Feministé ukazují drápky

Jiří Procházka

Mladá Fronta Dnes otiska rozhovor s herečkou Eliškou Balzerovou. Na to, kolikrát se v něm objevilo slovo feminismus, ukázal až neuvěřitelné neporozumění uvedenému pojmu.

Reaguji na skrytou výzvu Scarlett Wilkové v rozhovoru s Eliškou Balzerovou: „Muži, ukažte drápky.“ Wilková si v úvodu neodpustila kousavou poznámku: „Takže je namístě upozornění: feministky z tohoto povídání nebudou mít radost.“ Reaguji, přestože oslovuje feministky — považuji to totiž za výmluvné v tom smyslu, že autorka neví, co feminismus vlastně je, že má totiž i mužské zastánce.

Její druhé prohlášení („Paní Balzerová, myslím, že nás teď feministky přijdou zmlátit…“) pak považuji za vyloženě laciné. Chtěl bych tedy paní Wilkovou vyvést z omylu: jako feminista budu namísto násilí reagovat polemickým komentářem…

Paní Balzerová feminismus jako takový netematizuje, zato paní Wilková jej výslovně shazuje. Na úvod je tedy namístě velmi stručně vysvětlit, co onen feminismus vlastně je:

Feminismus je snaha o genderovou rovnost, rovnost mužů a žen. Opak feminismu je sexismus. Nechci jen nějak skrytě naznačovat, že paní Balzerová (které si velmi cením jako herečky) nebo Wilková (která je ve svém postoji shazování snah o genderovou rovnost alespoň konzistentní) jsou sexistické. Říkám to zcela otevřeně: obě dámy na některých místech prostě sexistické jsou, byť třeba nevědomě.

Paní Wilková by totiž jinak možná nepřehlédla zajímavý kontrast: Eliška Balzerová na jednom místě interpretuje fakt, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny v politice, jako projev jejich nezájmu a ohrazuje se proti tomu, že by je měl někdo do politiky nutit. O chvíli dál však situaci, kdy se ženy realizují ve své profesi a věnují jí „veškerý“ jejich čas, pojímá tak, že ona sama si myslí, že by takové profese ženy dělat neměly a že by se měly věnovat partnerovi, dětem a rodině.

Je tu zdánlivý paradox, že jednou se řídí předjímaným přáním žen a podruhé svým názorem, jak by se podle ní ženy měly realizovat — o osobní názor jde ve skutečnosti v obou případech.

Feminismus není výsostně ženskou záležitostí, ale progresivním politickým programem s výraznou mužskou stopou. Kanadský premiér Justin Trudeau je jedním z jeho nejvýraznějších globálních proponentů. Foto Archiv redakce

Taková perspektiva jde proti duchu feminismu, který podporuje možnost svobodné volby. Jako feminista bych se tedy zajímal třeba o to, zda není na místě spíše změnit něco v konceptu dané pracovní pozice, než abych nutil ženy takové zaměstnání opustit, když je nelze sladit s rodinou. Případně bych se ptal po tom, zda ženy naopak nemají „radost“ (jak se Balzerová jinak obává) z profesní seberealizace a nepředjímal bych automaticky, že partnera (nebo partnerku) nebo děti mají či vůbec chtějí. A naopak bych se zamyslel, zda i někteří muži, partneři a otcové, nechtějí trávit více času s rodinou a zda nemají právo na onu „radost“, kterou chce paní Balzerová dopřát ženám, nad rámec své „živitelské“ role.

O tom je feminismus — o rovnosti a možnosti svobody bez ohledu na úřední pohlaví. Není o tom, že žehrám nad tím, jak to muži mají dnes těžší a chci to řešit jejich upnutím na svou stereotypní tradiční roli, kterou jim ženy údajně berou.

Ohledně politiky bych se pak zajímal, zda malé zastoupení žen není projevem nějakých institucionálních překážek, jakou je podobný rozhovor, který vsugerovává, že pro ženy je přirozené nechtít do politiky a naopak se realizovat především v rodině s dětmi a partnerem. Sama Eliška Balzerová přitom dlouho zastávala náročnou funkci ředitelky divadla.

Připomíná mi to jeden „výzkum“ rodičovství leseb a gayů, který poukazoval na to, že zatímco heterosexuální páry byly často v manželském svazku, páry stejného pohlaví prakticky nikdy. Interpretovalo se to jako projev nestability či nedostatečné oddanosti. Autor výzkumu naprosto přehlédl fakt, že do manželství jednoduše vstoupit nemohou (a ve státech, kde je to možné, taková možnost existuje poměrně krátkou dobu).

