17. listopad 2016 živě: postřehy z protestů

Redakce DR

Na 17. listopadu se letos konala řada různých akcí: oslavné, vzpomínkové, protinárodovecké i za národ. Redaktorky DR Saša Uhlová, Gaby Khazalová a Fatima Rahimi a redaktoři Josef Patočka a Lukáš Senft sledovali dění přímo na místech.

20:20 Živé pásmo DR z protestů končí.

Letošní 17. listopad — Den boje za svobodu a demokracii — byl především dnem různých shromáždění a veřejných akcí. Jen v Praze jich bylo nahlášeno na třicet, což je dosavadní rekord.

Největší publicitu si získaly a také nejvíce lidí přilákaly oficiální připomínkové akce na Národní třídě, na Albertově, na Novotného lávce a v horní části Václavského náměstí. Na Národní přicházeli lidé až do noci k památníku zásahu ze 17. listopadu 1989, pokládali květiny a zapalovali svíčky. Právě zde byla též natočena většina čelných politiků.

Albertov patřil po loňském záboru zemanovci a konvičkovci opět vysokoškolským studentům. Pamětní srocení, na němž promluvili různí akademikové a také Petr Pithart, vystřídala koncertní vystoupení studentských kapel, jež pokračovala rovněž až do noci.

V horní části Václavského náměstí probíhala akce nazvaná Festival svobody a Koncert pro budoucnost, který navštívilo na třicet tisíc lidí. Hudební produkci střídala celý večer a podvečer politická vystoupení známých herců, zpěváků a intelektuálů, jejichž hlavními tématy byly odkaz 17. listopadu a kritika jeho pošlapávání současnou zahraniční politikou ČR a aktivitami prezidenta Zemana.

Redaktoři DR se soustředili během dne spíše na protestní shromáždění. Zřejmou raritou bylo několik národoveckých protestů pořádaných v podobnou dobu — svůj protest měli lidé sdružení v Bloku proti islámu, Okamurova strana SPD, skupina kolem Jany Volfové a Jany Bobošíkové, zemanovci, rozhořčení okolo Jiřího Černohorského i bezprizorní národovci z krajní pravice.

K těmto protestům se konalo několik proti-protestů. Nejnavštívenější byl zřejmě liberální protizemanovský na Hradčanském náměstí, nejviditelnější pak proti důsledkům vyhroceného národovectví u Hlavního nádraží.

Večer a v podvečer vázal většinu pozornosti redaktorů DR střet mezi pestrou skupinou sta až dvou set národovců, která se slila z návštěvníků krajně pravicového srocení a prozemanovské demonstrace, obou pořádaných na Letné. Krajní pravice se pokusila podobně jako před několika lety projít do židovského města, na 150 antifašistů jí však natřikrát zablokovalo cestu.

Novinkou letošního Listopadu se jinak stala zjevná sounáležitost starších stoupenců prezidenta Zemana a agresivních národovců až neonacistů. Výjev, kdy se dav s převahou postarších lidí v doprovodu korpulentních holohlavců snaží za skandování „Ať žije Zeman“ proniknout do židovského města, nebyl v českých zemích dlouho k vidění.

Díky všem čtenářům za pozornost a přízeň. K dalším aspektům letošní připomínky 17. listopadu se budeme vracet ještě v komentářích v následujících dnech.

P.s. Zadržený redaktor DR Lukáš Senft byl po deváté hodině večerní opět propuštěn.

Foto archiv Lukáše Senfta (L.S. zde čerstvě po propuštění s mladším bratrem Janem, rovněž zadrženým.)

19:10 Srocení národovců na Betlémském náměstí konečně rozpuštěno

Dle redaktorů DR propouští policie z místa účastníky protestů přes kordony jen velice pomalu, každý musí předložit doklady a je zaevidován. Osm účastníků antifašistické blokády bylo zajištěno a převezeno na Bartolomějskou, jelikož neměli občanský průkaz. Podobně zadrženo bude nejspíše i několik dalších lidí z Křížovnické. Mezi zadrženými je dle aktuálních informací i redaktor DR Lukáš Senft, jemuž nepomohlo ani to, že měl u sebe novinářský průkaz.

