Podpora extremismu je nebezpečná, v Rusku, na Ukrajině i kdekoli jinde

František Kostlán

František Kostlán upozorňuje na to, že, co se týče sporu Ruska a Ukrajiny, pravicové extremisty můžeme nalézt na obou stranách - vyskytují se na Majdanu i mezi příznivci Ruska na Krymu.

Extremismus nelze podceňovat v žádném případě, tím méně pak, když má možnost zasahovat do rozhodování v tom kterém státu, obzvláště pak, když jde o stát dosud demokratický. Rusko má do určité míry pravdu, když hovoří o fašistech či nacistech na straně ukrajinských vzbouřenců. Právě tak mají pravdu ti z Ukrajinců, kteří upozorňují na to, že extremisté jsou i na druhé straně, mimo jiní i proto, že Krymu vládnou místní ruští šovinisté.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Pravý sektor

Pravý sektor Majdanu netvořili žádní beránci - a menšiny žijící na Ukrajině mají oprávněnou obavu, že pokud by jeho představitelé získali v zemi větší moc, mělo by to negativní vliv na jejich život.

Pravý sektor tvořili extremisté z nacionalistických skupin s názvy jako Trojzubec Stepana Bandery, Ukrajinští nacionalisté, Patrioti Ukrajiny nebo Bílé kladivo, včetně fotbalových hooligans. Ultranacionalistická a xenofobní politická strana Svoboda se ztotožňuje s ideologií německého národního socialismu, hlásí se k odkazu fašistické Organizace ukrajinských nacionalistů a každý rok slaví založení ukrajinské divize Waffen SS.

Na nezúčastněného pozorovatele působí tyto souvislosti jako rána na solar plexus, zvláště když vidí nenávistné fašistické rituály slibující smrt nepřátelům Ukrajiny (Rusové, Poláci, Romové, Židé, zkrátka všichni, kromě ,pravých Ukrajinců´), nebo nápisy SS, wolfsangelské runové znaky podobné svastikám a nacistické číselné šifry 14 (David Lane) a 88 (Heil Hitler) na helmách a štítech bojovníků za novou Ukrajinu.

Nehledě o zmrtvýchvstání kultu Stepana Bandery, který se proslavil tím, že krátce po zahájení německého útoku na SSSR ve spolupráci s hitlerovskými vojsky brutálně vyháněl Poláky, Židy a Romy z dnešní západní Ukrajiny. Jeho národně-osvobozeneckému boji padlo za oběť 150 000 lidí,píše Ondřej Mrázek na serveru Romea.cz.

Jeden národ

Jeden z demonstrantů z Pravého sektoru odpověděl reportérovi BBC Gabrielovi Gatehousovi, že se mu líbí myšlenka jednotného národa. „Chci, aby existoval jeden národ, jeden lid, jedna země. Čistý národ. Ne jako za Hitlera. Ale, na náš způsob, tak trochu jako za něho. Ukrajina musí být jen pro Ukrajince. Jsem nacionalista, protože některé etnické skupiny ovládají ekonomiku i politiku. Hlavně Rusové, Židé a Poláci...

Pravý sektor Majdanu tvořili extremisté z nacionalistických skupin s názvy jako například Trojzubec Stepana Bandery či Ukrajinští nacionalisté.

Strana Svoboda má v tuto chvíli pod kontrolu silová ministerstva, uvidíme, jak tomu bude po volbách.

Šéf Pravého Sektoru a kandidát společenství Majdanu na prezidenta Dmitrij Jaroš, který dříve proslul svými antisemitskými výroky, se v březnu sešel s izraelským velvyslancem a ujistil ho, že jeho hnutí bude prosazovat tolerantní politiku v národnostních a náboženských otázkách, která povede k vytvoření rovných příležitostí pro všechny národnosti a projevy xenofobie bude potlačovat.

