Kázali vodu a víno plnými doušky popíjeli

Pavel Novák

Ministr Kalousek zná spoustu způsobů, jak přihrávat peníze těm nejbohatším. Jedním z nich byl trik s nominální hodnotou státních dluhopisů stanovenou tak nízko, aby jejich držitelé neplatili žádnou daň. Veřejné rozpočty tak přišly zhruba o miliardu korun.

Většina z nás ví a uznává, že daňové úniky ale i daňová optimalizace jsou problémem. Že pomáhají, mnohem významněji než tolik démonizované zneužívání sociálních dávek, rozkládat solidárně financované systémy. Dejme tomu, že se nebudeme zabývat problémem přesunu daňového břemene na nízkopříjmové a nemajetné skupiny obyvatelstva a tím zvyšující se degresivity daňového systému. Dejme tomu, že vezmeme za svůj názor, že spravedlivá je rovná daň u daně z příjmu a rovněž jedna sazba u daní ze spotřeby. Přijmeme za nejspravedlivější nulovou daň pro střihače kuponů či nulovou daň z dědictví. I pokud budeme neoliberalismem zaslepenými pravičáky, měly by v nás daňové úniky a optimalizace, zneužívající skuliny v zákonech, naplňovat spravedlivým rozhořčením nad nemorálností zneužívačů.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Jsou však mezi námi tací, kteří podobné hloupé moralizování dávno hodili za hlavu. A jedním z nich je Miroslav Kalousek a taktéž členky a členové jeho týmu na Ministerstvu financí. Pojďme si připomenout jednu starou historii.

Dluhopisy pro domácnosti poprvé

Blíží se již čtvrtá emise tzv. dluhopisů pro domácnosti. Pojďme si při té příležitosti připomenout, jak to bylo s emisí první, a nejen s ní. Ponechme pro začátek stranou, pro které domácnosti ony spořící dluhopisy jsou. S trochou nadsázky byl zajisté původní záměr otevřít emisi dluhopisů jednotlivcům, a tedy nejen velkým finančním zprostředkovatelům, jako jsou banky, bohulibý. Státní dluhopisy pro občany měly být instrumentem, který umožní drobným střadatelům získat slušný výnos — dlouhodobě možná i reálný, překonávající inflaci — a zároveň touto formou vyjádřit svou sounáležitost se státem. Nákupem těchto obligací mohlo býti dáno najevo, že svému státu důvěřujeme, že věříme, že je veřejný sektor solventní, a jsme ochotni investovat do jeho dlouhodobé existence a podobně.

Bohužel, zásahem neznámých osob se bohulibý záměr proměnil ve smutnou frašku.

Kdosi na Ministerstvu financí rozhodl, že nominální hodnota jednoho dluhopisu bude jedna koruna. Z této jedné koruny byl tedy vypočítáván roční úrok, který tvořil - nechci zde zacházet do podrobností, celkem máme minimálně tři typy dluhopisů s různým úročením a podobně, ale to není v našem kontextu důležité — v případě jednoletého diskontovaného dluhopisu diskont 0,02 Kč, při úrokové míře dvě procenta. Srážková daň z této čásky byla 0,02 Kč x 0,15, tedy 0,003 Kč. Z daňových předpisů — které byly dámám a pánům na MF jistě známé — vyplývalo, že díky zaokrouhlování dolů se takto vysoká daň neodváděla.

A tu máš čerte kropáč. Máme zde daňovou optimalizaci přímo z dílny Ministerstva financí! Vláda, jež má plná ústa boje proti korupci, ministerstvo, které vyhrožuje pracujícím důchodcům doměřením daně a vytýká jim zneužití finty s přerušením pobírání starobního důchodu na jeden den v roce, konkrétně první den v roce, se tu dopouštělo zajisté nemorálního a možná i nelegálního jednání. Je totiž otázkou, zda orgány veřejné moci neporušují zákon tím, že jej obcházejí. Neplatí zde totiž, na rozdíl od občanů, že co zákon nezakazuje, je dovoleno, ale naopak, že dovoleno je pouze to, co zákon povoluje.