Protest národovců je nicméně už definitivně u konce.

18:45 Policisté začali konečně propouštět blokádníky z Křížovnické.

18:30 V Brně po Dělnické mládeži lampiónový průvod

Akce mládeže Vandasovy DSSS skončila, domácí účastníci už zapíjejí se slovenskými kotlebovci stohlavou účast. Od sochy Jošta však vyráží aktuálně další z tradičních brněnských průvodů, a to průvod lampiónový.

Zvyk, jímž si Brňané připomínali dříve 7. listopadu VŘSR, se přestal v devadesátých letech dodržovat. V poslední době se ovšem začíná chodit s lampióny právě 17. listopadu a zvyk získává znovu na popularitě.

Foto archiv MČ BS

18:10 Národovecká skupina na Betlémském náměstí, blokádníci stále na Křížovnické.

Pestrý houfec zemanovců, národovců, neonacistů a dalších příznivců krajní pravice dorazil na Betlémské náměstí. Jeho vůdci pronášejí ještě své projevy, z hlavní skupiny se však pomalu oddělují hloučky, které se trousí neorganizovaně do okolních ulic. Na náměstí je také asi třicet antifašistů z Valentinské, které od národovců opět oddělila policie.

Hlavní skupina blokádníků mezitím stále čeká na ulici Křížovnické obklíčena policií, mrzne a upadá na mysli. Zdá se, že česká policie zde použila taktiku známou z Británie jako kettling, jejíž podstatou je likvidace vůle k jakémukoliv dalšímu protestování dlouhým zadržováním davu na jednom místě, nejlépe v mrazu, horku či dešti.

17:40 Skupiny na Křížovnické se pohnuly.

Národovecký houfec se po asi čtvrthodině čekání otočil a vyrazil zpátky k Rudolfinu. U Filozofické fakulty, respektive u ulice Valentinské, mu část blokádníků opět zabránila vstoupit do židovského města, a tak se národovci posléze vydali za asistence policie k nahlášenému cíli svého pochodu — na Betlémské náměstí.

Hlavní část skupiny antifašistů na ulici Křížovnické mezitím policie obestoupila ze všech stran a znemožnila jí další přesuny.

Menší část blokádníků se aktuálně přesouvá z ulice Valentinské k Betlémskému náměstí.

17:25 Oba tábory stojí v Křížovnické.

Početné skupině antifašistů se podařilo oběhnout policejní kordon a zablokovat postupující národovce. Obě skupiny tak aktuálně stojí v ulici Křížovnické, mezi nimi je policie.

Podle redaktorů DR se zhusta skanduje. Antifašisté volají „Běžte domů, spletli jste si dobu“ a „Vaše děti budou jako my“, protistrana pak „Multikulti nechceme“, „Nic než národ“ a „Ať žije Zeman“.

Složení národovecké skupiny je dle redaktorů DR nezvykle pestré, očitě nejde převážně o neonacisty, ale spíše o lidi středního až staršího věku. Třímají pouze české vlajky a transparenty na podporu Zemana, ne klasické krajně-pravicové symboly. Skandují ovšem tatáž hesla jako neonacisté, pouze doplněná o provolávání slávy prezidentovi.

Obecně vzato se aktuálně čeká, co udělá policie, která brání oběma skupinám v pohybu.

17:15 Blokáda nakonec u Mánesovu mostu.

Asi stočlenné skupině tvořené spíše staršími než mladšími lidmi a nesoucí nápis „Ať žije Zeman“ se nakonec podařilo přejít přes Mánesův most k Rudolfinu. Policie před tím rozebrala asi dvacetičlennou provizorní blokádu.

