Podpora extremismu je nebezpečná, v Rusku, na Ukrajině i kdekoli jinde

František Kostlán

František Kostlán upozorňuje na to, že, co se týče sporu Ruska a Ukrajiny, pravicové extremisty můžeme nalézt na obou stranách - vyskytují se na Majdanu i mezi příznivci Ruska na Krymu.

Extremismus nelze podceňovat v žádném případě, tím méně pak, když má možnost zasahovat do rozhodování v tom kterém státu, obzvláště pak, když jde o stát dosud demokratický. Rusko má do určité míry pravdu, když hovoří o fašistech či nacistech na straně ukrajinských vzbouřenců. Právě tak mají pravdu ti z Ukrajinců, kteří upozorňují na to, že extremisté jsou i na druhé straně, mimo jiní i proto, že Krymu vládnou místní ruští šovinisté.

Pravý sektor

Pravý sektor Majdanu netvořili žádní beránci - a menšiny žijící na Ukrajině mají oprávněnou obavu, že pokud by jeho představitelé získali v zemi větší moc, mělo by to negativní vliv na jejich život.

Pravý sektor tvořili extremisté z nacionalistických skupin s názvy jako Trojzubec Stepana Bandery, Ukrajinští nacionalisté, Patrioti Ukrajiny nebo Bílé kladivo, včetně fotbalových hooligans. Ultranacionalistická a xenofobní politická strana Svoboda se ztotožňuje s ideologií německého národního socialismu, hlásí se k odkazu fašistické Organizace ukrajinských nacionalistů a každý rok slaví založení ukrajinské divize Waffen SS.

Na nezúčastněného pozorovatele působí tyto souvislosti jako rána na solar plexus, zvláště když vidí nenávistné fašistické rituály slibující smrt nepřátelům Ukrajiny (Rusové, Poláci, Romové, Židé, zkrátka všichni, kromě ,pravých Ukrajinců´), nebo nápisy SS, wolfsangelské runové znaky podobné svastikám a nacistické číselné šifry 14 (David Lane) a 88 (Heil Hitler) na helmách a štítech bojovníků za novou Ukrajinu.

Nehledě o zmrtvýchvstání kultu Stepana Bandery, který se proslavil tím, že krátce po zahájení německého útoku na SSSR ve spolupráci s hitlerovskými vojsky brutálně vyháněl Poláky, Židy a Romy z dnešní západní Ukrajiny. Jeho národně-osvobozeneckému boji padlo za oběť 150 000 lidí,píše Ondřej Mrázek na serveru Romea.cz.

Jeden národ

Jeden z demonstrantů z Pravého sektoru odpověděl reportérovi BBC Gabrielovi Gatehousovi, že se mu líbí myšlenka jednotného národa. „Chci, aby existoval jeden národ, jeden lid, jedna země. Čistý národ. Ne jako za Hitlera. Ale, na náš způsob, tak trochu jako za něho. Ukrajina musí být jen pro Ukrajince. Jsem nacionalista, protože některé etnické skupiny ovládají ekonomiku i politiku. Hlavně Rusové, Židé a Poláci...

Pravý sektor Majdanu tvořili extremisté z nacionalistických skupin s názvy jako například Trojzubec Stepana Bandery či Ukrajinští nacionalisté.

Strana Svoboda má v tuto chvíli pod kontrolu silová ministerstva, uvidíme, jak tomu bude po volbách.

Šéf Pravého Sektoru a kandidát společenství Majdanu na prezidenta Dmitrij Jaroš, který dříve proslul svými antisemitskými výroky, se v březnu sešel s izraelským velvyslancem a ujistil ho, že jeho hnutí bude prosazovat tolerantní politiku v národnostních a náboženských otázkách, která povede k vytvoření rovných příležitostí pro všechny národnosti a projevy xenofobie bude potlačovat.

Podobnou písničku ovšem zpívali všichni autoritáři, než se dostali k moci. Prohlášení Dmitrije Jaroše a dalších nacionalistů musíme posuzovat i v souvislosti s prosazováním diskriminačního zákona zakazujícího ruštinu a další „neukrajinské jazyky“.

Na západě a jihu země přitom žije většina ukrajinských Romů, Židé, Rusíni, Poláci, Moldavané a další.

Ruská propaganda

Je ovšem třeba vidět, že Pravý sektor tvořil jen malou část ukrajinské opozice. A že ruští mocní (i normální lidé ovlivnění masivní propagandou) označují za fašisty či nacisty všechny lidi, kteří na Majdanu protestovali proti tehdejšímu prezidentovi Janukovičovi. Tedy i zjevné demokraty či lidi, kteří chtějí žít s druhými v míru, bez ohledu na jejich náboženství či etnicitu.

Vzdor proti Janukovičovi byl i vzdorem proti přílišnému vlivu Kremlu v zemi, který se měl vystupňovat poté, kdy prezident odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unií a podepsal novou dohodu s Putinem. Byl také protestem těch, kteří se cítí být Evropany a chtějí být součástí Evropské unie, tedy společenství demokratických států. Tvrzení, že tito lidé jsou extremisté, plně zapadá do nechutně vedené propagandy, kterou Kreml rozpoutal ve snaze o znovuzískání vlivu, který dosud na Ukrajině měl.

A připomeňme si, že to byl právě Kreml, který průběžně používal proti demonstrantům, kteří protestovali proti Putinovu režimu v Moskvě a dalších ruských městech, různé extremistické skupinky. Právě tak ve svůj prospěch využil i vypjatý ruský nacionalismus současného krymského vedení. Toho vedení, kterého se pro změnu velmi obávají krymští Tataři.

Kreml podporuje Kreml

Rusko i Krym zároveň mají podporovatele v cizině, například maďarští nacionalisté, kteří jsou velmi silní, podpořili připojení Krymu k Rusku.

V barvách Kremlu bojují více méně otevřeně další extremisté. Pozorovatelská mise na Krymu, jíž se zúčastnili i tři čeští politici, nebyla placena z peněz žádného státu, ale převážně ze soukromých darů, a to i z Ruska. V rozhovoru pro Právo to řekl belgický extremistický politik Luc Michel, jehož Euroasijská organizace pro demokracii a volby cestu organizovala.

Manuel Abramowicz, belgický odborník na extremistickou scénu, řekl, že Michel na extremistické scéně působí od mládí. S politickou kariérou začal ještě jako mladík na gymnáziu ve městě Charleroi, kdy působil v ultrapravicové organizaci Front de la Jeunesse. Poté se vydal cestou revolučního nacionalismu, konkrétně jeho národně bolševické odnože, vysvětlil tento expert. „Jde o směs nacionalismu, patriotismu a bolševismu ve smyslu politické strategie,“ uvedl.

Tyto myšlenky, které se staví proti imperialismu a politice USA, naopak podporují Putinovu vizi eurasijské jednoty. V roce 1984 tak Michel založil svou vlastní národně bolševickou stranu Parti Communautaire National-Européen.

Rozložení extremismu se nedá spočítat

Rozložení sil extremistů na Ukrajině či v Rusku se nedá „spočítat“. Na Ukrajině mají momentálně přímý vliv na rozhodování, v Rusku prostřednictvím vlády, která prosazuje „řízenou demokracii“ (tedy ve skutečnosti autoritářský režim).

Extremisté a populisté všeho druhu ovšem sílí v celé Evropě. A po volbách do parlamentu EU bezesporu ještě posílí. Asi je načase, aby se demokratičtí politici začali učit, že jakákoli podpora extremistů a jejich myšlenek, včetně podpory nepřímé, je nebezpečná. V Rusku, na Ukrajině i kdekoli jinde.

