Promenáda v plavkách, rezivé zábradlí a cesta k titulu

Martina Dobrovolná

Co se stane, když se spojí usilovná kreativita PR pracovníků, redukcionismus v zobrazování a snaha vyniknout za každou cenu? Tušili to už scenáristé filmu Hoří, má panenko.

Soutež Maturantka roku 2017 a Infocentrum JE Temelín se včera postaraly o rozruch na sociálních sítích. Finalistkám soutěže krásy slibují odbornou stáž v jaderné elektrárně pouze na základě jejich divácké úspěšnosti v promenádě ve spodním prádle, respektive na základě počtu lajků, prostřednictvím kterých lidé ocení jejich fyzický vzhled. Po vlně kritiky a nespočtu parodií proběhlo médii ujištění mluvčího, že JE Temelín celou věc i soutěž myslí vážně.

„Dejte lajk a pomůžete jedné krásce ke stáži.“ Těmito slovy byl uvozen odkaz na fotografie dívek pózujících v plavkách u zrezivělého zábradlí v JE Temelín, následovaný stovkami komentářů facebookových uživatelů. Protože v kampani se směšuje dojem profesionality a požadavek na fyzickou krásu, z níž má vyplývat nárok na absolvování dvoutýdenní odborné stáže a získání kvalifikace či titulu „Maturantka energie“, nešlo o komentáře příliš pochvalné. Z PR, nebo spíše antiPR kampaně není na první pohled zcela zřejmé, že se jedná o bonus, ze kterého má profitovat jedna z účastnic soutěže Maturantka roku 2017 (u níž by se podle názvu také tak trochu očekávalo, že vítězka oslní spíše svým intelektem a vědomostmi než tělesnými proporcemi). Kampaň tak o to víc evokuje scény plné nedůstojnosti z Formanova filmu Hoří, má panenko.

Internetové publikum četlo kampaň z většiny negativně, což je dobrá zpráva. Foto Facebook

Sugeruje se zde představa, že jen ti opravdu nejkrásnější mohou čerpat i jiné výhody — včetně těch, jež vedou k získání vyšší odbornosti. Pokud máte třeba dvacet kilo nadváhy nebo podváhu, musíte se ke stáži dostat jiným způsobem. Odměněni budou jen ti vizuálně přesvědčiví, na inteligenci nebo vážném zájmu o obor nezáleží. Takový způsob motivace ale vytváří mylný dojem, že přístup k informacím a ke vzdělání si lze vysloužit pouze na základě vnější krásy, tím, že veřejně vystavím a objektifikuji své (v tomto případě ženské) tělo. V případě maturantek, které se třeba ještě chystají studovat vysokou školu, to ovšem může být motivace poněkud zavádějící.

Těla stážistek, těla stážistů

Celá kauza má samozřejmě další, genderovou rovinu, a po vystavení fotek maturantek v plavkách a v bílých přilbách se nabízí otázka, zda by Temelín postupoval stejně, pokud by chtěl odbornou stáž nabídnout také mužským zájemcům o jadernou energetiku. Požadoval by po nich, aby se svlékli do trenek nebo do plavek a motivoval by je, aby usilovali o lajky ostatních žen a mužů? A byla by nesouhlasná odezva ještě silnější? Soutěže krásy v maturitních ročnících jsou zaměřené jak na ženy, tak na muže, takže příležitost k ověření dopadů by byla. Představa dalšího podobného bonusu je však poněkud tragikomická.

Soutěžící maturantky si možná skutečně „pomohly“ ke zviditelnění a jedna z nich snad i k odborné stáži. Většina diskutujících na facebookových stránkách Infocentra Temelín ale toto zviditelnění četla negativně, jako posilování sexistických tendencí v české společnosti a reprodukci genderových stereotypů. I to je snad dobrá zpráva a PR oddělení JE Temelín i Maturantka roku z této zkušenosti mohou vytěžit poznání, že redukcionismus, byť „jen“ estetický nebo ten týkající se zobrazování, se nevyplácí.

Možná bude lepší maturanty motivovat spíše k dalšímu studiu než k objektifikaci vlastních těl, zviditelňování se na veřejnosti a k vytváření mediálních reprezentací, které spojují vnější krásu, odbornost a profesionalitu do jedné, nutně nesouvisející směsi.

  Diskuse
  možná že JETE taky chystá akvizici Bernarda a Pokorný Knives.
  JN
  June 23, 2017 v 1.36
  Není nakonec ta promenáda okolo rezavého zábradlí vlastně pochodem hrdosti?
  Když se mi kdysi podařilo prolézt a měl jsem konečně tu maturitu v kapse, byl jsem na sebe také docela hrdý.