Hlavní antifašistická blokáda uzavřela mezitím vstup do židovského města ulicí Širokou podél Filozofické fakulty UK. Policie pak odklonila dav národovců na ulici Křížovnickou, a ten po ní pokračuje dál směrem ke Karlovu mostu.

16:50 Blokáda u Právnické fakulty se přesouvá k dalším mostům.

Okolo 16:45 začali policisté chvatně opouštět křižovatku u Právnické fakulty a přesouvat se k Mánesovu mostu. Na místo zamířili i mnozí blokádníci. Přibližně o pět minut později se proslechla informace, že národovci se hodlají dostat do centra Prahy přes Karlův most. K němu však policie už zbytek blokádníků od Právnické fakulty nepustila.

U fakulty se za poslední hodinu objevilo jen několik hloučků příznivců krajní pravice, obvykle čtyř- nebo pětičlenných s vlajkami. Redaktoři DR nezaznamenali žádný větší střet, neonacisté působili spíše bezradně.

Na Mánesově mostě byli mezitím zatčeni dva antifašisté. Důvody jsou zatím nejasné.

16:20 Tým DR na blokádě u Právnické fakulty

Na Letné skončila akce na podporu prezidenta republiky, na níž zavítali i mnozí účastníci protestů na Palachově náměstí (Bobošíková-Volfová), Můstku (Okamura) a Náměstí republiky (Černohorský). Rovněž na Letné, a to v prostoru bývalého Stalinova pomníku, přitom stále zůstává početná skupina neonacistů a dalších stoupenců krajní pravice, kteří se dříve na sociálních sítích chlubili, že na 17. listopadu projdou židovským městem.

U budovy Právnické fakulty je očekává přibližně 150 antifašitů, kteří jim chtějí zablokovat cestu. Na místě je kromě policie i několik redaktorů DR. Policie se dle posledních zpráv snaží obklopit každou ze čtyř skupinek blokádníků stojících na jednotlivých chodnících kordonem těžkooděnců, což se jí postupně daří.

Foto Lukáš Senft, DR

Vzpomínková akce na Hradčanském náměstí mezitím skončila, Malou stranou prochází ještě průvod masek, z nichž mnohé karikují prezidenta Zemana.

16:00 V Brně se účastníci akce DSSS vydali na pochod.

Přibližně sto lidí čítá nakonec dav, který dorazil na shromáždění organizované Dělnickou mládeží a jejím předákem Erikem Lamprechtem — v minulé dekádě známou postavou brněnské kinderskinheadské scény. Pochodující se sunou Rooseveltovou ulicí na Nové sady. Skandují „Evropo, povstaň“ a podobná hesla.

Foto Gaby Khazalová, DR

15:45 U právnické fakulty se schyluje k potenciálnímu střetu.

U pražské Právnické fakulty UK se shromažďuje početná skupina lidí, jež chce podle slov přítomných zabránit příznivcům krajní pravice projít židovským městem. Dle zdrojů DR míří na místo neonacisté, fašisté a zřejmě i národovci z akcí na Letné a na Náměstí republiky. Na místo u fakulty už dorazily první policejní antony.

15:40 Hradčanské náměstí, vzpomínková akce liberálů a Fatima Rahimi:

Úderem druhé hodiny odpolední začala na Hradčanském náměstí velká oficiálně-vzpomínková demonstrace s nezapomenutelným názvem Nezapomínáme. Na místě je přibližně jeden tisíc lidí. Atmosféra je klidná, u sochy Tomáše G. Masaryka se střídají řečníci.

Jeden z vystupujících, Martin C. Putna, uvedl, že byla doba, kdy se nadávalo na Zednáře a Židy, na Romy a v současné době se nadává na uprchlíky a na elitu. Ale kdo jsou to elity? Bohatí lide? Tak proč volíme miliardáře Trumpa?, ptal se Putna řečnicky.

Dále mluvila Apolena Rychlíkova, která dodala, že Trump a Zeman, toho mají společného mnohem víc, než si myslíme. Volí je nespokojení lidé. Chceme-li zabránit, aby se takoví lide dostali k moci, měli bychom řešit, proč jsou lide nespokojeni.

