Profil čtenáře:
Pavel Novák

PN
Profese: informatik
E-mail: pavel.novak@bubakov.net
Popravdě, těžko říci. Velmi pravděpodobně by to ještě nějakou chvíli trvalo. Trochu jsem se to snažil naznačit v té částečné úvaze o limitech trpělivosti či ochoty něco snášet. Tehdy ještě spolustraníci mne od jakýchkoli aktivit tohoto typu zrazovali. Byli tu i příklady z rakovnické okresní organizace, že kdo se podvolí a akceptuje dočasnou nemilost, může, pokud se osvědčí, zase se dostat do přízně. Na to ale nemám žaludek.
Nechci nicméně zastírat, že to, co jsem bral jako příkoří osobně bylo rozhodujícím faktorem, proč jsem šel do zásadního střetu. Na moji omluvu jsem se ale"přítelem" Chládkem potýkal permanentně a konflikt postupně gradoval. Takže časem by to asi dopadlo stejně. Ono vždy člověk může dělat více, lépe a být konzistentnější a ráznější.
Na druhou stranu, Chládek měl - a stále ještě zřejmě má - velký vliv v Středočeském kraji. Kde se rozhoduje o dotacích, podporách, vracení půjček, pokutách při chybách u dotací a podobně, týkajících se Nového Strašecí. Přičemž třeba u posledně jmenovaného, resp. přesněji u odpuštění pokuty či vrácení dotace se ani nenaznačuje nějaké objektivní nestranné hodnocení, jako je tomu třeba teoreticky u přiznání dotací z ROPu a FROMu a podobně , ale rozhoduje se na plénu rady a zastupitelstva kraje. Kde se počítá politická váha. Takže stavět se Chládkovi mohlo znamenat nejen osobní problémy a konec "politické kariéry", ale mohlo to dopadnou i na město. Které mělo problémů po letech vybydlovací vlády ODS a při sporech s vodárnami a bývalým provozovatelem teplárenství a etc., více než dost. To mi ostatně bylo neustále připomínáno jak stranickými kolegy na radnici, tak koaličními partnery. Prostě faktorů, které musí člověk, který má odpovědnost za správu věcí veřejných zvažovat v tomto nečernobílém světě, je vícero. Ale časem po mnoha kapkách pohár přeteče. Záleží jen na velikosti poháru a kapek a také na frekvenci kapání :).
Jsem jen zvědav, jak se k případu Chládek nyní postaví krajská ČSSD. Budou množící se svědectví o rozhodně nesoudružském, respektive ne-přátelském chování MCh k podřízeným a lidem - z kterých nic zrovna nekápne - obecně dále ignorovat? Vyzvou jej k opuštění vnitrostranických funkcí? Asi ne.
Co jsem se zatím dozvěděl, tak ve vnitrostranických oběžnících jde stále o nejlepšího ministra školství světa, vesmíru a vůbec a o štvavou kampaň novinářů MfDnes a Respektu a případně DR.
Obecně - domnívám se, že nutnou, nikoli postačující podmínkou toho, aby se někdo mohl definovat jako levicový politik, je respekt a úcta k lidem. Obé MCh evidentně postrádá a proto by se měl věnovat něčemu jinému. Nebo přestoupit někam k neofeudálům na pravici, tam by jeho chování dávalo smysl.
Taktéž souhlasím, se Zemanem je špatně. S Klausem a amnestií, pověřováním Topolánka bylo ještě hůře podle mne. U Karla, to je otázka, možná by dělal menší paseku formálně, ale zase díky síle v médiích by možná pro pravici vydobyl různá vítězství na rovině symbolické, na rovině vědomí. Asi si nevybereme. Nejlepší by, pro levici, byl zřejmě v pozici prezidenta JD, kterého si tedy na druhou stranu nijak neidealizuji. Ale neškodil by tak ani onak, zřejmě, kdo ví. Souhlasím ale s panem Fraňkem, že bychom se měli obecně méně zabývat Zemanem. A různými teoriemi, údajnými transgresemi vůči ústavě a tak. A napřít všechno úsilí na propagaci levicových, emancipačních myšlenek, na kritiku zbožštění investic - s určitou výhradou, že nějaká míra investic rozumná by se měla zachovávat, aby mohl nutnou práci od lidí stále více přebírat kapitál, automatizované systémy, stroje a tak. Prostě snažit se nasměrovat diskurz jinam. Než k Zemanovi a obzvlášť různým takovým podivným stvořením jako je pan Mynář a polovina vlády J. Rusnoka.
