Pohádky o legitimitě

Pavel Novák

Miloš Melčák nesměl být podle Ústavního soudu zkrácen na svém právu býti volen na standardně dlouhé volební období ani ústavní většinou. U Davida Ratha k tomu stačí jeden soudce okresního soudu. Moc soudní zásadně zasáhla do moci zákonodárné.

V neděli v Otázkách Václava Moravce zase mlátili prázdnou slámu. A zase se tvářili, jako že jim jde o vydobytí zrna. Představitelé korupční koalice, Jiří „Pan Přečistý" Pospíšil a Helena „Nenamočená v ničem, ani v privatizaci středočeských nemocnic" Langšádlová, nás zase varovali před poloprezidentským systémem.

Michal Babák se tvářil jako důsledně opoziční politik, přitom byla to dvojitá véčka, která před tzv. puči hlasovala v rozporu se svým programem v rámci koalice korupce a nucených prací pro z velké části protiústavní a zmetkovitou sociální reformu, daňové změny spočívající v ještě větších úlevách pro superbohaté a podobně.

Nyní jsou však Kateřina Klasnová, Vít Bárta a Michal Babák jedněmi z nejkvalitnějších opozičních politiků. Je otázkou, zda to více vypovídá o jejich věrolomnosti a pokrytectví nebo o celkové kvalitě opozice, která je celou dobu až příliš státotvorná, ale to ponechme na jindy. V mezidobí Karel Schwarzenberg v zahraničním tisku sýčkuje o nebezpečnosti Zemana a jeho touze po moci. Zloděj křičí: „Chyťte zloděje!".

Čistí a ještě čistší…

Všichni jsou nakonec, viděno v kontextu širšího řádu věcí, čistí. Vlasta Parkanová, Martin Kocourek, Jaromír Drábek, Vladimír Šiška a i ten Petr Nečas. Přeci oni uvolnili ruce státnímu zastupitelství a vypustili ohaře spravedlnosti z klecí. Takže je jejich působení nutno vnímat pozitivně.

Jak se vyjádřil například Radim Bureš z Transparency International. Nejen v boji proti korupci, ale především, co se týče rozpočtové odpovědnosti, co je to nějaký bilion dluhu navíc a země v recesi, s rozpadající se infrastrukturou, plná montoven a s poli osetými řepkou, japonskými topoly a solárními panely. Hlavně, že se přiškrtili nemakačenkové.

Kdybychom nevěděli, že jde o realitu naší země, vypadalo by to celé jako absurdní divadlo. Zaklínání se legitimitou stojedničky a  parlamentní demokracií, strašení nebezpečností poloprezidentského systému a vlády kamarádů Miloše Zemana zní z úst korupčníků a třídních válečníků skutečně legračně. Sami zcela delegitimizovali současnou Sněmovnu a obávám se, že i parlamentarismus a demokratický řád jako takový. Otevřeli dveře pozitivním evolucionistům, rasistickým populistům a šerifům z Agrofertu.

Možná, že to byl i jejich záměr. Ostatně, autoritářský kapitalismus se zdá konkurenceschopnější než užvaněná parlamentní republika se silnou občanskou společností a silnými sociálními právy zakotvenými v základech právního řádu. Ne že by tato práva nebyla ořezávána a opilovávána všude. Jen míra je různá. A legitimita ořezávačů se velmi liší.

Legitimní stojednička a odborníci

Řeči o stojedničce už nás všechny unavují. Údajná transgrese Miloše Zemana vůči ústavním zvyklostem též. Je možné mít po dvou obdobích dvou prezidentů, ještě volených jiným způsobem, nějaké ústavní zvyklostí? To, co učinil miláček pražské kavárny Václav Havel, je automaticky ústavní zvyklostí? Nebo amnestie miláčka tunelářů a Petra Kellnera Václava Klause je ústavní zvyklost, kterou je třeba se již navždy řídit a nikdy jinak?

Co je legitimního na stojedničce? Již jsem psal jinde, že většina subjektů ve stojedničce neprošla volbami. Z pohledu Ústavy je navíc irelevantní, jakou má Miroslava Němcová stojedničku na papíře. Kdo co kde podepsal, i kdyby to bylo vlastní krví. Většina ve Sněmovně se konstituuje hlasováním o důvěře vládě. Nijak jinak.

Doposud, bez ohledu na tvrzení Heleny Langšádlové či Jiřího Pospíšila, žádná většina ve Sněmovně není. Miloš Zeman má naprosto plné právo, z litery Ústavy, si podvakráte jmenovat, koho chce, třeba Ferdu Mravence. A tohoto práva využil, jmenoval, k mému velkému smutku, Jiřího Rusnoka a jeho vládu takzvaných odborníků. Typickým odborníkem je například žurnalista a kariérní diplomat, nyní ministr životního prostředí. Nebo schopný manažer financí vlastní kampaně, ministr financí Jan Fischer.