Foto Fatima Rahimi, DR

Podobně velká vzpomínková akce proběhla také na Albertově, kde se sešli akademikové a studenti bez politiků. Nejlépe přijatý projev pronesl Petr Pithart.

15:25 Národovci, konkrétně mládež DSSS, mají svou akci také v Brně. Referuje Gaby Khazalová:

Na akci pořádané Dělnickou mládeží u sochy Jošta se sešlo asi padesát lidí. Vedle zástupců Vandasovy DSSS jsou zde zřetelně vidět i zástupci neoluďáckých kotlebovců ze Slovenska. Předseda strany Vandas pronesl antielitářsky laděný proslov kritizující jak polistopadový vývoj, tak rostoucí vliv oligarchů a zvláště Andreje Babiše. Dále si stěžoval na nedostatek svobody slova, falešné užívání označení „rasista“ a vyjádřil naději na změnu režimu. „Nacionalismus je jedinou nadějí na přežití v této hektické době,“ uvedl Vandas ve svém vystoupení.

Foto Gaby Khazalová, DR

15:15 Saša Uhlová navštívila další protestní akci, tentokrát okamurovců na Václavském náměstí. Zde její postřehy:

Ve spodní části Václavského náměstí se sešlo přibližně tri sta lidi na separátní demonstraci, kde vystoupil Tomio Okamura. Mluvil především o sociálních jistotách, téma migrace nezmínil, a i v dalších projevech bylo marginální. Jedním z motivů doprovodné výstavy byla kritika Václava Havla a jeho politiky. O par desítek metrů dál naopak několik desítek lidí u svého pódia oslavovalo sametovou revoluci a to, ze už nežijeme v „totalitě“.

Jak se ukázalo později, na okamurovskou demonstraci se podařilo proniknout asi padesáti účastníkům akce Nacionalismus není alternativa nesoucím velký transparent. Došlo zde k četným názorovým výměnám a vzrušenému debatování nad letáčky obou táborů.

15:00 Lukáš Senft a další zajímavosti z národovecké akce na Náměstí republiky:

Na Náměstí republiky právě křičí Jiří Jiskra, že chce postavit islám mimo zákon a vyžaduje hrdý a silný národ. Dav skanduje Scheiße Merkel. Skandují i lidé z Německa a ze Slovenska.

Foto Lukáš Senft, DR

Také se zde cituje Kant a na pódiu se deklamuje, že Kiska (slovenský prezident) je vlastizrádny sionistický vřed, který nemá právo dýchat slovensk vzduch.

14:30 Národ sobě na Náměstí republiky

Ve dvě hodiny odpoledne začala na Náměstí republiky demonstrace s názvem Národ sobě, kterou uspořádal Jiří Černohorský. Ten byl na pódiu uveden jako „velký borec“. Žádal zrušení zákona, podle kterého jsou občanská hnutí oddělená od státu. Stejně tak odmítl, aby strany dostávaly peníze od státu. Požadoval zrušení sankcí proti Rusku. Situace je podle něj neudržitelná podobně jako v USA, kde zvolili Trumpa. Po zmínce o Trumpovi následoval veliký potlesk. 

Foto Lukáš Senft, DR

Černohorský chce návrat do stavu před Lisabonskou smlouvou. Odmítá diskriminaci menšin i většin, extremismus levicový, pravicový i náboženský. Je proti soukromým exekutorům a jejich odměnám. Chce dohled nad hospodařením neziskovek. Na demonstraci byli také členové domobrany. „Čest, svoboda, respekt. Jeden za všechny, všichni za jednoho," znělo na Náměstí republiky. 