  Diskuse
  ??
  April 9, 2014 v 20.55
  Pan Kostlán udělal velký pokrok proti svému předchozímu
  článku,ve kterém horlil proti měkkosti západu vůči Rusku a nějaký extremismus ho nezajímal. Teď už alespoň uznává, že extremismus existuje mimo Ruska )kde je ovšem hlavní) i na jeho milované a demokraticky čisté Ukrajině. V diskusi jsem prezentoval marxistické stanovisko, ale autorovi i ostatním diskutujícím jsem nestál ani za sebemenší reakci -pořád se vesele dohadovali, čí buržoasie je hodnější, podle zálib. Ale já jsem trpělivý člověk a proto toto stanovisko zopakuji i na tomto článku. Nuže:
  Z nedostatku lepší zábavy jsem se mrkl na tento článek, jehož vyznění bylo jasné již z titulku. Očekával jsem bohatou, únavnou a rozpačitou diskusi, kterou jsem zažil na několika podobných článcích, kde se levicoví intelektuálové zapřísahají svou nestranností, ale každý z nich - podle sympatií - se snaží dokázat, že právě ta jeho buržoasie - ruská či západní - je přece jen hodnější a má více pravdy. Ale překvapila mne chudost a jednostrannost diskuse (nepřekvapil mne celkem bezzubý názor kamaráda a dlouholetého šéfa Jirky Dolejše, místopředsedy KSČM, který odpovídá bezzubosti stanovisek vedení KSČM). Mnohem více zdravého rozumu prokázala drtivá většina předsedů základních organizací KSČM na mém obvodě Praha 10, která se při diskusi o Ukrajině shodla na názoru že je třeba celou krizi vidět třídně a že z obou stran jde o zájmy imperialistických mocností. Podotýkám, že věk těchto předsedů by naznačoval spíše v jejich generaci hluboce zažité rusofilství a tvrdošíjnou iluzi, kterou pravda někteří členové KSČM sdílejí, že Rusko je přece jen jakési pokračování Sovětského svazu a Putin skrytý komunista. Nic takového se nekonalo. Já jako nestalinský a k současné politice vedení KSČM víc než kritický marxista a vystudovaný historik znalý i dějin dělnického a komunistického hnutí bych si dovolil panu Kostlánovi připomenout Leninovo a bolševické stanovisko k první světové válce. Tento (podle pana Kostlána jistě masový vrah) tehdy charakterizoval celou epochu od konce 19. století jako imperialistickou,v níž na rozdíl od epochy předcházející - přechodu od feudalismu ke kapitalismu - nelze určit, kdo má více pravdy a z čí strany je válka spravedlivá (kromě boje dělnické třídy a národně osvobozeneckého hnutí proti kolonialismu). První světovou válku charakterizoval jako z obou stran imperialistickou a nespravedlivou - o odbytiště trhy a kolonie - a vyzval proletariát k tomu aby přeměnil tuto válku ve válku občanskou, každý proti své buržoasii. Já vůbec nejsem sympatizant kapitalistického Ruska a nebyl jsem ani sympatizantem protosocialistické vládnoucí třídy řídícího aparátu ovládající SSSR. Nejsem odpůrcem EU, kterou - zase v odporném souladu s přežitým marxismem - vidím jako součást objektivně nutného a progresivního procesu globální integrace který je předvídán a oceňován již v Komunistickém manifestu, a to přesto že probíhá v deformované a antihumánní kapitalistické podobě. Klasikové věřili, že plody tohoto procesu prováděného buržoasií nakonec shrábne proletariát. Já tomu věřím taky. Takže nemám důvod stranit jedné či druhé nebo třetí (nebo čtvrté v případě rekapitalizované Číny). straně. Beru jako z nouze ctnost fakt, že svět má tendenci změnit se v multipolární, kde na přelomu století dominující složka kapitálu spojená s USA (podtrhuji nikoli americká!) usilpovala o neomezenou světovládu a suverénně provokovala jeden válečný konflikt za druhým. Jistě, nezahálely ani skupiny spojené s EU a zejména s Německem které se velmi angažovaly při rozbití Českoslovejnska i Jugoslávie. Nelze zapomenout ani na ty, pro mne zatím dost záhadné, kapitálové skupiny a elity realizující svůj zájem v podobě militantního islamismu, a na čínskou, z protosocialistického řídícího aparátu na buržoasii se transformující elitu, která se v té době na roli globálního tygra ještě spíše připravovala. Musel jsem se tehdy hořce usmívat nad kolaborantskou poslušností ruské elity transformující se na buržoasii a pod ožralým carem Borisem provádějící totální výprodej pozic protosocialistické velmoci (taky agresivní, pochopitelně) Bylo otázkou času, kdy se tato elita zmátoří a naváže velmocensky tam, kde sovětská elita přestala.
  A nejvíce k smíchu byli a pořád jsou takoví ti, jak říkám já intelektuálští krasoduchové havlovského typu (o samotném Havlovi nemluvím, u toho bylo od počíátku jasné, že je to stejně jako Klaus aktivní, třídně uvědomělý a nikoli hloupý exponent kapitalismu v jeho určitých modifikacích na podmínky satelitních exprotosocialistických a tak trochu neokoloniálně fungujících elit.) Tito krasoduchové neschopní překonat stadium, kdy hráli do jisté míry pokrokovou roli v odporu proti historicky neudržitelnému protosocialismu, vedlejší a slepé uličce prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost, byli rovněž neschopní zaznamenat hlubinné změny ve společenské struktuře celosvětové i domácí. Totálně podlehli lživé ideologii vítězné buržoasie i s její moralizací dějinných procesů zakrýváním ekonomicko-zájmového podloží jejich preferování demokracie a lidských práv (tedy demokracie pro bohaté a práva na vykořisťování neprivilegované většiny), tupým antikomunismem neschopným odlišit projekt komunismu od protosocialismu, frázemi o euroatlantických hodnotách a vazbách, obranné roli NATO atd. Čili všeho toho, co zřejmě je v podtextu a částečně v textu pana Kostlána. Pan Kostlán sice vidí, jak dvě mocenské skupiny předvádějí svaly, ale kupodivu straní jen jednomu z těcho svalovců, a to tomu, který ty svaly předvádí od pádu protosocialismu daleko agresivněji, o nic méně egoisticky než ten´druhý, který povstal po berlínského knockoutu a teď si značkuje své území. Pan Kostlán se kupodivu bojí jen toho druhého a budoucnost světa vidí v tom, že tento druhý se lekne a svaly předvádět přestane a nechá do sebe kopat od toho prvního, zatím pořád ještě silnějšího. A nejen to, pak Kostlán dokonce vyzývá toho prvního a silnějšího, aby ty svaly předváděl ještě více a uvedl do ohrožení přihlížející, protože by se mohlo stát že ten slabší v sebevraždedném šílenství vytáhne z kapsy granát a vyhodí do vzduchu protivníka, sebe i přihlížející. Kdybychom byli v situaci před první světovou válkou, tak by asi pan Kostlán vyzýval český národ aby se houfně hlásil do rakousko-uherských úderných jednotek proti Srbsku, protože jen rychlá porážka Srbska může dát lekci Dohodě a odvrátit válku. Bravo pane Kostláne, vy velký humanisto, jen tak dál a sejdeme se v radioaktivním nebi. Ale ono to podle mne ještě tak horké není - stratégové zájmů nadnárodního kapoitálu přece jen mají jinou úroveň, než jejich naivní a levní přisluhovači v satelitních zemičkách, kteří slouží dokonce z přesvědčení, zadarmo a ani o tom neví. Marxismus sice není primitivní determinismus a nevylučuje že při prosazování se hlavní dějinné linie pokroku nemohou být vedlejěší a slepé větve a kritická místa, že subjektivní faktor má leckdy velmi značný prostor, že i při racionalitě zájmů kapitálu, rozdělujícího si svět a pracně se učícího ten svět vysávat společně a v jisté koordinaci vyžadující respektování svých sfér vlivu, může o osudu světa rozhodnout šílený a fanatický kapitán jaderné ponorky, příp. kapitán -krasoduch typu pana Kostlána. Osobně si však myslím, že právě ta vcelku bezzubá reakce západu na ruské svaly svědčí o tom, že to předvádění bude mít tendenci se ustálit na upřesnění zájmových sfér a priorit. Jjen při jistém vyvážení zájmů a zaběhání se mechanismů multipolárního, nikoli amerického světa má svět šanci. Když tohle říkám, nejsem z toho nadšený, zejména proto že jedinou skutečnou zárukou proti tomu, aby se idiotství kapitalismu obrátilo proti civilizaci a samotné planetě, by mohl být účinný a masový tlak neprivilegovaných vrstev vedených těmi jejich složkami (tzv. kognitariátem), které mají největší předpoklady zasáhnout kapitál v centrech jeho moci - můj technický antitalent mi znemožňuje vidět dál, než je např. hacknutí raketových systémů a navigace bombardérů, finančních toků apod. Tedy naplnění Leninova požadavku novými cestami, které by nezahrnovaly mordování nevinných při ozbrojených bojích na barikádách.
  Bohužel jsem si vědom toho, že moje představa působí jako béčkové science fiction nebo spíše fantasy nebo jako jurodivost, kterou tak briskně odsuzuje Jirka Dolejš v zájmu majitelů KSČM. Zase jednou v dějinách jsou politické formy šílenství dožívajícího systému krok před formováním a uvědomováním si svého zájmu u objektivního nositele pokroku. A v této situaci sehrávají výše zmínění krasoduchové snad ještě odpornější roli než vyslovení aktivisté kapitalismu. Howgh.
  ??
  April 9, 2014 v 21.14
  Ještě jedno zopakování- ad pan Kolařík
  V diskusi k předchozímu článku pana Kostlána byl i jistý fanatický antirusista. Tomu jsem z marxistických pozic taky něco připomenul - a zase žádná reakce. Nuže:
  Pane Kolaříku
  Nepřehlédl jste ve svém svatém nadšení připomínajícím Vašeho jmenovce Pavla, když mordoval křesťany, než se obrátil, že u rozumných lidí dole, kteří nepodlehli panské propagandě z jedné či druhé strany jsou na pranýři oba, či vlastně všichni tři velmocenští tygři - Rusko, USA a EU (TENTO TYGŘÍK aNGELA SE přitom chová vzhledem k inteligentnějšímu geopolitickému pojetí jeho zájmů obzvlášt hloupě a nechá se vláčet ani ne Obamou, ale těmi, kdo sebou vlečou i Obamu!!!)? Byl pro Vás můj vstup příliš intelektuálně náročný, že jste ne něj nereagoval a vedete místo toho nějakou žabomyší válku s BL? Nebo snad proti marxistickému názoru nemáte žádné argumenty? Nebo jsem taky příslušník proruské páté kolony?
  Jen abych přilil oleje do ohně - ruská agrese je jasná a přehledná, ale soustavný tlak USA na ruský podbříšek, snaha ho zatáhnout do NATO a získat významnou strategickou výhodu, provokování konflktu za pomoci té nejodpornější banderovské chásky, která by se bez přísunbu západních peněz a zřejmě i zbraní a vycvičených specialistů nedokázala ani - no zůstanu slušným- řekjněme zmátořit - to všechno bylo v pořádku? Snesly by USA kdyby jim někdo něco podobného prováděl v Mexiku či Kanadě? (JE TU OSTATNĚ kUBA - JEJÍŽ REŽIM NEOBDIVUJI ). kOLIK PAK BYLO INTERVENCÍ mariňáků po světě pod záminkou ochrany amerických občanů (kterým nikdo nezakazoval užívat svůj jazyk!!!) Podléhám snad falešným informacím ruské propagandy? A to nejdu hlouběji do dějin - víte, co to byla Monroeova doktrína, která přeměnila Latinskou Ameriku ve faktický americký protektorát? O Vietnamu nemluvím vůbec - jo - vlastně tam se hájila svoboda a demokracie, byť i za pomoci kreatur typu Ngo-dinh-Diema .
  Popravdě - pane Kolaříku - nepřipadáte si ve svém zápalu tak trochu osamělý a směšný? A to pozor - znovu opakuji, že po Vás nežádám lásku k Rusku, ale odpor proti imperialismu v jAKÉKOLI PODOBĚ!!!!!
  ??
  April 10, 2014 v 8.14
  Pane Kolaříku, z Vaší odpovědi vidím, že nepotřebujete odbornou
  diskusi, ale psychologické poradenství, a to dost naléhavě. Takže s tím pocitem osamění jsem zřejmě trefil hřebík na hlavičku. Jestli Vás to pomůže zklidnit, tak ano, tu politickou osamělost pociťuji i já a moji přátelé a to dokonce v naší vlastní straně. Ve svém vstupu pro pana Kostlána jsem to vysvětlil - zatím nedozrál sociální subjekt, který by jediný byl schopen řešit problémy tohoto světa, které Vy nazýváte ideologickými floskulemi a přitom si neuvědomujete, jak beznadějně jste zajat ideologií reakční a odcházející třídy Vy. Má to zřejmě nějaké zvláštní osobnostní kořeny u Vás, ale jinak té ideologii podléhají i naprosto vyrovnaní a vysoce vzdělaní lidé. Kdybyste nebyl v zajetí svého obrazu nepřítele, tak byste pochopil že rozhodně nepatřím ke klice ovládající nějaký portál a že kritizuji právě tu většinu levicových intelektuálů na tomto portálu, jejíž příslušníci se motají mezi ideologiemi, snaží se působit nestranně, ale přitom "každý jen tu svou, má za jedinou" (myslím buržoasii . ten ruskou a jiný zase západní).Já jsem Vám jen předestřel zrcadlo ukazující meze Vaší asi domnělé nestrannosti - nevidím totiž rozdíl mezi snahou Ruska rozšířit svou sféru vlivu a agresivní politikou USA započatou hluboko v historii. Provokoval jsem Vás, abych poznal, jestli jste tohle schopen připustit. Ale Vaše odpověď byla klasická - já o voze a Vy o koze - resp. Vy jste před odpovědí utekl a shodl jste se - podle Vás - s extrémním levičákem Dolejšem, který taky odmítá se zabývat podstatnými problémy a označuje je za ideologické žvásty |(protože kdyby se k nim vedení KSČM vyjádřilo, tak by mohlo ztratit podporu některého proudu a mít ohroženy fleky). Jinak pozor na Ty pocity, jak úskoční nepřátelé kolem Vás manévrují a ovládají atd. Jednoho takového jsem znal a ten tvrdil, že mu Husák namontoval do hlavy drátky a ty mu kazí sexuální život - přísahám, že je to autentický případ!!!!!
  Jinak - buď jste to popletl nebo je více Hellerů. Já diskutuji jen na D|R a panu Ševčíkovi tleskám jen za jeho názor, že by to chtělo společný program levice, ale nesouhlasím s ním, že by bylo možné k němu dojít v obecně ideologické rovině, ale maximálně v rovině praktického politického programu, který by v tomto případě musel zahrnout stejně ostré odsouzení jak Ruska, tak USA a EU - což jsem ostatně vyložil$ ve svých vstupech. Takže shrnuji- pozor na malé zelené mužíčky s tykadélky!!!!
  April 10, 2014 v 19.53
  Panu Kolaříkovi - nejste osamělý
  Píšete správně
  "Ale zase: je zde všeobecně velké napětí mezi obsahem článků a diskusemi pod nimi."

