Slunce vyjdi. Několik poznámek k bývalému prognostikovi

Petr Holcner

Boj o akademické svobody prý nekončí. Slovo boj ale vůbec neodpovídá mudrování o nevykonání úředního aktu ani opatrným postojům vysokých škol a jejich rektorů a snad ne ani krotkým a veselým shromážděním studentů a akademických pracovníků.

Já jsem Miloše Zemana nepřemlouval, aby kandidoval na prezidenta! On si to vybral sám a dobrovolně a snad si předtím přečetl ústavu a potřebné zákony, aby věděl, že bude muset občas podepisovat jmenování nějakých profesorů.

Pamětníci z raných devadesátých let mají Miloše Zemana za velmi inteligentního muže, snad tedy chápe, že nemá ani kompetenci ani kvalifikaci k posouzení způsobilosti profesora. A přes osobité obohacování českého jazyka o nové významy slov (např. často citovaná viróza) je nezpůsobilost zjevná zvláště v oborech inženýru ekonomie tak vzdálených jako je kulturní antropologie. Těžko lze pak uhodnout, co Miloše Zemana ponouklo, aby při sjezdu Rady seniorů na chodbě Domu odborových svazů sdělil veřejnosti se starostlivě nachýlenou hlavou a samolibým úsměvem, že docentu Putnovi dekret nepodepíše a nepředá.

Kdyby se snad dalo předpokládat, že předložené materiály všech asi šedesáti jmenovaných profesorů pečlivě prozkoumal, a někde tam našel skutečně fatální nepravost, kterou neodhalily vědecké rady škol ani ministerstvo, bylo by pochopitelné, že to potichu sdělí ministerstvu, ze kterého mu ty papíry přinesli, ať to nějak vyřídí a napraví. Vzhledem k tomu, jak často vidíme Miloše Zemana — navrhujícího změny zákonů, kritizujícího stav ekonomiky, povzbuzujícího investice, vynalézajícího volební systémy, řešícího rakouskou energetiku, přijímajícího ovace na sjezdech stran, kárajícího politické strany, dožadujícího se popelníčků, vtipkujícího o různých evropských národech, přijímajícího hruškovici či slivovici, přehlížejícího čestné stráže, varujícího před ohlupováním stran vyhnání Němců, …, no je toho moc a zabere to spoustu času. Asi ty profesorské spisy nestihne ani on, ani jeho kancelář, která zatím upřela své síly k dohledání „viníků amnestie“.

Postupně se ujasnilo, že Miloš Zeman svým odpíráním podpisu domněle hájí důstojnost profesorského stavu. To je myšlenka divná sama o sobě, ale v tomto případě zcela kuriózní a protichůdná ke všeobecně pozorovanému způsobu, jakým on sám zachází s důstojenstvím úřadu prezidentského.

Jediné vysvětlení, které mě napadá (i pro mnohé další Zemanovy akty), je touha prognostika předpovídat chod světa a událostí, která hypertrofovala pobýváním v politických funkcích do přesvědčení, že on svět řídí. Jako mladý inženýr ekonomie se naučil dost spolehlivě s přesností na minuty předpovídat, kdy zítra vyjde slunce, jako starý unavený muž slunci vydává pokyn, aby vyšlo. Občas, jako v tomto případě, se ale splete o pár hodin.

Při tiskové konferenci na brněnském Nejvyšším soudu Miloš Zeman nabubřele vyhlásil: „…vítám masivní a masovou demonstraci brněnských studentů, v počtu asi šedesáti lidí, pokud jsem dobře počítal. Já jsem zažil poněkud jiné demonstrace, kde bylo 750 tisíc…“ Je smutné, že se s touto zkušeností po letech dopracoval do postavení politika zcela nechápajícího, že věci jsou jinak, než si on představuje. Podobá se přitom dávnému Miroslavu Štěpánovi, který v ČKD vyhlašoval s plným vnitřním přesvědčením, že děti nebudou určovat, co bude strana a vláda dělat.

Když prezident nakonec po pár dnech řekl ministrovi, že podepíše, ale nepředá, je to docela rozumné a pochopitelné, jenom kdyby předtím nebylo těch nechutných prezidentských tanečků, natřásání, nafukování a vytáček. A závěr — nechcete mě nechat libovůli, tak změňte zákon a vydávejte dekrety beze mě — je taky dost protismyslný. Prezident, v tomto případě úředník ceremoniář, se pro sebe dožaduje změny zákona (snad aby přece jenom měl poslední slovo), kam ten svět spěje?