Podobnou písničku ovšem zpívali všichni autoritáři, než se dostali k moci. Prohlášení Dmitrije Jaroše a dalších nacionalistů musíme posuzovat i v souvislosti s prosazováním diskriminačního zákona zakazujícího ruštinu a další „neukrajinské jazyky“.

Na západě a jihu země přitom žije většina ukrajinských Romů, Židé, Rusíni, Poláci, Moldavané a další.

Ruská propaganda

Je ovšem třeba vidět, že Pravý sektor tvořil jen malou část ukrajinské opozice. A že ruští mocní (i normální lidé ovlivnění masivní propagandou) označují za fašisty či nacisty všechny lidi, kteří na Majdanu protestovali proti tehdejšímu prezidentovi Janukovičovi. Tedy i zjevné demokraty či lidi, kteří chtějí žít s druhými v míru, bez ohledu na jejich náboženství či etnicitu.

Vzdor proti Janukovičovi byl i vzdorem proti přílišnému vlivu Kremlu v zemi, který se měl vystupňovat poté, kdy prezident odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unií a podepsal novou dohodu s Putinem. Byl také protestem těch, kteří se cítí být Evropany a chtějí být součástí Evropské unie, tedy společenství demokratických států. Tvrzení, že tito lidé jsou extremisté, plně zapadá do nechutně vedené propagandy, kterou Kreml rozpoutal ve snaze o znovuzískání vlivu, který dosud na Ukrajině měl.

A připomeňme si, že to byl právě Kreml, který průběžně používal proti demonstrantům, kteří protestovali proti Putinovu režimu v Moskvě a dalších ruských městech, různé extremistické skupinky. Právě tak ve svůj prospěch využil i vypjatý ruský nacionalismus současného krymského vedení. Toho vedení, kterého se pro změnu velmi obávají krymští Tataři.

Kreml podporuje Kreml

Rusko i Krym zároveň mají podporovatele v cizině, například maďarští nacionalisté, kteří jsou velmi silní, podpořili připojení Krymu k Rusku.

V barvách Kremlu bojují více méně otevřeně další extremisté. Pozorovatelská mise na Krymu, jíž se zúčastnili i tři čeští politici, nebyla placena z peněz žádného státu, ale převážně ze soukromých darů, a to i z Ruska. V rozhovoru pro Právo to řekl belgický extremistický politik Luc Michel, jehož Euroasijská organizace pro demokracii a volby cestu organizovala.

Manuel Abramowicz, belgický odborník na extremistickou scénu, řekl, že Michel na extremistické scéně působí od mládí. S politickou kariérou začal ještě jako mladík na gymnáziu ve městě Charleroi, kdy působil v ultrapravicové organizaci Front de la Jeunesse. Poté se vydal cestou revolučního nacionalismu, konkrétně jeho národně bolševické odnože, vysvětlil tento expert. „Jde o směs nacionalismu, patriotismu a bolševismu ve smyslu politické strategie,“ uvedl.

Tyto myšlenky, které se staví proti imperialismu a politice USA, naopak podporují Putinovu vizi eurasijské jednoty. V roce 1984 tak Michel založil svou vlastní národně bolševickou stranu Parti Communautaire National-Européen.

Rozložení extremismu se nedá spočítat

Rozložení sil extremistů na Ukrajině či v Rusku se nedá „spočítat“. Na Ukrajině mají momentálně přímý vliv na rozhodování, v Rusku prostřednictvím vlády, která prosazuje „řízenou demokracii“ (tedy ve skutečnosti autoritářský režim).

Extremisté a populisté všeho druhu ovšem sílí v celé Evropě. A po volbách do parlamentu EU bezesporu ještě posílí. Asi je načase, aby se demokratičtí politici začali učit, že jakákoli podpora extremistů a jejich myšlenek, včetně podpory nepřímé, je nebezpečná. V Rusku, na Ukrajině i kdekoli jinde.