Dluhopisy pro domácnosti podruhé a potřetí

A vše se ubíralo ještě lepšími cestami. V další fázi emise státních dluhopisů byly tyto ke koupi i dalším subjektům, nejen jednotlivým občanům. Mohly si je zakoupit nadace, neziskové organizace, církve. Vše krásně bez daně. Od státu se přiučily i některé korporace, které svým manažerům místo platů zapůjčovaly dluhopisy s nízkou nominální hodnotou a tímto způsobem je nezdaněně vyplácely. Vše zašlo tak daleko, že nakonec po dlouhých letech Ministerstvo financí zrušilo v zákoně možnost zaokrouhlování. Nepřipomíná to laskavému čtenáři ministra Kočárníka blahé paměti a kauzu lehkých topných olejů... ?

Mezitím přišly veřejné rozpočty o nemalé prostředky. Schválně píši veřejné rozpočty. Protože z celkové škody na nevybrané srážkové dani při první emisi dluhopisů, kterou jsem spočítal za pět let na zhruba 375 milionů korun, připadá 37,5 milionu na kraje a zhruba 82 milionů na obce. I zde tedy máme příčinu neopravených chodníků nebo přetrvávání neefektivního veřejného osvětlení se starými žárovkami ve vašem městě. Podobná čísla — o něco nižší při jarní emisi 2012 a naopak vyšší při „vánoční“ emisi 2012 — vycházejí i při dalších fázích vydávání spořících dluhopisů. Celkem tedy Miroslav Kalousek připravil veřejné rozpočty zhruba o miliardu korun, z toho o více než třetinu rozpočty obcí a krajů.

Cui bono?

V čí prospěch se vše výše uvedené událo? Rozhodně ne ve prospěch chudých domácností. V první emisi nakoupilo dluhopisy 35 862 osob, v druhém 24 414 osob a institucí a ve třetím kole 36 595. Jde o neočištěná čísla, ve skutečnosti si mnoho osob a institucí koupilo různé druhy dluhopisů v jednotlivých kolech a stejně tak se zřejmě překrývají subjekty ve více kolech. Dalo by se tedy předpokládat, že počet nabyvatelů dluhopisů v reálných osobách bude ještě podstatně nižší. Média hovoří o celkem 68 000 a není důvod jim v tomto nevěřit.

To rozhodně není masový zájem širokých vrstev obyvatelstva. Z toho vyplývá průměrný nákup přibližně za 569 000 Kč . V jarní emisi 616 000Kč a na Vánoce si pod stromeček na úkor nás ostatních bohatší spoluobčané a korporace nadělili průměrně za zhruba 819 000 korun. Nezdaněný průměrný roční příjem z jednotlivé úložky pak byl velmi přibližně 14 225 korun , 15 400 korun a 20 475 korun ročně. A konečně do veřejných rozpočtů nabyvatelé dluhopisů díky triku třídních druhů z Ministerstva financí neodvedli z první emise z roku 2011 zhruba 2 133, z jarní emise průměrně 2 310 a z „vánoční“ 3 071.

Laskavému čtenáři jde zajisté nyní hlava kolem z přemíry čísel. Ale čísla nejsou nejdůležitější. Je zajisté legitimní osvobodit státní dluhopisy pro domácnosti od placení srážkové daně z úroků. Ostatně u povodňových dluhopisů to tak bylo. Ale transparentně. V zákoně. Ne trikem spočívajícím ve stanovení nesmyslně nízké nominální hodnoty instrumentu. Ironií je, že minimální nákup dluhopisů byl tisíc kusů. Proč tedy ministerstvo rovnou nestanovilo nominální hodnotu na tisíc korun? Jedině proto, aby svým přítelíčkům z řad bohatých spoluobčanů umožnilo se na úkor nás ostatních opět trochu obohatit a nezaplatit přitom daně. Neboť daně jsou pro socky. Úspěšní v této zemi daně neplatí.

