Pochodu neonacistů v Brně se postavily dva tisíce lidí

Radek Kubala

Brnem pochodovalo v pátek na prvního máje na dvě stě příznivců neonacismu. Jejich plány ale zmařilo téměř dva tisíce lidí, kteří se sešli pod hlavičkou neformální iniciativy Brno blokuje.

Proti pochodu krajně pravicové Dělnické mládeže se v Brně na prvního máje postavilo téměř dva tisíce lidí. Scházet se začali před Mahenovým divadlem na Malinovského náměstí brzy po poledni.

Neonacisté se naopak shromáždili na nedalekém náměstí Svobody. Bylo jich něco přes dvě stě a po zhruba hodinu trvajících proslovech se vydali na pochod městem. Na jejich pódiu vystoupil mimo jiné předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas.

Plánovanou trasu pochodu neonacistů musela policie odklonit, jelikož blokující veřejnosti se podařilo zatarasit průchod na Malinovského náměstí a posléze i další dvě ulice.

Policie během celé akce zatkla sedmapadesát lidí z řad blokujících. Při umravňování davu přitom použila slzný plyn a patrně i gumové projektily. Všichni zadržení byli zanedlouho propuštěni.

Krajně pravicová Dělnická mládež se po svém mašírování městem, kdy narazila na odpor blokujících ještě v několika případech, vrátila zpět na náměstí Svobody. Tam také jejich akce oficiálně skončila. Na Malinovského náměstí naopak dále pokračoval hudební program iniciativy Brno blokuje, žádné střety se již ale nevyskytly.

  Diskuse
  JP
  May 2, 2015 v 14.29
  Technická
  Policie ČR nemá ve výbavě gumové projektily. To, co vypadalo jako puška, je pepper-ball.
  May 2, 2015 v 17.13
  V raních zprávách ČRo nechtěně zazněla docela legrační souslednost:
  Při protestech proti Expu v Miláně byly poškozeny budovy, obchody, hořela auta, policie zadržela asi deset demonstrantů (za držení nebezpečných předmětů použitelných jako zbraně). V Brně nenásilně blokována ohlášená akce neonacistů, zadrženo pětačtyřicet demonstrantů (za neuposlechnutí výzvy).
  MF
  May 3, 2015 v 9.55
  malé, ale nikoli nepodstatné upřesnění
  Namísto neonacismu lépe mluvít o radikálním nacionalismu. Což je trochu něco jiného a intelektuál by se v terminologii popisující politické směry mohl třeba i vyznat.
  Neonacismus podporují ti, kteří radikálním nacionalistům bránili v jejich demostraci. Tedy na Ukrajině.
  JP
  May 4, 2015 v 9.50
  malý, ale nikoli nepodstatný omyl
  Pane Fraňku, s tím nelze souhlasit. Za prvé se to, čemu říkáte "radikální nacionalismus" skoro vždycky pojí navazováním na odkaz toho kterého fašistického směru 30. let.

  Za druhé, dělnickou mládež je bez nejmenších pochybností mezi neonacistické subjekty třeba řadit, jakkoli se to snaží maskovat. V Brně pořádají pietní akce za oběti bombardování drážďan, polovina funkcionářů jsou známí veteráni nonacistické scény atp. Viz analýza Antifašistické akce zde: http://www.antifa.cz/content/delnicka-mladez

  A zatřetí bych se chtěl ohradit proti vaší enigmatické poslední větě. Proč do toho taháte ukrajinu? Máte-li podezření, že účastníci blokády neonacistů českých podporují z nějakých důvodů neonacisty ukrajinské, mohu vás jako účastník a bedlivý pozorovatel blokády ujistit, že jste na omylu. Jaký by to ostatně dávalo smysl?
  MF
  May 4, 2015 v 12.34
  Pane Patočko, již od počátku 90. let se s termínem "neonacismus" a "fašismus" zde zachází velmi ledabyle.
  Autor článku píše o neonacismu, vy o fašismu 30. let. To je ovšem jistý rozdíl.
  Hlavní však je, že každý, kdo zde vystupoval proti oficiální politice z národoveckých pozic, byl okamžitě označován jednou z těchto nálepek (a ten, kdo ze středových či levicových pozic, za komunistu, jak všichni víme).
  Proto bych byl velmi opatrný. A anonymní analýzy z antify chápu spíše jako jednostraně zaměřený stranický zdroj.

