Nahota českých představ o mužství

Tomáš Pavlas

Tomáš Pavlas komentuje aktuální kauzu se zrušenou výstavou aktů v knihovně Akademie věd. Úroveň našeho povědomí o tématech genderu a feminismu je daleko za standardem vyspělého světa.

Ještě než odešel s ostudou za obvinění ve věci zneužívání instituce vojenského zpravodajství, prohlásil počátkem roku 2011 tehdejší předseda vlády Petr Nečas směrem k otřásajícímu se Egyptu: „Právě například zkušenosti s ustavením některých institucí a procesů, které souvisejí s demokratizací země a transformací k plně demokratickému systému, je to, co Česká republika může nabídnout.“

Od té doby jsme zažili další příklady „fungování institucí a procesů“. Připomeňme třeba oblíbený „karetní průmysl“: Bémova open-card za miliardu a půl byla sice k ničemu, ale fakticky aspoň nahradila pražskou tramvajenku. To Drábkova s-karta za sto milionů už dokázala pouze rozvrátit systém výplaty sociálních dávek.

Poslanci a politici to od občanů slízávají posledním místem v prestiži povolání, nějaké větší vášně však podobné excesy nevzbuzují.

Co dokáže veřejnost skutečně nadzvednout ze židle? Aktuální kauza výstavy fotografií v knihovně Akademie věd naznačuje, že to může být paradoxně právě moment, kdy veřejná instituce zafunguje.

Akademie věd pořádá Týden vědy a techniky, popularizační akci pro veřejnost. Jedna z přednášek je věnována také technice z druhé poloviny 19. století, tvorbě fotografií prostřednictvím mokrého koloidového procesu. Karel Richter, přednášející a fotograf v jedné osobě, zhotovil zmíněnou technikou sadu dvanácti fotek. Výstava těchto fotografií instalovaná přímo v knihovně Akademie věd s názvem Women: Scenes in the library, byla také součástí programu celého týdne.

Genderová expertní komora ČR a Kongres žen se ohradily proti tomu, že zobrazení spoře oděných žen v sexualizovaných pozicích nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, v kontextu místa a akce degraduje ženy na sexuální objekty a zpochybňuje přínos vědkyň. V prohlášení se také píše, že fotografie si v jiných prostorách nepochybně najdou své vděčné publikum, ale posláním Akademie věd je podpora radosti z vědění s respektem k mužům i ženám.

Ředitel knihovny Akademie věd kritiku reflektoval a rozhodl se výstavu přesunout do prostor mimo veřejnou instituci. Zástupkyně a zástupci genderových organizací jeho krok ocenili.

O textu Ondřeje Neffa

Chybovat může každý, včetně akademiků. Důležité je nestrkat hlavu do písku. Tímto konstatováním by vše mohlo skončit, kdyby se v ten samý okamžik nezačala zvedat ze židle veřejnost na sociálních sítích a mnozí komentátoři v novinách. Reakce jsou zajímavější než kauza samotná. Nejzajímavější z reakcí je asi ta z devátého listopadu od Ondřeje Neffa v Lidových novinách s titulkem: Zrušení výstavy ženských aktů? Fanatický hovadismus a zbabělost.

Neff píše: „Konečně do třetice prohlašuji, že návaznost činnosti zmíněných aktivistek a Islámského státu beru velmi vážně — jde o ideologicky podložený útok na umění, na kulturu… jako jinoch jsem zažil padesátá léta. Škola tehdy byla zaměřena spíše k osvojení vědomostí než na svobodný rozvoj ducha… Cítím se jako znovuzrozený, jako mladíček s pletí broskvově ochmýřenou, když čtu v prohlášení Genderové expertní komory a Kongresu žen například takovou perlu: „Výstava nedává žádné odpovědi na palčivé otázky dneška ani historie. Nedává si za cíl představit unikátní historické techniky ani nenaznačuje nový úhel pohledu.“ Tyhle věty mohly vyjít v Rudém právu v roce 1955 a skvěle by zapadly do ducha doby. Příbuznost je zcela zjevná. Lze se tomu smát, ale zároveň z toho jde hrůza. Jako v roce 1955.“

Neffovi se podařilo vtěsnat do jednoho pytle feministky, padesátá léta i předáky Islámského státu. Aby to bylo možné, musel nejprve uměle vygradovat atmosféru, třeba titulkem o „fanatismu a hovadismu“. Po rozjitření chytře propojil feministky s předáky Islámského státu skrze „ironickou“ poznámku o „ruličkách trhavin“. Do padesátých let je to pak už jen krok, zvláště když Neff zamění citovaný oficiální popisek výstavy za vyjádření feministek. Ano, odstavec začínající „Výstava nedává žádné odpovědi,“ který Neff odhaluje jako typický jazyk Rudého práva z roku 1955, je z pozvánky Akademie.

