Povánoční zamyšlení nad kapřími masakry a masožravými tradicemi

Robert Bezděk

Robert Bezděk se vrací k vánočním svátkům a k tradičnímu zabíjení kapra. Je zajímavé, že některé druhy zvířat člověk odsoudil k systematickému zabíjení a k jiným se naopak chová lépe a s větší péčí, než jaké se dostává některým lidem.

Ryba je jeden ze symbolů křesťanství a také postní jídlo. Zřejmě proto Češi jako známý křesťanský národ pojídají téměř povinně o vánocích kapry. Každý rok to před Vánocemi na našich ulicích vypadá jako po výlovu. Ryby jsou často polomrtvé namačkány mnoho hodin v malých kádích a poté před zraky kupujících i kolemjdoucích zabíjeny a porcovány. Zkrátka naše města v adventním čase zaplní množství malých veřejných jatek, která výmluvně dokreslují všeobecný mír, klid a pohodu blížících se Vánoc.

Zastánci kapřích jatek nejčastěji argumentují tím, že je to taková naše dlouholetá oblíbená tradice. Na světě nepochybně existují nejrůznější zvrhlé tradice, které spoluvytváří „kulturní dědictví lidstva“. Jak známo, ve španělsky mluvících zemích například pro pobavení diváků zabíjejí býky a příležitostně i recipročně býci toreadory.

Tato dávná „kulturní tradice“ je už ale naštěstí na ústupu. Je zajímavé, že některé druhy zvířat člověk odsoudil k systematickému zabíjení a k jiným (psi a kočky) se naopak často chová lépe a s větší péčí, než jaké se dostává některým lidem.

Zastánci kapřích jatek nejčastěji argumentují tím, že je to taková naše dlouholetá oblíbená tradice. Foto Dezidor, Wikimedia Commons

Pokud mě paměť neklame, tak jiná zvířata u nás na veřejných prostranstvích nemordujeme, přestože je během svátků také pojídáme. Například před svátkem svatého Martina by mohly naše města zaplavit malé ohrádky, ve kterých by se tísnily namačkané husy, které by prodavači zájemcům na místě zařízli, oškubali a vykuchali.

Něco podobného by se mohlo konat také o Velikonocích, jen místo hus by ohrádky zaplnili beránci. Husy by možná u veřejnosti ještě prošly, ale taková jehňátka už těžko. Malým roztomilým bečícím ovečkám přeci nejde ubližovat. To lze jedině neveřejně za zdmi masokombinátů. Ryba má prostě smůlu, že hlasitě nekvičí. Nikoho tak nedojme a roztomilá taky moc není.

Dnešní doba je opravdu hodně paradoxní. Hlavně příslušníci mladší generace ve městech by většinou sami zabít zvíře nedokázali, ale jíst maso jim nevadí. Naporcované kousky v supermarketu či řeznictví nebo řízek na talíři už tolik živé zvíře nepřipomínají. Sebekriticky přiznávám, že taky patřím k oněm pokrytcům, kteří by mouše neublížili, ale maso na talíři neodmítnou.