Lepší žádná, než tato

Je lepší vláda Jiřího Rusnoka než vláda Petra Nečase bez Petra Nečase? Domnívám se, že přes všechny výhrady ano. Původní kazisvěti již stihli zkazit téměř vše. A třesou se na další kazení světa. Takzvaní odborníci se již tedy taktéž stihli vyznamenat, prozatím ale jen verbálně. Nadstandardy ano, škrtání ano, peníze do kultury z rozkošatěných a přebujelých sociálních dávek, druhý pilíř je dobrý.

A nový občanský zákoník nezrušíme, ani neodložíme. Co dodat. Vládu neoliberálů střídá další vláda neoliberálů. Vládu pro kapitál, vláda pro kapitál. S tím nic neuděláme. Lepší vládou, než vláda Jiřího Rusnoka, by byla vláda žádná. Stát jedoucí na volnoběh. Bohužel, poslanci a prezident nějakou vládu chtějí. A nechtějí, ve své většině, předčasné volby. Proto se můžeme jen dívat a kroutit hlavou.

Pravice nezná čas

Neoliberálové neuznávají existenci času. Vidí svět staticky. Kvantovaně. Zavedeme tuto reformu a hop, bude blahobyt. Ve škvíře mezi těmito dvěma kvantovými stavy ale budou lidé trpět. To však pánové a dámy nevidí, nezajímá je to. Tento podivný přístup neplatí jen v ekonomice. Platí i v úvahách o legitimitě. Nejen Miroslav Kalousek straší Milošem Zemanem a jeho případným nejmenováním vítěze voleb premiérem. Zaváděním poloprezidentského systému, jmenováním vlády bez většinové podpory, když tu je údajná většina ve Sněmovně. Ústavními zvyklostmi.

Zapomíná, že jsme více než tři roky od voleb. Zapomíná, že takzvané ústavní zvyklosti jsou u nás staré několik málo let, maximálně dvacet let, a že byly obvykle využity jednou či dvakrát. Tudíž, nejsou to zvyklosti. Poslancům nevěří téměř nikdo, speciálně Miroslavu Kalouskovi pak už věří jen velkokapitalisté, kteří jej do funkce za pomoci svých médií a svých peněz instalovali.

Faktor času tu hraje roli. Tato situace je diametrálně odlišná od situace těsně po volbách, ať již minulých nebo jakýchkoli budoucích. Miloš Zeman má čerstvý mandát od voličů. Stojednička nemá žádný mandát, obsahujíc nevolené subjekty, jako je strana LIDEM, Jihočeši a podobná žoužel. Ignorování času, ignorování reality, to vše je pravici a speciálně Miroslavu Kalouskovi vlastní.

Dobrý doktor David

Legitimita současné Sněmovny je nulová. A nulová je i legitimita jí přijímaných zákonů, minimálně od doby zatčení Davida Ratha. Všichni si pamatujeme na Ústavním soudem vynucený odklad voleb, který ve jménu neomezování výkonu pasivního volebního práva Miloše Melčáka vynesl k moci současnou korupční koalici. Jediný poslanec nesměl být zkrácen na svém právu býti volen na standardně dlouhé volební období. Ani ústavní většinou v obou komorách.

Nyní je na tomto právu, základním toť občanském právu, krácen z rozhodnutí jednoho samosoudce David Rath a nic se neděje. Nechci spekulovat, zda je vinen či ne. Ale sedí ve vazbě více než rok. Nemůže hlasovat o zásadních záležitostech, přestože je z pohledu zákona nevinný. To činí veškeré kroky Sněmovny nelegitimními.

A nejen, že nemůže hlasovat. Tam by čistě matematicky bylo možné říci, že jeho případný hlas pro nebo proti zákonu by neovlivnil konečný výsledek. Ale nemůže ani diskutovat ve výborech nebo na plénu. Ovlivňovat ostatní poslance svými názory. Nemůže pracovat tak, jak jej voliči pověřili. Nevykonává mandát poslance, který mu žádný subalterní soudce okresního soudu nemůže a nesmí odebrat. Jeho pasivní volební právo bylo zásadním způsobem pošlapáno.

Nesmyslnost pokračování vazby z důvodu možnosti další trestné činnosti je každému, kromě pana soudce Okresního soudu pro Prahu-západ, zřejmá. A proto všechny zákony, které byly přijaty od jeho vzetí do vazby, jsou sporné. Jejich legitimita je zpochybněna. Zpochybněna je celá Sněmovna. Celý demokratický systém.

Moc soudní zásadně zasáhla do moci zákonodárné. To je to pravé nebezpečí, nikoli pánové v kuklách, kterými tolik straší bývalá a zřejmě budoucí vládní garnitura. Nejen korupční koaličníci a jejich hrátky s trafikami, ale i situace s Davidem Rathem má proto jediné řešení: rozpuštění Sněmovny. A znovuprojednání zákonů, které byly přijaty za poslední rok.