Poučení z toho plyne

Mohlo by se říci, že výše uvedené je již passé. Že přeci v rámci daňové reformy byla tato zaokrouhlovací anomálie, přímo vyzývající k zneužívání, odstraněna. Předtím ale byla zneužita až na dřeň. A nový zákon o dani z příjmu přináší bohatým spoluobčanům a hlavně vlastníkům kapitálu jiné, lepší laskominy. Například úplně ruší daně pro střihače kuponů, daně z dividend. To, ve světle letošního zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny a léky na patnáct procent a za současného permanentního skřehotání o potřebě rozpočtové konsolidace, nelze nazvat jinak než výsměch.

Ze stejného soudku je „principiální“ postoj ministra Kalouska k výjimkám z daňových zákonů, například u stravenek. Transparentní výjimka je fuj, trik obcházející zákon huj. Netřeba připomínat benevolentní a zlehčující přístup k zneužívačům daňového systému virtuálně emigrujícím do daňových rájů. Poučení je jasné. Tuto a nejen tuto vládu je třeba pečlivě sledovat. Jakmile vytvoří prostor pro své tunelářské kamarádíčky, jako tomu bylo v oblasti tzv. podpory obnovitelných zdrojů, je třeba bít na poplach. Jakmile učiní nějaký krok vedoucí k prosazování zájmů úzké skupinky nejbohatších a jimi vlastněných firem, dtto.

Od toho ale máme média a také policii. Pokud ani ta nekoná, nezbude nám než se stát hlídacími psi demokracie a psát a podávat trestní oznámení.