  Autoři Referenda píší převážně věcně-neutrálně nebo mírně proukrajinsky. Jedinou výjimkou je článek Jakuba Patočky. V tom je silná obrana ruské invaze na Krym a argumenty proti jsou pominuty. Ten článek mě dost překvapil. Jakub Patočka ovšem píše dost chaoticky, takže těžko posoudit jestli mu to nevyšlo víc prorusky než vlastně původně chtěl. Možná si to po sobě nepřečetl.

  V těch komentářích se také hodně uplatňují hlasy těch, které Ukrajina ani nijak zvlášť nezajímá a spíše tu krizi vidí hlavně jako vhodnou příležitost ke kritice EU a USA. Naproti tomu autoři článků se většinou alespoň snažili o Ukrajině něco zjistit.

  ??
  April 10, 2014 v 20.20
  Pane Kubičko - a my marxisté internacionalisté jsme vosk?
  Skutečně nám nejde o Ukrajinu - to je jen jedna z forem mezinárodního dopadu reakčnosti kapitalismu v jakékoli podobě.(A ujišťuji Vás, že o Ukrajině mám dost podrobné informace i znalost jejích dějin). Před Ukrajinou bylo Čečensko, Jugoslávie, Kosovo, Bosna, Irák, Irán,Afghánistán.......a hodně předtím Guatemala,Chile, Dominikánská republika, Grenada, Zátoka sviní, ......a někde na počátku Mexiko, Texas apod. A fašismus a nacismus ke kapitalismu patřil taky. Atd. - to Vás pane Kubičko nezajímá?
  ??
  April 11, 2014 v 18.09
  Zlata slova p. Kostlan, tesat do kamene.
  "Asi je načase, aby se demokratičtí politici začali učit, že jakákoli podpora extremistů a jejich myšlenek, včetně podpory nepřímé, je nebezpečná. V Rusku, na Ukrajině i kdekoli jinde."

  Ze USA pomoci ruznych agentur podporovali, podporuji a zrejme budou podporovat extremisty v ruznych castech sveta jste si zatim moc nevsiml p. Kostlan. Mozna to bude tim ze i vy jste na americke vyplatni listine. Tak si rikam, bylo by zruseni podpory pro Romeu. cz protiextremistickym cinem ?

  http://denikreferendum.cz/clanek/17646-zapad-by-se-mel-poucit-z-vlastnich-chyb-vuci-rusku  ??
  April 11, 2014 v 18.32
  Pane Kuchejdo, nenamáhejte se,
  pan Kostlán na nepříjemné otázky zásadně neodpovídá, já si nemyslím, že je na americké výplatní listině, on se jen pootřebuje na něčem zviditeňovat a začlenit do módního proudu. Na nějaké pravdě mu asi sotva záleží. .
  ??
  April 11, 2014 v 20.09
  Na pravde mu urcite nezalezi, ale jinak trvam na svem.
  Ze zasadne neodpovida vim uz davno. Konec koncu jsem pro nej jen gadzo, mozna i dylina. Ale pokud mne nepresvedcite, ze cena Alice Masarykove, nebo Sorosova nadace nejsou americke penize, budu si nadale myslet, ze holt na te listine je.

  Pridavam jeste odkaz na muj starsi prispevek, aby bylo jasno odkud Kostlanovi "kape".

