Pokud by nějaký člen ČSSD měl mít problémy s uniklými emaily, je to Chovanec

Jaroslav Bican

Osobou, která nese v konečném důsledku odpovědnost za nečinnost policie ohledně White Medií, je ministr Chovanec. To, že neonacisté nerušeně vytváří seznamy lidí určených k popravě a nabourávají se jim do emailů, je především jeho selhání.

Už několik let podnikají neonacisté z webu White Media, kteří se už svým názvem hlásí k rasové ideologii, útoky na facebookové, emailové a nově i twitterové účty jednotlivců a organizací. Útoky se v minulosti dotkly například Michala Kocába, Vladimíra Špidly, Tomáše Halíka, moderátorky Ester Janečkové či Ivana Špampacha a mnohých dalších.

Ukradená korespondence či další doklady napadení neonacisté následně zveřejňují na webových stránkách White Medií. První útoky proběhly už v roce 2012, ale policie ani další orgány činné v trestním řízení doposud nic nevyšetřily, poškozenými bylo podáno několik trestních oznámení, avšak bez výsledku.

Ministr vnitra Milan Chovanec měl už dávno vystoupit s prohlášením, ve kterém by činnost White Medií odsoudil. Repro DR 

White Media chtějí „bílou Evropu“. Píše se zde o tom, že nastal čas „zbavit Evropu náplavy cizích, odlišných a nekompatibilních ras, etnik a kultur.“ Tato reconquista, jak se zde uvádí, má mít několik fází.

První například obsahuje: „Seznam cílů — je nutné přesně znát nepřítele a jeho pozice. Pro tento účel je nutné mapovat imigrantské lokality a pravidelně monitorovat multikulturně-levičáckou scénu, pseudohumanistické, lidskoprávní, antirasistické a další podobné skupiny i jednotlivce. Sbírat jejich data, výroky, informace o činnosti pro účely soudního řízení. V rozhodující chvíli musíme přesně vědět, kdo je naším cílem a kde se nachází.“

Po vniknutí do emailů přijdou na řadu veřejné popravy

V tomto smyslu už White Media zveřejňují seznamy lidí, které se snaží, jak píší, monitorovat a lokalizovat. Kromě fotografií dotyčných zde také často uvádějí adresu jejich pobytu a telefonní číslo. Na seznamech se dnes nachází už velké množství aktivistů, intelektuálů, akademiků, novinářů a politiků, které spojuje odmítání neonacismu a diskriminace na základě rasy, vyznání, náboženství či sexuální orientace. Společnost je to mnohem pestřejší, než se na první pohled může zdát.

V další fázi White Media vyzývají k tréninku: „Jednotliví členové by si měli volit zájmy a koníčky dle jejich využitelnosti v akci — kolektivní sporty, střelecké kluby, ale i airsoft, paintball a podobné aktivity, které rozvíjí potřebné dovednosti. Důležitá je také orientace na řemesla, technologie, zbraně, kovovýrobu, pyrotechniku, informatiku atd.“

Poslední fáze má být zakončena: „potrestáním vlastizrádců a dalších zločinců. Nejaktivnější neomarxisté, pseudohumanisté, antirasisté a xenofilové, kteří se dlouhodobě podíleli na podpoře imigrační invaze a na kulturním terorismu, budou odsouzeni a potrestáni formou veřejné exekuce. Ostatní budou zařazeni mezi imigranty, bude jim odebráno občanství a právo pobývat v Evropě a budou zařazeni do odsunu.“

Je zjevné, kam vytváření seznamů nepřátel a napadání jejich emailových schránek směřuje, lhostejnost policie k počínání White Medií je proto stěží uvěřitelná. Proč nechala celou situaci zajít tak daleko? Z jakého důvodu ještě nepadlo žádné obvinění? Je možné, že lidé stojící za webem a útoky vyváznou bez trestu či s podmínkou, ale orgány činné v trestním řízení měly vyvinout mnohem větší aktivitu, než jakou projevily.

