Vládá počítá s přípravou nových reaktorů. Je to drahá cesta, reagují ekologové

Radek Kubala

Vláda schválila Národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky v ČR, ve kterém počítá s přípravou čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. S plánem nesouhlasí ekologové, jde podle nich o ekonomicky nesmyslný krok.

Vláda ve středu schválila Národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky v ČR. Počítá v něm s přípravou čtyř nových reaktorů — po dvou v Dukovanech a v Temelíně. Po schválení aktualizace Státní energetické koncepce jde o zásadní materiál, který připravuje cestu k výstavbě dalších jaderných zdrojů u nás.

Akční plán navazuje na nedávno schválenou Státní energetickou koncepci. Podle vládního prohlášení bude jaderná energetika spolu s obnovitelnými zdroji hrát v budoucnosti důležitou roli.

„Abychom byli schopni zajistit energetickou soběstačnost a bezpečnost naší země, je nezbytné zahájit přípravu výstavby jednoho jaderného bloku v Dukovanech a druhého v Temelíně. V obou lokalitách bude možnost rozšíření na dva bloky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

S jeho argumentací nesouhlasí ekologové. „Vláda při zdůvodňování potřeby výstavby nových reaktorů opakuje stejný trik jako při odůvodnění dostavby prvních dvou bloků v Temelíně. Česká republika ročně vyrobí více elektřiny než spotřebuje, proto nedostatek elektřiny nehrozí ani do budoucna,“ připomněl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Ministerstvo průmyslu tak svým ideologickým záměrem posilování jaderné energetiky vtáhne republiku do pasti státních dotací ve výši až desítek miliard korun ročně,“ dodal Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Vláda chce postupovat ve dvou fázích. Nejprve bude pokračovat v přípravách vedoucích k výstavbě. Ve druhé fázi posoudí, zda je nutné, aby do výstavby nových jaderných reaktorů investoval stát. Rozhodnutí musí padnout před rokem 2025, kdy má být vydáno stavební povolení.

V dokumentu vláda uvedla také tři možné způsoby financování projektu. První možností je investice prostřednictvím firmy ČEZ, současného majitele jaderných elektráren. Druhou možností je investice prostřednictvím privátního investora. Poslední možností je přímá výstavba nově založeným státním podnikem.

Postup vlády kritizuje i Edvard Sequens z ekologické organizace Calla. Podle něj je mrzuté, že vláda nevěnuje větší pozornost strategiím energetické efektivnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů.

„Skutečnou energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky si nelze představit bez využití velkého potenciálu pro úspory energie a využití místně dostupných obnovitelných zdrojů,“ uvedl Sequens v tiskovém prohlášení.

„Vláda se namísto toho schválením nové energetické koncepce a nyní i plánu rozvoje jaderné energetiky rozhodla pro drahou cestu výrazného zvýšení energetické závislosti státu na dovážených zdrojích,“ dodal Sequens.

Na Národní akční plán bude navazovat studie konkrétního způsobu výstavby nových jaderných bloků s vybraným obchodně-investičním modelem a ostatními nutnými kroky pro zajištění výstavby. Tato studie by měla být vládě předložena do konce letošního roku.