Ombudsmanka odhalila další čtyři krajně problematická zařízení pro seniory

Vratislav Dostál

Anna Šabatová zjistila další čtyři případy špatného zacházení se seniory v neregistrovaných zařízeních. Ve dvou byla zjištění natolik závažná, že se obrátila na státní zastupitelství s podnětem k prověření, zda nedochází k trestné činnosti.

Ombudsmanka Anna Šabatová přišla na další čtyři případy špatného zacházení se seniory v neregistrovaných zařízeních. O všech informovala krajské úřady, aby zahájily řízení o správním deliktu neoprávněného poskytování sociálních služeb. Jedná se o Penzion pro seniory Atrium v Liberci, Domov na kopci v Červeném Újezdě, Penzion Jiřinka v Brně a o Penzion Spokojené stáří v Luhačovicích.

Zástupcům všech čtyř zařízení Šabatová jasně sdělila, že buď musí jejich služby dosahovat zákonem vyžadovaných standardů a zařízení se registruje k poskytování pobytových sociálních služeb, nebo musí s touto formou podnikání skončit. Veřejnosti pak vzkazuje, aby do těchto zařízení své blízké nedávali.

Zařízení formálně fungovala jako pouze ubytovací zařízení, přitom však poskytovala péči jako sociální služba například typu domov pro seniory. Takový postup představuje porušení zákona o sociálních službách. Ten dovoluje poskytovat sociální služby až po získání oprávnění (registraci) a stanovuje také povinnost splňovat standardy kvality a další náležitosti.

Zařízení tak unikala jakékoli kontrole, která se provádí v zařízeních sociálních služeb. Ochránce v posledních třech letech provedl návštěvy devíti tzv. neregistrovaných zařízení a vždy zjistil porušování práv klientů.

Ve zmíněných zařízeních docházelo podle zjištění Šabatová v různé míře k neoprávněnému omezování osobní svobody, zásahům do soukromí, k rizikovému a netransparentnímu používání léků, včetně tlumicích. Byla zde podávána nevyhovující strava, a to i klientům s dietou a klientům v malnutrici, obecně hrozila podvýživa a dehydratace. Nebyla respektována lidská důstojnost a někdy ani hygienické standardy.

„V jednom zařízení byla účelově podporována a prohlubována inkontinence klientů. Personálu bylo v zařízeních málo a neměl odborné předpoklady. Platby za pobyt v zařízení přesahovaly v některých případech průměrný starobní důchod. Ve všech případech odevzdávají klienti zařízení část nebo celý příspěvek na péči, ačkoli ho podle zákona neregistrovanému zařízení dávat nemohou,“ uvedl tiskový odbor veřejného ochránce práv.

Ve dvou zařízeních byla zjištění natolik závažná, že se ombudsmanka obrátila na státní zastupitelství s podnětem k prověření, zda nedochází k trestné činnosti.