  Diskuse
  ??
  April 9, 2014 v 20.55
  Pan Kostlán udělal velký pokrok proti svému předchozímu
  článku,ve kterém horlil proti měkkosti západu vůči Rusku a nějaký extremismus ho nezajímal. Teď už alespoň uznává, že extremismus existuje mimo Ruska )kde je ovšem hlavní) i na jeho milované a demokraticky čisté Ukrajině. V diskusi jsem prezentoval marxistické stanovisko, ale autorovi i ostatním diskutujícím jsem nestál ani za sebemenší reakci -pořád se vesele dohadovali, čí buržoasie je hodnější, podle zálib. Ale já jsem trpělivý člověk a proto toto stanovisko zopakuji i na tomto článku. Nuže:
  Z nedostatku lepší zábavy jsem se mrkl na tento článek, jehož vyznění bylo jasné již z titulku. Očekával jsem bohatou, únavnou a rozpačitou diskusi, kterou jsem zažil na několika podobných článcích, kde se levicoví intelektuálové zapřísahají svou nestranností, ale každý z nich - podle sympatií - se snaží dokázat, že právě ta jeho buržoasie - ruská či západní - je přece jen hodnější a má více pravdy. Ale překvapila mne chudost a jednostrannost diskuse (nepřekvapil mne celkem bezzubý názor kamaráda a dlouholetého šéfa Jirky Dolejše, místopředsedy KSČM, který odpovídá bezzubosti stanovisek vedení KSČM). Mnohem více zdravého rozumu prokázala drtivá většina předsedů základních organizací KSČM na mém obvodě Praha 10, která se při diskusi o Ukrajině shodla na názoru že je třeba celou krizi vidět třídně a že z obou stran jde o zájmy imperialistických mocností. Podotýkám, že věk těchto předsedů by naznačoval spíše v jejich generaci hluboce zažité rusofilství a tvrdošíjnou iluzi, kterou pravda někteří členové KSČM sdílejí, že Rusko je přece jen jakési pokračování Sovětského svazu a Putin skrytý komunista. Nic takového se nekonalo. Já jako nestalinský a k současné politice vedení KSČM víc než kritický marxista a vystudovaný historik znalý i dějin dělnického a komunistického hnutí bych si dovolil panu Kostlánovi připomenout Leninovo a bolševické stanovisko k první světové válce. Tento (podle pana Kostlána jistě masový vrah) tehdy charakterizoval celou epochu od konce 19. století jako imperialistickou,v níž na rozdíl od epochy předcházející - přechodu od feudalismu ke kapitalismu - nelze určit, kdo má více pravdy a z čí strany je válka spravedlivá (kromě boje dělnické třídy a národně osvobozeneckého hnutí proti kolonialismu). První světovou válku charakterizoval jako z obou stran imperialistickou a nespravedlivou - o odbytiště trhy a kolonie - a vyzval proletariát k tomu aby přeměnil tuto válku ve válku občanskou, každý proti své buržoasii. Já vůbec nejsem sympatizant kapitalistického Ruska a nebyl jsem ani sympatizantem protosocialistické vládnoucí třídy řídícího aparátu ovládající SSSR. Nejsem odpůrcem EU, kterou - zase v odporném souladu s přežitým marxismem - vidím jako součást objektivně nutného a progresivního procesu globální integrace který je předvídán a oceňován již v Komunistickém manifestu, a to přesto že probíhá v deformované a antihumánní kapitalistické podobě. Klasikové věřili, že plody tohoto procesu prováděného buržoasií nakonec shrábne proletariát. Já tomu věřím taky. Takže nemám důvod stranit jedné či druhé nebo třetí (nebo čtvrté v případě rekapitalizované Číny). straně. Beru jako z nouze ctnost fakt, že svět má tendenci změnit se v multipolární, kde na přelomu století dominující složka kapitálu spojená s USA (podtrhuji nikoli americká!) usilpovala o neomezenou světovládu a suverénně provokovala jeden válečný konflikt za druhým. Jistě, nezahálely ani skupiny spojené s EU a zejména s Německem které se velmi angažovaly při rozbití Českoslovejnska i Jugoslávie. Nelze zapomenout ani na ty, pro mne zatím dost záhadné, kapitálové skupiny a elity realizující svůj zájem v podobě militantního islamismu, a na čínskou, z protosocialistického řídícího aparátu na buržoasii se transformující elitu, která se v té době na roli globálního tygra ještě spíše připravovala. Musel jsem se tehdy hořce usmívat nad kolaborantskou poslušností ruské elity transformující se na buržoasii a pod ožralým carem Borisem provádějící totální výprodej pozic protosocialistické velmoci (taky agresivní, pochopitelně) Bylo otázkou času, kdy se tato elita zmátoří a naváže velmocensky tam, kde sovětská elita přestala.