Foto Lukáš Senft, DR

13:30 Nacionalismus není řešením

Několik stovek účastníků demonstrace Nacionalismus není alternativa dorazilo na Jungmannovo náměstí, kde si vyslechli projev zástupkyň pořádající iniciativy Ne Rasismu!. V projevu mimo jiné zaznělo: „No-go zónou v České republice nejsou vyloučené lokality, no-go zónou se stává celá země, kterou si chceme hrdě uzavřít před potřebnými… Je snazší plivat na ty dole, než se snažit dosáhnout na ty nahoře, je snazší sahat po barevných tvářích než po neviditelné ruce trhu…. Nacionalismus není řešením, ale původním projevem problému.“ 
Foto Lukáš Senft, DR
Účastníci nyní tančí na reprodukovanou hudbu, občerstvují se teplými nápoji a uvažují co dál. Podstatná část z nich se zřejmě vydá na vzpomínkovou akci Nezapomínáme!, která začíná po 16:00 na Hradčanském náměstí.

13:00 Volfová a Bobošíková na Palachově náměstí

Na Palachově náměstí se na demonstraci Bloku proti islamizaci shromáždilo sto padesát až dvě stě lidí. S projevem vystoupila například Jana Bobošíková, která hovořila o tom, že elitáři nejsou skuteční demokraté, protože nepřipouští diskuzi. Zaznělo zde, že pražská kavárna stojí proti české hospodě. Bobošíková také zmínila, že hlas posledního člověka z vesnice má stejnou váhu jako hlas sociologa z Prahy. 

Poslankyně hnutí Úsvit — Národní Koalice Olga Havlová si posteskla: „Je mi smutno z toho, že je dnes v Praze třicet pět akcí. Elity nás rozdělily!“ Následně hovořil nacionalista z Bulharska, který se údajně podílí na ochraně hranice s Tureckem: „V našem boji za bezpečnou Evropu nevadí, že jsme Bulhaři, Češi, Slováci, jsme bratři a sestry,“ zdůraznil. Obyvatelka Teplic Ivana Benešová mluvila o tom, že se říká, že tady nejsou žádní muslimové, ale v Teplicích jsou, jezdí autobusem, bydlí na sídlišti, nejsou to žádní turisté. 

Vystoupila také Jana Volfová, ve stejný moment z budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze stojící naproti začala hrát hudba a rušit demonstraci. Někdo tam vyvěsil sluníčko a srdíčko s islámem. Volfová na to reagovala slovy: „Demokracie je o tom, že vyslechnu, co říkají ti druzí a třeba si z toho něco vezmu a ne, že budu ničit to, co vytvořili předchozí generace.“ 

Volfová rovněž uvedla, že muži, co jsou na demonstraci, jsou skuteční demokraté a že proti elitám bojují ženy a rozumní muži. „V Teplicích chodí ženy zahalené a ty, co nechodí, se bojí,“ dodala Volfová. Také zmínila, že neziskovky dostávají na uprchlíky čtrnáct miliard korun ročně a přitom tady podle nich žádní nejsou. Na akci rovněž hovořil voják a na závěr se zpívala hymna. Následně demonstrace skončila pozvánkou na Letnou, kde se od 14:00 koná akce „Na podporu pana prezidenta Miloše Zemana a podporu vlastenců“.

12:00 Lidový dům pod palbou papírových koulí

Účastníci demonstrace Nacionalismus není alternativa se cestou na Václavské náměstí zastavili před Lidovým domem v Hybernské ulici, kde sociální demokracii předali tzv. sociálně demokratický odpad. Nejprve se zde četli rasistické, xenofobní, sexistické a homofobní výroky představitelů ČSSD včetně poslankyně Pavlíny Nytrové, bývalého senátora Zdeňka Škromacha či připomínal výrok Jeronýma Tejce o tom, že by se mělo vyškrtnout právo na azyl z Listiny základních práv a svobod. 
Bučelo se a volalo hanba. Lidový dům byl ostřelován papírovými koulemi, tedy zmuchlanými papíry s vytištěnými výroky politiků ČSSD. Vchod do Lidového domu byl tak za přihlížení policie zaházen zmuckanými papíry, které představovaly sociálně demokratický odpad. Následně se průvod vydal dál směrem do centra a cestou vyvolával hesla jako „Feminismus nezná hranic" či „Špína, hnus, sexismus".
Foto Lukáš Senft, DR

