Šabatová: zápis do první třídy nejsou přijímací zkoušky

Vratislav Dostál

V pátek začaly zápisy do prvních tříd. Oproti loňsku by měl počet dětí u záspisu klesnout asi o dva tisíce. Přesto může na některých školách dojít k přetlaku. Veřejná ochránkyně práv proto zveřejnila doporučení adresované rodičům i školám.

V pátek začaly zápisy do prvních tříd základních škol, potrvají měsíc, tedy do 15. února. Podle odhadu ministerstva školství se letos u zápisů sejde téměř 150 tisíc dětí, jejich počet by měl oproti loňsku poklesnout asi o dva tisíce. Přesto může na některých místech dojít k přetlaku, obzvláště pokud jde o Prahu nebo Středočeský a Jihomoravský kraj.

Zápis do základní školy není pouze významným dnem v životě každého dítěte, ale přináší sebou také možné komplikace jak pro rodiče, tak pro ředitelky a ředitele základních škol. Veřejná ochránkyně práv proto zveřejnila soubor doporučení, která v nejasných situacích pomohou rodičům i ředitelům příslušných škol. „Ve všech situacích je nutné jednat v souladu se školským zákonem,“ zdůrazňuje.

Doporučení by mělo ředitelům a ředitelkám škol pomoct při řešení sporných situací, a to nediskriminačním způsobem. Tato doporučení ochránkyně zaslala také ministerstvu školství, kterému doporučila vydat prováděcí vyhlášku, jež by upravila podmínky pro zápis k povinné školní docházce.

Pokud některá ze škol nedisponuje kapacitami, které by mohly uspokojit poptávky ve spádové oblasti, tak jako loni, i letos Šabatová doporučuje, aby školy rozhodly o jménech přijatých dětí losem. „Losování je možná tvrdé, ale v případě nedostatečné kapacity školy nejspravedlivější řešení. Neodmítejte ho, ale žádejte, aby bylo transparentní,“ vyzvala veřejná ochránkyně práv rodiče dětí.

Vyzývá je zároveň, aby si ve školách zjistili ve škole kritéria, podle kterých budou ředitelka či ředitel při zápisu rozhodovat. Připomíná také, že přítomnost dítěte a rodiče u zápisu je právo, nikoliv povinnost. Rodiče své dítě nemusí nechat testovat.

Podle ní mají rodiče dětí školám sdělovat pouze ty údaje, které jsou relevantní. K těm nepatří údaje o státním občanství dítěte, natož vzdělání nebo profese rodičů. Upozorňuje také na to, že by nemělo rozhodovat pořadí přihlášky. „První přihláška má stejnou hodnotu jako ta poslední,“ uvedl úřad Veřejného ochránce práv.

Pokud rodiče nesouhlasí s rozhodnutím o nepřijetí dítěte, mají se obrátit na krajský úřad s odvoláním. Pokud jde o ředitelky a ředitele základních škol, měli by se podle ombudsmanky v první řadě obrátit na zřizovatele s žádostí o seznam spádových dětí. Vyzývá je zároveň k tomu, aby při zápisu postupovali otevřeně a férově.

Podle ní by školy měly rodiče dopředu informovat o kritériích, podle kterých bude škola děti vybírat. „Nikoho ústně neodmítejte. Pomáhejte rodičům s vyplněním žádosti. Je to Váš zákonný úkol. Nepodmiňujte přijetí dítěte výsledkem testu školní zralosti. Zápis nejsou přijímací zkoušky,“ vyzývá školy ombudsmanka.

Také prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová již v týdnu v rozhovoru pro ČTK zdůraznila, že by se zápisy do prvních tříd neměly podobat zkoušení, podle ní by měl sloužit pouze ke zjištění základních dovedností dítěte.

„Měl by být odpovídající nejen věku, ale i času, který je na něj k dispozici. Obvykle to bývá kolem dvaceti minut. Děti by se měly představit, říct básničku, aby se poznaly případné logopedické problémy, poznat tvary a barvy, případně namalovat obrázek,“ uvedla. Seznam dovedností, které by mělo dítě v předškolním věku zvládat, zveřejnilo ministerstvo školství v podrobném desateru .

Prvňáčci by podle něj měli být například dostatečně fyzicky a pohybově vyspělí, měli být relativně citově samostatní a schopní kontrolovat a řídit své chování, přiměřeně by měli zvládat jazykové, řečové a komunikativní dovednosti či koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku a pravolevou orientaci.

Zápis letos čeká všechny děti narozené od 1. září 2009 do 31. srpna 2010. Čeká ale také děti, které dostaly v loňském roce odklad.