  " U Vás (u p. Kostlana) se člověk musí trochu porozhlédnout aby zjistil že i k Vám tečou dolary od Amerického židovského miliardáře Laudera (mimochodem, je to ten, který okradl Čechy o dvanáct miliard) viz. odkaz na Rafael institut. Tedy dobře zapadáte do zboru, který "čí chleba jí, toho píseň zpívá".

  http://www.rafaelinstitut.cz/podporuji_nas.html
  FO
  April 12, 2014 v 9.34
  Pane Kuchejdo,
  svými diskusními příspěvky stahujete Deník Referendum do žumpy. Vy si to asi nejste schopen uvědomit, ale je to tak. Pro Vás se obsahově hodí tak Protiproud.
  ??
  April 12, 2014 v 11.44
  Skromny dotaz p. Outrata.
  Co vam pachne zumpou? Cena Alice Masarykove, Sorosova nadace, nebo Rafaelinstitut ?
  FO
  April 12, 2014 v 14.22
  Pane Kuchejdo,
  nic z toho. Peníze z Ameriky mi nevadí. Vadí mi, když se o někom v této souvislosti píše "americký židovský miliardář".
  April 12, 2014 v 15.15
  Já myslím, že vzhledem k tomu, že jsme (jak se píše v jiném článku) na konci civilizace, tak bychom si mohli daleko víc všímat toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje. Možná bychom si pak všichni připadali méně osamělí...
  Ale pak by zase nebylo o čem diskutovat, že? Vždyť dialog je přece vyvracení argumentů toho druhého svými argumenty... A někteří lidé se domnívají, že se tak nakonec ukáže pravda, kterou ten druhý přece nutně musí přijmout...
  MN
  April 12, 2014 v 16.23
  Pan Kolařík se přiznal
  "...stačí mi poslechnout si "Názory a argumenty" na stanici ČR Plus, stačí si poslechnout nebo přečíst A. Mitrofanova nebo kteréhokoliv českého normálního ("buržoazního") novináře, stačí se podívat na německé veřejnoprávní ("buržoazní") zpravodajství a komentáře, a rozhodně vím, že moje postoje jsou normální, neřku-li většinové."
  To vysvětluje vše.
  To jenom my, nenormální, menšinoví, posloucháme i jiné názory (kupodivu jsem se zahraničně-politickými názory našeho bývalého prezidenta většinou souhlasil, stejně jako v tomto případě): http://youtu.be/WaHc2XkkolE
  MK
  April 12, 2014 v 16.50
  Paní Hájková,
  Ale tak by to mohlo být. Jenom by ty argumenty nesměly být ad hominem. Což jsou. Jediný věcný (byť přiznaně ideologický) příspěvek je ten prvý. Alespoň nahrubo. Od tohoto příspěvku níže už je to o diskutujících, ne o diskusi. Rád bych to nějak vylepšil, ale vlastně nemám jak. Vím jen, že jak pan Kostlán, tak v prvém příspěvku pan Heller mají mnoho pravdy. A to ostatní je jako na idnesu.
  ??
  April 12, 2014 v 16.56
  To je právě to, co Vám chybí - dialektické uažování
  ale máte pravdu, přecenil jsem Vaše schopnosti vnímat - doufám, že u jiných diskutérů, včetně pana Kostlána, je ta schopnosti vyčíst i z určitých nutných zkratek obsah.Tak já to kvůli Vám speciálně vysvětlím podrobněji. Za prvé jsem jeden příspěvek psal o Vás a v druhém o panu Kostlánovi - a ono - hodinky nejsou holínky. Samozřejmě se mohu mýlit, ale u Vás vidím spíše tu osamělost člověka ideologicky zažraného (ať už to má jakékoli osobnostní kořeny) - mimochodem už Vám na ústech vidfím odpověď, že i já jsem ideologicky zažraný - samozřejmě že jsem- ale - zase dialektika - ona je ideologie a ideologie - ta moje je pokrokové třídy a tudíž v souladu s vědou, ta Vaše je tzv. falešné vědomí manipulující lidmi - včetně Vás. U pana Kostlána předpokládám spíše -no řekněme - racionální pragmatismus, schopnost vycítit, kdo prohrává a zvolit si ten nosný směr - kdysi většinový - ale dnes už zdaleka ne - mezi určitými skupinami intelektuálů snad ale ještě ano. Tak co - ponjali vy (když už jsem ta proruská pátá garnitura),čto eto dialektika? A kdy mi odpovíte na ty příklady americké agrese?
  ??
  April 12, 2014 v 20.28
  Pane Michaeli Kolaříku d+ěkuji za ocenění, na tuto diskusi mám
  v podstatě podobný názor, i když i já jdu často "AD HOMINEM". ONY SE TU TOTIŽ NESTŘETÁVAJÍ JEN FAKTA a LOGICKÉ KONSTRUKCE, ALE TAKY EMOCIONÁLNÍ POSTOJE, VÍRA APOD. a ČELIT ZAVILÉMU IDEOLOGOVÍ REAKČNÍ TŘÍDY NEBO TOTÁLNĚ ZAMNIPULOVANÉMU A NEINFORMOVANÉMU ČLOVĚKU, KTERÝ SE OIHRADIL NEPROSTUPNOU BARIÉROU PROTI VŠEM FAKTŮM, leckdy vyžaduje odkrýt i jeho vnitřní nepřiznané pohnutky. Jinak řečeno - chce to slovenskou metodu "po papuli".
  Ale k věci - i když mne těší Vaše uznání, že mám hodně pravdy, já jsem nenasytný. Pro svůj výzkum si potřebuji stále ověřovat uzvažování mladého čloivěka dnešní doby a z jiného prostředí než ve kterém se pohybuji já. Byl bych Vám velmi vděčený, kdybste se zamyslel nad tíím mým prvním vstupem a případně uvedl, v čen podle Vás pravdu nemám, co vidíte jinak apod. Slibuji, že Vás, na rozdíl od Vašeho jmenovce či příbuzného??) nebudu ironizovat či nějak shazovat, ale zareaguji naprosto věcně. Kdyby jste se ostýchal na tomto foru, tak můj soukromý mail je - heller47@seznam.cz. Díky předem.
  FO
  April 12, 2014 v 21.13
  Vážená a milá paní Hájková,
  i já si z celého srdce přeji, abychom si mohli všímat toho, co nás spojuje, spíš než toho, co nás rozděluje. Bohužel, tato diskuse je příkladem toho, jak je to strašně, strašně těžké. Pochybuji například o tom, že po ideologických výlevech pana Hellera jako je ten hned nad touto mou reakcí budu ještě někdy schopen brát ho lidsky vážně a snažit se porozumět tomu, co se snaží sdělit. Což je pro mě dost těžké, protože marxistickou terminologii neovládám a - upřímně - přestávám být přesvědčen, že je to vůbec k něčemu dobré. Vás mám ale rád a budu se s Vámi rád setkávat i zde na diskusích.
  April 12, 2014 v 21.52
  Mě by spíš zajímalo - vzhledem k Pepovu někdejšímu tvrzení, že tento způsob dialogu se mu již mnohokrát osvědčil - kolik stoupenců už svou metodou získal, pokud nějaké získal?
  Jinak, pane Outrato, díky za ocenění mé účasti v diskusích. Já mám někdy spíš pocit, že toho moc nevím, že se jen tak do všeho pletu...
  ??
  April 12, 2014 v 22.29
  Hm,pane Outrato - to je ten rozdíl mezi námi, V\y máte svůj obraz
  ńepřítele (což mne překvapuje - už jednou jsem Vás m\yslím vysoce ocenil za Váš článek, ale to co jste teď napsal je prostě hloupé) a za živého boha nemůžete připustiti, že byste snad byl obětí manipulace vY, takže kdo smýšlí jiínak, je lump. Přitom sám přiznáváte, že marxismus neznáte, takže vlastně nemůžete vědět, jestli to, co říkám, není pravdivé - ale že byste se pokusil argumentovat proti celé řadě mých věcných tvrzení (na která jsem mimochodem nedostal žádnou věcnou reakci jen - řečeno Vaším jazykem - idoelogické výlevy pana Kolaříka), to ne. To se raději pohodlně ohradíte z moralistních pozic )Nevím čím jsem já méně morální, než pan Kolařík či Kostlán, kteří nejsou s to uvést jediný argument proti příkladům agresivity té západní strany - agresivitu té východní jsem jednoznačně uznal - vždyť je to taky stejný systém - kapitLISMUS)a TAKOVÝCH PŘÍKLADŮ, KDE HORLIVÍ KRITICI ZLOČINŮ KOMUNISMU (KTERÉ ROVNĚŽ NEZPOCHYBŃUJI), NEDOKÁZALI ANI PÍPNOUT NA PŘÍKLADY NEMÉNĚ ODPORNÝCH ZLOČINŮ KapitALISMU KTERÉ NOTABENE NEPŘESTALY, jsem už zažil v aparáýtě ÚV KSČM až až.. To já na rozdíl od Vás sice otevřeně kritizuji jako službu buržoasii to plácání těch zmanipulovanáých lidí včetně intelektuálů ale neošklivím si je, protože díky marxistické vědě znám zákon, který zde neúúprpsně působí (jistě ne na 100%, ale jako statisticky působící tendence) - totiž to že bez určitých podmínek, které u nás i v celém světě nejsou naplněny v této době - ta nbiržoasdní ideologie automaticky proníká do běžného vědomí i neprivilegovaných lidí a samozřejmě i intelektuálů, kteří diskutují na těchtp stránkách. A ti jsou tak bohorovní, (viz Vaše odbytí toho, co se Vám nehodí jako ideologických výlevů), že tu jejich krustu musím prorážet drsnou metodou, to už jsem poznal, když jsem reagoval na milé dopisy zasílané na ÚV KSČM typu "Už vy i vaši fakani chcípáte na rakovinu?". Mně nejde o to, aby mně lidé milovali, ostatně se slušnými lidmi jsem se vždy domluvil, ale aby se zastavili třeba jen na chvilku ve svém běhání v bubnu buržoasní blbosti a kladli si otázky-.jestli to náhodou přece jen není všechno jinak než jak je to učil Václav Havel a Václav Klaus či jejich dohře placení služebníci v médiích Samozřejmě, že to nemohu významněji ovlivnit, nejlepším lektorem jsou zde pravicové vlády - ta Nečasova by měla dostat medaili za šíření maxismu a časem to betonově bude Babiš. Takže pane Outrato - chcete-li, abych si já lidsky vážil Vás, tak se vykašlete na Hellerovy metody, Přestańte být líný přemýšlet a postavte proti mým argumentům své. Jako u pana Michaela KolAŘÍKA VÁM MOHU SLÍBIT, ŽE BUDU MAXIMÁLNĚ SLUŠNÝ A TRPĚLIVÝ, PŘI VYSVĚTLOVÁNÍ SVÉHO (TEDY KLASIKŮ) POJETÍ. tO JSEM UŽ OSTATNĚ MYSLÍM - PROKÁZAL NA ŘADĚ ČLÁNKŮ).
  FO
  April 12, 2014 v 23.27
  Vážený pane Hellere,
  přiznám se, že mě naštvala především tahle Vaše formulace "ČELIT ZAVILÉMU IDEOLOGOVÍ REAKČNÍ TŘÍDY NEBO TOTÁLNĚ ZAMNIPULOVANÉMU A NEINFORMOVANÉMU ČLOVĚKU, KTERÝ SE OIHRADIL NEPROSTUPNOU BARIÉROU PROTI VŠEM FAKTŮM..." já si z toho nemůžu odnést jiný závěr než že považujete pana Kolaříka Pavla za nepřítele, navíc - a to se zřejmě vztahuje i na mě - "zatemněného" tou špatnou, rozuměj nevědeckou ideologií. Promiňte, ale tohle opravdu není pro mě. Abych mohl s někým vážně diskutovat, musím mít jistotu, že mě nepovažuje za nepřítele nebo za podřadného jedince. Ale i já jsem maximálně slušný a trpělivý a budu si to sice pamatovat, ale nebudu se na to upínat.