11:00 Demonstrace před Hlavním nádražím 

Foto Saša Uhlová, DR

„Sešly jsme se tu, protože chceme podpořit všechny, kterým se ani po dnes vzpomínané revoluci nedostává rovného zacházení. Očekávání řady lidí se nenaplnila, jejich nadšení se tváří v tvář dennodenním útlakům a vylučování přeměnilo ve frustraci,“ uvedly členky Feministického bloku, jež také upozornily na situaci matek samoživitelek a žen bez domova, které se ocitají na okraji společnosti a často jsou oběťmi násilí.

Foto Saša Uhlová, DR

Kolem jedenácté hodiny se účastníci demonstrace vydali pochodem Opletalovou a Hybernskou ulicí za skandování hesel: „Nacionalismus tu nemá místo“ či „Nikdo není ilegální“.

Foto Lukáš Senft, DR

Živé pásmo DR ze 17. listopadu sestavili z příspěvků redaktorů v terénu JAROSLAV BICAN a PETR JEDLIČKA.

  Diskuse
  TT
  November 18, 2016 v 10.46
  Česká policie
  se zase chovala jako fízlové s neskrývanými fašistickými sympatiemi. Chovanec by měl odstoupit. Místo toho Sobotka odvolal Dienstbiera. Je to taková příprava - na co se můžeme těšit za vlády Babiše se Zemanem.
  Víc už pro to ČSSD nemůže udělat. I když: Nikdy neříkej nikdy...
  November 18, 2016 v 11.11
  Stále v zákopech.
  A když nejsou, tak se vykopou.
  A hlavně hodně hluboké, aby nebylo vidět, že na druhé straně jsou také většinou jen lidé, kteří také mají své obavy. Ty obavy jim rozhodně nerozptylovat, spíš prohlubovat. Těm lidem pak jen dávat najevo, že jsou hloupí a nic nechápou, veřejně jimi pohrdat. Vždyť bojujeme za svou Pravdu a protože jí tak chápeme, tak o ní nesmíme pochybovat. A nějak do ní vrtat. Debatovat o ní s nimi je přímo hřích! Co na tom, že obavy, pod kterých táhneme do bitev, se pak ukazují jako nesmyslné, neboť svět se nestal takovým, jak jsme již mnohokrát prorokovali? Co na tom, že to, co jsme vybojovali, se časem ukazuje jako mnohem horší, než to, co zde doposud bylo? Důležitý je přece hlavně boj. A kdyby se nebojovalo, z čeho by žili naši důstojníci? Naše vůdci?
  Demokraticky zvolené činitele, kteří nejdou s námi, rozhodně neuznávát a jejich volitele brát jako podřadné. Vždyť přece platí jen naše Pravda a naše pojetí demokracie. Neboť jsme nejchytřejší, nejhumanističtější, nejdemokratičtější.
  A aby to všichni viděli, tak to těm, s jiným názorem prakticky ukážeme. Když například půjdou povolenou cestou svého protestu, tak jim to nedovolíme a případně jim dáme přes držku.
  No a co? Patří jim to! Vždyť, na rozdíl od nás, nejsou přece demokraté. Jak to? My to VÍME! A to stačí.
  November 18, 2016 v 11.21
  Jsem opravdu moc rád, že někteří levicoví aktivisté toho nemohou
  pro ČSSD udělat více. I když nikdy neříkej nikdy.....:(
  November 18, 2016 v 11.25
  A nacionalismus je alternativa.
  Neboť "Alternativa (lat. z alter, jiný, druhý) znamená jinou možnost nebo druhou volbu." A nacionalismus je něčí volbou.
  Chlapci měli mít napsáno, že nacionalismus není JEJICH alternativa, jinak byli spíše k pobavení.