Policie opět válčí s konopím. Legalizujme ho už konečně

Mikuláš Ferjenčík

Mikuláš Ferjenčík představuje návrh legalizace konopí jak pro léčebné, tak rekreační účely, který by mohl nahradit současný systém kriminalizace uživatelů a omezit černý trh.

Především na sociálních sítích se v poslední době hodně diskutuje o sérii případů, v nichž se Policie ČR chlubí úspěchy v boji s „konopným zločinem“. Začalo to dnes už legendární dívkou s jointem, v současnosti je populární mladík s šesti rostlinami konopí a objevují se i další případy. Ústavní soud nedávno potvrdil podmínku pro nakladatele za vydání knihy Recepty z konopí.

Tyto příběhy poukazují na dva problémy. Předně, i přes velmi svobodomyslný postoj české veřejnosti ke konopí (ktrerý dokládá Českou televizí zmiňovaný průzkum Ipsos)  náš systém stále selektivně perzekuuje jednotlivce, ať už za pár kytek na balkonu, nebo za vydání knížky receptů.

Druhý problém je, že policie se i přes mizivou společenskou nebezpečnost konopí (ve srovnání například se stovkami úmrtí českých občanů na předávkování alkoholem nebo statistikami dopravních nehod pod vlivem jednotlivých omamných a psychotropních látek) snaží tuto bylinu démonizovat a tisková prohlášení policie záměrně zdůrazňují nejvyšší trestní sazby, které uživatelům hrozí. Jinými slovy, policie se snaží lidi vystrašit.

Jediný způsob, jak konečně ukončit tohle nesmyslné plýtvání časem policistů a šikanování neškodných lidí, je legalizovat konopí.

Členové Pirátské strany v koordinaci s MUDr. Zdeňkem Hřibem zrešeršovali zahraniční legislativu v oblasti legalizace konopí. Inspirativní jsou mimo běžně známého Holandska i Uruguay, Colorado a další státy USA. Tak například v Coloradu přinesla legalizace značný objem peněz do státní pokladny a současně napomohla Denveru získat image svobodomyslného hlavního města. Na druhou stranu, oblast reklamy na konopí je zde liberální až příliš. Především po vzoru Colorada a s poučením ze slabin tamního modelu proto navrhujeme přístup vhodný pro Českou republiku.

Černý trh by marginalizovalo legálně získatelné konopí za dostupnou cenu. Foto Martin Vicente

Dospěli jsme k názoru, že pro Českou republiku by byl nejvhodnější systém legalizace založený na  třech pilířích:

 • Zajištění dostupnosti léčivého konopí pacientům včetně jeho úhrady ze zdravotního pojištění bez toho, aby se muselo dovážet ze zahraničí. Existovali by tedy certifikovaní tuzemští pěstitelé, kteří by mohli dodávat konopí do lékáren.
 • Povolení domácího pěstování v rozumném množství, například 10 rostlin na osobu. Ti, kteří konopí potřebují k léčbě, by měli povolen vyšší poče rostlin. Množství odvozujeme od spotřeby běžných pravidelných kuřáků konopí a potřeby pacientů. Názory na to, jaké množství už je za hranou, se u Pirátů různí, ale směr je jasný. Cílem vhodně stanoveného limitu je odlišit pěstování pro vlastní potřebu od průmyslové velkovýroby.
 • Licencovaný prodej konopí zatížený spotřební daní. Cena pro koncového zákazníka by měla být konkurenceschopná vůči současným cenám konopí na černém trhu. Doporučujeme nastavit spotřební daň tak, aby nepřesáhla 30 korun na gram konopné sušiny. To by mělo udržet cenu konopí na trhu okolo 110 korun za gram, což je pro běžného rekreačního kupce cena konkurenceschopná vůči dnešnímu černému trhu. Od spotřební daně by bylo osvobozeno léčivé konopí i pěstování pro vlastní spotřebu. Reklama na konopí by byla prakticky zakázána. Stjeně tak by ale bylo vhodné u nás více omezit reklamu na tabák a alkohol.

Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že tato opatření by dlouhodobě snížila dostupnost konopí nezletilým (ve chvíli, kdy bude distributor prodejem konopí nezletilým riskovat ztrátu licence, bude mít rozhodně větší motivaci si ho rozmyslet než dnes). Černý trh by marginalizovalo legálně získatelné konopí za dostupnou cenu.

Navrhovaná legalizace by přinesla několik miliard korun do státní pokladny. Podle objemu konopí prodávaného v Coloradu a předpokládaného rozsahu konopného trhu u nás odhadujeme daňový výnos legalizace na více než tři miliardy. V neposlední řadě by pak ukončila nesmyslnou perzekuci domácího pěstování a vydávání knížek.

  Diskuse
  JP
  June 26, 2017 v 13.18
  Je opravdu podivuhodné, kolik energie určití lidé věnují na to, aby si mohli nerušeně pěstovat své závislosti - namísto aby ji využili na to, se svých závislostí zbavit...


  (Tato poznámka ovšem nikterak nemíří proti t e r a p e u t i c k é m u užívání konopí, to je zcela jiná záležitost, to mělo být legalizováno už dávno.)
  IH
  June 26, 2017 v 15.00
  Já bych zase podotkl, že se blíží volby, a proto Pirátská strana na své konkurenty upletla bič z konopí.
  Andrej Babiš zase ve stejný čas neopomněl konstatovat, že euro by ČR přijímat rozhodně neměla, neboť se jedná o "krachující podnik". (Ať se pozeptá na Slovensku, jestli plánují návrat ke koruně.)
  Předvolební doba a kampaň budou plné snah kandidujících politiků odečítat ze rtů voličů, kteří by jim mohli dát hlas.
  MP
  June 26, 2017 v 16.32
  Ivovi Horákovi
  Pokud vím, legalizaci konopí má ČPS programu od samotného počátku. Žádný předvolební tah.
  MP
  June 26, 2017 v 16.46
  Josefu Poláčkovi
  Nikdy jsem nevykouřil ani miligram marihuany a za posledních dvacet let jsem strávil docela dost času úsilím o její legalizaci a dekriminalizace obětí závislostí.

  Už jen pro oddělení trhu marihuany a tvrdých drog.
  JN
  June 27, 2017 v 13.02
  "Uvědomujeme si přetrvávající přehlížení možných přínosů využití psychedelických látek legislativou i veřejností.
  A to i přes narůstající počet studií poukazujících na jejich prospěšnost a relativní bezpečnost.
  Věříme v důležitost změny, k níž chceme aktivně přispívat... Nepodporujeme rekreační užívání psychedelických látek, ale pomocí zvýšení informovanosti chceme přispět k redukci rizik a negativních zkušeností s tím spojených."
  (https://czeps.org/manifest/)


  "Užívání psychedelických látek bylo jedním z hlavních prvků proti-kultury 60. let, kdy byly spojovány s různými politickými tendencemi, atmosféru rebelství a mezigeneračními spory." (Wikipedie)
  JP
  June 27, 2017 v 13.21
  Drogy a život
  Jde o to: jakákoli legalizace i "měkkých" drog je v prvé řadě výrazem naprosté r e z i g n a c e společnosti ohledně toho, zbavit lidskou bytost jakýchkoli ji svazujících a jí nedůstojných závislostí všeho druhu.

  Svého času vyjádřil svůj odmítavý vztah k drogám jeden mladý příslušník a n a r c h i s t i c k é h o hnutí (velmi nadějný malíř): "Člověk je už tak jako tak v tomto světě vystaven závislostem všeho druhu; na co tedy ještě upadat do závislosti na drogách?"

  Ano, z ryze pragmatického hlediska se může být účelné dekriminalizovat uživatele měkkých drog; ale zároveň je to faktické doznání toho, že tato společnost není principiálně ve stavu svým příslušníkům nabídnout a poskytnout takový způsob existence, který by jim poskytl natolik poutavý smysl života, aby svým životem dokázali projít bez úporného hledání náhražkových aktivit a závislostí. (Z nichž je konzumace drog jenom jednou z celé řady dalších.)
  MP
  June 27, 2017 v 14.42
  Josefu Poláčkovi
  Pak bychom ovšem měli začít zákazem alkoholu a nikotinu, následně pokračovat zákazem nápojů obsahujících kofein (včetně jeho teinové formy). Jmenované látky způsobují závislost dost silnou, aby člověk pociťoval abstinenční příznaky a zdravotní problémy velmi vážného charakteru.