Snažím se alespoň nejíst maso tak často, ale jeho konzumaci si vnitřně odůvodnit ani ospravedlnit příliš nedokážu. Do značné míry je to taky svým způsobem tradice či zvyk. Dělá to většina lidí v mém okolí, tak proč bych já neměl? Nepochybně je v tom i kus pohodlí. Představa, že bych si vařil sám, mě jako velmi nepraktického člověka děsí a chodit každý den do vegetariánských restaurací zase docela leze do peněz. 
Možná ještě horší než hromadné zabíjení zvířat na jatkách jsou podmínky jejich chovu a transportu. Velkochovy kuřat, prasat nebo krav jsou v podstatě průmyslovými koncentračními tábory, o kterých snad ani příliš vědět nechceme. Asi podobně jako Němci nechtěli příliš vědět o likvidačních koncentračních táborech pro Židy. Uvědomuji si, že srovnání nacistického a zvířecího „holokaustu“ může působit jako extrémní a nepatřičné, ale jsem přesvědčen, že záleží jen na úhlu pohledu. 
Většina společnosti se pravděpodobně domnívá, že hodnota života člověka je nesrovnatelná s hodnotou života jiného tvora. To je ale čistě antropocentrické hledisko. Nacisté byli také přesvědčeni o nadřazenosti árijské rasy a zavraždění Žida pro ně znamenalo asi totéž jako pro nás zabití zvířete. 
Možná se za několik století budou naši potomci dívat na tuto dobu jako na barbarský věk lidského masožravectví. Asi nějak podobně jako my dnes vnímáme kanibalismus pravěkých či přírodních kmenů.
  Diskuse
  JK
  January 2, 2015 v 13.18
  Pohled masožravce, který si to tak nebere
  Ó, jak jsme krutí, my, kdož kapry žereme.
  Z druhé strany - kdybychom kapří jatka nebrali jako součást vánoční tradice, představuje si někdo ty spousty šťastných kapříků, kteří by dále žili v našich vodách... ? Není to spíš tak, že by ty ryby nežily vůbec? Proč jim udržovat rybníky, když se pak nedají zpeněžit? Proč je do těchto rybníků vysazovat?
  Díky té pochybné tradici kapři nejen umírají, ale také předtím žijí, a dostávají dobré podmínky k životu. Srovnání se Židy mi v tomto ohledu přijde hodně nepřípadné.
  RB
  January 7, 2015 v 20.58
  Ó, jak jsme my lidé velkodušní a ušlechtilí!
  Některá zvířata mohou žít, protože je chováme, abychom je časem zabili a snědli. Tito tvorové by měli být vděční, že mohou několik týdnů, měsíců či dokonce let žít namačkáni někde na roštu nebo v kleci, zatímco lidé do nich cpou antibiotika a růstové hormony. Opravdu nevím, jak vhodněji nazvat dnešní moderní průmyslové velkochovy a jatka než jako masové vyhlazovací koncentrační tábory pro zvířata. Pokud mluvíme v souvislosti s cílenou likvidací nějakého národa o genocidě, můžeme v případě systematického zabíjení určitých druhů zvířat mluvit třeba o zoocidě. Genocida se ale většinou odehrává jen určitou dobu na omezeném prostoru. Zoocida prasat, krav, býků, ovcí, koz, kuřat nebo ryb ale probíhá víceméně globálně už po staletí a tisíciletí.
  JK
  January 8, 2015 v 14.05
  Co je tedy špatně? Kapr veřejně kuchaný na náměstí, nebo brojler průmyslově zpracovaný mimo zraky veřejnosti?
  Za prvé - kapr v rybníce rozhodně nežije namačkaný v klecích - naopak ten uměle vytvořený rybník dost nápadně připomíná kaprovo přirozené prostředí k životu.
  (Jinak podotýkám, že já jsem z těch, kteří si o vánocích kapra napřed sami zabijí a vykuchají - tak nějak mi to k těm vánocům patří.)
  Za druhé - maso se získává zabíjením zvířat. Jinou (technicky využitelnou) cestu nemáme. (Nebo byste si radši dal kuřátko z Obchodníků s vesmírem?)
  Dělalo se to tak po staletí a tisíciletí, a nevím, proč by kvůli tomu naše doba měla být horší než jiné doby. Zoocida je hezky vymyšlené slovo - nazvěme to tak, aby to znělo učeně, a třeba někoho přesvědčíme, že to, o čem mluvíme, je reálný problém. Ale pořád bych řekl, že otázka, jak lidstvo nasytit, je mnohem naléhavější, než etické principy produkce potravin. Buďme rádi, že vůbec je co jíst - tři generace zpátky nebo tři tisíce kilometrů k jihu... byste našel lidi, kteří by vaše polemické pozastavení vůbec nepochopili.
  RB
  January 8, 2015 v 22.06
  Myslím si, že obojí je špatně.
  Nejlépe by bylo, kdyby člověk kvůli masu, kůži a dalšímu "hospodářskému využití" zvířata nechoval a nezabíjel. V přírodě se, jak známo, některá zvířata požírají navzájem. Člověk jako možná trochu "vyšší tvor" by se k tomu přidávat nemusel.
  Za prvé - nemám nic proti kaprům v rybníce. Namačkáni jsou v těch kádích při prodeji.
  Za druhé - co třeba maso nejíst nebo ho alespoň jíst méně? Pokud se něco dělá věky, tak to ještě neznamená, že je to dobře. Války se taky vedou po tisíciletí, ale asi málokdo je pokládá za prospěšné.