O diskusi

Jinak je debata smutně typická. Začíná zpravidla tématem parazitování nevládních neziskových organizací na zdrojích vybraných z daní „spořádaných spoluobčanů“. Ve skutečnosti zaměstnanci a zaměstnankyně mnoha neziskovek podstupují díky „štědrosti“ státních financí něco jako permanentní survival. Že by někdo zmínil počty firem sídlících v daňových rájích, to nikoliv. Ani že neziskovky, včetně těch genderových, často suplují odpovědnost a závazky státu.

Genderová expertní komora ČR a Kongres žen se ohradily proti tomu, že zobrazení spoře oděných žen v sexualizovaných pozicích nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, v kontextu místa a akce degraduje ženy na sexuální objekty a zpochybňuje přínos vědkyň.  Foto facebook Knihovna snů

O českém feminismu jsme se dozvěděli, že je nepřiměřeně vyhrocený. I rozumnější diskutující, se kloní k tezi, že vyhrocenost ničemu neprospívá. Není však jasné, kde se vyhrocenost vzala. Z diplomaticky psaného textu Genderové expertní komory a Kongresu žen určitě nikoliv. A vyhrocenost zcela jistě není ani rysem československého a českého feminismu obecně. Naopak feminismus u nás nikdy nenabral na síle a nedostal k tomu vlastně ani příležitost.

Během národního obrození se budoval národ a později stát, čemuž musela otázka ženská ustoupit. Za komunistického režimu existoval společný nepřítel a opět nebyl prostor, aby se z postavení ženy stalo politikum. Po listopadu 1989 byl hlavní důraz upřen na ekonomickou transformaci a nějakou zprofanovanou rovností se nešlo zdržovat.

Do třetice se hodně mává hrozbou návratu totality. Situace kolem knihovny je líčena jako nesvobodný stav, kdy skoro není možné fotografovat, natož uspořádat výstavu. Taková interpretace kritiky, která se soustředila pouze na smysl funkce jedné z veřejných institucí, ukazuje, že s vlastní minulostí nejsme zdaleka vyrovnáni, sebevědomí svobodné společnosti nám dosud chybí.

Analýza virtuální diskuse by byla na samostatný text, tak ji jen stručně shrňme ve třech bodech:

 1. Ve fotografických technikách z druhé poloviny 19. století se většina diskutujících orientuje více než v základních souvislostech rovných příležitostí žen a mužů.
 2. Při diskusi na téma fotografické techniky i genderové rovnosti diskutující často volí nepublikovatelné misogynní výrazy, za které by se nemuseli stydět předáci Islámského státu.
 3. Diskuse graduje, komentátoři se trumfují a čekání na shrnující bonmot z hradu se stává nesnesitelným.

O českých představách mužství

V genderové analýze je vždy dobré kombinovat společenský pohled s pohledem jedince. Vraťme se tedy k Petru Nečasovi. Příběh o zneužívání vojenského zpravodajství postupně vykrystalizoval v příběh o panovačné Janě a zneužitém Petrovi. Ne že by na tom něco nebylo, ale podivuhodně se vytratila odpovědnost plynoucí z pozice premiéra a jeho podřízené. Stejně jako odpovědnost otce početné rodiny, který si zakládá na křesťanských hodnotách.

Pokud u nás někdo systematičtěji prezentuje názory na mužství, jsou to mužské antifeministické organizace jako Český svaz mužů nebo K213. Další organizace, jako Liga otevřených mužů, se liší kultivovanějším projevem i zaměřením. Nezdůrazňují tolik upírání práv mužům, ale obavu o ztrátu mužnosti, kterou se snaží chránit. Viděno skrze vyjádření zástupců těchto organizací to s českými muži vypadá podobně jako s Petrem Nečasem: čelí tlaku a potřebují podporu.

Je to tak skutečně? Odpověď není jednoduchá. Americký sociolog Michael Kimmel na téma krize mužů říká, že muži jsou sice osobně bezmocní, zvláště kvůli omezenosti emocionálního života a vztahům k jiným mužům, ale kolektivně mocní. A v českých zemích obzvlášť: podle žebříčku Světového ekonomického fóra z roku 2014, se Česká republika umístila v hodnocení genderové rovnosti až na šestadevadesátém místě. Ostatně stačí se podívat na složení vlády nebo vedení firem.