  K věcné stránce bych řekl jen tolik, že považuji "buržoazní" kapitalistický systém, konkrétně jeho západoevropskou variantu tzv. sociálního státu přes všechna negativa za to nejlepší uspořádání, k němuž se doposud lidstvo dopracovalo a jež (bohužel) zřejmě již nepřekoná, rozhodně ne v pozitivním smyslu. Věřím v možnost dalšího zlepšování a zlidšťování existujícího na základě sdílených hodnot spravedlnosti a solidarity, nikoli v zásadní systémovou změnu. Nutnou podmínkou je humanismus (ať již nábožensky nebo jinak založený), který umožňuje vidět člověka nikoli jako prostředek, ale jako bytost se svými nezcizitelnými právy a svobodami.

  Odsuzuji zočiny globálního kapitalismu i západní agresivity, od kolonialismu po Irák. Současný systém v Rusku považuji za horší než na Západě: stejný kapitalismus, ale menší míra svobod, menší právní jistota a další podstatné věci. Rusko není alternativou k vyvážení mocenské role USA. Tou by podle mě mohla být jen silná skutečně sjednocená Evropa a na druhé straně zřejmě i podobně jednotně vystupující Jižní Amerika.
  ??
  April 13, 2014 v 0.50
  Pane Outrato, tohle je jiná řeč,teď si můžeme vyjasnit nedorozu-
  mění (halt žádné slovo nepůsobí na každého stejně - do toho se už plete ideologie a emoce) a konfrontovat svá pojetí. Myslel jsem si, že Vás naštvala právě tato věta, ale četl jste ledabyle. Já jsem přece jen rozlišil pana Kolaříka A PANA kOSTLÁNA a ostatní diskutéry jiného světového názoru, než mám já, jsem do toho vůbec netahal. Pana Kostlána skutečně považuji nikoli jen za oběť šíření buržoasní ideologie, ale za dost cvílevědomě jednajícího nositele a pan Kolařík je typický příklad člověka zachváceného silným záchvatem buržoasní ideologie (možná to má nějAKÉ OSOBNÍ PŘÍČINY - I mne přivedl v r.1967 jako studenta čistě osobní citový zážitek s arogancí svazáckého papaláše do protistalinského tábora, ale studium Marxe mne udrželo v v protikapitalistickém táboře - takže mne bili a pořád bijí ti i ti - ale ten můj zážitek mne přivedl k ideologii progresivní třídy a tedy ke schopnosti poznávat pravdivě, zatím co pana Kolaříka Pavla naopak) Ale to jsem odbočil. V mém pojetí slovo "nepřítel" má trochu jiný obsah než u Vás. Já tolik nemoralizuji, ale analyzuji objektivní, ekonomický základ vztahů lidí, konkrétně tříd a vlastnicky specifických skupin jako základ všech lidských vztahů (společenských, ne těch daných přírodou- např. sexuální přítažlivostí atd.). Tuto sociální roli ovšem různí jedníotlivcvi plní různě - ztotožňují se s ní více či méně, člověk není dán jen touto rolí. Proto mohu u konkrétních jedinců třeba rozlišit hodného a zlého kapitalistu, ale vykořisťují oba. Nebo vojáka wehrmachtu a uvědomělého esesáka, pokud ten první není ještě horší než esesák. atd.A dále - člověk je průsečík mnoha vztahů, plní více rolí - profesní, sousedskou, rodinnou, politickou (ta je ovšem hodně dána tou třídní pozicí, takových Owenů, Engelsů nebo Krasinů zase tolik v dějinách nebylo, to už se spíše jednotlivci z chudých vrstev dostávali do pozic slouhů těch bohatých), náboženskou etnickou atd. Takže přesvědčený obhájce kapitalismu v politice či ideologii nemusí být asociál, může být úzkostlivě křesťansky mravný, milovat své děti a vnoučata, chodit s chudými sousedy na pivo atd. Já např. mám teď ve své ZO KSČM mladšího křesťana a výborně si rozumíme, já někdy za něj - protože nemá to vzdělání - vymýšlím proti marxismu křesťanské argumenty a naopak. Takže - všude a opakovaně na to upzorňuji - když někoho označím za nositele buržoasní ideologie třeba i aktivního - není pro mne nenáviděným nepřítelem a automaticky ho to nedehonestuje. Přiznám se ale bez mučení, že mám spíše pocity kantora, který se vzteká nad nechápavostí žáků. -" A on ty vzorce nezná a nezná!!!!!!" Aneručí se!!!!" S poctivým protivníkem poctivě diskutuji, ale nemilosrdně chytám za slovo toho, kdo kličkuje. uhýbá, útočí ne na argument, ale na mne jako človška, i když o mně nic neví, atd.
  Tedy ještě jednou - třídy objektivně nad sebou vypouštějí plynové mračno ideologie - ozdravné u progresivní ideologie, jedovaté u reakční a záleží na každém jednotlivci, čeho a jak se nadýchá přičemž u necvičených neprivilegovaných vrstev je v určité době ta zasažitelnost ideologií vládnoucí třídy skoro stoprocentní - až v určitém typu praktických zkušeností se to mění. Na lidi, kteří chytli chřipku, se pokud uvažuji jako vědec, což se mi ne vždy podaří, jsem jen člověk, se nemohu zlobit, ale musím hledat lék a praktický. Současná objektivně nepříznivá situace pro vyzrání progresivního třídního i politického subjektu mne štve já už se lepších časů nedožiju a přitom lidstvu tikají hodiny, např. ekologické.Teď mi snad lépe rozumíte.
  V Vašim obecným názorům - nebudu Vám lhát, jako zavilý marxista si po přečtení Vašeho vyznání pro sebe musím říci - to je ale pitomost - samozřejmě buržoasní ideologické provenience. Což ovšem není argument.Takže jen ve zkratce -sociální stát, zvláště ten evropský, skutečně byla nejhumánnější forma kapitalismu, mimo jiné i výsledek dlouholetého třídního boje a konkurence jiného systému. Konkurence odpadla a sám musíte uznat, jak rychle kapitalismus model sociálního státu odhodil i v Evropě, a okamžitě projevil své klasické velice ošklivé stránky. Moji bývalí posluchači z politického vzdělávání mi říkají - my jsme vám nevěřili, když jste nám líčili ten kapitalismus, ale on je ještě horší, než jste nám ho líčili. A základ je naprosto systémový a neopravitelný - vztah nerovnosti ve vlastnictví výrobních prostředků, který dává jedné třídě (čím dále, tím více menšinové) možnost přivlastňovat si bez náhrady nadhodnotu pracujících (nic takového že kapitALISTA DÁVÁ PRÁCI NE , ON JI KRADE A JEŠTĚ K TOMU MU TO PŘESTÁVÁ JÍT A MUSÍ K TOMU KRÁST POMOCÍ STÁTU, KORUPCE, ZAKÁZEK APOD., JAKO NAŠE BURŽOASIE). První neúspěšný a neudržitelný pokus o nekapitalistický systém (nepodařilo se mu zapojit všechny lidi do vlASTNICTVÍ, VLÁDL ŘÍDÍCÍ APARÁT A BLBĚ) nebyl zdaleka taková hrůza, jak to líčí oficiální ideologie a vnesl do vývoje leccos nového. My marxisti nestalinci - bohužel ne všichni - jsme se poučili a nechcemne už ani gulagy, ani diktaturu, vedoucí úlohu apod. - ale samosprávu pracujících v demokratických poidmínkách s jistou mírou celospolečenské regulace ekonomickými metodami (TO JE OBROVSKÁ ZKRATKA). Bohužel - každý, kdo nevidí určující roli ekonomicko-vlastnické sféry ve společnosti a opájí se krásnými iluzemi o svobodě, lidských právech a demokracii je jen snílek, kterého takovým potřebuje buržoasie, aby ho mohla vodit na niti. Demokracie a práva byly vždy jen pro vlastníky a vládce a jen na nich záeželo,kolik zdání práv a demokracie těm dole pustí. Nemám nic proti boji v této oblasti, ale nebude k ničemu, pokud se nezačne měnit ekonomická základna a prosazovat samospráva na podnicích a formovat třída sasmosprávných vlastníků. Vezměte dějiny - ideově bylo v husitství už přítomno mnoho myšlenek předjímajících kAPITALISMUS JAKO NOVÝ KROK KE SVOBODĚ ČLOVĚKA - ale za hegemonie středověkého měšťanstva a nižší šlechty to nikam nevedlo - jen to duchovně pomohlo tu buržoasní (a dokonce nejen buržoasní) ideologii formovat. Ale až když do dějin vstoupila kapitalisticky podnikající nizozemská protoburžoasie a na ní závislá protodělnická třída se feudalismus začal reálně hroutit. a vojska USA 16. století - Španělska - dostala na frak. Dnes to ale musíme zmáknout bez války a ozbrojeného násilí, myslím, že to může jít - ale nic jistého tu není, jen tendence.
  I já si myslím, že za jistých podmínek by to mohlo v Evropě jít nejlépe - proto jsem pro zachování EU, v Rusku to určitěš nebude, Čína je velkou neznámou (ale imperialistickým státem), u Jižní Ameriky se obávám, že se zatím bude pořád snažit jít naší špatnou cestou a koketovat s protosocialismem a státním vlastnictvím - což nemůže skončit dobře - viz hroutící se venezuelský režim. To už bych sázel spíše na Indii, jenže tamější kultura a tradice, náboženství apod. moc k aktivitě subjektu nepřispívá.
  April 13, 2014 v 3.53
  Souhlasím s Pepou
  I zdegenerovaný (k mnohým nelidský) socialismus byl ze své podstaty humánnější než nejvyspělejší (sociálně-tržní) kapitalismus

