Nárůst zločinnosti migrantů v Německu zůstává sporný, o útocích na ně je jasněji

Petr Jedlička, Josef Patočka

Nedávná statistika útoků na žadatele o azyl oživila v Německu debatu o migrantech jako bezpečnostní hrozbě. Poslední čísla totiž dávají za pravdu spíše názoru, že daleko vážnější problém představuje krajní pravice.

S velkým napětím vyhlíží pozorovatelé letošní výroční zprávu německého Spolkového kriminálního úřadu (BKA), jež vždy na jaře přináší úplnou statistiku přečinů spáchaných za minulý rok. Očekává se od ní totiž, že nejen Němcům umožní konečně pokročit ve sporu, zda-li, respektive jak, narostla v zemi zločinnost po příchodu 1,3 milionu uprchlíků a dalších migrantů za minulý rok a půl.

Dosud kolují internetem toliko dílčí přehledy různě renomovaných a zaměřených organizací, think tanků či iniciativ, včetně krajně pravicových, a dále reportáže a souhrny svědectví, jež ale pojednávají spíše o jednotlivých vzorně kladných nebo naopak mimořádně barbarských případech.

Podle minulé zprávy BKA mapující rok 2015 přitom kriminalita v Německu sice narostla o 248 tisíc případů, avšak v 228 tisíci z nich šlo čistě o provinění nezákonným překročením hranice.

Počet znásilnění a takzvaných pouličních zločinů — tedy skutků, které jsou s migrujícími spojovány nejčastěji — se v roce 2015 naopak snížil: sexuálních zločinů ubyly čtyři procenta, pouličních krádeží, potyček či obtěžování jedno procento.

Právě v roce 2015 přitom Německo přijalo 75 procent z celkového počtu uprchlíků a dalších migrantů, jež nyní v zemi pobývají. Některé výklady ovšem pracují s tezí, že velké počty příchozích se uchylují ke kriminalitě až po nějaké době strávené v hostitelské zemi, což by měla potvrdit, nebo vyvrátit, právě statistika pro rok 2016.

Německo navíc čekají letos v září spolkové parlamentní volby, které údaje ze zprávy jistě též ovlivní.

Kriminalita přistěhovalců a útoky na uprchlíky

Německá média mezitím upozornila na tři jiné zajímavé statistické souhrny. Prvním je studie kriminologa Christiana Walburga, který na datech BKA loni doložil, že přistěhovalci nevykazují nijak vyšší míru zločinnosti než řadoví Němci. V druhém souhrnu zase samotný BKA poukázal na fakt, že mezi cizinci přicházejícími do Německa se v prvním čtvrtletí roku 2016 dopouštěli zločinů výrazně více přistěhovalci ze severní Afriky, Gruzie nebo Srbska. Naopak lidé ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, tedy nejčastější uprchlíci z poslední vlny, měli dle zprávy podíl na nezákonnostech „jednoznačně disproporčně nízký.“

Třetí ze zmíněných souhrnů byl vydán teprve v předminulém týdnu a eviduje naopak útoky Němců na migranty. Dle dané statistiky bylo takových činů spácháno v minulém roce bezmála tři a půl tisíce. V celkem 970 případech napadl útočník nebo útočníci azylové centrum či ubytovnu s migranty. V téměř 2400 případech byl spáchán zločin vůči žadateli o azyl mimo ubikaci.

Celkem 560 lidí bylo při těchto útocích zraněno, třiačtyřicet z toho představovaly děti. Vedle útoků na samotné migranty řešila německá policie i 217 útoků na dobrovolníky či zaměstnance organizací, kteří uprchlíkům pomáhali.

V celé německé politice vyvolalo zveřejnění zmíněných informací znovu debatu o bezpečnosti, jež se podobně intenzivně vedla naposledy po teroristickém útoku na vánočních trzích v Berlíně. Část německé levice přitom vystoupila s názorem, že právě útočníci na migranty, tedy převážně příslušníci národovecké a fašizující pravice, představují větší bezpečnostní hrozbu než samotní migranti.

„Musí někdo umřít, abychom nahlédli, že největším ohrožením naší vnitřní bezpečnosti je pravicové násilí a aby se jeho řešení konečně stalo politickou prioritou? Nacisté ohrožují uprchlíky i naši demokracii,“ uvedla k tématu hamburská představitelka strany Die Linke Ulla Jelpkeová.

Další informace:

BBC News Germany hate crime: Nearly 10 attacks a day on migrants in 2016

Time About 10 Migrants in Germany Were Attacked Every Day Last Year

Al Džazíra '10 attacks a day' against refugees, shelters in 2016

Deutsche Welle Study contradicts efforts to link migrants to crime