Představa českého muže pro-feministy je natolik nepředstavitelná, že si kritici prohlášení Genderové expertní komory ani nevšimli, že dva muži jsou pod textem podepsáni. Museli by minimálně připustit, že i muži mohou být hysteričtí. Anebo dokonce, že pro ně může být feministické myšlení inspirativní, a že se i české představy o mužství se vyvíjejí.

Podle politologa Pavla Barši feministky odmítly přirozenost podřízeného postavení ženy vůči muži a trvají na tom, že o podobě vztahu mezi muži a ženami je nutné vyjednávat. Rozdíl mezi absolutistickým režimem a demokracií stojí právě na takových odmítnutích. V absolutistickém režimu jsou věci „přirozeně“ dané, odvíjí se od vůle vládce. V demokracii jsou takové problémy politizovatelné, tedy jsou předmětem vyjednávání a jsou potenciálně změnitelné.

Jak ukazuje kauza výstavy, ještě si stále neumíme uvědomit, jakým přínosem pro naši mladou demokracii feministické myšlení může být. Na místo toho raději skáčeme na špek politikům, kteří by se nejlépe cítili v pozici monarchy. A protože sebehoršímu králi se neodporuje, vylévá si veřejnost svou frustraci na těch nejslabších. Tradičně to jsou Romové, aktuálně migranti, a vždy když se ozvou, tak zcela zaručeně také feministky.

Autor je členem výboru Genderové expertní komory a vyučuje kurz Kritická mužská studia na FHS UK.

  Diskuse
  TT
  November 11, 2015 v 11.28
  Odstranění výstavy je omyl
  a projev obsedantního odporu k nahotě některých konzervativně-feministických kruhů. Vážím si práce mnoha lidí z genderové komory, ale některé jejich akce mi přijdou ujeté. Apelace na AV je jednou z nich.

  Zvláště v kontextu celé akce na podporu vědy, kdy jsou vědkyně a vědci na plakátech po celé Praze představováni jako sexy, upravení s moderními účesy, tu rozesmátá drží jakousi molekulu, onde zadumaně hledí na slepenou keramiku, snad odněkud od Knovíze - ale to se člověk nedoví. Hlavně že vědci jsou sexy...
  Pokud takhle představujeme vědce, tak proč by k tomu nemohly být spoře oděné - nahých je velmi málo - ženy různých ras a postav ve stylizované knihovně. Možná tahle výstava byla to nejlepší, co týden na podporu vědy přinesl.

  Hlavně bych byl ale rád, aby si lidé uvědomili, že stanovisko dvou feministických organizací není feminismus. Jde jen o partikulární a troufám si tvrdit, že ve světovém měřítku okrajový proud. Naštěstí. Feminismus je příliš široké hnutí na to, aby se dalo spojovat s puritanismem, nad kterým by kroutila hlavou i Eliška Krásnohorská.

  Jinak je ovšem článek perfektní analýzou českých poměrů.
  IH
  November 11, 2015 v 12.00
  Nová koalice?
  Autor textu využívá některé osvědčené postupy, např. citaci zjevně přehnaných či podrážděných vyjádření odlišného názoru, zatímco sám zůstává u nepřímých zdánlivě seriózních formulací.
  Není divu, už názvy Genderová expertní komora a Kritická mužská studia vypadají jako z nějaké satirické knihy.
  Je zřejmé, že již nějakou dobu probíhá v ideové oblasti konzervativní ofenzíva. Feministické kruhy umí, zdá se, využít její výbavu stejně dobře jako tu liberální. Důsledkem je případ výše probíraný. Každý úspěch může být krokem k dalšímu úspěchu. Kdo by pohrdl?
  Přístup k pornografii na několik kliknutí nebudí nějaké emoce. Po přečtení rozhovoru s uprchlíky z KLDR máme asi dokonce pocítit trošku hrdosti. A co trapná reklama? Nanejvýš si vykoleduje sexistické prasátečko. A co rozšíření dostatečně atraktivního pracovního odění různých prodavaček? Nezájem.
  Když je trh "svatou krávou", tak trochu slevíme z jiných svobod. To bude ta pravá cesta soudobého feminismu, nemýlím-li se.
  IR
  November 11, 2015 v 14.20
  Až na to, že na těch fotkách nebyly žádné vědkyně, jen spoře oděné modelky.
  TT
  November 11, 2015 v 15.12
  Spoře oděné dámy
  nejspíš múzy či co, najdeme už ve foyeru hlavní budovy AV...
  Mít v AV výstavu aktů je možná trochu divné, ale ve srovnání s tou kampaní na podporu vědy je to marginální a spíš osvěžující. Navíc se to dá vykládat i jako svoboda v prostoru, který by měl brojit např. proti představě, že žena se nesmí oblékat provokativně, protože si tím způsobuje znásilnění...