Vzhledem k tomu, že Eliška Balzerová považuje muže politiky často jen za technokraty, kteří mnoha slovy neřeknou nic, možná to mají být spíš ženy, které vystrčí drápky. Anebo feministky a feministé, díky nimž může být žena ředitelkou divadla a psát do novin.

Jenže feminismu to nestačí a usiluje třeba i o takové věci, jako je platová rovnost či srovnatelná možnost svobodné volby…

  Diskuse
  PH
  May 20, 2016 v 22.09
  Skvělé,
  je známkou zaostalosti v této oblasti, že "platová rovnost či srovnatelná možnost svobodné volby" se nazývá femininismus.
  Onehdy jsem četl, že ty hrdinné bojovnice proti kvótám se spíše bojí, že kdyby přiznaly, že jsou ženy diskriminovány, tak by nemusely ve svém postavení vydržet - což asi není zrovna případ E. Balzerové, u ní je to spíš záležitost ideologická.
  JN
  May 21, 2016 v 1.15
  Gentlemanské chování k ženám asi není dost genderově korektní,
  proto se kanadský premiér chová k té opoziční poslankyni tak neomaleně.

  VIDEO: Kanadský premiér Trudeau má problém. Poslankyně tvrdí, že ji udeřil
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/justin-trudeau-kanada-poslankyne-dq9-/zahranicni.aspx?c=A160519_190543_zahranicni_jkk
  JN
  May 21, 2016 v 1.36
  Kanadský feminista neukazuje drápky,
  ukazuje ostré lokty.
  IH
  May 21, 2016 v 10.34
  Když je hnutí z definice dobré a správné
  V článku vymezené termíny feminismus a sexismus nejsou podle mne až tak komplementární. Feminismus nevidím jako snahu o rovnoprávnost mužů a žen (dokonce ani žen a mužů). Vnímám jej jako celkem typické emancipační hnutí, jaké sílí s dosaženými úspěchy a nemá, podobně jako kyvadlo, schopnost zastavit se samo, prochází-li právě rovnovážným stavem. Vždy se v pravý čas objeví nějaké doklady toho, že rovnoprávnost ještě nenastala a nepovšimnuty nejspíše zůstanou případy existujících zvýhodnění. Pokud by feministky přistoupily k jejich důsledné eliminaci, provedou ženám nepěkný kousek. Podobný dopřáli komunisté dělníkům, když jim dali rovné, ba privilegované postavení, ale v porovnání s poměry jejich západních soudruhů je zároveň o leccos připravili.

  Ve feminismu objevily některé ženy "kouzlo" ideologického myšlení, které si v minulosti, jako leccos "vysokého", (téměř) uzurpovali muži. Představa, že ženám může být vlastní jen menší zájem o politiku (nebo třeba techniku) je ideologická par excellence, takže byla paní Balzerová jedna dvě vyřazena z elitního klubu feministů.
  MK
  May 21, 2016 v 11.45
  Pane Nusharte
  Chápu vás správně, že kdyby se stejně choval k muži, bylo by to v pořádku, nebo alespoň méně problematické? (V tom videu nic problematického nevidím, ale je tak mizerné, že to vůbec nic neznamená.)
  LV
  May 21, 2016 v 19.21
  Ono jde také to, že spíše než feminismus existují feminismy
  Feminismus liberální, feminismus katilický, feminismus nevím jaký...
  Požadavky těchto feminismů se liší a vždy se lišily.

  Mary Ward aktivně bojovala proti volebnímui právu žen, přitom stála u založení jedné z prvních dívčích kolejí v Briátnii.
  E. Rathbone odmítala v parlamentu požadovat stejné platy pro muže a ženy (a měla v dobovém kontextu naprostou pravdu, i když se to dnes nechápe a je to viděno jako něco reakčního)
  JN
  May 23, 2016 v 8.19
  Michaelu Kolaříkovi
  Nechápete mě správně. Mně je vždy sympatičtější slušnost před jakoukoliv ideologií, byť by se ta ideologie spravedlností a slušností zaštiťovala.
  MK
  May 23, 2016 v 10.39
  Pane Nusharte
  nemůžu říci, že bych s tímto přístupem 100% souhlasil, ale chápu ho, slušnost je velmi důležitá.

  Ale z vašeho prvního příspěvku nic takového nevyplývá, ten dává do souvislosti onen incident, který skutečně mohl být projevem krajního hulvátství, a to, že je Trudeau feminista. Já žádnou souvislost nevidím, a tak mi to připadá nefér. Být fér je taky hrozně důležité.
  JN
  May 24, 2016 v 1.11
  Michaelu Kolaříkovi - k té souvislosti
  Pokud se nemýlím, bylo právě to gentlemanské chování mužů k ženám z feministických pozic kritizováno jako "sexual harassment".
  JN
  May 24, 2016 v 1.21
  Pane Kolaříku, já bych to viděl asi takhle:
  Pokud například nějaký farář bude plamenně kázat o tom, že lakomství je špatné a že snáze než lakomec do království nebeského, projde velbloud uchem jehly, přičemž o tom faráři bude známo, že pro sebe žádá peníze za kdejakou maličkost, pak mohu s jeho kázáním sice věcně souhlasit, ale to kázání bude působit velice komicky nebo dokonce trapně.
  (V názoru na škodlivost lakomství ovšem panuje značná shoda, takže o tom není třeba kázat, zatímco v názoru na prospěšnost feminismu a gender mainstreamingu taková shoda nepanuje.)
  LV
  May 24, 2016 v 10.41
  K tomu gentlemanskému chování
  Ta kritika se objevovala (objevuje) v anglosaském prostředí.
  Má to souvislost s argumentem, ženy nemají nárok na volební právo atd, neboť jim necháváme v divadle nejlepší místa.

  "Dopisy o rovnosti" (Sarah Grimke) tuším z roku 1836/37 už hovoří o tom, že ženy se budou muset vzdát určitých výsad, pokud budou chtít dosáhnout rovnoprávnost.

  Sama autorka uvádí případ, kdy nebyla stavu přesvědčit gentlemana, aby se posadil v kočáru po směru jízdy, s tím, že ona si sedne v protisměru, neboť jí pohyb povozu nevadí. Neuspěla.

  Časem se to zvrtlo v poněkud zvláštní vidění věcí.
  MK
  May 24, 2016 v 11.56
  Pane Nusharte
  Pokud si někdo vybere určitou skupinu populace, a k té se chová slušně, nebo až přehnaně slušně (přehnat se dá všechno), a dokazuje tím své gentlemanství a slušnost, a přitom k jiným se chová méně slušně, nebo až hulvátsky, působí to na mne velmi komicky, nebo až trapně. A v každém případě pokrytecky.
  Což samozřejmě nic nemění na tom, že chovat se slušně je lepší, než chvat se hulvátsky.
  JN
  May 24, 2016 v 12.48
  Panu Kolaříkovi
  Tou vybranou určitou skupinou, ke které se někdo chová přehnaně slušně, myslíte ženy?

  A tím "někým" myslíte pravé gentlemany?

  Proč by se gentleman měl k mužům chovat méně slušně, nebo dokonce hulvátsky? Chová se prostě k oběma pohlavím slušně, ale k ženám jinak než k mužům. Zdá se Vám tedy ta JINAKOST v chování k ženám a k mužům špatná? V přírodě u jiných živočichů je to přece naprosto obvyklé. Já tuto jinakost za pokrytectví nepovažuji.
  May 24, 2016 v 18.39
  Feminismy a genderová rovnost v ČR
  Feminismus je potřeba reflektovat a být kritický, už jen z toho důvodu, že vlastně nejde o „feminismus“, ale „feminismy“ vyznačující se různými přístupy a teoriemi, z nichž žádná nepojme ten který problém zcela. Přesto lze feminismus charakterizovat. Např. se vyznačuje pluralitou.

  O dostatečné rovnosti mezi ženami a muži ale mluvit nemůžeme. To, že nyní už mohou ženy volit a být voleny, že mohou studovat, mít majetek a ne jím být, a muži (zdánlivě) nemusí být jen živitelem a víkendovým rodičem, v roce 2016 nestačí. Patriarchát/mužská hegemonie je (až fascinujícím způsobem) rafinovaný a přizpůsobivý, aby dosáhl toho, aby se kozy nažraly a vlci zůstali celí. Mužská hegemonie („mužská“ neznamená, že automaticky moc mají všichni muži, ale jen muži vyznačující se jistým druhem mužnosti, mužnosti, kterou nikdy nejde zcela a jednou provždy dosáhnout) je rafinovaná v tom, že naturalizuje a záludně činí nerovnost neviditelnou a navíc disciplinuje (expresivněji řečeno zotročuje) i samotné muže. Máme tendenci ji vnímat jako „přirozenou“ samozřejmost, jako něco běžného. Patriarchát jede z velké části sebezáchovnou setrvačností (pomocí taktiky tzv. naturalizace): třešničkou na dortu je to, že jak muži, tak ženy mají tendenci tuto „přirozenost“ ještě podporovat, jako něco, na co jsme zvyklí, co je nám důvěrné známé a tudíž nějak bezpečné, než bořit přehledný (byť nebezpečný) mocenský řád.