Ministr vnitra Milan Chovanec měl už dávno vystoupit s prohlášením, ve kterém by činnost White Medií odsoudil. To, že napadli emailovou schránku předsedy vlády, je především jeho odpovědnost. On je v konečném důsledku odpovědný za policejní nečinnost. Jeho selhání se dále prohlubuje, když ani po napadení premiéra neoznačil počínání White Médií za nepřijatelné a policii nevyzval k urgentnímu prošetření veškeré jejich činnosti.

Ještě vážnější otázky vzbuzuje to, že v jiných případech si policie počíná neobyčejně agilně, například když majitel statku Cibulka podal trestní oznámení na jeho obyvatele, během několika hodin policie naplánovala monstrózní megaakci, kterou usedlost vyklidila, aniž by vyčkala rozhodnutí příslušných orgánů. V případě tzv. levicového extremismu byli dokonce nasazeni agenti provokatéři, kteří měli podněcovat k útoku na vlak.

Činnost namířená proti celému ústavnímu systému

Ohledně White Medií se však policie a za ni odpovědný ministr Chovanec tváří, že se nic neděje. Tato laxnost má dalekosáhlé důsledky. Pokud podobné chování vyšetřující orgány tolerují, narůstá a dále se šíří. Výroky Martina Konvičky o namletí muslimů do masokostní moučky jsou toho příkladem. I v tomto případě trvalo dlouho, než se policie začala věcí zabývat, přestože trestní oznámení měla už několik měsíců. Atmosféra ve společnosti se přitom stále zhoršuje.

Kdyby policie postupovala rychleji nebo alespoň v některých případech vyvinula známku aktivity a její představitelé, především ministr vnitra, dávali najevo, že vyzývat k násilí a označovat někoho za živý terč je nepřijatelné, mohlo by být naše aktuální společenské klima výrazně méně nenávistné. Zároveň je třeba dodat, že činnost White Medií je namířena proti demokratickému a ústavnímu systému České republiky jako takovému. To je zjevné i po nahlédnutí do uvedených seznamů lidí určených k likvidaci.

Je mezi nimi europoslanec za TOP 09 Stanislav Polčák, stejně jako ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Michaela Tominová, ale rovněž celá řada zástupců hnutí ANO — místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová, poslankyně Radka Maxová, poslanec Jiří Zlatuška či brněnský primátor Petr Vokřál, také však starosta Prahy 7 za KDU-ČSL Jan Čižinský či jeho kolega Šimon Keller, rovněž Matěj Stropnický a Václav Láska ze Strany zelených či Matěj Hollan z hnutí Žít Brno.

To vše svědčí o tom, že White Media se nestaví nepřátelsky jen k části politického spektra, ale ke všem, kteří respektují Ústavu České republiky, kde se v Listině základní práv a svobod píše: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

V tomto kontextu nabývá selhání ministra vnitra až skandálních rozměrů. Kam až by White Media musela zajít, aby Milan Chovanec vystoupil a označil vyšetřování nabourávání se do emailových schránek a vyzývání k násilí ze strany White Medií za svou prioritu?

  Diskuse
  JV
  January 8, 2016 v 19.29
  Žádné překvapení
  Pan Chovanec už v době před sestavováním nynější vlády vykazoval podstatné znaky toho, že do ministerského křesla nepatří. Během svého působení ve vládě to nejednou prokázal. Nedávno třeba ve věci nakládání s uprchlíky. Poměry v uprchlickém táboře v Bělé-Jezová jej nikterak nepálily a když se Evropská rada dohodla na kvótách závszných pro všechny členské státy EU, pan Chovanec v médiích tvrdil, že kvóty jsou hloupost a Česká republika je dodržovat nebude.

  Člověk s takovým přístupen k povinnostem nemá co dělat v sebenepatrnější řídící funkci. Škoda, že premiér Sobotka, který evidentně udělat přijetím Chovance do vlády kardinální chybu, nechává neúnosnou situaci kolem Chovance vyhnít. ČSSD sklidí při příštích volbách za Chovancovo počínání a Sobotkovo nepočínání trpké plody.

  Z tohoto pohledu nemůže nikoho překvapit, že Chovancem spravované ministerstvo vnitra proti nezákonnostem páchaným skupinou White Media nic nečiní.