  Při podporování názoru, že nahota patří jen na on-line xxx stránky se nemůžeme divit, že se z přirozenosti stává perverzita.
  TP
  November 12, 2015 v 9.21
  Re: Odstrabeni vystavy
  Jiste, feminismus neni homogenni hnuti, nektete proudy si protireci, napr. prave v chapani pornografie. Ja opravdu nejsem konzervativec. Predmetem te kritiky nebyla nahota ani sexualita obecne, sama o sobe, ale pristup verejne instituce, dokazi si predstavit podobnku kritiku i stituce take treba za nerovne odmenovani, kde nahota nehraje zadnou roli. V mem textu se zameruju az na REAKCE na kauzu nikoliv na kauzu samotnou a ty reakce potvrzuji ze kritika byla na miste
  TP
  November 12, 2015 v 9.29
  RE: Nova kolice
  Vycitate mi ze sam nepouzivam vyhrocena vyjadreni, to je zajimave, kdybych je pouzil, 10x tolik lidi mi to bude taky vycitat. Jinak souhlas ta pr kampan k akci je nic moc, ale neni to na nejakou zajimavejsi reakc z genderoveho hlediska. A take souhlas viz. sexisticka reklama, trh prace. Mame aktualne v Otevrene spolecnosti projekt regulaci sexisticke reklamy, vydali jsme s Nesehnutim manual na toto tema, venujeme se nerovnemu odmenovani take v souvislosti s rozdilnymi duchody a feminizaci chudoby, bohuzel to jsou temata o ktera se mainstreamova madia nezajimaji tolik jako o akty v AV
  TP
  November 12, 2015 v 9.35
  RE: Spore odene damy
  Osvezeni nebo podpora svobody ve verejnem prostoru ty akty v AV fakt nejsou, je to originalni asi tak, jako kdyz si rano vycistite zuby nebo presneji jako kdyz nekdo rika nejsem rasista, ale ... proste zadne vyboceni, zadne osvezeni, tezky standard, staci se kouknout na billbordy podel silnic.
  IH
  November 12, 2015 v 9.40
  Nad rozlitým mlíkem
  Autor je členem výboru Genderové expertní komory, píše se pod Vaším článkem, pane Pavlasi. Zároveň v článku stojí, že Genderová expertní komora ČR ... se ohradila proti tomu, že zobrazení spoře oděných žen v sexualizovaných pozicích nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, v kontextu místa a akce degraduje ženy na sexuální objekty a zpochybňuje přínos vědkyň.
  Vzhledem k uvedenému mi přijde poznámka výše poněkud "vytáčková", řečeno decentně. Asi byste měl říci, zda jste byl pro kritické stanovisko, jež vedlo ke zrušení výstavy, příp. zda se domníváte, že zrušení výstavy bylo ¨správným řešením situace.
  IH
  November 12, 2015 v 10.07
  Ještě poznámka
  Nemohu si v dané souvislosti nevzpomenout na výstavu Bodies. Byla na ní ovšem zastoupena také ženská těla. Tvořila čísi majeteček a zdroj velkých příjmů. Vše bylo tedy jasné. Kdyby si náhodou kardinál lehnul před Lucernu, nebo se někdo na lucerně oběsil, výstava by pokračovala.
  V "našem" případě expozice fotografických aktů neprotestovaly žádné velmi konzervativní kruhy. Asi je to nenapadlo a asi by neměly šanci. Upozornění přišlo úplně odjinud a věci se hned "hnuly".
  TP
  November 12, 2015 v 10.35
  RE: Nad rozlitým mpékem
  Jestli to nebylo jasné z mého textu, ano byl jsem pro kritické stanovisko, jinak bych se pod něj s prominutím nepodepisoval. A nepodstatné není, že jsme nevyzývali k zrušení výstavy, ale k jejímu přesunutí z prostor AV. To se také stalo, výstava se neruší, fotky se nikde nepálí.
  TP
  November 12, 2015 v 10.49
  RE:Ještě jedna poznámka
  Zajímavé připomenutí výstavy Bodies, v tomto kontextu je skutečně zajímavé, že konzervativci ani katolíci s žádnou kritikou AV neozvali. Asi jejich puritanismus není tak silný jako genderové předsudky, což mě nepřekvapuje. Což je možná i doplnění odpovědi Tomáši Tožičkovi na první otázku. Pěkně o tom píše dnes Tomáš Baldýnský, parafrázuji právo muže moci se podívat na každém kroku na nahé ženské tělo bylo zpochybněno. Zamyslete se nad tím, kolik nahých mužských těl vidíte/nevidíte ve veřejném prostoru a v médiích.

