Šabatová vyzývá vládu: Neregistrovaná zařízení pro seniory řešte systémově

Vratislav Dostál

Krajně problematická praxe neregistrovaných zařízení pro seniory vedla Šabatovou k tomu, aby se obrátila přímo na vládu. Problém podle ní přesahuje možnosti jednoho resortu a je třeba ho řešit komplexně, v součinnosti s dalšími orgány státu.

Špatné zacházení se seniory v neregistrovaných zařízeních a obecně problematická dostupnost sociálních služeb vedly veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou k tomu, aby se vůbec poprvé ve svém funkčním období obrátila přímo na vládu.

Šabatová již v minulém roce navštívila několik neregistrovaných zařízení poskytujících sociální služby a zjistila neodbornou péči, omezování klientů v pohybu, podávání léků podle uvážení personálu, zdravotní úkony prováděné nekvalifikovaným personálem a řadu dalších nedostatků, které v souhrnu představují špatné zacházení.

Tvrdí přitom, že problém existence neregistrovaných zařízení pobytových sociálních služeb a špatného zacházení se seniory v nich nelze odstranit pouze represí, jestliže současně není dostupná legální alternativa.

„I kdyby úřady neregistrovaná zařízení sociálních služeb důsledně a úplně potlačily, není jasné, co by bylo s množstvím starých a nemocných lidí, kteří v nich nyní žijí, a jak by se zabránilo novému rozvoji těchto zařízení,“ uvedl tiskový odbor úřadu Veřejného ochránce práv.

Ombudsmanka v této souvislosti připomíná, že je to stát, kdo garantuje důstojné stáří. „Je to stát, kdo se mezinárodně zavázal, že zajistí přístup k sociálním službám a ochranu před špatným zacházením. Není tedy možné, aby nečinně přihlížel, jak se křehcí senioři s demencí či lidé s duševní poruchou stávají doslova rukojmími nelegálních zařízení.“

Zdůrazňuje přitom, že se sami poskytovatelé neregistrovaných služeb veřejně prezentují jako alternativa, která vyplňuje mezeru na trhu. „Dokonce se sdružují a vytvářejí zdání něčeho, co je normální a legitimní, protože je to potřebné. Vystavovat zranitelné seniory tak velkému riziku špatného zacházení však ve vyspělé společnosti normální není a je třeba, aby se nad tím vláda zamyslela,“ vysvětluje.

Ministerstvo práce se sice snaží proti neregistrovaným zařízením postupovat a snaží se také zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku sociálních služeb, ale podle ochránkyně to nestačí, neboť problém přesahuje možnosti jednoho resortu a je třeba ho řešit komplexně, v součinnosti s dalšími orgány státu.

Podle údajů Českého statistického úřadu žije v České republice více než 1 800 000 osob starších 65 let. Podle odhadů odborníků 140 tisíc lidí trpí demencí a 160 tisíc lidí mírnou kognitivní poruchou.

Do roku 2030 budou lidé starší pětašedesáti let tvořit téměř třiadvacet procent české populace. Právě stárnutí a nemocnost populace klade velké nároky na systém sociálních a zdravotních služeb a je zřejmé, že poptávka po sociálních službách se bude zvyšovat.

Za této situace není podle ochránkyně možné, aby se stát zřekl své odpovědnosti garanta a přenesl úkoly zajistit sociální služby zcela na obce a kraje.

„Řešením je koordinovaný postup na vládní úrovni. Ministerstvo práce a sociálních věcí má ze zákona zpracovávat národní strategii rozvoje sociálních služeb. Aby ale stát rozvoj sociálních služeb skutečně garantoval, musí se zapojit i další ministerstva, obce i kraje,“ konstatuje Šabatová.

Žádá proto vládu, aby uložila ministryni práce a sociálních věcí zapracovat do Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2020 plán opatření k řešení dostupnosti legálních sociálních služeb, jejichž absenci dnes nahrazují neregistrovaná zařízení.

Současně by Národní strategie měla obsahovat plán, jak zabránit rozvoji služeb mimo legální systém. Ministerstvo práce by také mělo ve spolupráci s obcemi a kraji vytvořit plán vyhledávání a řešení situace osob, které se nyní v neregistrovaných zařízeních nacházejí, nebo u nichž existuje bezprostřední riziko, že v takovém zařízení skončí.

Tyto plány by měla podle Šabatové ministryně práce zapracovat do připravované národní strategie, kterou má vládě předložit do konce letošního roku. A další ministerstva a obecní a krajské úřady by měly podle jejího názoru poskytnout potřebnou součinnost.