  Problém je právě v oné ekonomicko – vlastnické sféře

  Společnost postavená na honbě za ziskem a výrazné vlastnické nerovnosti nemůže být ze své podstaty dlouhodobě lidská

  P.S. K tomu trochu jinak zde:
  http://www.novinky.cz/veda-skoly/333168-nasa-tahle-civilizace-speje-ke-svemu-konci.html
  a zde:
  http://www.ceskapozice.cz/magazin/special-report/ohlasuje-se-spolecensky-kolaps

  FO
  April 13, 2014 v 11.58
  pane Molnáre,
  nedá mi to, ale musím hodit do debaty trochu klasické "reakční" argumentace. Myslíte vážně, že např. zdegenerovaný stalinistický režim v Rusku byl humánnější než sociálně-tržní západoevropský stát od druhé války? Pak se asi neshodneme na tom, co znamená "humánní".

  Nebo tím "ze své podstaty" myslíte cosi jako potenciálně, ne reálně? Tedy že i v degenerovaném socialismu byla jistá možnost humánnější společnosti, která se ale bohužel nerealizovala?
  ??
  April 13, 2014 v 18.18
  Cistemu vse ciste p. Outrata.
  Mily pane Outrato, z vasi reakce usuzuji, ze Vas irituje vyraz zidovsky. Mate naprostou pravdu v tom, ze to nemohu pochopit. Pro mne znamena vyraz zidovsky pouze upresneni kam onen pan v tomhle svete patri. Pro vas, patrne podvedomeho rasistu, to znamena dehonestaci one osoby. V muzikalu Starci na chmelu je replika "ta je tak cista, ze si to lidi jako vy ani neumi predstavit". Po vasem nenavistem utoku jsem si Vas zaradil k tomuto typu. Vy uz si ani nedovedete predstavit, ze kdyz nekdo pouzije slovo jako cikansky, cernossky, nebo zidovsky, nemysli tim rasovou urazku. Je mi Vas lito. Na rozdil od Vas mi americke penize vadi. Zvlaste kdyz vim, ze to jsou penize darebaka, ktery s pomoci jineho darebaka (Vladimira Zelezneho) okradl nas vsechny o deset miliard "http://vlkovobloguje.wordpress.com/2014/02/06/mych-20-let-s-novou/". Vite tam kde jsem se narodil, se pouziva uslovi "bere jak po zidech". Take se tam traduje vyrok (mezi slusnymi lidmi) konfiskat bych si nikdy nekoupil. To vyjadruje postoj k tem, ktery vedome uzivaji penize darebaku, nebo majetek ziskany darebackym zpusobem. Coz je pro mne pripad p. Kostlana. Ze pan Lauder financuje v Cechach skoly mi nevadi http://www.lauder.cz/csjen , i kdyz obecne jsem proti zidovskym skolam stejne, jako proti tem cirkevnim. Jen ze je to za ukradene penize to mi vadi .
  ??
  April 13, 2014 v 18.19
  Pane Outrato, podpořím Bohouše i když jsem k minulému
  systému kritičtější.Nechci ho nijak omlouvat, považuji ho za slepou variantu (ale nutnou, třeba jako antiku) a za systém který neměl v sobě tu potenci dalšího vývoje, ale naoak rakovinové buňky. Ale zkuste srovnávat poněkud objektivněji, ne tak povrchně jako placení slouhové buržoasie ve sdělovadlech či ÚSTR. To jest - posuďte, co v tom systému bylo zákonitou systémovou vadou, co bylo jen dětskou nemocí či projevem specifických poidmínek daného typu zemí a taky jak dlouho ty zjevné a obzvláště drsné zločiny trvaly. A porovnávejte ho nejen se sociálním státem ve dvou či třech kapitalistických zemích a to těch nejvyspělejších, s nejpříznivějšími podmínkami a možností cucat z těch méně šťastných a neignorujte hluboké a nepřekonané systémové vady kapitalismu jako takového. A taky tu humánnost nevztahujte jen na některé formální politické svobody, ale na podstatné životní potřeby širokých neprivilegovaných mas.
  Jistě už z tohohle chápete, o co mi jde. Shrnu to co nejstručněji: Ty excesy, kterých propaganda nejvíce využívá, neplynuly jednoznačně z podstaty protosocialismu, ale především z chudoby, zaostalosti zemí, v nichž se realizoval, hlavně Ruska a Číny. Tyto podmínky se pak už nezávisle na podstatě systému přes bodáky velmoci přenesly i tam, kde by nevznikly - to jest k nám, kde ten systém byl nejúspěšnější. Dále působila atmosféra obklíčené pevnosti od počátku a sprostý tlak kapitalismu (včetně demokracií), který se neštítil ničeho - to samozřejmě zvrhlým složkám protosocialistické eliuty náramně nahrávalo. Takže ty nejhroznější věci byly záležitostí prvního období konsolidace nového systému /vzpomeňte na raně kapitalistickou porevoluční Francii i Anglii - u nás tedy např. verlmi krátkého - a v Rusku prodlouženého chudobou a nutností industrializovat za každou cenu a z ničeho - což by musela řešit každá modernizující třída (vzpomeňte na stavbu Petrohradu za Petra I. - na ty hory mrtvých rolníků). První obobí původní akumulace kapitálu v těch nejvyspělejších zemích bylo taky provázeno hekatombami mrtvých - uvnitř jejich zemí i v koloniích - a trvalo mnohem déle a pak ještě následovaly světové války, jeho součástí byl i fašismus atd. To že buržoasie musela nakonec couvnout a povolit sociální stát někde na úkor jiných oblastí- to byl mimo jiné i výsledek třídního boje a konkurence orotosocialismu (nejenom - buržoasie k tomu měla i čistě ziskové důvody a když pominuly, tak ho zase odhodila). Takže, když nechám stranou Rusko a Asii vůbec, tak ano - systém i po padesátých letech byl nedemokratický, i v oblasti politických perzekucí postupoval metodou vykazování klvantitativních výsledků ber, kde ber (nejsou kulaci, tak to budou hostinští, ale totéž dělal u výroby traktorů nebo nočníků či kukuřice). V kapitalismu nedemokratičnost a nehumánnost - i přes existencí formálních poráv a svobod, volebních frašek a možnost platit slušné mzdy někde a v určitém období a někomu - plynula z podstaty základního vlastnického vztahu. U nás byla naopak projevem nedokonalosti toho základního vztahu jen údajně společenského vlastnictví spravovaného řídícím aparáterm a ze slabého postavení tohoto aparátu v ekonomice. Ten aparát sice částečně byl neproduktivní (/ideologický politicko-mocenský - ale já ho chápu daleko šíářeji!!!),ale i když třeba parazitoval na nadhodnotě dělníků a produktivní inteligence a rolníků, tak jádrem systému nebylo jeho přisvojování nadhodnoty, ale jern blbá správa toho společného a neschopnost vytvořit systém odměňující skuztečně podle potřeby společnosti a výkonu jedince. V tom byla největší slabina systému a na to zašel, to otravné byrokratické obtěžováníl lidí a udržování mrtvolného klidu bylo až druhotrné. A - elita dobře věděla, že musí dát pracujícím a neprivilegovaným slušnou životní úroveň a jistoty (/samozřejmě podle možností dané země- byly menší než na západě systém a taky práce lidí nebyla tak výkonná).Ale dnešní jevy tam byly nepředstavitelné - nebylo to bohaté ale nebyla základní starost, jaká je dnes. Lidem spíše chyběla ta smysluplná čiínnost a její sprasvedlivé ocenění. Vysvětlil jsem své stanovisko srozumitelně oíše chyběla smysluplnost jejich činnosti- dnes musí přežít za každou cenu. Tohle měl na mysli Bohouš - v podstatě twen systém humánnější byl nebyl založen na zásadě atˇ mi roste zisk i kdyby všichni pochcípali - a to kapitalismus byl vždy nanejvýše v určitém období trocvhu pčerozděloival a k toimu lidem ponechával určité hry - jako např. volby svobodu slova (to kapitalistům nevadilo) atd.
  FO
  April 13, 2014 v 20.16
  Pane Kuchejdo,
  spojení "židovský miliardář" mi - možná proto, že jsem vystudoval historii - automaticky evokuje protižidovskou nacistickou propagandu. Proto na to reaguji podrážděně. Pokud to pro Vás je pouze "upřesnění, kam onen člověk ve světě patří", tím lépe, ovšem většinou to tak nebývá a za těmito výrazy je skrytý antisemitismus. Budu věřit, že ve Vašem případě to opravdu tak není.