  Je třeba být tolerantní a uznávat právo jiných na názor.

  Nejsem určitě první, který se pozastavuje nad tím, že se u soudu analyzuje, zda nějaké máchnutí rukou na demonstraci bylo hajlování či ne, ale jaksi se přehlíží, že na Ukrajině se nemáchá rukou (i když to samozřejmě také), ale masově vraždí a staří nacističtí vrazi rehabilitují. Tato fakta všichni známe, netřeba to tady zase znovu rezepisovat.

  Kdo z účastníků blokády podporuje ukrajinský neonacismus - třeba ten výtečník zelený Liška nebo ten zadržený kandidát na europoslance za LES. A troufám, že ještě mnozí jiní, neb, jak je obecně známo, vrána k vráně sedá.
  May 5, 2015 v 10.10
  Porušila Policie ČR zákon?
  Navazuju na srovnání Brna s Milánem, jak ho uvedl Jindřich Jedlčka. Na blokádě jsem nebyl. Mohl by někdo, kdo se trochu zabýval aplikací zákona o právu shromažďovacím, a kdo tam byl, posoudit, zda nebyl porušen trestní zákoník v níže citovaných ustanoveních?

  § 179 - porušování svobody sdružování a shromažďování
  (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
  (2) Kdo se v souvislosti se shromážděním, které podléhá oznamovací povinnosti, násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením svolavatele nebo určených pořadatelů takového shromáždění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
  (Poznámka: Policie ČR nebyla svolavatelem ani určeným pořadatelem těchto shromáždění.)

  Myslím, že obě shromáždění, tedy jak nacionalistické (= fašounské, neonáckovské, krajněpravicové, cokoliv chcete), tak blokádní, svolavatelé příslušnému městskému úřadu oznámili. Přijal úřad tato oznámení bez námitek? Bylo oznámení blokádního shromáždění označeno jako blokáda?

  Kromě toho je nutno posoudit přiměřenost policejního zásahu. Předpokládám, že zasahoval Policie ČR, a ne Městská policie (=strážníci).

  A vede se s někým přestupkové řízení?
  JP
  May 8, 2015 v 15.27
  Ne, některé názory naopak tolerovat nesmíme
  Rozdíly o kterých mluvíte nemění nic na tom, že máme dobré důvody považovat dělnickou mládež za obratně se maskující hnutí směřující k potlačování lidských práv, které má neonacistický charakter, nebo alespoň vazby na neonacistické kruhy. Jde o mládežnickou organizaci strany, která již jednou byla rozpušťena a může existovat a působit jen díky děravosti českých zákonů. Fotografie jejích funkcionářů s říšskými vlajkami a některé přešlapy jako brzy již legendární slova "ty rovnou pojedeš" místopředsedy Jiřího Štěpánka zastupiteli Martinu Freundovi jsou dostatečně výmluvná, ať si je zdokumentuje kdokoliv.

  A nemůžu souhlasit ani s tím, že je apriorně třeba "být tolerantní a uznávat právo jiných na názor." Pokud ne legálně, pak jistě politicky je třeba názory směřující k pošlapávání práv jiných lidí z nenávisti na základě jejich původu, naopak vylučovat a odmítat, potlačovat.

  Nenásilná blokáda je prostředkem takové politiky. V tom bych odkázal na kolegu Lukáše Likavčana, který mé názory na věc vyložil za lépe, než bych dokázal sám: http://denikreferendum.cz/clanek/20348-blokujici-sedeli-u-horizontu-demokracie

  A nakonec, tady se musím Ondřeje Lišky i Martina Uhlíře zastat. To že podporují současnou Ukrajinskou garnituru proti tlaku Ruského režimu je přece možné oprávněně kritizovat. Ale nelze to ztotožnit s tím, že by podporovali ukrajinské neonacisty, nebo schvalovali jejich činnost. To přece není to samé.Neonacismus, jsem přesvědčen, je jim stejně cizí jako nám.