Je pravda, že Zeman není levičák. Rozhodně ne moderní, radikální. Je pravdou, že je otázkou i to, zda je levičák vůbec. Každopádně i on klade na první místo kapitál, ne lidskou bytost. Taková je ale velká část těch, kdo se pokládají za reformistické levičáky. Na druhou stranu, v kapitalismu, ve světě nadvlády kapitálu nad prací je třeba - u politika - kapitálu do jisté míry sloužit, jinak je naděje na získání jakéhokoli vlivu v tuto chvíli se obávám nulová. To je ale hodně daleko od diskuze, byť tu jsou souvislosti. Konkrétněji, souhlasím s BT, že bez Zemana by měla pravice menší vliv a šance se z marasmu teď dostat. Ale jen tehdy, pokud by místo Zemana nebyl někdo podobně nebo ještě více nebezpečný. Třeba pokud by byl prezidentem čistý, s nucenými pracemi, DONEZem, s-kartami, Drábkem, nadstandardy, důchodovou tunelreformou a tak přeci nespojený, "kníže", nebylo by ještě hůře? Toť otázka. Musíme žít s tím co je a to se snažit změnit, ne si kreslit scénáře co by kdyby. Zemana je třeba akceptovat, brát v úvahu, snažit se s ním vycházet, pokud přeťápne linii, tak jej ignorovat či odkázat do patřičných mezi. Přes veškerý respekt, který jako protivník má, je již na sestupu. Nepřátelé jsou jinde. Kalousek, Pospíšil, Kuba, Němcová, Langšádlová, Polčák, Hudeček. To jsou všechno hlavy jedné hydry, kde krkem je Bakala. A to je jeden ze skutečných nepřátel demokracie a pracujících, respektive lidé jako on jsou skutečným nebezpečím. A je pravdou, že podobní lidé možná stojí i za Zemanem. Každopádně, miřme na správné cíle, nezabývejme se rozbitím ČSSD ale rozbitím demokracie a celého socioekonomického systému z kterého ovšem nepovstane lepší, spravedlivější systém, ale v lepším případě nějaký čínský superkonkurenceschopný patademokratický kapitalismus, v horším postfeudální fašistická diktatura.
Ano, to je pravda, všechny možné poplatky se zdražují a to u outsourcovaných i neoutsourcovaných veřejných služeb. Ono ty poplatky je třeba zvyšovat právě i kvůli outsourcingu, který vše prodražuje. Obecně privatizace veřejné moci, veřejných služeb a poskytování veřejných statků je důležité téma, toho jsme se při protestu ani já zde v článku moc nedotkli. Šlo hlavně o postavení pracujících a o zhoršení služeb. O celkové privatizaci pošty se ale šušká. Je tam lukrativní IT business, datové schránky, což tedy je průtokový ohřívač a tunel, ale pak tu máme CMS, KIVS2/3/4 či jaký a podobné věci. Odštěpný závod ČP pro poskytování IT služeb bude možná dalším místem, na které by bylo záhodno se pořádně podívat. Obecně privatizaci a deprivatizaci chci věnovat nějaký další článek, už jen proto že u nás na městě deprivatizujeme o sto šest. A nese to zdá se ovoce. To je ale daleko od tématu, co jsem doufal, že bude jádrem článku je neoliberální přístup k lidem coby lidským zdrojům, vytěžování a bezohlednost managementu. Nicméně máte pravdu, přístup k zásadním službám státu se nám odpírá a komplikuje. Například přístup k spravedlnosti nám komplikují výrazným zvýšením soudních poplatků, o informacích z KN píšete, stavební povolení se násobně zdražilo apod. .
Jirko, pěkný článek. Jen u té produktivity, ono je to složitější, Slovensko má o hodně nižší míru zaměstnanosti -65% ČR vs. 58% SR , takže i když má nižší HDP na osobu, má vyšší produktivitu práce. Ale je mi jasné, že jsi nechtěl různé indikátory zbožšťovat, nýbrž ukázat, co tu kazisvěti dokázali a to se Ti povedlo. Málo se to obecně zdůrazňuje, že nás kazisvěti přivedli na okraj propasti, že HDP na obyvatele se nevrátilo na úroveň 2008 a stále klesá ... takže houšť a větší kapky a více šířit osvětu