  A nejvíce k smíchu byli a pořád jsou takoví ti, jak říkám já intelektuálští krasoduchové havlovského typu (o samotném Havlovi nemluvím, u toho bylo od počíátku jasné, že je to stejně jako Klaus aktivní, třídně uvědomělý a nikoli hloupý exponent kapitalismu v jeho určitých modifikacích na podmínky satelitních exprotosocialistických a tak trochu neokoloniálně fungujících elit.) Tito krasoduchové neschopní překonat stadium, kdy hráli do jisté míry pokrokovou roli v odporu proti historicky neudržitelnému protosocialismu, vedlejší a slepé uličce prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost, byli rovněž neschopní zaznamenat hlubinné změny ve společenské struktuře celosvětové i domácí. Totálně podlehli lživé ideologii vítězné buržoasie i s její moralizací dějinných procesů zakrýváním ekonomicko-zájmového podloží jejich preferování demokracie a lidských práv (tedy demokracie pro bohaté a práva na vykořisťování neprivilegované většiny), tupým antikomunismem neschopným odlišit projekt komunismu od protosocialismu, frázemi o euroatlantických hodnotách a vazbách, obranné roli NATO atd. Čili všeho toho, co zřejmě je v podtextu a částečně v textu pana Kostlána. Pan Kostlán sice vidí, jak dvě mocenské skupiny předvádějí svaly, ale kupodivu straní jen jednomu z těcho svalovců, a to tomu, který ty svaly předvádí od pádu protosocialismu daleko agresivněji, o nic méně egoisticky než ten´druhý, který povstal po berlínského knockoutu a teď si značkuje své území. Pan Kostlán se kupodivu bojí jen toho druhého a budoucnost světa vidí v tom, že tento druhý se lekne a svaly předvádět přestane a nechá do sebe kopat od toho prvního, zatím pořád ještě silnějšího. A nejen to, pak Kostlán dokonce vyzývá toho prvního a silnějšího, aby ty svaly předváděl ještě více a uvedl do ohrožení přihlížející, protože by se mohlo stát že ten slabší v sebevraždedném šílenství vytáhne z kapsy granát a vyhodí do vzduchu protivníka, sebe i přihlížející. Kdybychom byli v situaci před první světovou válkou, tak by asi pan Kostlán vyzýval český národ aby se houfně hlásil do rakousko-uherských úderných jednotek proti Srbsku, protože jen rychlá porážka Srbska může dát lekci Dohodě a odvrátit válku. Bravo pane Kostláne, vy velký humanisto, jen tak dál a sejdeme se v radioaktivním nebi. Ale ono to podle mne ještě tak horké není - stratégové zájmů nadnárodního kapoitálu přece jen mají jinou úroveň, než jejich naivní a levní přisluhovači v satelitních zemičkách, kteří slouží dokonce z přesvědčení, zadarmo a ani o tom neví. Marxismus sice není primitivní determinismus a nevylučuje že při prosazování se hlavní dějinné linie pokroku nemohou být vedlejěší a slepé větve a kritická místa, že subjektivní faktor má leckdy velmi značný prostor, že i při racionalitě zájmů kapitálu, rozdělujícího si svět a pracně se učícího ten svět vysávat společně a v jisté koordinaci vyžadující respektování svých sfér vlivu, může o osudu světa rozhodnout šílený a fanatický kapitán jaderné ponorky, příp. kapitán -krasoduch typu pana Kostlána. Osobně si však myslím, že právě ta vcelku bezzubá reakce západu na ruské svaly svědčí o tom, že to předvádění bude mít tendenci se ustálit na upřesnění zájmových sfér a priorit. Jjen při jistém vyvážení zájmů a zaběhání se mechanismů multipolárního, nikoli amerického světa má svět šanci. Když tohle říkám, nejsem z toho nadšený, zejména proto že jedinou skutečnou zárukou proti tomu, aby se idiotství kapitalismu obrátilo proti civilizaci a samotné planetě, by mohl být účinný a masový tlak neprivilegovaných vrstev vedených těmi jejich složkami (tzv. kognitariátem), které mají největší předpoklady zasáhnout kapitál v centrech jeho moci - můj technický antitalent mi znemožňuje vidět dál, než je např. hacknutí raketových systémů a navigace bombardérů, finančních toků apod. Tedy naplnění Leninova požadavku novými cestami, které by nezahrnovaly mordování nevinných při ozbrojených bojích na barikádách.
  Bohužel jsem si vědom toho, že moje představa působí jako béčkové science fiction nebo spíše fantasy nebo jako jurodivost, kterou tak briskně odsuzuje Jirka Dolejš v zájmu majitelů KSČM. Zase jednou v dějinách jsou politické formy šílenství dožívajícího systému krok před formováním a uvědomováním si svého zájmu u objektivního nositele pokroku. A v této situaci sehrávají výše zmínění krasoduchové snad ještě odpornější roli než vyslovení aktivisté kapitalismu. Howgh.
  ??
  April 9, 2014 v 21.14
  Ještě jedno zopakování- ad pan Kolařík
  V diskusi k předchozímu článku pana Kostlána byl i jistý fanatický antirusista. Tomu jsem z marxistických pozic taky něco připomenul - a zase žádná reakce. Nuže:
  Pane Kolaříku
