Šabatová uspěla, vláda se zasadí o lepší sociální služby pro penzisty

Vratislav Dostál

Sobotkova vláda uložila na návrh ombudsmanky ministryni práce Michaele Marksové-Tominové, aby zajistila lepší dostupnost sociálních služeb pro penzisty. Podle Šabatové stát musí garantoval, že senioři nebudou vystavováni špatnému zacházení.

Na návrh veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové uložila vláda ministryni práce a sociálních věcí, aby podnikla kroky k zajištění dostupnosti sociálních služeb pro seniory a nemocné. Vláda také přijala celkové doporučení ochránkyně na systematické řešení problematiky neregistrovaných zařízení sociálních služeb tak, aby stát garantoval, že senioři nebudou vystavováni špatnému zacházení.

„Za klíčový úspěch považuji, že vláda uložila ministryni, aby se spolu s obcemi a kraji zaměřila na aktivní vyhledávání lidí, kteří už jsou v neregistrovaném zařízení, nebo jim hrozí, že ho budou využívat, a vytvořila plán, jak řešit jejich situaci,“ hodnotí závěry jednání vlády Anna Šabatová.

Kvituje především to, že se Sobotkův kabinet přihlásil k aktivnímu přístupu. Jen tak je totiž podle jejího názoru možné zjistit, jaká je poptávka po sociálních službách v jednotlivých regionech, a zajistit, že legální a kvalitní služby budou dostupné.

Vláda uložila ministryni práce a sociálních věcí, aby také do připravované Národní strategie rozvoje sociálních služeb na roky 2016-2020 zapracovala plán opatření k řešení dostupnosti služeb, aby se zabránilo dalšímu rozvoji neregistrovaných zařízení.

Dalším členům vlády byla v této souvislosti uložena povinnost s ministryní práce spolupracovat v oblastech, které spadají do jejich gesce, tak, aby ministryně mohla plány rozvoje sociálních služeb formulovat co nejpřesněji.

Podle Šabatové tak vláda dala najevo, že si uvědomuje rizika špatného zacházení se zvlášť křehkými seniory v zařízeních, která poskytují sociální služby bez oprávnění, vyhýbají se kontrolám a nejsou nuceny dodržovat ani minimální standardy kvality péče.

Aktivní vyhledávání ohrožených seniorů, zmapování dostupnosti sociálních služeb v regionech a následné doplnění chybějících legálních služeb je podle ní základem pro naplnění závazku státu garantovat důstojné stáří.