  Zoocida je asi stejně hezky vymyšlené slovo jako genocida. Chci tím říct, že masové zabíjení zvířat a lidí je mi stejně odporné v obou případech.
  Pokud chcete masem nasytit rozrůstající se lidstvo, tak asi neuvažujete vhodným směrem. Třeba produkce hovězího masa je neuvěřitelně drahá a z ekonomického i ekologického hlediska nevýhodná.
  JK
  January 9, 2015 v 15.11
  Klidně se masa zřekněte. Ale nepočítejte s tím, že k tomu přimějete druhé.
  Určitě ne takovýmito články.
  Co mě na vašem článku popudilo, bylo to srovnání s holokaustem. Srovnávám-li s holokaustem, znamená to, že to cejchuji - což je jedna z rétorických figur, ze které čouhá snaha druhými manipulovat. Na to jsem docela citlivý. Chceme-li tedy srovnávat s holokaustem, fajn - holokaust bylo zlo. Je chov zvířat pro potravinářské účely zlo? Není to spíš dobro, byť se zlým vedlejším důsledkem? (A jsme u Ulricha Becka.) Lidé maso žádají - proto se pro ně maso vyrábí - a to dle zákonitostí trhu tím nejefektivnějším známým způsobem. Neříkám, jestli je to dobře nebo zle, prostě takto to je. A pokud na tom chcete něco změnit, a rozhodl jste se jít na to od ovlivnění preferencí spotřebitelů - dobrá, kolik lidí chcete přesvědčit tím, že je budete cejchovat? (Vy jste ti zlí, žerete maso, tudíž se všechno to utrpení koná kvůli vám.) Řekl bych, že taková metoda vzbudí spíš odpor, než by směřovala k nějaké nápravě.
  Druhá věc je, že jsem nepochopil ten oslí můstek - spojit do jednoho zla chov drůbeže či skotu (ve velkochovech v těsných klecích) s chovem ryb (v přirozenému prostředí blízkých rybnících). Nemělo by spíš smysl hledat cesty, jak dopřát chov v přírodě blízkém prostředí i jiným chovným tvorům než jen kaprům?
  A konečně ta zoocida - první cejch nezabral, tak přidáme druhý? Apelovat na to, že člověk je vyšší tvor, a proto by se neměl přidávat k tom, jak se ostatní zvířata mezi sebou požírají?
  Nejsme snad tím, čím jsme, kvůli té masožravosti? Vyvinuli bychom se v inteligentní tvory, kdyby se naši předkové nemuseli koordinovat v rámci loveckých tlup?
  Vycházejme z toho, čím člověk je. A neostouzejme ho, že není tím, čím bychom ho chtěli mít.
  RB
  January 13, 2015 v 12.59
  Pane Kovařík, jezte kapry i další maso, jak je Vám libo.
  Nechci Vás ani nikoho dalšího o ničem přesvědčovat a už vůbec ne manipulovat. Já jsem jen vyjádřil nějaký svůj postoj a rozhodně si nedělám ambice, že bych tímto článkem něco změnil. Ono ho asi ani moc lidí nečetlo a u těch co četli, zřejmě nevyvolal potřebu nějak reagovat. Kromě Vás se jaksi do diskuse nikdo další nezapojil.
  Nechystám petici, která by požadovala zákaz prodeje masa, nebudu blokovat přístupové cesty k jatkám ani nepřipravuji bombové útoky v masokombinátech.
  Jak správně píšete: většina lidí maso žádá - proto se pro ně maso vyrábí. Já jsem jen vyslovil spíše určité přání než očekávání, že někdy v budoucnu se třeba lidé rozhodnou maso nejíst. Tímto konstatováním bych už rád naši debatu ukončil. Škoda že se do diskuse nezapojil také někdo další.
  January 13, 2015 v 16.37
  "Škoda že se do diskuse nezapojil také někdo další..."
  Tak se zapojím já,abyste měl radost. Maso normálně jím, ale když na to přijde, tak se bez něho klidně obejdu. Kdybych měla zvířata sama zabíjet, tak bych maso asi nejedla. I když toho kapra bych možná zabít zvládla, kdyby nebylo zbytí. Já totiž u zvířat rozlišuji stupeň vývoje - mouchy a pavouky zabíjím bez lítosti, ryby už by mi trochu líto bylo, a zabít vyšší tvory - plazy, ptáky a savce - to už bych určitě nedala. Rozlišování vyšších a nižších organismů mi zabraňuje dělat paralely mezi Osvětimí a výlovem rybníka.
  Mimochodem, před několika lety jsem zkoušela praktikovat vegetariánství, abych si to také vyzkoušela. Nejedla jsem téměř vůbec maso (jen asi jednou za čtrnáct dní jeden malinkatý kousek) a vůbec ne uzeniny. Možná bych to dělala dál, ale nebaví mě zabývat se přespříliš tím, co jím. Chybí mi k tomu ta filosofie pana Bezděka. Ale jinak se domnívám, že omezení konzumace masa určitě prospěje lidem, kteří ho snědí příliš mnoho, to jest prakticky celému Západu. Pokud se velkochovy omezí, nebude mi to vůbec vadit.
  RB
  January 16, 2015 v 13.12
  Děkuji, mám radost :)
  Krvelačné komáry a ovády také zabíjím naprosto nekompromisně, ostatní hmyz jen pokud mě nějak obtěžuje. Přiznávám se také, že jsem v dětství vzduchovkou zastřelil vlaštovku a na svém kole u rybníka jsem najížděl do malých skákajících žabek. Snad mi to jednou u posledního soudu odpustí.