  Nepřehlédl jste ve svém svatém nadšení připomínajícím Vašeho jmenovce Pavla, když mordoval křesťany, než se obrátil, že u rozumných lidí dole, kteří nepodlehli panské propagandě z jedné či druhé strany jsou na pranýři oba, či vlastně všichni tři velmocenští tygři - Rusko, USA a EU (TENTO TYGŘÍK aNGELA SE přitom chová vzhledem k inteligentnějšímu geopolitickému pojetí jeho zájmů obzvlášt hloupě a nechá se vláčet ani ne Obamou, ale těmi, kdo sebou vlečou i Obamu!!!)? Byl pro Vás můj vstup příliš intelektuálně náročný, že jste ne něj nereagoval a vedete místo toho nějakou žabomyší válku s BL? Nebo snad proti marxistickému názoru nemáte žádné argumenty? Nebo jsem taky příslušník proruské páté kolony?
  Jen abych přilil oleje do ohně - ruská agrese je jasná a přehledná, ale soustavný tlak USA na ruský podbříšek, snaha ho zatáhnout do NATO a získat významnou strategickou výhodu, provokování konflktu za pomoci té nejodpornější banderovské chásky, která by se bez přísunbu západních peněz a zřejmě i zbraní a vycvičených specialistů nedokázala ani - no zůstanu slušným- řekjněme zmátořit - to všechno bylo v pořádku? Snesly by USA kdyby jim někdo něco podobného prováděl v Mexiku či Kanadě? (JE TU OSTATNĚ kUBA - JEJÍŽ REŽIM NEOBDIVUJI ). kOLIK PAK BYLO INTERVENCÍ mariňáků po světě pod záminkou ochrany amerických občanů (kterým nikdo nezakazoval užívat svůj jazyk!!!) Podléhám snad falešným informacím ruské propagandy? A to nejdu hlouběji do dějin - víte, co to byla Monroeova doktrína, která přeměnila Latinskou Ameriku ve faktický americký protektorát? O Vietnamu nemluvím vůbec - jo - vlastně tam se hájila svoboda a demokracie, byť i za pomoci kreatur typu Ngo-dinh-Diema .
  Popravdě - pane Kolaříku - nepřipadáte si ve svém zápalu tak trochu osamělý a směšný? A to pozor - znovu opakuji, že po Vás nežádám lásku k Rusku, ale odpor proti imperialismu v jAKÉKOLI PODOBĚ!!!!!
  ??
  April 10, 2014 v 8.14
  Pane Kolaříku, z Vaší odpovědi vidím, že nepotřebujete odbornou
  diskusi, ale psychologické poradenství, a to dost naléhavě. Takže s tím pocitem osamění jsem zřejmě trefil hřebík na hlavičku. Jestli Vás to pomůže zklidnit, tak ano, tu politickou osamělost pociťuji i já a moji přátelé a to dokonce v naší vlastní straně. Ve svém vstupu pro pana Kostlána jsem to vysvětlil - zatím nedozrál sociální subjekt, který by jediný byl schopen řešit problémy tohoto světa, které Vy nazýváte ideologickými floskulemi a přitom si neuvědomujete, jak beznadějně jste zajat ideologií reakční a odcházející třídy Vy. Má to zřejmě nějaké zvláštní osobnostní kořeny u Vás, ale jinak té ideologii podléhají i naprosto vyrovnaní a vysoce vzdělaní lidé. Kdybyste nebyl v zajetí svého obrazu nepřítele, tak byste pochopil že rozhodně nepatřím ke klice ovládající nějaký portál a že kritizuji právě tu většinu levicových intelektuálů na tomto portálu, jejíž příslušníci se motají mezi ideologiemi, snaží se působit nestranně, ale přitom "každý jen tu svou, má za jedinou" (myslím buržoasii . ten ruskou a jiný zase západní).Já jsem Vám jen předestřel zrcadlo ukazující meze Vaší asi domnělé nestrannosti - nevidím totiž rozdíl mezi snahou Ruska rozšířit svou sféru vlivu a agresivní politikou USA započatou hluboko v historii. Provokoval jsem Vás, abych poznal, jestli jste tohle schopen připustit. Ale Vaše odpověď byla klasická - já o voze a Vy o koze - resp. Vy jste před odpovědí utekl a shodl jste se - podle Vás - s extrémním levičákem Dolejšem, který taky odmítá se zabývat podstatnými problémy a označuje je za ideologické žvásty |(protože kdyby se k nim vedení KSČM vyjádřilo, tak by mohlo ztratit podporu některého proudu a mít ohroženy fleky). Jinak pozor na Ty pocity, jak úskoční nepřátelé kolem Vás manévrují a ovládají atd. Jednoho takového jsem znal a ten tvrdil, že mu Husák namontoval do hlavy drátky a ty mu kazí sexuální život - přísahám, že je to autentický případ!!!!!
  Jinak - buď jste to popletl nebo je více Hellerů. Já diskutuji jen na D|R a panu Ševčíkovi tleskám jen za jeho názor, že by to chtělo společný program levice, ale nesouhlasím s ním, že by bylo možné k němu dojít v obecně ideologické rovině, ale maximálně v rovině praktického politického programu, který by v tomto případě musel zahrnout stejně ostré odsouzení jak Ruska, tak USA a EU - což jsem ostatně vyložil$ ve svých vstupech. Takže shrnuji- pozor na malé zelené mužíčky s tykadélky!!!!
  April 10, 2014 v 19.53
  Panu Kolaříkovi - nejste osamělý
  Píšete správně
  "Ale zase: je zde všeobecně velké napětí mezi obsahem článků a diskusemi pod nimi."