  Závislost na marihuaně se sice velmi vzácně vyskytuje, ale opravdu není běžná.

  Takže si Vás dovolím opravit: Protože tato společnost neumí a ani nechce nic dělat s běžným a legálním užíváním návykových a zabijáckých látek, potřebuje svoji zásadovost jasně demonstrovat na látce mnohem méně nebezpečné.

  P.s. Mám hodně přátel, kteří konzumovali a konzumují marihuanu, ani o jednom z nich bych neřekl, že je to pro ně nahrážková aktivita, tak jako pro mě není nahrážkovou aktivitou opulentní pití kavy a čaje nebo střídmé požívání kvalitních alkoholických nápojů.  IH
  June 27, 2017 v 17.24
  Martinu Profantovi
  Přiznávám, že to byl hlavně titulek článku "Policie o p ě t válčí s konopím. Legalizujme ho už k o n e č n ě", který mě přiměl k poznámce o volbách a kandidování. (ČPS je v dané otázce zajisté konzistentní.)
  Proti kouření marihuany nemám velkých výhrad, ostatně proti kouření tabáku také ne. Zdá se mi však, že v době, kdy došlo k omezení kouření v mnoha prostředích nejen s ohledem na nekuřáky, ale nesporně i v (zdravotním) zájmu kuřáků samých, není zrovna ideální čas pro legalizaci konopí. Můžete namítnout, že škodlivost nikotinu je větší a že prodej tabákových výrobků postižen není. Jistou protisměrností by však přesto legalizace měkkých drog určitě byla, nemluvě o převažující praxi v zahraničí, jež se mnoho neliší od naší.
  Přijde mi poněkud zvláštní, že zákaz kouřit v restauracích celkem schvaluje levice, a kritizován je na pravici. Trvající restrikce marihuany je naopak částí levice (a většinou jejich mladých liberálních stoupenců) považována za zatvrzelost establishmentu. "Klasičtí" kuřáci si mohou stěžovat na změnu statu quo, zatímco o uživatelích měkkých drog se totéž říct nedá. Přesto se první zmínění nezmohli na odpor a své pravicové zastánce vypekli. Mladí "huliči" naopak pořádají pravidelně největší české demonstrace. Není jejich vinou, že jsou největší, přesto je to divné a signifikantní. O hlasy mladých, jinak často politicky nevyhraněných, se stojí v tomto punktě za to politikům ucházet. Oni však chtějí své kouření nejen legalizovat, ale hlavně zlevnit. A to je také asi hlavní důvod, proč se změnám "establishment" brání: finančně snadno dostupné drogy budou více užívány.
  MP
  June 27, 2017 v 19.24
  Ivovi Horákovi
  Nikdo přece nevolá po tom, aby se mohla marihuana kouřit ve veřejných prostorách. Není dnes nijak nedostupně drahá a Miki Ferenčík má nejspíš pravdu s tou konkurenční cenou, tj. spotřební daň by zřejmě nebyla nižší než dnešní příražek na ilegálním zboží za kriminální riziko a korupci.

  To víte, levice. Když oni ti mladí levičáci tak milují komunitní zahradničení jako vzdor proti konzumu, tak se jim nedivte, že chtějí legalizovat pěstování společenské pobývání podporujících rostlinek. Kdo pěstuje, nezlobí. Aktivistická botanika: pravicová autoritativní řepka a levicová emancipační marihuana (tohle bych měl raději smazat, nebo si to někde přečtu vážně míněné).
  JN
  June 27, 2017 v 20.34
  Omlouvám se, že to sem kopíruji (každý si to může na Wikipedii najít sám).
  Marmorstein a Iacono (2011) i další autoři konstatují, že zneužívání konopí v dospívání zvyšuje trojnásobně možnost závažného depresivního onemocnění v pozdějších letech. [15]

