Odvolací soud: Rozsudek nad zadrženým z Cibulky platí

Jaroslav Bican

Městský soud v Praze zamítl odvolání obžalovaného z usedlosti Cibulka, který byl v červnu odsouzen k odnětí svobody na dva měsíce s odložením na zkušební dobu jeden rok.

Odvolací soud ve čtvrtek potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 z 29. června, podle kterého obžalovaný z usedlosti Cibulka zadržený při jejím vyklízení letos v květnu je vinen tím, že se na statku zdržoval neoprávněně. Soudce mu vyměřil trest odnětí svobody na dva měsíce, výkon trestu je podmíněně odložen na zkušební dobu jeden rok.

Podle odvolacího soudu došlo k naplnění formální stránky trestného činu. Některé myšlenky z odůvodnění rozsudku odvolací soud označil za problematické, ale rozsudek jako takový považuje za správný. Byl spáchán trestný čin a uložen trest.

Městský soud v Praze by ke svému rozhodnutí měl během měsíce či dvou vydat písemné zdůvodnění, na základě kterého se odsouzený a jeho advokát rozhodnou, zda podají dovolání k Nejvyššímu soudu. To je možné podat do dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení.

Podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 obžalovaný protiprávně užíval dům jiného, čímž spáchal přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytového prostoru. Jednal tak navzdory tomu, že mu byla 22. prosince 2014 doručena výpověď dohody o spolupráci uzavřená s vlastníkem objektu, na jejímž základě byl oprávněn zdržovat se v uvedené nemovitosti až do 31. března 2015. Obžalovaný podle rozsudku objekt neopustil ani přes opakované vyjádření vlastníka statku, že objekt využívá bez právního důvodu.

K podmíněnému trestu byl obžalovaný odsouzen hned 7. května, den po vyklizení Cibulky soudním příkazem. Proti rozhodnutí podal odpor, následně se konalo hlavní soudní líčení. Ve zdůvodnění svého rozsudku soudce uvedl: „Podstata rozsudku a toho jednání je výlučně posouzení porušení či neporušení vlastnického práva jako práva garantovaného Listinou základní práv a svobod.“

Soudce odmítl argument obhajoby, že vlastník se měl nejdříve hájit formou civilní žaloby a nemohl tedy využít prostředků trestního práva. Stejně tak nesouhlasil s tím, že v případě písemné dohody, která existovala mezi obyvateli Cibulky a vlastníkem nemovitosti, se jednalo o smlouvu nájemní. Soudce celý případ shrnul takto: „Vlastnictví je nedotknutelné a to, o co se tady snažili squatteři tak hraničí s nějakou alternativou znárodnění.“

Cibulka byla vyklizena pomocí masivního policejního zásahu za účasti těžkooděnců a přítomnosti vodního děla. Akce se účastnilo více než sto policistů.

    advertisment