  Autoři Referenda píší převážně věcně-neutrálně nebo mírně proukrajinsky. Jedinou výjimkou je článek Jakuba Patočky. V tom je silná obrana ruské invaze na Krym a argumenty proti jsou pominuty. Ten článek mě dost překvapil. Jakub Patočka ovšem píše dost chaoticky, takže těžko posoudit jestli mu to nevyšlo víc prorusky než vlastně původně chtěl. Možná si to po sobě nepřečetl.

  V těch komentářích se také hodně uplatňují hlasy těch, které Ukrajina ani nijak zvlášť nezajímá a spíše tu krizi vidí hlavně jako vhodnou příležitost ke kritice EU a USA. Naproti tomu autoři článků se většinou alespoň snažili o Ukrajině něco zjistit.

  ??
  April 10, 2014 v 20.20
  Pane Kubičko - a my marxisté internacionalisté jsme vosk?
  Skutečně nám nejde o Ukrajinu - to je jen jedna z forem mezinárodního dopadu reakčnosti kapitalismu v jakékoli podobě.(A ujišťuji Vás, že o Ukrajině mám dost podrobné informace i znalost jejích dějin). Před Ukrajinou bylo Čečensko, Jugoslávie, Kosovo, Bosna, Irák, Irán,Afghánistán.......a hodně předtím Guatemala,Chile, Dominikánská republika, Grenada, Zátoka sviní, ......a někde na počátku Mexiko, Texas apod. A fašismus a nacismus ke kapitalismu patřil taky. Atd. - to Vás pane Kubičko nezajímá?
  ??
  April 11, 2014 v 18.9
  Zlata slova p. Kostlan, tesat do kamene.
  "Asi je načase, aby se demokratičtí politici začali učit, že jakákoli podpora extremistů a jejich myšlenek, včetně podpory nepřímé, je nebezpečná. V Rusku, na Ukrajině i kdekoli jinde."