Trochu nesouhlasím s tvrzením Martina C. Putny (pokud to tak skutečně řekl), že „…boj o akademické svobody nekončí…“ Slovo boj podle mě vůbec neodpovídá hospodsky přízemnímu rozvleklému mudrování o nevykonání nudného úředního aktu, ani úřednicky opatrným postojům vysokých škol a jejich rektorů a snad ne ani skromným, krotkým a veselým shromážděním studentů a akademických pracovníků, přišli-li nějací. Ale dodal bych, že zdaleka nejde jen o akademické svobody, ale o obecný vztah společnosti k „vrchnosti“ (nejen prezidentské). Ve skutečnosti jsou oni odpovědni nám a ne naopak, jenom to pořád ještě nevědí.

  Diskuse
  May 25, 2013 v 15.32
  Návod, jak vyrobit problém.
  Najdi si nějakou prkotinu, spojenou s tím, koho nemáš rád a pak denně, od rána do večera o tom piš. Hodně přeháněj, srovnávej nesrovnatelné, použij silné výrazy, které asociují lidem jejich základní hodnoty, aby jsi v nich vzbudil pocit ohrožení. Vzniklou hysterii pak přiživuj. Pokud se tebou nemilovaný subjekt z prkotiny vykroutí, nevadí. Piš dál o ohrožení lidských hodnot, svolávej stávky a demonstrace. Vždyť to funguje. Pár študákům s jejich profesorem se podařilo zvrátit výsledek volby statisíců v jednom kraji, proč by se nemělo podařit zvrátit výsledek voleb milionů, když se budeš snažit. Že jsou skutečné problémy, pro lidi daleko závažnější, které vyžadují okamžité řešení, ignoruj. Pány nahoře nezajímají, tak by jsi daleko nedošel. Oni, ač nevoleni, přece nesmějí být nazváni vrchností, tou je třeba nazvat toho, koho si lidé zvolili. Když se autor bude ještě chvíli správným směrem snažit, může Referendum vyměnit za Reflex. Ono stejně občas není poznat, jaký deník čteme. To v Reflexu se nespletete.
  May 25, 2013 v 21.14
  Výstižné a vtipné
  Václav Klaus začal studovat ústavu, když se rozhodl bojovat s ústavním soudem. Uvidíme, kdy ji začne studovat a interpretovat Miloš Zeman.
  MT
  May 26, 2013 v 18.56

  Zdravý rozum říká, že buď jsem tím automatem na podpisy nebo se mi nikdo nemůže divit, když podepsat nechci ...

  Bez ohledu na ústavně zcela jiného prezidenta bych se poučil na praxi za oceánem - Barack žádné takové automatismy neprovozuje, britská královna ano ...

  ... to americké je zřejmě bližší zdravému rozumu ...
  May 26, 2013 v 21.04
  relevantní důvod
  Myslím, že debata by byla vážnější a věcnější, kdyby prezident přišel s relevantním důvodem, tedy např. kdyby kandidáta na profesora odmítl jmenovat s tím, že objevil zásadní pochybení v předepsané proceduře a ne že dotyčný držel na demonstraci plakát. Podobně kdyby nechtěl pověřit velvyslance, který např. porušil zákon a ne že by si tam přál někoho jiného, či dokonce když nepověřuje řadu jiných velvyslanců, aby si vynutil jmenování Livie Klausové, která ho dosti problematicky podpořila v prezidentské kampani.

  Miloš Zeman si svůj prezidentský zápis do dějin píše sám. Co se týče ústavního soudu, tam se z chyb Václava Klause poučil a počíná si dobře, v tom ostatním ho spíše kopíruje. Ale třeba nás ještě pozitivně překvapí.
  MT
  May 26, 2013 v 23.03

  Důvod, pro který Zeman nechtěl profesuru podepsat, je pochopitelně výslovně směšný.

  MN
  May 27, 2013 v 0.59
  Zdá se,
  že kauza podpisu jedné profesury zcela vytížila mozkovou kapacitu autorů a kmenových diskutérů DR. A není ani zřejmé, kdy toto téma bude zcela vytěženo. Také bylo vysvětleno, že i protesty v nepodstatných kauzách jsou důležité.
  Naštěstí jsou i jiné portály...
  MT
  May 27, 2013 v 15.17

  Myslím, že máte pravdu, pane Nováku ...
  PM
  May 27, 2013 v 23.35
  I já netrpělivě čekám na konec mediálního pogromu na demokracii
  kterým je zajišťováno dokončení privatizace státního majetku a řízení obecných zájmů, Jde o elitou režírovaný klamauk s nevyčerpatelným počtem dějství - tedy námětů vycházející z rádoby bezelstně předstírané víry v konečné vítěztví neoliberálního kapitalismu zdejší provenience.
  Vřava a exhaláty statečného boje pravice proti levici v dějstvích Zeman a Putna, či Pražská radnice, či.....jsou tak přirozeným obsahem nejen všech kanálů, ale i portálů.........posteskl bych si skřípaje zuby.