  Jinak, to že na výstavě Bodies byly také ženská těla je irelevantní, neboť tam byla také mužská těla. Ta kritika se týkala zneuctění lidskosti obecně. Čili nás to uráželo všechny, což tak někdo mohl vidět a někdo nikoliv. Na místo toho výstava v AV zobrazovala pouze ženy. Pojem diskriminace pochází z latiny a znamená činění rozdílů, neodůvodněné činění rozdílů ...
  MP
  November 12, 2015 v 12.56
  Ivo Horákovi
  Přejte Tomášovi Pavlosovi a jeho kolegyním to hloupé laciné vítězství.
  Již dávno si zvykli být hlídací pes tam, kde je nikdo nenakopne, když štěkají. AV alibisticky a bez diskuse ustoupí, nechce skandál, který by se táhl, podobně jako MŠMT bude vážně uvažovat o tom, že vyškrtne větu "Máma má maso" ze slabikáře, protože to podle úvah genderových odborníků upevněje stereotyp ženy zavřené v domácnosti.
  Veřejnoprávní televize bude sice denně vysílat obrovskou porce pořadů, které se všechny stereotypy související s patriarchální společností opakují v mnohem odhalenější podobě, zástávky veřejné dopravy budou dál ověšeny zobrazeními spoře oděných žen v seuxalizovaných pozicích (ať je to, co je to) a příslušné iniciativy budou držet hubu, protože vědí, že by neuspěly (to jest, budou se obecně rozčilovat, ale nepokusí o nátlak na pražskou radnici).
  Jen je škoda, že podobnými zbabělostmi zesměšňují lidé jako Pavlas vážný problém. ale to je věc jejich svědomí. A alibismus posledních dvou Pavlasovy replik ukazuje, že spuštění tohoto mechanismu nehrozí.

  Tomášovi Pavlasovi

  Slovo idiot pochází z řečtiny a znamená "soukromník, který se nevěnuje politickému životu obce". Přesto ho dnes používáme poněkud jinak, právě tak byl už dávno nahrazen původní význam "discriminatio" ozývající se ve slově diskriminace (myslím. že substantivum je až novověké, ale nechci na to přísahat). Ostatně nepodezírám Vás, že by jste ta nová vymezení -- ať již ve formě evropské legislativy a návazných národních zákonů, ať v sociologické terminologie -- neznal.
  ??
  November 12, 2015 v 18.00
  Jen tak na okraj.
  Nasi predkove vymysleli prislovi, ktere rika: Z hovna se bic uplest neda.

  Chudaci, neznali tenkrat neziskovky, Gender studies a Siklovou.
  TP
  November 12, 2015 v 22.32
  Re: Ivo Horakovi
  Mate pravdu Martine, prace je tady jeste dost, v televizi, na zastavkach i jinde, a nezbyva nez se zeptat, co proto belate vy priteli? Tedy krome ironizovani sveho souputnika.
  MP
  November 13, 2015 v 21.24
  Milý příteli Tomáši,
  na Vaší otázku je snadná odpověď: nedělám proto nic. Osobně mě zobrazení spoře oděných žen v sexualizovaných pozicích vadí jen tehdy, pokud jsou to neumětelské nepodarky.
  Nicméně ctil bych vaše přesvědčení a respektoval bych i jeho výsledky, pokud byste opravdu bojovali proti komercionalizaci sexuality a proti snižování žen na pouhé reklamní objekty. To ale nečiníte -- buď, že to neumíte, nebo že nechcete. Místo toho terorizujete zranitelné, abyste ukázali, že máte vliv.
  A abych se přiznal, nechápu, proč se domníváte, že vnucování vašich předsudků veřejnosti má cokoliv společného s odstraňováním nerovného postavení žen. Jde o vážné téma a vy svůj přístup k němu jasně ukazujete, když vás Knihovna AV zajímá jen jako výstavní prostora fotografií, které jste shledali nevhodnými, a nikoliv jako frapantní příklad genderové nerovnosti v odměňování podle feminizace odvětví či jako jedno z posledních pracovišť na Prezidiu AV, které ještě poměrně nedávno mělo jako vedoucího představitele ženu. Je mi líto, ale musím odmítnout , pokud mě považujete za souputníka. Považuji vaše aktivity za kouřovou clonu, která úspěšně zaplňuje mediální prostor, ve kterém by se třeba jinak mohlo začít diskutovat o vážných dimenzích genderové nerovnosti.

  S přáním klidu a pohody

  Martin Profant
  + Další komentáře