  Ze USA pomoci ruznych agentur podporovali, podporuji a zrejme budou podporovat extremisty v ruznych castech sveta jste si zatim moc nevsiml p. Kostlan. Mozna to bude tim ze i vy jste na americke vyplatni listine. Tak si rikam, bylo by zruseni podpory pro Romeu. cz protiextremistickym cinem ?

  http://denikreferendum.cz/clanek/17646-zapad-by-se-mel-poucit-z-vlastnich-chyb-vuci-rusku  ??
  April 11, 2014 v 18.32
  Pane Kuchejdo, nenamáhejte se,
  pan Kostlán na nepříjemné otázky zásadně neodpovídá, já si nemyslím, že je na americké výplatní listině, on se jen pootřebuje na něčem zviditeňovat a začlenit do módního proudu. Na nějaké pravdě mu asi sotva záleží. .
  ??
  April 11, 2014 v 20.9
  Na pravde mu urcite nezalezi, ale jinak trvam na svem.
  Ze zasadne neodpovida vim uz davno. Konec koncu jsem pro nej jen gadzo, mozna i dylina. Ale pokud mne nepresvedcite, ze cena Alice Masarykove, nebo Sorosova nadace nejsou americke penize, budu si nadale myslet, ze holt na te listine je.

  Pridavam jeste odkaz na muj starsi prispevek, aby bylo jasno odkud Kostlanovi "kape".

  " U Vás (u p. Kostlana) se člověk musí trochu porozhlédnout aby zjistil že i k Vám tečou dolary od Amerického židovského miliardáře Laudera (mimochodem, je to ten, který okradl Čechy o dvanáct miliard) viz. odkaz na Rafael institut. Tedy dobře zapadáte do zboru, který "čí chleba jí, toho píseň zpívá".

  http://www.rafaelinstitut.cz/podporuji_nas.html
  FO
  April 12, 2014 v 9.34
  Pane Kuchejdo,
  svými diskusními příspěvky stahujete Deník Referendum do žumpy. Vy si to asi nejste schopen uvědomit, ale je to tak. Pro Vás se obsahově hodí tak Protiproud.
  ??
  April 12, 2014 v 11.44
  Skromny dotaz p. Outrata.
  Co vam pachne zumpou? Cena Alice Masarykove, Sorosova nadace, nebo Rafaelinstitut ?
  + Další komentáře