  Marihuana je karcinogen . Taylor a Hall uvádějí, že při kouření marihuany je tkáň vystavena vlivu kouře více než při kouření tabáku. S tím souvisí vysoký výskyt kašle s expektorací u kuřáků konopí. Při kouření konopí se ve srovnání s kouřením tabáku hladina karboxyhemoglobinu zvyšuje 5x a navíc se vdechuje 3x více dehtu. [17]

  K dekompenzaci stavu duševně nemocných kromě samotného účinku drogy může přispět i nepředvídatelnost účinků marihuany. Ta, jak známo vyvolává i u duševně zdravých lidí někdy úzkosti, paniku, pocity pronásledování, poruchy vnímání a rozladu během kocovin. Duševní stav může navíc komplikovat selhávání v životních rolích v důsledku zneužívání drog.
  Z těch, kdo marihuanu kouří, si vytvoří závislost asi 9 % osob. [25]
  Zdravotní rizika konopí budou patrně podstatně závažnější, než se předpokládá. [26]
  Obsah THC (nejvýznamnější psychoaktivní látky v konopí), se za 30 let od roku 1970 zvýšil až 15x. Rizikovost drogy je proto podstatně vyšší, než uváděly starší výzkumy. [27]
  K recidivám závislých na pervitinu nebo heroinu dochází často po té, co opět začali kouřit marihuanu.
  THC se při chronickém užívání ukládá v tukové tkáni a při abstinenci se odtud uvolňuje jen zvolna. Jestliže by se podal antagonista THC, objevil by se rychle silný odvykací stav s tělesnými projevy.
  Marihuana jasně vyvolává závislost i podle kritérií Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), podle níž je tělesný odvykací stav možným, ale rozhodně ne nutným znakem závislosti.
  Podle materiálů amerického National Institute on Drug Abuse (NIDA) se závislost vytváří u asi 17 % uživatelů, kteří se s touto drogou setkají v časném věku. U těch, kdo kouří marihuanu denně, je podle téhož pramene přítomna závislost u 25 až 50 % osob. [29]
  I nahodilá prostá intoxikace marihuanou může vyvolávat úzkost a panické stavy. Je známo, že zneužívání marihuany je spojeno se zvýšeným rizikem psychotických příznaků nebo zhoršováním již existující psychotické symptomatologie. [32][33]
  Marmorstein a Iacono konstatují, že zneužívání konopí v dospívání zvyšuje trojnásobně možnost závažného depresivního onemocnění v pozdějších letech.
  Chronická intoxikace vede k poškození pozornosti a paměti, které nemusí být zvratné při abstinenci. Bolla a spol. zjistili u těžkých uživatelů zhoršené výsledky v testech paměti, psychomotorické rychlosti a manuální obratnosti až 28 dní po zahájení abstinence. [35]
  Zejména chroničtí uživatelé konopí (50 a více užití během posledních 12 měsíců) jsou statisticky vysoce významně častěji na sociální podpoře, dostávají ji déle a je méně pravděpodobné, že by se bez ní obešli. Nejedná se o zjištění nová, ale tato studie je cenná tím, že se jednalo o 13 let trvající prospektivní projekt.
  Uvažujte se také o tom, že dospívající, kteří tuto drogu zneužívají, obtížněji přejímají dospělé role a o tom, že konopí narušuje psychosociální vývoj dospívajících.[40][41]

  K závažným rizikům konopných drog patří dopravní nehody. [41]
  JP
  June 28, 2017 v 12.33
  Podobné, a přece nesrovnatelné
  Jistě, pane Profante: společnost by měla (pokud by se jednalo skutečně o mravně zdravou a sociálně progresivní společnost) usilovat o překonávání závislostí všeho druhu, ne pouze u konopných produktů; a stejně tak je samozřejmě pravda, že jsou závislosti, které mají na člověka - jak po stránce psychické tak i po stránce tělesné - mnohem více devastující dopad, nežli marihuana.

