Menší firmy se mohou ucházet o ceny za společenskou odpovědnost

Jaroslav Bican

Malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky se mohou do konce srpna přihlásit do dalšího ročníku Ceny za společenskou odpovědnost — Podnikáme odpovědně, jejichž cílem je zviditelnit aktivity menších podnikatelů.

Už jen do konce měsíce srpna mají podnikatelé možnost přihlásit svoji firmu do 2. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost — Podnikáme odpovědně. Cílem tohoto ocenění je ukázat, že desetitisíce drobných akcí a aktivit, které v oblasti společenské odpovědnosti realizují menší firmy, jsou v součtu stejně významné, ne-li významnější, než rozsáhlé a široce medializované projekty velkých firem.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Cenu za společenskou odpovědnost — Podnikáme odpovědně organizují společně Rada kvality České republiky, která je poradním a koordinačním orgánem vlády, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnost P3 — People, Planet, Profit. Cena je vyhlašována ve třech kategoriích: malý a střední podnik, rodinná firma a sociální podnik.

Jde o to ocenit a zviditelnit aktivity menších podnikatelů, které ke společensky odpovědnému chování vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. V oblasti společenské odpovědnosti sice nedisponují samostatnými odděleními či rozsáhlými systémy, ale i s méně formálním přístupem podle organizátorů ceny vytváří obrovský přínos pro společnost a jejich příběhy mohou inspirovat a motivovat ostatní.

„Společensky odpovědné podnikání je nejen základem dosažení trvale udržitelného rozvoje, ale stále více se stává i jednou z podmínek konkurenceschopnosti. A zdaleka se netýká jen těch největších firem,“ uvedl státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality České republiky Robert Szurman a dodal: „Proto Rada kvality ČR podporuje ocenění Podnikáme odpovědně, které pomáhá rozvíjet společensky odpovědné chování menších podniků a oceňuje jejich nesporné úspěchy v této oblasti.“

Do druhého ročníku Ceny za společenskou odpovědnost — Podnikáme odpovědně se mohou firmy hlásit do konce srpna. Nezávislé hodnocení přihlášených provede Sdružení pro oceňování kvality a vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu — Měsíce kvality v České republice.

    Diskuse