  V takovém případě by ovšem nebylo možné mít proti promenádě maturantek v JETE žádmé námitky:
  V globálním genderfeministickém nadzákoně se totiž v yogyakartském principu č. 19, písmeno d) výslovně praví, že státy musí zabezpečit, aby se pojmy veřejný pořádek, veřejná morálka, veřejné zdraví a bezpečnost nepoužívaly k omezení svobody názoru a vyjadřování ohledně své sexuální orientace a genderové identity. (V ostatních případech se samozřejmě tyto pojmy používají i nadále standardním způsobem.)

  Pokud by se tedy maturantky chtěly promenádovat v plavkách třeba i okolo otevřeného reaktoru a vyjadřovaly tím svoji sexuální orientaci či genderovou identitu, musí jim to být jednoduše umožněno, neboť Česká republika je jednou ze zemí, které zavádění Yogyakartských principů do praxe aktivně podporují.
  JN
  June 24, 2017 v 20.22
  Nenechme se však mýlit tou nebývalou vstřícností Hlavy XIX Yossarianových principů.
  Privilegium, že vaše jednání nebude posuzováno z hlediska veřejného pořádku, morálky, ohrožování veřejného zdraví či bezpečnosti, se vztahuje pouze na takové jednání, které směřuje k vyjádření vaší sexuální orientace či genderové identity.

  Nevztahuje se tedy na jednání, kterým vyjadřujete svoji biologickou pohlavní identitu. 

  Stručně řečeno: Pokud děvčata v přilbách dávají najevo, že jsou ženy, ustanovení Hlavy XIX se na ně nevztahuje. Pokud by ovšem chtěly dát najevo, že jsou lesby, toto ustanovení by se na ně samozřejmě vztahovalo. Obávám se však, že z toho cudného postoje u zábradlí nelze sexuální orientaci jednoznačně odvodit, takže nakonec bohužel musím dát zapravdu autorce článku v tom, že jde o jednání zcela nepřípustné.
  JN
  June 24, 2017 v 20.25
  "Žena je negrem světa," zpívá John Lennon,
  "... nutíme ji, aby si malovala tvář a tančila."
  (Zkusme se tedy chovat k mužům jako k Romům...)

  ---------------------------------------------------

  Někdy s feministickými názory souhlasím. V tomto případě souhlasím s článkem výše v názoru na soutěže krásy. Považuji je (bez jakékoliv ironie) za hloupé a nikomu bych účast v nich nedoporučoval. U žen ve svém okolí jsem však většinou zaznamenal názory jiné - soutěže krásy neodsuzují, někdy se o ně i zajímají. 

  Napadá mě tedy, zda feminismus v tomto případě nevědomky nepřebírá mužský pohled na tzv. "slušnou ženu", která by se k těmto soutěžím "nesnížila". V ženské přirozenosti je touha líbit se a být obdivována, feminismus to však (vlastně) z mužské perspektivy – představy o "řádné ženě" - kritizuje, ale tuto kritiku paradoxně zdůvodňuje "hloupostí" žen, které svojí potřebou líbit se mužům údajně stvrzují jejich nadvládu, neboť si nejsou vědomy mechanismů svého ovládání a jednají tak údajně proti svým skutečným zájmům. 

  Je tedy opět potřeba "levicového psychoanalytika" (feminismu jako "vedoucí síly"), aby ženám jejich údajně skutečné potřeby odhalil, je třeba "dovést jeho pacientky k poznání, že právě ten způsob života na kterém setrvávají s naprostou úporností a s veškerým vnitřním přesvědčením, je přesně ten, který je ve skutečnosti ničí, a znemožňuje jim zdravý a přirozený způsob existence."
  JN
  June 25, 2017 v 4.24
  Nabízí se tedy otázka, zda "doktor Feminismus" vlastně své "pacientky" neponižuje, když je považuje za "blbky".
  Stejná otázka platí i pro "doktora Levici" a jeho "pacienta - lid".

  Pohrdání lidmi ve jménu vlastních cílů můžeme jasně číst například v článku "Levice proti lidu" na A-dvojce.

  Pohrdání ženami ve jménu vlastních cílů zase vidíme u feministky Judith Butlerové: "Jaká nová podoba politiky se rýsuje, když identita jako společný základ nebude nadále omezovat diskusi o feministické politice? Může feminismus vystačit bez kategorie ženy? ... strategicky nebo přechodně má zatím ještě význam odvolávat se na ženy a jejich jménem klást reprezentativní požadavky."
  (Judith Butlerová: Gender Trouble)