  Na straně druhé - jak už uvedl pan Horák, sotva se může jevit smysluplným právě v čase kdy stát (konečně!) projevil trochu snahy omezit kouření, právě v tom samém čase otvírat dveře pro kouření marihuany.

  A stejně tak má pravdu i pan Nushart: ta marihuana není zdaleka tak nevinná, jak se to její vyznavači snaží prezentovat.

  A ta výmluva na to že není zakázán alkohol a podobně: svého času jsem se na jednom sociálním fóru dohadoval s jedním poživatelem t v r d ý c h drog (v tom čase pracovně na Islandu), který svou závislost také neustále obhajoval tím, že p ř e c e není zakázán alkohol a cigarety, tak proč by mělo být zakázáno LSD. Zkrátka, ono je vždycky možno se na něco vymluvit, když by se člověk měl čelem postavit svým vlastním závislostem.

  - Zajímavé ovšem je, že tento přesvědčený zastánce volného užívání drog v jedné očividně slabé chvíli náhle přiznal, že mu to už všechno nějak "leze krkem"! - Mínil tím právě to požívání drog. Že si je znovu a znovu m u s í (!) brát. On si tedy byl - ve světlých okamžicích - vědom toho jak ho jeho závislost devastuje; to mu ale v nejmenším nebránilo, znovu a znovu snášet argumenty v její prospěch.

  ------------------------

  Co se toho - mírného a uvážlivého - užívání alkoholu týče: tady je nicméně rozdíl v tom, že alkohol je stále ještě svým původem n á p o j; a například nízkoprocentní či přímo nealkoholové pivo je vyloženě nápojem zdravým.

  Víno: to je sice už méně nápojem ve smyslu utišování pocitu žízně; nicméně kvalitní víno je bezesporu ušlechtilý nápoj, který může být naprosto způsobilý i lidské smysly a lidskou mysl pozvedat k ušlechtilým sférám.

  Zatímco klasické drogy jakékoli provenience: co jiného je jejich účelem, nežli u m ě l ý m způsobem jeho konzumenta přivést do stavu stejně tak umělé, nepřirozené euforie?...
  JP
  June 28, 2017 v 12.35
  A ostatně soudím - a to právě z levicového hlediska - že ten boj za legalizaci konopí je sám velice lacinou n á h r a ž k o v o u aktivitou, tam kde by se mělo vážným a závažným způsobem bojovat proti o sobě dehumanizovanému systému.
  JN
  June 28, 2017 v 14.35
  Opravdu nevím, zda raději bojovat za konopí, nebo proti systému.
  Vemte si třeba takoví Arabové: Měli tam to arabské jaro, bojovali proti dehumanizovanému systému, teď mají léto... a systém je jaksi dehumanizovaný v míře větší než malé.

  To snad radši budu hulit tu trávu.
  MP
  June 28, 2017 v 15.21
  Josefu Poláčkovi
  Jistě. Proč pomáhat třeba bezdomovcům, které odmítlo to či ono zdravotnické zařízení ošetřit? Taková nahrážková aktivita, jde přece o to bojovat proti dehumanizovanému systému, který za to může a přitom bychom se neměli nechat zdržovat takovými podružnostmi, jako je ta lidská troska před nemocnicí. Stejně by pro ní nebylo po odstranění dehumanizovaného systému v našem novém krásném světě místo.

  Ony jsou ideologické závislosti, které ... ale proč napadat jejich oběti?
  June 28, 2017 v 19.23
  Pragmatické důvody pro legalizaci
  Kriminalizace výroby a šíření marijuany přináší spoustu problémů a nemá vůbec žádné výsledky. U nás se konopné drogy uživají více než v leckterých zemích, kde se prodává legálně.

  Konopí je prostě kytka, dá se vypěstovat všude, k jeho pěstování není potřeba žádné těžko dostupné vybavení či náročné know how. V tom se liší od heroinu, kokainu a syntetických drog.Je to masová záležitost, potlačit se nedá. Kriminalizace vede k tomu, že jsou postihovány buď nahodilé oběti nebo velkopěstitelé, kteří by v té podobě neexistovali, kdyby se marijuana prodávala legálně.
  JN
  June 29, 2017 v 0.27
  Logika takové argumentace mi není jasná.
  Pokud by důvodem k legalizaci nějaké dosud trestné činnosti měla být její obtížná postižitelnost, pak tedy podle takovéto logiky můžeme legalizovat třeba kapesní krádeže.

