Novela vysokoškolského zákona prošla třetím čtením. Zákon míří do Senátu

Vratislav Dostál

Poslanecká sněmovna ve středu ve třetím čtení schválila novelu vysokoškolského zákona. Ta kromě jiného přináší zavedení systému vnitřního a vnějšího hodnocení kvality vysokých škol a mění způsob udělování akreditací.

Poslanci ve středu schválili ve třetím čtení novelu vysokoškolského zákona. Zákon mimo jiné mění systém hodnocení vysokých škol. Vnitřní hodnocení kvality bude provádět samotná vysoká škola v rámci své samosprávné působnosti, podmínkou bude například funkční systém vnitřního hodnocení kvality.

„Uvnitř vysokých škol vzniknou Rady pro vnitřní hodnocení, což bude samosprávný orgán škol nezávislý na vnějších vlivech. Díky pravidelnému hodnocení by měly zajistit vyšší kvalitu vzdělávání,“ vysvětlila nedávno ministryně školství Kateřina Valachová v rozhovoru pro ČRo Plus. Vnější hodnocení kvality vysokých škol bude mít na starost Národní akreditační úřad pro vysoké školství a jeho hodnotící komise.

Zákon mění dosavadní pravidla akreditace studijních programů (které se již nebudou členit na studijní obory) a zavádí možnost institucionální akreditace (udělované zpravidla na dobu deseti let). Ta za určitých podmínek umožní vysoké škole samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy stanoveného typu v jedné nebo více určených oblastech vzdělávání.

„Akreditace je téma, které vysoké školy pálí, mají ambici změnit systém tak, aby směřoval k vyšší kvalitě a aby do něj mohly být více zapojeny,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valachová s tím, že na institucionální akreditaci dosáhnou především velké vysoké školy z hlediska splnění všech stanovených podmínek.

Místo dosavadní Akreditační komise bude zřízen Akreditační úřad jako nezávislý orgán. „Reagujeme na to, co bylo v minulých letech často diskutováno. Národní akreditační úřad bude mít dva stupně projednávání, bude tam kontrola přes přezkumnou komisi a ministerstvo školství se od tohoto procesu odděluje," upřesnila ministryně školství Kateřina Valachová.

Předsedkyně stávající Akreditační komise Vladimíra Dvořáková hodnotí posun, který zákon přináší, pozitivně. „Dnes schválený návrh považují za nejlepší za posledních osm až deset let,“ uvedla Dvořáková v rozhovoru pro Deník Referendum.

Klíčové podle ní bude, kdo v novém Akreditačním úřadě zasedne. „Úřad bude zcela jistě pod tlakem lidí, kteří budou prosazovat partikulární zájmy. Věřím, že tlakům nepodlehne. Pomohlo by mu, pokud by základ sekretariátu tvořili lidé, kteří nyní pracují v Akreditační komisi, mají totiž historickou paměť a budou schopni vedení úřadu poskytnout potřebné zázemí,“ doplnila Dvořáková.

Profesory bude i nadále jmenovat prezident

Co se týká jmenování profesorů, novela zachovává stávající rozdělení kompetencí při jmenování profesorů (navrhuje vědecká nebo umělecká rada vysoké školy, jmenuje prezident), ale zpřesňuje a zprůhledňuje procesní pravidla. Do výčtu akademických pracovníků nově přibudou mimořádní profesoři.

Součástí novely je také zvýšení sociálního stipendia vypláceného vysokou školou — a to formou jeho navázání na výši minimální mzdy. Měsíční výše stipendia bude odpovídat jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se bude zaokrouhlovat na celé desetikoruny nahoru. Stipendium tak bude fakticky zvýšeno z 1 620 Kč na 2480 korun měsíčně.

V oblasti odnímání vysokoškolských diplomů a akademických titulů zákon nově zavádí řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce a o vyslovení neplatnosti jmenování docentem.

Novela vysokoškolského zákona nyní putuje do horní komory.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse