Uprchlíci a Německo: rok poté

Redakce DR

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha v rámci cyklu Lidové školy migrace 2016 srdečně zvou na přednášku na téma: Uprchlíci a Německo: rok poté

Můžeme se poučit z německých zkušeností? Máme to dělat jako Němci? Anebo radši v otázce migrace a integrace půjdeme jinou cestou?

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás v rámci cyklu Lidové školy migrace 2016 srdečně zvou na přednášku na téma: Uprchlíci a Německo: rok po té

Hosté:

  • Patrick Irmer, pracovník Saské rady pro uprchlíky
  • Dietmar Schultke, publicista, pracovník braniborského Červeného kříže, autor knihy Keiner kommt durch

Patrick Irmer pracuje pro saskou uprchlickou radu, která se od roku 1991 jako spolek zastává lidí na útěku. V roce 2015 se Irmer v Praze zúčastnil akce, na které byl představen Migrační manifest, a na programu sdružených organizací, které se v České republice zabývají tématem migrace.

Dietmar Schultke je publicista a politolog, kterému vyšla velice úspěšná kniha o německo-německé hranici inspirovaná jeho vlastním mládím. Jako spolupracovník Německého červeného kříže v Braniborsku se od roku 2015 věnuje pomoci lidem na útěku. Pravidelně má přednášky jak v Německu, tak v zahraničí.

Následnou debatu moderuje Tomáš Samek, antropolog.

Vstup je zdarma.