  Že jsou kapesní krádeže dosud nelegální, to přece není důvodem k tomu, aby policie věnovala potlačení tohoto jevu veškeré své volné kapacity, neboť má jistě důležitější úkoly. Na druhou stranu však to, že policie tento neblahý jev potlačit nedokáže, není ani důvodem k jeho legalizaci, neboť legalizace by měla za následek jeho rozšíření, což je nežádoucí.

  Stejné je to s užíváním marihuany - jde o jev z celospolečenského i ze zdravotního hlediska nežádoucí, legalizace by měla za následek jeho rozšíření.
  VP
  Řešením je vychovat člověka, který vše bude užívat s mírou a podle potřeby. Na to však společnost rezignovala. Naopak hledá, co by ještě vyzkoušela a čemu by propadla. Včetně bonmotizujícímu zemanismu a vůdcovskému babišismu.
  Znal jsem profesora, měl ve své klášterní cele výstavku krátkých dýmek a kouřil je při svém studiu. Byl to hezký pohled na jeho dýmky i na něj, když přemýšlel.
  JN
  June 29, 2017 v 8.53
  Cílem by mělo být od užívání marihuany odradit; cílem není potrestat pěstitele pro vlastní potřebu, nebo nahodilé oběti.
  Domnívám se, že tresty (pro tyto nahodilé oběti a pěstitele pro vlastní potřebu) by měly být spíše jen symbolické, přesto by však nemělo dojít k legalizaci. Legalizace rozhodně nemá odrazující účinek, došlo by naopak k rozšíření užívání marihuany, stalo by se to "normální".
  MP
  June 29, 2017 v 10.43
  Jiřímu Nushartovi
  Domníváte se ... :-)
  JN
  June 29, 2017 v 11.15
  Ano, pane Profante... :-)
  Já se domnívám, Vy naopak všechno víte jistě.

  Domnívám se, že z tohoto rozdílu v míře jistoty našeho vědění vyplývá i určitý rozdíl v postoji k demokracii.
  JP
  June 29, 2017 v 11.34
  Připojuji se k názorům pana Nusharta i pana Pospíšila: pana Nusharta v tom ohledu, že ten fakt že něco není možno bezezbytku vykořenit ještě naprosto není důvodem k tomu, tento boj prostě vzdát.

  A s panem Pospíšilem plně sdílím náhled, že jde o to přivést jak jednotlivého člověka, tak i celou společnost ke schopnosti a k umění všeho užívat s mírou.
  June 29, 2017 v 19.17
  Z praxe s duševně nemocnými
  Již jsem viděl mnoho mladých lidí trpících psychózou přímo související s užíváním drog nebo schizofrenií, která byla užíváním drog (v čele s marihuanou) spuštěna či její průběh zhoršen.

  Jednotlivého člověka těžko přivedete ke schopnosti a k umění "užívat všeho s mírou" (pan Pospíšil), když se u něj naplno rozvinou sklony k závislosti na psychoaktivní látce.

  Je ale otázkou, zda masové užívání THC v současnosti lze účinně potlačit represí (podobně jako prohibice v případě alkoholu). Narozdíl od společensky tolerované drogy alkohol je vyšší riziko vzniku nebo návratu duševního onemocnění než u alkoholu. Naopak je menší riziko fyzické, za to srovnatelné riziko psychické závislosti.

  Spíše bych doporučil v duchu prvního příspěvku pana Poláčka zesílit prevenci a boj proti závislostem obecně, než se začne bojovat za legalizaci čehokoli. Po THC mohou přijít další psychedelika včetně LSD a potom můžeme začít bojovat se sebezabíjením mladistvých pod vlivem halucinogenů nebo sanovat zvýšený počet mladých pacientů s amfetaminovou psychózou.
  + Další komentáře