakulty nesouhlasí.

Po třinácti letech existence samostatného oboru genderová studia (GS) přijme Fakulta sociálních studií (FSS MU) studenty do prvních ročníků tohoto oboru v roce 2017/2018 naposledy. Od roku 2020 obor jako samostatné zaměření na fakultě zcela zanikne. Studenti se zájmem o genderová studia se v dalších letech budou moci problematice věnovat už jen v rámci specializace na oboru sociologie.

Tematické kurzy si doposud mohli volit studenti napříč celou fakultou. Nová koncepce genderových studií už bude dostupná pouze studentům bakalářského oboru jednooborové sociologie. O možnosti genderového zaměření na úrovni magisterského studia zatím fakulta nerozhodla.

Genderová studia vznikla na FSS jako dvouoborový bakalářský stupeň studia v roce 2004. Akreditaci nabídlo vedení fakulty v souvislosti s rozšířením nabídky oborů. „Obecným argumentem bylo to, že je potřeba dostat více studentů středních škol na vysoké školy — byla velká poptávka a tedy snaha zvýšit nabídku. Zároveň se fakulta stěhovala do nové budovy, kterou bylo potřeba naplnit,“ upřesnila Deníku Referendum Iva Šmídová z katedry GS.

Nabídka oboru tehdy reagovala i na zájem o kurz zaměřený na GS, který fakulta nabízela od konce devadesátých let. První skupina zájemců se vytvořila mezi jeho absolventy.

Malý obor

„Od začátku jsme vznikali jako malý obor, který nemá ambici přitáhnout stovky studentů,“ pokračovala Šmídová. Počet studentů prezenčního oboru v průběhu jeho existence kolísal. Standardně jej navštěvovalo mezi patnácti a třiceti studenty, což ale fakulta dlouhodobě hodnotila jako nedostatečný počet. „Jeden rok jsme měli jen devět, nyní je v oboru studentů dvanáct. Fakultě se prý dostatečně nevyplácíme,“ konstatovala Šmídová.

Množství studentů v oboru podle Šmídové souvisí s hranicí výsledků přijímacího řízení, které zájemci musí dosáhnout. „Máme poměrně náročné přijímací zkoušky, kde je nutné získat určitý výsledek, pod který fakulta nejde. Uchazečů je více, ale neprojdou přijímacím řízením,“ uvedla.

Ve srovnání s dalšími obory na fakultě je o genderová studia zájem nižší. Důvodů je mnoho. Fakulta v současné době nabízí obor v omezených kombinacích. Výběr je tak pro studenty oproti předchozím rokům zúžený. Rozdílem proti jiným oborům je i to, že jsou genderová studia dostupná pouze na bakalářském stupni studia.

Šmídová vidí jako problém i současnou atmosféru ve společnosti. „Poslední dobou se setkáváme s četnými ideologickými útoky na tyto disciplíny. Ačkoli je v rámci celé FSS jen malé procento nezaměstnaných absolventů, obava o uplatnění genderových studí je patrně silnější.“ podotkla.

Podle vedení fakulty je změna studia reakcí na novelu školského zákona. „Problém se netýká pouze genderových studií, ale plošně všech vysokoškolských oborů v ČR. Po novele zákona o VŠ skončí bez výjimky všechny nejpozději s vypršením platnosti starých akreditací a vznikne nová struktura studijních programů,“ okomentoval pro Deník Referendum proděkan FSS Roman Chytilek.

Novou koncepci hodnotí jako východisko. „Z našeho pohledu nejde o výsledek, který tuto oblast výuky a výzkumu “zruší”, ale naopak zajistí její pokračování v situaci, kdy by jako samostatný studijní program mohla fungovat vzhledem k velmi nízkému a stále klesajícímu počtu studujících jen velmi problematicky,“ dodal.

Studenti připravují protesty

Rozhodnutí fakulty kritizují někteří studenty i vyučující. „Je pravděpodobné, že zaměření postupem času zcela zanikne,“ řekla Deníku Referendum jedna ze zakladatelek Gender kolektivu Katarína Slezáková. Zároveň podotkla, že k problému neměli lidé z oboru možnost se vyjádřit.

„Z našeho pohledu bylo vše pod pokličkou. Fakulta, katedra ani nikdo jiný k tomu nevydal oficiální stanovisko. Myslím si, že je vhodné o těchto věcech jednat otevřeně a přímo,“ uvedla. To potvrdila i Šmídová: „Nebyla žádná debata, k níž by byli lidi z GS přizvaní, a přitom bylo rozhodnuto, že příští rok se naberou poslední studenti,“ doplnila.

Podle Chytilka se fakulta informovat studenty teprve chystá. „Přesnou metodiku převádění do nových studijních programů připravuje univerzita, informovat o ní budeme na jaře 2018,“ upřesnil.

Studenti chtějí na problém genderových studií a komunikaci o něm reagovat protestními aktivitami. Účelem je poukázat na místo genderových studií a feminismu na fakultě a ve výzkumu obecně a otevřít veřejnou debatu. Do akcí se mají zapojit i osoby mimo fakultu.

„Primárním cílem určitě není dožadovat se nějaké změny rozhodnutí. Klademe otázku, jakým způsobem se na vysoké škole rozhoduje o tom, co se bude a nebude studovat a zda je opravdu nutnou podmínkou existence nějakého oboru jen to, zda si na sebe vydělá,“ uvedla Slezáková. Jejich název Kam mizí Charlotty? odkazuje na feministku Charlottu Masarykovou.

    Diskuse
    JN
    Věřím, že se nakonec ten gender-fuck přece jen prosadí... Držím tomu palce.