  Pokud jde o pana Laudera, stejně jako Vám mně nevadí. že financuje školy, a nevadí mi ani to, že financuje pana Kostlána a jeho činnost. Že okradl Českou republiku mi ovšem vadí. Americké peníze mi ale obecně nevadí, Rozlišoval bych vždycky, kdo je konkrétním donátorem a co je za tím.

  Ještě dodám, že Vaši poslední reakci nepovažuji za nenávistný útok, ale za součást debaty, byť poněkud ostřejší, a budu s Vámi v případě Vašeho zájmu a vlastních možností diskutovat nadále. Svou poslední reakcí na Váš příspěvek jsem nechtěl dát najevo nějakou nadřazenost nad Vámi. Byl to pouze odpor k té - podle mě rasistické - formulaci.
  FO
  April 13, 2014 v 20.26
  Pane Hellere,
  děkuji za zajímavé osvětlení. Je to hodně podnětů k přemýšlení. Když se ale realisticky podíváme na dnešní bilanci, tak kapitalismus tyto "antické" protosocialistické systémy porazil na hlavu a regreduje (nebo se vyvíjí, podle úhlu pohledu) vesele dál, dokonce i ve formálně komunistické Číně. Je to tristní, a skutečně to vypadá tak, že důvodem krachu nebyl "sprostý tlak kapitalismu", ale latentní a nepřekonatelná vnitřní slabost, neproduktivita a životaneschopnost těchto režimu en bloc, bez ohledu na to, v jakém historickém a kulturním kontextu a specifických podmínkách se rozvíjely. Pro mocenské elity těchto "antických" režimů každopádně byla zásada ať mi roste zisk (mocenský, finanční) na úkor všech ostatních a všeho ostatního určující, o tom jsem přesvědčen.
  SK
  April 13, 2014 v 23.51
  Pane Kuchejdo,
  považuji za naprosto nehorázné, že jste si dovolil označit pana Filipa Outratu za "patrne podvedomeho rasistu". Sám jste se totiž dopustil osvědčeného triku, který démonizuje celou etnickou skupinu. Viz vaše věta: "Pro mne znamena vyraz zidovsky pouze upresneni kam onen pan v tomhle svete patri." Kolik procent židů asi tak patří do počtu podobných milionářů? Filip Outrata sice nechtěl diskusi vyhrocovat, ale za sebe mám pro vás tenhle vzkaz: "Češi, nekraďte!" Čímž nemyslím jenom zboží v nějakých příhraničních rakouských obchodech, ale jakékoli nadbíhání rasovým teoriím. Zvláště v případě Čechů, kterým nacisté také chystali za 2. světové války nějaký osud, to totiž zavání minimálně hodně velkou trapností.
  April 14, 2014 v 0.05
  Pane Outrato
  Omlouvám se, ale než jsem se dostal k netu, tak je asi vše důležité napsáno

  Tak snad jen - druhý odstavec máte v zásadě správně

  Abych ale nezklamal k odstavci prvému – jsem Vám s pozdravem

  Stalin je v Ječný !

  April 14, 2014 v 0.06
  Pepo díky
  V té kritice minulého je mi opravdu blíže pozice Míly Formánka = možnosti překonání strukturální krize jsme tam viděli (za určitých podmínek…)

  V dalším v principu souhlas – „tohle měl na mysli Bohouš“ …
  ??
  April 14, 2014 v 1.53
  Pane Outrato poikud jste nabyl z mého rozboru dojmu že vidím
  vnější tlak na protosocxialismus jako hlavní příčinu jeho krachu tak proboha ne, Bohouš \molnár Vám může potvrdit že jsem v KSČM u mnha neoblíben právě proto že tu neostalinskou představu o tim, že socialismus neprohrál sy\stémově ale jen v důsledku zrady Gorbačova a vnějšímu tlaku už dvacet let pobíjík, kde můžu. Jen mi šlo tentokrát o to, aby i tento vnější faktor a historická omezení jednotlivých zemí nebylas pomíjena u těch nejhorších "zločinů komunismu", které nám otloukají o ústa proto aby diskreditovasli vůlbec možnost nekapitalistického vývoje. SWamozřejmě že systím padl především díky nedokonale spooečneskému vlkastnictví, které vlkastně nemělo ani výhody kapoitalismu ani výhody skutečně společenského vlastniuctví - ale i to se museli vy\zkoušet.
  Jinak k té ziskové pohnutce jako hlavní, tady nemáte pravdu, ale tady Vám to těžko vysvěrtlím. Docvolím si Vám poslat takový ne moc dlouhý text, ktrerý se tímhle zabývá. Pro ostaní - kapitalismus jede podle jedné dominující zíásady - co nejvíce maximalizovat míru zisku - neplacenou nadhodnotu vztaženou k celému kapitálu -. ke všem nákladům. |nemá to vůbec coi dlat s morálkou či s nějakou hltavostí kapoitalisty kjterý ten zisk rozhodně neprojídá. Ale podle této zásady se řídí. Tomu přizpůsobuje i svou hltavost - např. kalvíjnská morálka na počátku kapiutalismu, kdy bylo potřeba kapitál hrokmadit velela šetřit, žít skromně. Dnes je ale sitruace jiná - kapitál má problém se zaostávající kupní síilou pracujících, takže - morálka a společenská prestiž velí - co nejvíce uztrácet - ale stejuně to nepomůže, je to zanedbatelné procento ve vztahu k obrovské navbídce nutné k růstu míry zisku.
  V protosocxialismu začínal řídící aparát taky velmi skromně. Časem si sice více a více osměloval a měl větší spotřební nároky ale ty byly zase zanedbatelné vůči ztrátám způsobeným tím, že neexistovaly účinné mechanismyx, které by propojily logikou postupou řídících aparátů ve všech mnoihých článcích společenského molocha. za celou dobu sdvé existence nebylas pořerkonána logika, že ředitel podniku byl tím lepší, čím více plnil plán, který nějak pozitivně nemohl moc ovlivnitm i když to zkoušel všelijak. Pouhý zisk z podniku nikoho nezajímal a nemotivoval. Musel se naplnit plán a vyjhovět poižadavkům různých všelika se křížících nadřízených orgánů- nemít průšvih s tajemníkem nedovolit aby v pekárně jednou nebyl chleba lidé neremcali, neobtěžřovat s nejistým vědekcým výzkumem - prostě sekat traktor\y či kukuřici, ať to stojí co stojí a když to nešlom tak si buď obšlápnou pláňák aby podniku snížil plán nebo získat nějakou dotaci či porostě jen vykázat rozpracovanost. Na zhodnocování -a zejména efektivním kapitálu - lidského i věcného -nikdo neměl prioritní zájem a nezáviselas na něm pžímo ani spotřeba jak řídících pracovníkůtak dělníků. Já to kreslím jen v hrubvých konturách jistě se to i vylepšovaslo a půsdobilxy další faktory, ale to preferování omezené lokální logikly blo základ a ten nebyl nikldy překonán - snad jen v družstvecha zejmén v agrokomplexech typu Skušovic ty by jediné přežily, kdyby je |Havel a spol neudupali politicky..Takže motivace jsou různé buržoasie je zaintereosdvánas na produkci nadhodnoty, řídící aparát protosocialismu nebyl. Buržoasie je třída vykořis´TOVATELSKÁ, ŘÍDÍCÍ APARÁT BYL JE PŘECHODNOU POLOTŘÍDOU NEDOKONALE SPOLEČENSKÝCH SPRÁVCŮ. tOMU SE MUSEL KAŽDÝ POŘÍSLUŠNÍK APARÁTU PODŘÍDIT JINAK SKONČIL. tAK JAKO I TEN NEJSOCIÁLNĚJI CÍTÍCÍ KAOIUTALISTA MUSÍ CI NEJVÍCE VYKOŘIS\´TOVAT, JINAK KONČÍ.
  FO
  April 14, 2014 v 9.14
  Pane Kokoško,
  děkuji Vám. Napsal jste to zcela přesně.
  FO
  April 14, 2014 v 9.19
  Pane Hellere,
  díky za upřesnění, vpodstatě souhlasím, měl jsem na mysli motivace politických elit, které jsou podle mě v každém systému zhruba stejné, tj. je to buď touha po zisku a postavení, nebo (jedno jaká) ideologie a snaha ji prosazovat, nebo nějaká kombinace obojího.

