Zeman ani Trump nazasluhují projevy úcty, nýbrž odporu

Jakub Patočka

Není vůbec jasné, proč by měl zákon nějak zvláště chránit dobré jméno občana, který soustavně ponižuje sebe sama lhaním, ba dokonce by chtěl, abychom v něm viděli „českého Donalda Trumpa“. A to ani tehdy, pokud je oním občanem prezident.

Novopečený ministr pro lidská práva Jan Chvojka hned první den v úřadě promarnil příležitost stát se národním hrdinou podobně lacino jako ministr Daniel Herman. Kdybych byl na Chvojkově místě, na Hrad bych nešel. Ale tvrdil bych, že jsem tam byl. Čistě konceptuálně. Kdo by mohl co namítat? Ovčáček? Ten by byl rád, že se to tak přehledně vysvětlilo.

Jonathan Freedland v Guardianu před pár dny podotkl, že levice prohrává i proto, poněvadž hraje příliš poctivě podle pravidel. Východiskem ale není na pravidla či pravdu rezignovat. Nýbrž zacházet s ní tvořivě, jako s happeningem, s vědomím, že žijeme v překotně se proměňujících poměrech, kde včerejší jistoty vzaly za své.

U nás namísto toho nemine snad ani týden, aby zdejší sociální demokraté nepřišli s nějakým potřeštěným nápadem mířícím spolehlivě přímo proti ideovým východiskům vlastní strany. Tak se před pár dny několik hodin vcelku vážně diskutovalo o tom, čemu slovenští přátelé s tvořivostí mladého jazyka, jíž se češtině už bohužel tolik nedostává, říkají „gebuzina“: že by hanobení prezidenta mělo být trestné. Zřejmě nejvtipněji zamýšlenou gebuzinu glosoval — hle, jak politikům svědčí opozice! — Miroslav Kalousek, který utrousil, že největší potíže by s dodržováním nové zákonné normy měl zřejmě pan prezident osobně.

Chová-li se holt Miloš Zeman jako koprolálik, není snad na místě prokazovati mu větší úctu nežli koprolálikovi. Nežijeme v monarchii s majestátem mocnáře, ale v republice rovných občanů. Spíše nežli fakt, že Zemanovo dobré jméno, jež sám prošustroval, není chráněno zvláštním zákonem, je tedy s podivem, že ještě neexistuje webová stránka evidující přehledně všechny jeho hanby, a třebas i další, evidující — číslovaně — všechny jeho postpravdy, jak se v nejnovější době začalo přezdívat lžím.

Mezi nimi vyniká prozatím zřejmě jediná událost, jíž se Zeman zapíše do dějin. A tou je ostudný způsob, jímž urazil jednoho z nejušlechtilejších českých demokratů Ferdinanda Peroutku. Bizarní konflikt živého s mrtvým je unikátní tím, že v něm má mrtvý po celou dobu navrch.

Spor mimo jiné stvrdil, že zákony tu chrání čest úctyhodných občanů. Proto se Zeman musí Peroutkovým příbuzným omluvit. Peroutka byl gentleman, takže by zajisté o Miloši Zemanovi nikdy neprohlásil, že „je prase, je prase, je hovado“. Čeština nabízí spousty elegantnějších i pronikavějších hodnotících úsudků. Peroutka osobně jako mistr understatmentu by patrně vystačil s charakteristikou typu „malý člověk“.

Ale není jasné, proč by v republice — zde přichází k ocenění ono substantivum v názvu naší země — měl zákon někomu zakazovat Zemana popisovat jako Petr Cibulka Václava Havla. Přitom samozřejmě i dobré jméno občana Miloše Zemana už dnes zákony chrání. Potíž je v tom, že jej nemohou ochránit před ním samým.

Jak chcete chránit dobré jméno prezidenta, který sebe sama z vlastní vůle popisuje hůř než Petr Cibulka Václava Havla. Vždyť sám projevil přání, aby se mu tu říkalo „český Donald Trump“; a dokonce domýšlivě napsal, že se to již děje. Rádi mu vyhovíme. Leč chtít být viděn jako český Donald Trump, i když vás k tomu nikdo nenutí, o vás říká víc, než si myslíte.

Chtít být viděn jako český Donald Trump, i když vás k tomu nikdo nenutí, o vás říká víc, než si myslíte. Repro DR 

Berme tedy na vědomí, že Miloš Zeman by si přál být českým vydáním otevřeného rasisty, daňového únikáře, který se chlubí osaháváním a ponižováním žen, který lže, kudy chodí, který pohrdá vším, z čeho vznikala sociální demokracie a její pokračovatelé, který tvrdí, že klimatické změny jsou výmysl Číňanů, jímž chtějí položit americký průmysl, který se těší přízni Ku-Klux-Klanu a pohrdá lidskými právy. Kalousek má pravdu: jak chcete zákonem chránit dobrou pověst někomu, kdo o ni sám vůbec nedbá? Pokud zákonodárci chtějí ochránit čest úřadu prezidenta, vede k tomu jediná cesta: prohlásit Miloše Zemana za nezpůsobilého k jeho výkonu.

Princip republiky spočívá v tom, že se nikdo k žádné předdomluvené statusové úctě nerodí. Úcta se prostě nemá dědit s majetkem či s tituly. A také úcta ke státníkům v demokracii vzniká z občanských vztahů. I toto připomínali dnes v USA tolik probíraným vystoupením američtí divadelníci Trumpovu viceprezidentovi Pencovi.

Je správné snažit se dobře porozumět všem důvodům, které kdo může mít k odmítnutí současných poměrů, protože převážná část z nich je  oprávněných. Je uvažme, do jak hlubokého zoufalství se mnozí museli propadnout, v jak hluboké krizi se západní demokracie ocitly, hledá-li tolik lidí východisko ve volbě Trumpa či Zemana, dvou představitelů hrdopyšného, nabubřelého zla. Co jen to musí být za zoufalství a hněv, že se tolika lidem už zase jeví vyhánění čerta ďáblem jako pokrok.

Paul Mason v Guardianu v pondělí rozebral situaci v anglosaském světě po Trumpovi a po Brexitu. Líčí společnost v něčem jistě občansky pokročilejší, ale v něčem dosti podobnou naší. Pokročilejší je mimo jiné v poznání nutnosti překonat globalizovaný kapitalismus. Podobná je v rozpolcenosti mezi kosmopolitní příznivce svobody a xenofobní, ze změn vystrašené segmenty společností utíkající se k některému zděděnému prvku své totožnosti jako k základní jistotě a k autoritářství jako formě vlády, jež má chránit jejich domnělá privilegia.

Masonův závěr je takový, že emancipační síly v anglosaském světě zvítězí. Narozdíl od Německa třicátých let rozhodující díl tamějších společností nerezignoval na aktivismus, na víru, že svými silami dokáže měnit a změnit věci k lepšímu. To rozhodne, myslí si Mason.

Co z toho plyne pro nás? Otázky. Kolik v nás je ještě z lidí, kteří touží po tom, aby svým dětem předali svět lepší, než jakým je dnes; a z jaké části už jsme středoevropskými mumiemi? Co je třeba dělat, máme naštěstí v kulturní znalosti i u nás, mimo jiné díky lidem, jako byl Ferdinand Peroutka. Naposledy to předvedli všichni, kteří nedovolili spojeným davům fašistů a zemanovců, jež se slily — jistě jen nějakou náhodou — v jeden proud, projít 17. listopadu 2016 pražským židovským městem.

  Diskuse
  JP
  November 24, 2016 v 13.13
  Paragraf na ochranu prezidenta
  Jsem plně a bezvýhradně pro to, aby navrhovaný zákon ohledně hanobení prezidenta byl přijat.

  S jedním malým doplňkem: po dobu po kterou tuto funkci vykonává M. Z. platí určitá modifikace, kdy příslušný paragraf namísto

  "Hanobení prezidentA"

  zní:

  "Hanobení prezidentEM".

