Soudkyně nechtěla vyslechnout svědky v procesu k policejnímu zásahu na Cibulce

Jaroslav Bican, Saša Uhlová

Soudní projednávání sporu čtyř osob s Ministerstvem vnitra kvůli květnovému zásahu na statku Cibulka byl odročeno. Soudkyně se pokusila proces co nejrychleji uzavřít, nakonec však byli vyslechnuti alespoň žalující.

V úterý se uskutečnilo jednání u Městského soudu v Praze kvůli policejnímu zásahu, který proběhl na začátku května na usedlosti Cibulka. Právní zástupce čtyř poškozených Pavel Uhl podal jejich jménem správní žalobu na Ministerstvo vnitra a Obvodní ředitelství policie Praha 2, ve které napadl nezákonnost celého zásahu. Jednání bylo odročeno na 15. prosince.

Právní zástupce žalujících Pavel Uhl kromě čtyř žalobců, kteří byli přítomní na místě, navrhl tři svědky, soud je však nepředvolal. Druhá strana, tedy Ministerstvo vnitra a Obvodní ředitelství policie, žádné svědky nenavrhla. U soudu tudíž nebyl vyslýchán žádný ze zasahujících policistů.

Předsedkyně soudního senátu Hana Veberová chtěla jednání co nejrychleji ukončit a původně nechtěla vyslechnout ani jednotlivé žalobce, nakonec na to však přistoupila. Zástupci Ministerstva vnitra a policejního ředitelství ovšem vyslýcháni nebyli, pouze kladli otázky žalujícím, kterými se snažili zpochybnit legálnost jejich pobytu na statku Cibulka.

Žalobci popsali, v jakém jednání byli s majitelem Cibulky předtím, než policie usedlost vyklidila. Mluvili o policejním zásahu, o tom, jak jim policie nedovolila sbalit si věci. Dostali pouze patnáctiminutovou lhůtu na opuštění objektu, která se sice později prodloužila na čtyřicet pět minut, přesto nebyli vpuštěni do místností, kde měli osobní věci. Kdo neuposlechl, byl zadržen. Zadrženi byli ale i ti, kdo výzvy uposlechli. Policie používala slzný plyn, chovala se prý hrubě a agresivně, dokonce zastrašovala tlakovými pistolemi.

Právní zástupce poškozených: zásah policie byl nezákonný 

Podle právního zástupce žalujících Pavla Uhla byl policejní zásah nezákonný z více důvodů. Policie za prvé nemá pravomoc řešit otázky, které spadají výhradně do oblasti civilního práva. Nemá podle něj také pravomoc vyklízet nemovitosti, ani k tomu jiné donucovat. Za třetí, tvrdí Uhl, policie porušila zásadu nedotknutelnosti obydlí, což je v rozporu s Listinou základní práv a svobod. Zásah jako takový byl v neposlední řadě nepřiměřený. Za páté policie zabránila pořizovat dokumentaci své činnosti. Za šesté, bez zákonného důvodu a úmyslně způsobila zranění jednomu ze žalobců.

Žalobci v prvé řadě zpochybňují vůbec důvod policie k zásahu. „Věcným důvodem zásahu byl spor mezi vlastníkem nemovitosti a těmi, kdo v ní bydleli,“ stojí v textu žaloby, kterou má redakce Deníku Referendum k dispozici. Podle advokáta poškozených se však jednalo o typicky soukromoprávní spor, kdy jedna ze stran tvrdila, že smlouva mezi nimi byla ukončena, kdežto druhá to odmítala. Tento spor neohrožoval bezpečnost osob, majetku, ani veřejný pořádek, proto policie podle Uhla zasahovat neměla.

Tvrdí, že i kdyby policie měla podezření, že je páchán trestný čin, neměla oprávnění k zásahu, ale měla zahájit trestní stíhání. „Pokud by policie předvolala žalobce k podání vysvětlení a poté mu sdělila zahájení trestního stíhání, bylo by to pochopitelné,“ říká advokát. Policie si podle něj přisvojila pravomoc řešit soukromoprávní spor a uzurpovala si pravomoc, která přísluší pouze soudům v civilním, tedy v občanskoprávním řízení.

Statek Cibulka byl vyklizen policií 6. května na základě trestního oznámení, které podal vlastník nemovitosti večer před tím. Obyvatelé Cibulky s ním měli uzavřenou smlouvu, kterou se majitel objektu pokusil vypovědět. Policejní zásah se odehrál za přítomnosti těžké technicky a celkově se do něho zapojilo více než sto policistů.

    advertisment