  Jiří Vyleťal
  January 9, 2016 v 22.36
  Co s ním?
  Hloupost, byť demokraticky odhlasována, zůstává hloupostí.

  Co se týká Chovance, sice si ho dost dobře nedovedu představit jako potenciálního předsedu ČSSD, ale nevidím chybu v jeho jmenování ministrem. Na sklizeň trpkých plodů by se našly jiné hříšky.

  Problém s White Media není v tom, že by nebylo za co. Obávám se ale, že ne vždy služební nadšení stačí k zatčení.
  PK
  January 10, 2016 v 11.5
  Souhlasím s panem Vyleťalem
  Volit v libovolných volbách stranu, která udělá ministrem vnitra člověka jako je Chovanec, je pro mě absolutně nepředstavitelné.

  Mimo jiné.
  IH
  January 11, 2016 v 11.13
  Politický provoz a znechucení idealisté
  Úvodem svého textu poznamenám, že rozhodně nejsem stoupencem ministra Chovance a že nemám důvod se jej zastávat. Chci však uvést, že politika je činnost s určitými rysy, které jí jsou hodně imanentní v různých dobách, místech i poměrech. Může se měnit jen omezeně, výrazněji jen přechodně. Snad by tu obstálo přirovnání k obchodu. Kupodivu, mnoho lidí si oškliví politiku, ale mají rádi obchod. (Jiní si neoškliví ani jedno, další oboje a konečně jsou snad i tací, kteří neradi obchod, ale politiku ano.)
  Skoro ve všech zemích, ne-li úplně ve všech, a taktéž snad ve všech stranách politicky působí lidé jako např. Milan
  Chovanec. Jistě, rozdíly mohou být, především ve formální připravenosti na funkci, určitě i v množství silnějších adeptů, nikoliv však v absenci jeho charakterového či politického typu, nebo sklonů k pragmatismu a oportunismu.
  Výtky vůči premiéru Sobotkovi v personální politice nemám za příliš opodstatněné. Jistě, mohl učinit chybné rozhodnutí. Někteří spolupracovníci mu nemusí pomáhat vždy jen v pozitivním slova smyslu. Mohou mít také jinou představu o politice a tu prosazovat. Nicméně opakem Sobotkovy spíše otevřené a velkorysé personální politiky je politika prezidenta Zemana...
  Můžeme si vážit řekněme Jiřího Dienstbiera, ale takoví jako on jsou méně často ministry než takoví jako Chovanec. Myslím, že nejen v ČR, ale třeba i v Německu nebo Austrálii.
  Názory o českém předběhnutí světa, ale i o naši nezpůsobilosti se mu jen přiblížit, již nějakou dobu považuji za úsměvné krajnosti.
  PK
  January 11, 2016 v 12.40
  Pane Horáku
  Většinou píšete velmi rozumně, a taky s Vámi většinou souhlasím.

  A vlastně s Vámi dost souhlasím i teď. Souhlasím s Vámi - a výsledkem mého souhlasu ovšem je, že samozřejmě nebudu volit ČSSD :-)

  V tom totiž spočívá mimo jiné ten obchod, o kterém jste se zmínil - za některé obchody se totiž platí i ztrátou voličských hlasů. To je třeba do celkové kalkulace započítat. Strana sama si pak musí spočítat, jestli se jí ten obchod vyplatí, nebo ne.
  IH
  January 11, 2016 v 13.13
  Pane Kolaříku,
  také já považuji Vaše psaní i oznamované rozhodnutí za hodné uznání a plného pochopení...
  Opravdu ještě nyní nevím, komu dám v příštích volbách hlas. Kdyby např. vedl Matěj Stropnický Zelené, určitě bych to jako volič ocenil. Že bych měl však kdovíjak na výběr, to zrovna ne.
  Samozřejmě, že mi někteří sociální demokraté "dělají problémy". Např. ministr Mládek. Dokonce i na Sobotkovi osobně mi leccos vadí. Třeba prosazování extenzivního rozvoje (Amazon). Ale, upřímně řečeno, Sobotka jako premiér je skoro zázrak tohoto světa!