  Tahle osobní rovina ale nepochybně není totéž co fungování systému, a tady máte pravdu, že v tom kapitalistickém je vytváření zisku jedinou motivací - vyvažovanou snahou o udržitelnost, aby si toho zisku bylo co nejdéle možné užívat - kdežto v "protosocialistických" či jak je nazveme systémech to tak nebylo.
  MK
  April 14, 2014 v 17.57
  Tak dlouho jsem přemýšlel, co vám odpovědět, až se to zamluvilo.
  Ale pokud máte zájem o mé vyjádření k vašemu prvnímu příspěvku, zde je:
  Nejde o to, že byste tam měl něco podstatného, s čím bych skutečně nesouhlasil, ale nepřijde mi to úplné.
  Nemám nejmenších pochyb, že současné (i minulé) velmoci bránily nějaké ideály nebo zájmy lidu. Ovšem zdá se mi, že některé imperiální zájmy jsou jim blíže než jiné. Samozřejmě shodou okolností, nikoli měkkými srdci politiků dané velmoci. Například v zájmu Ukrajiny je, aby už se dál nefašizovala. Což se ovšem dít bude. A myslím si, že se to bude dít více a rychleji, když budou mít Ukrajinci pocit, že si s jejich země může někdo kdykoli kousek ukousnout. A tento pocit by byl jistě mírnější, kdyby tomu tak nebylo. Pokud EU a USA kritizují Rusko za ukusování sousední země, jednají dle mé úvahy správně, a já je nemám problém v konkrétnosti podpořit (samozřejmě s výhradou, že jsou to úplně stejní holomci, jen jsou shodou okolností "na správné straně"). Jistě, tento přístup vede často k iluzi, že ti či oni jsou skutečně nějak lepší (což je v 99% případů naprostý nesmysl). Ale to doufám není můj případ.
  Tyto ani jiné své postoje ovšem nevydávám, a ani nechci vydávat, za postoje běžného člověka mé generace. Ani běžného levicového člověka mé generace.
  MK
  April 14, 2014 v 17.59
  Zapoměl jsem na nadpis. Můj předchozí text je primárně adresován panu Hellerovi.
  ??
  April 15, 2014 v 6.26
  Lesk a bida ceske mravnosti a nejen ceske.
  "Pokud jde o pana Laudera, stejně jako Vám mně nevadí. že financuje školy, a nevadí mi ani to, že financuje pana Kostlána a jeho činnost. Že okradl Českou republiku mi ovšem vadí"

  Kdysi jsem povazoval za prehnane, kdyz nekteri poukazovali na upadek jakesi moralky. Ve dvou vetach pan Outrata potvrdil, ze tomu tak je. Pripustil, ze Lauder penize ukradl, tedy je zlodej. Nevadimu ale, ze penize od zlodeje prijima jak p. Kostlan, tak ceska zidovska obec. To je prosim teolog a krestan. Ale muze ho "uklidnit", tato tendence je dosti obecna. Nemecka Angela, take obhajovala ministra obrany, ktery podvadel s doktorskou praci, pomoci argumentu, ze jej zamestnava jako ministra a nikoliv jako experta. A v posledni dobe zaperlila opet. Mame si pry vazit prezidenta Bavorskeho fotbaloveho svazu, neb cesky receno "odklonil" sedumsetpadesat milionu do danoveho raje ale bez protestu a muzne prijal trest dva roky vezeni. Inu moralka pastorovy dcery. Takze zkuste na chvili prestat premyslet o tom jestli jsem nebo nejsem rasista a zkuste se zamyslet nad tim, jestli je spravne obdivovat velkozlodeje a brat od nich penize.


  ??
  April 15, 2014 v 13.46
  Pane Michale Kolaříku, myslím, že si pořád ještě úplně
  nerozumíme. Už o Vás nepochybuji, pokud jde o upřímnost oboustranně kritického postoje ( k těm dvěm holomkům). Ale myslím, že Vy ještě nerozumíte marxistickému pojetí zájmu. Od počátku vzniku státu a tedy i velmocí různého typu hájil každý stát prioritně zájmy třídy vlastníků (toho vlastnictví, které tehdy dominovalo), příp o linii toho státu bojovaly různé party z této třídy. Na zájmy nevlastníků či drobných vlastníků se kašlalo - mluvím samozřejmě o dlouhodobém, ppdstatném zájmu, který vyplýval z charakteru vlastnického vztahu (kapitalistická velmoc musí usnadňovat zhodnocování kapitálu o hájit mechanismus bezplatného odběru nadhodnoty buržoasií - někdy tedy může nutit vládnoucí třídu, aby poněkud ubrala na vykořisťování atd.). V dějinách samozřejmě jsou momenty,kdy se zájmy vládců i ovládaných v něčem shodují - např. při národně osvobozeneckém či obranném boji (viz široký lidový základ boje ruské polofeudální velmoci proti Napoleonovi) - obdobně v Německu, v Itálii atd. Pro epochu tzv. přechodu od feudalismu ke kapitalismu \)to byl progresivní proces) 1789-1871 (jen orientační mezníky!!!) proto Marx i Lenin uznávají nutnost v případě války určit, kdo je nositelem progresivnější stránky /např. buržoasní Německo proti feudálnímu Rusku, francouzská buržoasie po začátku intervence feudálních stát- oproti Francii,boj německé a italské buržoasie zs vlastní a jednotný stát apod., odpor národů vedených raně buržoasními silami na Balkáně proti Turecku \pod. Pro následující epochu převládnutí imperialismu už Lenin takovéto rozlišování odmítá a mluví o nutnosti revoluční občanské války proletariátu proti buržoasii kdekoli atd. Při soutěžení protosocialismu a kapitalismu je to složitější - tady je objektivní základ určité jednoty zájmy vládnoucí i ovládané třídy - ale je to rozporná jednota s vývojem a degenerací protosocialismu a jeho elity se rozpadá- atd.
  Tedy bych Vaši větu o zájmech přestylizoval takto: Někdy v dějinách vládnoucí třída státu (velmoci i nevelmoci) kromě vlastního zámu/ten byl vždy prioritní) hájily i zájmy širší - národní, všelidové \)proti fašismu),jejich zájmy - ať ty základní třídní a vlastnické, nebo jejich promítnutí do geopolitiky atd. Vždycky je nutné provést třídní analýzu A UPLATIT KRITERIA POKROKU. DNES NELZE STRANIT UŽ ANI BURŽOASII MÉNĚ VYVINUTÝCH ZEMÍ. Je to všechno stejná lumpárna.
  ??
  April 15, 2014 v 20.27
  Informatik bez informaci ?
  Pan informatik z Mnichova by opravdu mel vyhledat pomoc. Uz jsem na nej nechtel reagovat, ale. Porad mi vrta hlavou, proc poukaz na to ze Lauder je americky zidovsky miliardar u p. Kolarika vyvolava Amok. Pan Lauder se svym zidovstvim netaji, prave naopak. Funkci prezidenta svetoveho zidovskeho kongresu se jiste netaji. To je ostatne jeden z duvodu , proc ho povazuji za velmi odporneho cloveka. Tato organizace se vehementne postavila proti postaveni krestanskeho krize v Osvetimi. Duvod ? Zahynulo tam "JEN NECO PRES STOTISIC KRESTANU." Toto muze rict jen clovek s velmi zvrhlym myslenim. Ale k veci. Proc se me snazi uvrhnout do sparu soucasneho gestapa, ale nevadi mu, ze na bezpecnostni konferenci v Mnichove byl pan Z. Brzezinski. Jo to je ten zatraceny antisemita, ktery prohlasuje, ze ta mala hrstka americkych zidu ma neprimereny vliv na americkou politiku. Kde v te dobe, kdy ho tam kamaradi placali poramenou, byl Urad na ochranu ustavy a kde p. Kolarik ?


  + Další komentáře