Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona

Petr Chaluš

Nemalá část veřejnosti odmítá novelu školského zákona. Hlavním důvodem má být zhoršení vyjednávací pozice rodičů.

V poslanecké sněmovně je právě projednávána novela školského zákona, která v nejbližších dnech bude předmětem hlasování. Dosavadní projednávání nasvědčuje tomu, že novela bude většinou poslanců schválena.

Významná část rodičů a neziskového sektoru odmítá tuto novelu jako celek. Její dopady změní výrazně české školství, zhorší postavení rodičů ve vzdělávání a zvýší neúměrně tlak na výkon u dětí. Dopady novely budou „proti-inkluzívní“, což prokazuje nekoncepčnost v současné školské politice.

Co novela zavádí a jaká rizika přináší?

 • Rozšíření povinnosti školní a předškolní docházky pro děti již od pěti let věku

Hlavním důvodem je připravit děti na školu (zejména děti rodičů, kteří údajně nevychovávají děti tak, aby na školu byly připraveny). Novela přitvrzuje podmínky pro všechny děti a rodiče, když říká: „Škola je místem, na které dítě musí být povinně připraveno. Aby neselhalo, nebylo špatně hodnocené, nezatěžovalo práci učitele, nezdržovalo ostatní děti.“

Škola by ale neměla být místem, kde hrozí dítěti již od první třídy srovnávání jeho výkonnosti s ostatními.

Novela se v tomto bodě dostane do rozporu s Ústavou České republiky. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů. Děti mají podle článku 32 právo na rodičovskou výchovu a péči.

Cílem novely je pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Existuje však jediná odborná studie, kterou si zadalo samo MŠMT. Zavedení této povinnosti nebude podle studie mít pozitivní vliv na vzdělávací výsledky děti ze znevýhodněných nebo minoritních kulturních prostředí.

 • Rozdělování všech dětí v nízkém věku centrálními testy z matematiky a češtiny
Škola by neměla být místem, kde hrozí dítěti již od první třídy srovnávání jeho výkonnosti s ostatními. Foto babble.com

I když vliv testu na přijetí bude někde mezi padesáti a sto procenty, stane se u většiny škol pravděpodobně tím hlavním měřítkem přijetí žáka. Je to zásadní změna zejména pro střední odborné školy s maturitními obory, tyto maturitní obory nebudou dostupné mnoha dětem, nebudou pro ně pak dostupné ani mnohé profese. Opět jde evidentně o segregační opatření, které omezí přístup znevýhodněných dětí k dalšímu vzdělávání (bez maturity mimo jiné není možné hlásit se na vysokou školu).

Celý nový kolos testování rozšíří vliv státní centrální instituce Cermat nad všemi základními i středními školami. Základní školy, které dosud učily děti celostně, rozvíjely jejich sociální, estetické, tělesné, etické a jiné důležité dovednosti, se zaměří na obsahy testu z matematiky a českého jazyka.

Testy navíc prokazatelně nijak nepodpoří zájem dětí o matematiku a český jazyk. Škola se pouze stane pro děti nudnějším a více stresujícím místem než už dosud je.

 • Předčasné ukončení vzdělávací cesty povinnou matematikou u maturity

Takových mladých lidí, kteří mají jiné talenty: v oblasti jazyka, estetiky, pohybu apod. Tyto děti budou vyřazeny z možnosti studovat vysokou školu a vykonávat profese, u kterých je maturita podmínkou.

 • Netransparentní změny školského zákona v různých jeho částech

V této poslední novele se například zrušila možnost školské rady podat návrh na odvolání ředitele. Přitom školská rada je jediná zákonná možnost rodičů zapojovat se do vzdělávání svých dětí ve škole. Součástí rady jsou zřizovatelé, rodiče a učitelé, její rozsah činnosti je měřítkem demokratičnosti školského systému. Ubírání jejího vlivu je známkou o vývoji celé oblasti školství směrem k centralizaci a omezení demokratického vlivu komunity, rodičů a dětí na vzdělávání.

V chystané novele se jako jeden z mnoha pozměňovacích návrhů (podpořených poslaneckým výborem a tedy pravděpodobně návrh projde) objevuje návrh na zrušení Národní rady pro vzdělávání.

Tato rada je ve školském zákoně poměrně krátkou dobu a ještě nedostala šanci prokázat svůj význam. Je to opět možnost demokratického nástroje, který státu poskytuje zpětnou vazbu. Členy takové rady mohli být učitelské organizace, rodičovské organizace, pedagogické fakulty, výzkumné ústavy a další významní zástupci veřejnosti i odborníků.

Celkové vyznění této novely je nejen proti-inkluzivní, je to i zpráva, rodičům “dejte nám svoje děti do systému a nemluvte nám do toho“, a zpráva dětem „otestujeme vás a rozdělíme, kam patříte“.

Podobný vývoj školství, který tato novela přináší, odporuje trendům v demokratických zemích.

Analýzu zpracovalo Fórum rodičů, z. s. , členská organizace evropské asociace rodičů

  Diskuse
  JB
  March 8, 2016 v 9.12
  Díky
  pane Chaluši za pěkný souhrn.
  Další smutná zpráva o tom, kterak zákony jsou psány proti nám, občanům. Další špatná vizitka "demokracie" :((( ...Proč jich v poslední době vidím tolik?! :(
  March 8, 2016 v 9.55
  Taky děkuji
  Děkuji Jane Bílku za podpůrná slova, jsou potřeba.