  S toutéž trestní sazbou: jeden rok v base.
  JP
  November 24, 2016 v 13.15
  P.S. V případě osvědčení se by bylo možno uvedený paragraf trestního zákoníku předložit i ambasádě Spojených států, pro případné převzetí do amerického trestního zákonodárství.
  November 24, 2016 v 14.34
  Nejhůř demokracii vnímají ti, co se dobrali svých postů a preberend
  nedemokratickou cestou. Ti, kteří se domnívají, že existují jen zkratky - revoluce - k tomu, aby se svět změnil.
  17. listopad byla chyba chyb. Režim to stejně zabalil, takže jen ti, kteří se chtěli dostat na pozice nedemokratickou cestou, tehdy využili přechodového stavu a zahráli si na revolucionáře. Věděli, že tím hodně získají. Posty, majetek. Bez toho, aby byli opravdu delegováni.
  Pak to ještě nějaký čas fungovalo. Když chtěl ředitel ČT udělat ve veřejnoprávní televizi pořádek, tak se udělal puč, který také vyšel.
  Jenže už to nezabírá. I přesto, že intenzita pučů nabírá majdanovské rozměry. Zeman je nejdůvěryhodnější politik, kam se na něj hrabou jeho nepřátele! Už ani ta média nepomohou.
  Pomohlo by chovat se demokraticky. Pochopit, že Zeman je demokraticky zvoleným /na rozdíl od první volby VH/ prezidentem a že ataky na něj jsou projevem neúcty k jeho voličům - většinové volbě. Pohrdání demokratickou většinou.
  Autor na jedné straně píše, že je třeba pochopit zoufalství lidí, kteří hledají oporu ve volbě Zemana či Trumpa a na druhé straně se raduje, že těmto lidem byla nedemokraticky zablokována jejich legální demonstrace. Co dodat? Vždyť takové kroky jsou tou nejlepší vodou na mlýn extremismu.
  Já vám nevím pane Ševčíku, náckové chtěli v symbolický den pochodovat býv. židovským městem a řvát "Nic než Národ". A Zemanovi fandové s nima.
  Jakoukoliv "legalitu" bychom měli mít u prdele.