  Diskuse
  May 8, 2013 v 19.14
  Tenhleten pán...
  Už delší čas řeším hádanku: jak mluvit o Miroslavu Kalouskovi, a neztratit přitom sebekontrolu a nesahat k nejsprostším výrazům?
  May 8, 2013 v 21.26
  ...kdybych choval prasata
  pojmenoval bych po něm svini.
  PN
  May 8, 2013 v 22.59
  Dobrý král Miroslav
  Neblázněte, on to Miroslav myslí všechno dobře. Ale vážně, je otázkou, zda zrovna tato technicistní prasárna není spíše dílem jeho fámulů z nižších pater potravního řetězce. Zda to není pod jeho rozlišovací schopnost. Zvažoval jsem asi před rokem a kousek, zda nepodat skutečně trestní oznámení, aby se vyšetřilo, kdo konkrétně korunovou nominální hodnotu dluhopisu navrhl, jak se to schválilo a podobně. I dnes by možná stálo za úvahu zjistit si tato fakta alespoň pomocí zákona 106. Ale, dělají mnohem horší čunárny, například zrušení daně z dividend zmiňované i v článku, speciální daň pro tzv. fondy kvalifikovaných investorů a jiné zakuklenosti. Takže je tu mnoho front kde se dá pokusit o průlom.
  May 10, 2013 v 12.43
  Takže co s tím?
  Kdo to dokáže dostat do velkých médií? Tohle není maličkost, to je průšvih větší než Promopro. Má levice nějaké páky, aby tohle předložila občanům? Objeví se to třeba na titulní straně alespoň Práva?
  PN
  May 10, 2013 v 13.32
  průšvih
  Dobrý den,
  nu konzultuval jsem to kdysi se známým - právníkem a ten nedával moc šancí, že by to policie neodložila. Tak jsem trestní oznámení nepodal. Oni to navléknou jako politické rozhodnutí. I když, na druhou stranu, pak by to mělo být usnesením vlády řečeno, že mají dluhopisy vydat tak, aby se z nich neplatily daně a zároveň tak, aby toto neplacení daní nebylo formou osvobození v zákoně ale formou triku či obcházení zákona. Takto to rozhodl někdo skutečně neznámý na MF.
  Dalo by se to možná naroubovat jako podezření na porušování povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 255 či 255a trestního zákona. Došlo zde ke škodě velkého rozsahu pro státní rozpočet, který mají páníčkové z MF a především ministr financí za povinnost spravovat. Došlo zde k poškození obcí, jimž část výnosu této daně přináleží. Došlo zde k poškození občanů zbytečným ekvivalentním škrtem na výdajové straně, pravděpodobně v oblasti sociálních věcí či podobné. Ideální by bývalo bylo, aby trestní oznámení podala rada nějaké obce, jenže k tomu se mi naše město - ostatně máme tam v koalici TOP09 :) - nepodařilo také přesvědčit.
  Hlavně jde o ale o rovinu netrestní, politickou a chce se mi, i když to nemám rád, říci i morální. O ten kontrast, že se "prudí" starobní důchodci kvůli triku s přerušením pobírání důdchodů, těm se vyhrožuje. A drobní živnostníci. Ale velké ryby se nechávají být. Nejmenovaná banka platí za správu a údržbu jednoho osobního počítače společnosti spojené se svojí mateřskou bankou přes 20000Kč měsíčně ... . A MF obchází samo zákon o dani z příjmu. Kde to žijeme.
  Ještě k té škodě. Ono Kalousek samozřejmě říká, že pokud by byly úroky zdaněné, musely by být o to vyšší. Takže by to ze státního rozpočtu museli jsme stejně zaplatit. Což ale jednak není pravda, nedá se říci, zda by si lidé nekoupili dluhopisy i s tím o 15% nižším nominálním výnosem ve stejném objemu. A druhá věc jsou ty obce a kraje, které byly oloupeny určitě.
  Je to zkrátka složité věcně, ale minimálne na rovině symbolů je to hnus a typická ukázka arogance a vykukství naší vlády obecně a Kalouska a jeho melody boys zvláště.
  PN
  May 10, 2013 v 13.33
  opravička
  samozřejmě je výše špatně pád , ne prudí důchodci ale prudí ministerstvo starobní duchodcE, minimálně jim vyhrožuje
  May 10, 2013 v 13.48
  Dobře pane Nováku. Ale jak to teď udělat, aby s těmito věcmi nebyli obeznámeni jen čtenáří DR? Zkoušel jste článek nabídnout do větších periodik? Do nějakého tiskového oddělení /či jak se tyhle aparáty nazývají/ ČSSD, nebo KSČM? Nejde přece jen o to, aby se namíchlo pár čtenářů DR, jde o to, aby se takováto svinstva dostala na veřejnost.
  PN
  May 10, 2013 v 14.18
  zatím ne
  To máte pravdu se svinstvy. Zatím jsem to nezkoušel, ale schválně to zkusím. Ohledně těch stran, to nevím nevím, jejich experti to podle mne museli vědět... . Z tištěných médií by se dalo zkusit Právo, ale tam jak se všeobecně traduje je Miroslav Kalousek vnímán jako kladný hrdina. Takže je otázkou, jak by se k takovémuto "pomlouvačnému" článečku postavili. Realističtější jsou možná z trošku větších, byť ne majoritních, periodik Haló noviny.
  May 10, 2013 v 15.0
  Žijeme přece v čase internetu
  Pan Šervčíku i pane Nováku, tištěná média dodýchávají a jsem si téměř jista, že i tam platí "já na bráchu brácha na mne", takže má-li někde Kalousek punc národního spasitele, tak s tím těžko hnete - navíc v rozsahu, v jakém je text napsán, jej prostě klasické noviny nevydají. Dost bych se bála redakčních úprav, pokud by musel být text ořezán na příslušný rozměr. Myslím, že právě takové texty je třeba šířit, sdílet a posílat dál, neboť na internetu je přece jen - zatím- prostor i relativní svoboda. Představa, že jej svěříte Haló novinám mne upřímně děsí, držte se DR a my čtenářové vás - slibuju - budeme šířit dál - zadara a s nadšením.
  May 10, 2013 v 15.19
  Paní Havlenová,
  a proč ne Haló noviny? Nejde o to, kdo bude tyhle zprávy šířit, jde o to, aby se dostaly k co nejvíce lidem. Tištěná média jsou možná v útlumu, ale DR jejich roli nepřevzal. Tu převzaly televize a velké internetové portály, které jsou jen pokračovatelem tištěných médií.
  + Další komentáře