  Kritéria genderové rovnosti přitom jsou konkrétní: míra vlivu, tedy paritní zastoupení žen a mužů v rozhodování*, vzdělání, platy, zaměstnání, násilí… Pro ČR je charakteristický vládní a společenský postoj proklamovat genderovou rovnost, hlásit se v rámci EU k odpovídajícím dokumentům, ale aktivně (a panicky) se bránit konkrétním krokům, které by k ní měly směřovat, a jiná konstruktivní řešení nenabízet. Proto je od roku 2014 ČR na 96. místě v Global Gender Gap (od roku 2006 pokles od 43 míst).

  *) Paritní zastoupení mužů a žen by mělo být samozřejmostí. I kdybychom nakrásně uznávali, že muži a ženy jsou esenciálně odlišní, např. muži racionální a ženy emoční, nijak samozřejmě z toho nevyplývá, že rozhodování by mělo být čistě racionální, bez emocí. (Pominu to, že agrese, vyhrazená mužům, je také emoce.) Fakticky ale o neutrální argument nejde. Učebnicovým příkladem byla kandidatura Hillary Clinton, kdy jí bylo nejdříve vyčítáno, že není dostatečně racionální na psot prezidenta/ky, ale jako žena emoční (myslím, že na nějaké akci měla v očích slzy), zároveň jí bylo vyčítáno, že jako žena je moc racionální. V tom je specifický začarovaný kruh pro ženy, který je stahuje z veřejného prostoru, ve kterém jsou prezentovány vždy jako v pokřiveném zrcadle buď jako nedostatečně nebo příliš ženské.

  Pokud někoho zajímá stav genderové rovnosti v ČR, má jedinečnou příležitost přečíst si aktuální zprávu z roku 2015:

  http://www.czlobby.cz/cs/zpravy/tiskova-zprava-vydani-stinove-zpravy-o-stavu-genderove-rovnosti-v-cr
  MK
  May 24, 2016 v 21.28
  Pane Nusharte
  V čem ta jinakost spočívá? A čím je odůvodněna? Kteří jiní živočichové, krom lidí, mají zavedeno něco jako slušné chování?
  JN
  May 25, 2016 v 0.26
  Michaelu Kolaříkovi
  Čím je jinakost odůvodněna, na to se zeptejte Evoluce nebo Stvořitele, nechám na Vás čemu dáte přednost.

  "... Zcela analogicky se chovají vůči všem útokům ze strany samice pes a vlk. I když jsou tyto útoky míněny veskrze vážně, vyžaduje rituál bezpodmínečně od samce, aby kousnutí neoplatil, nýbrž zachoval neporušený 'přátelský výraz' obličeje s nahoru a vzad sklopenýma ušima a hladkou, doširoka roztaženou kůží na čele. Keep smiling! Jediná obrana, jakou jsem v takových případech pozoroval a o níž se zajímavým způsobem zmiňuje Jack London ve svém románu 'Bílý tesák', spočívá ve vrtění zadkem ze strany na stranu, což v nejvyšším stupni působí jako 'odhazovač', obzvláště když těžký samec, aniž ztratí svůj přátelský úsměv, smýkne láteřící a dorážející fenou na metr daleko od sebe.
  Nepřipisujeme psím a hýlím dámám ani v nejmenším příliš lidské vlastnosti, když tvrdíme, že na ně pasívní přijetí jejich agrese silně zapůsobí.
  (...)
  Sociální nadřazenost samiček u hýlů, stejmě jako u psovitých šelem, je tedy zřetelně jen zdánlivá, což je způsobeno 'rytířskou' zábranou samců ubližovat svým samicím."

  Konrad Lorenz: Takzvané zlo
  MK
  May 25, 2016 v 12.59
  Pane Nusharte
  no jak myslíte, já zůstanu u toho, že mě ženy nebudou kousat, a já s nimi nebudu smýkat nárazy zadku. Ale jak kdo chce.
  JN
  May 25, 2016 v 16.33
  Že Vás nikdo nekousne, to Vám bohužel žádné přesvědčeni zaručit nemůže.
  Pokud navštívíte nějaký ústav s opuštěnými malými dětmi a necháte je, aby se k Vám přitulily, může se Vám snadno stát, že si bolestivý kousanec odnesete (a to nejde o žádná vlčata).

  Že nehodláte odhazovat okolostojící ženy nárazy svého zadku, to naprosto schvaluji. Já to také nedělám, dokonce k tomu účelu nepoužívám ani lokty. Teď to ještě musíme říct kanadskému premiérovi.
  + Další komentáře