  Třeba teď v Libochovicích Zeman řekl, že si o Anně Šabatové "myslí jen to nejhorší".
  Rozumíte?
  Žádná polemika s (jiným) člověkem a jeho názory. Ne, ona je odpad.
  A to Zeman dělá od volební kampaně kontinuálně pořád dál a dál.............
  IH
  November 25, 2016 v 10.40
  Jak čas oponou trhl...
  Výrok prezidenta Zemana o Anně Šabatové je charakteristický. Zaprvé, takto by hlava státu neměla hovořit o nikom. Zadruhé, Anna Šabatová má za sebou mimořádně úctyhodnou minulost (i přítomnost) a její takto břitké zhodnocení vybízí ke konfrontaci dnešních Zemanových postojů k "Listopadu" s jeho někdejšími. Málokdo má ovšem asi chuť se tomu věnovat. Skoro celou svou původně proklamovanou názorovou výbavu Miloš Zeman zjevně pohřešil a zaměnil hodně jinačí.
  A podobně to vidím s panem Ševčíkem, jehož původní vztah ke konci komunistického režimu ovšem, na rozdíl od případu současného prezidenta, neznáme (takže by nám jej mohl upřímně nastínit) . Dnes je však "17. listopad" jeho slovy chyba chyb! Jeden z nejskvělejších a nejsvětlejších našich polistopadových demokratických a pracovních střetů, tzv. televizní stávku vidí pan Ševčík příznačně jako puč. Naproti tomu v nadvládě majitelů, ředitelů, neřku-li miliardářů asi vítězství demokracie. Jsou to "druhorepubliková proměnění", co mi to připomíná. Starým levicovým slovníkem, kterému by pan Ševčík měl rozumět, jde o "reakční obrat" a "zdivočení měšťáka", s čímž máme nyní co do činění.
  November 25, 2016 v 11.30
  Tak jsem se asi nemýlil.
  Neblahé dědictví revoluce přetrvává.
  V jiném, takto nenakaženém režimu by Zemanovy úlety vedly k tomu, že by mu voliči prostě příště vystavili stopku.
  Respektovali by názor jiných a pokud by jejich průvod šel povolenou trasou, tak by je to nevzrušovalo. Až na pár "revolucionářů", kteří jsou součástí každého režimu.
  Legalita je strašně důležitá, pane Morbicere, ne že ne! Jakmile se rozjede ve velkém její zpochybňování, je to cesta do pekel. Je to hůl se dvěma konci a než se nadáte, může bít po zádech i Vás.
  Pane Horáku, vy opravdu vidíte 17.11.1989 jako nějakou přínosnou událost pro naši zemi? Proč takové tyjátry neprobíhaly jinde? V Polsku, Maďarsku, Východním Německu? Myslíte si snad, že nebýt 17.listopadu, tak zde vládnou dál komunisté? Tak naivní nemůžete být.
  I když je fakt, že pokud vidíte boj o desítky milionů ročních příjmů z veřejnosprávní ČT jako " Jeden z nejskvělejších a nejsvětlejších našich polistopadových demokratických a pracovních střetů", tak si tím moc jistý nejsem.
  Ale i to bývá pro "levicové aktivisty" symptomatické. Když se řežou o kšefty vyčuraní byznysmeni, tak oni rádi nastoupí do jejich vojů. Obzvláště pokud se byznysmeni kryjí řečmi o demokracii, humanismu, svobodě a podobně. I díky této obří manipulativnosti, či retardovanému altruismu, pak nemáme ČT ekonomicky fungující podle BBC a musíme téměř týdně shlížet neuvěřitelné svěrákovské průjmy, či průjmy všech těch dalších "tvůrců", jejichž předražený byznys altruisté zachovali. Byla zachována unitarita názorů a přísná cenzůra je jen velmi zřídka porušována pořady, umísťovanými pouze v nesledované době. Pluralita názorů není připuštěna. Zájmy většinové společnosti nejsou hájeny. Občané si prakticky financují molocha, který pracuje proti jejich - demokratickému - zájmu. Což je u nás typické.
  A věřím, že se na tom podepsala ta pernamentní revolučnost. Demokratické řešení by bylo prospěšnější. Ale zase by si na tom nemohl někdo něco trhnout. A vo tom to je!
  November 25, 2016 v 20.00
  Celá česká levice nese zodpovědnost za zvolení populisty Zemana,
  protože nepodpořila před 2. kolem Schwarzenberga. Argument, že je to pravicový kandidát neobstojí, stejně tak komunisté nesou v roce 2008 zodpovědnost za zvolení Klause, když nepodpořili Švejnara.

  To je jako by lidovci v Rakousku odmítli podpořit v prezidentských volbách 1980 Rudolfa Kirschlägera jen proto, že to byl levicový kandidát.
  November 26, 2016 v 9.43
  Ano, "Celá česká levice nese zodpovědnost za zvolení Zemana".
  Hanbou bych se propadl, kdyby tomu bylo jinak a levice volila natvrdlého neoliberála. Rozhodování mezi menším zlem zde bylo jednoduché, i přes obrovskou mediální masáž.
  Jsme tak ochráněni před extrémně menšinovými nápady Švarcenberka. A ostudou, že v ČR nemáme nikoho, tak jsme si museli na prezidentský stolec instalovat nedovzdělaného aristokrata. Masaryk by musel z hrobu vyskočit!
  November 26, 2016 v 18.05
  Rozdíl by byl ten, že prezident Schwarzenberg
  by více odpovídal duchu Ústavy, tedy byl by pravděpodobně méně aktivistický než Zeman. Zdřímnout ve stoje před korunovačními klenotami z doby, kdy Praha byla hlavním městem Svaté říše římské národa německého, by bylo decentnější než se motat jak kardinálova garda a hrozit jejich znesvěcením prezidentovými vnitřními ostatky.

  No případný prezident Schwarzenberg by se od Masaryka zas tak nelišil - Masaryk jako možný levoboček Habsburků a dost pravděpodobně syn Franze Josefa (či hodonínského židovského bankéře) a moravské Němky Terezie Kropáčkové.