  Diskuse
  BT
  July 16, 2013 v 12.38
  demokracie pouze de jure
  "Nejen korupční koaličníci a jejich hrátky s trafikami, ale i situace s Davidem Rathem má proto jediné řešení: rozpuštění Sněmovny. A znovuprojednání zákonů, které byly přijaty za poslední rok."
  (konec citátu)

  To je zcela zřejmé a troufám si říci, že i přijatelné pro většinu obyvatel. Avšak velmi pravděpodobně k tomu nedojde. (Téměř) nikým nevolené "elity" tomu zabrání.

  Na tomto příkladu lze dobře vidět rozdíl mezi demokracií de jure a demokracií de facto: to co by přivítala většina, je neprosaditelné proti vůli bohaté - a tudíž (vše)mocné - menšiny.

  Vystihuje to tento citát:
  "Můžeme mít demokracii, nebo můžeme mít bohatství soustředěno v rukou několika málo lidí, ale nemůžeme mít obojí." --Louis Brandeis

  Závěr: čím více se rozevřou nůžky mezi bohatou menšinou a chudou většinou, tím více se rozevřou nůžky mezi demokracií de jure a demokracií de facto.

  Pravičákům jen připomínám, že demokracie de jure zde byla i za komunistů, i tehdy byly volby.

  PN
  July 16, 2013 v 14.06
  naprostý souhlas
  Naprostý souhlas s předřečníkem. Jak demokracie, tak svoboda na papíře je zcela jinou věcí než v realitě. Formální <> substanciální. A to pravičáci nepřiznávají. U nás a v současné době je problém ještě zostřený tím, že ani s těmi formálními stránkami demokracie, právního státu, dodržování základních práv se moc nepářou. Privilegovaní a bohatí mají jinou demokracii a jiné právo, než my ostatní. Ale tak to na druhou stranu bylo vždy, jen míra se postupně mění. Je důležité pořád připomínat, že ideály Velké francouzské revoluce byly vtěleny ve třech heslech. A pravice uznává víceméně plně jen Volnost. Rovnost pak jen formální a jen formálně. Bratrství je pro ně většinou sprosté slovo či případně má být ponecháno zcela na individuální rovinu.
  MF
  July 16, 2013 v 15.40
  dobré
  Dobře jste to napsal.
  Je to takové normální, neintelektuální, snad to ani do Deníku referendum nepatří, tady je třeba jen bědovat nad tím, že Zeman zničí socdem.
  PN
  July 16, 2013 v 18.40
  poděkování
  Díky za uznání. To, jestli Zeman zničí nebo nezničí socdem, mne také trochu trápí. Hlavně se ale zničí sama evidentně. Dnes Lubomír Zaorálek opět bezelstně odpovídal reportérce na otázky ohledně Michala Haška a jeho srazu s Rusnokem, tak bezelstně, že možná zbytečně naléval olej do ohně spekulací a kampaně o rozložené ČSSD.
  Takže, to jestli nebude nebo bude socdem rozložena mne zajímá, ale není to největší problém naší doby, ani náhodou. Pokud socdem zvítězí a bude vládnout, a bude vládnout bez hrůzyplné koalice s Bělobrádkem nebo hůře Karlem a Mírou, uvidíme, co se změní. K změně trendu zřejmě nedojde. Maximálně bude zvyšování vytěžování pracujících trochu zpomaleno. Ale konkurenceschopnost musí být tak jako tak. Bangladéš náš vzor. Takže rozložení nebo nerozložení socdem nás nezničí ani nespasí. Jen některé věci případně zkomplikuje, drobné, evoluční, krůčky proti trendu. Na druhou stranu, i ty by byly dobré. Ale to jsem se hodně odchýlil. Každopádně díky za reakce.
  PN
  July 17, 2013 v 10.13
  šachový génius
  Nechci se moc vyjadřovat k agentům SPOZ. Vše je možné, vše je nejisté na druhou stranu. Ale k Milošovi. Nevím, zda jej většina jeho nepřátel nepřeceňuje. Zda je to až takový šachista a stratég, Velký hráč, jak se zdá. Možná, že mu spíše pomáhá totální neschopnost protivníků. Špatná hra, a to jak zahájení, střední hra, tak hlavně koncovka, protivníka udělá super šachistu i z velmi podprůměrného hráče. Nu, ale nechme metafor. Třeba ono rozkližování ČSSD, šlo by to, pokud by k tomu nebyly objektivní - materiální se mi chce dodat, ale odolám - podmínky? Miloš Zeman má kromě nesporných kvalit i štěstí na neschopné protihráče. Jinak souhlasím, měly by se hrát jiné hry, řešit jiné problémy, než se tu řeší.
  K intelektuálství, vidíte, já nejsem v akademické sféře a přesto se víceméně za intelektuála považuji. Ale takového, který je ochoten jít na barikády, stejně jako chodit do kaváren, až nastane čas ;)
  BT
  July 18, 2013 v 10.45
  jaká válka?
  Jaká válka proti Zemanovi? Nejde přece o to co kdo komu kdy udělal, mělo by jít o budoucnost země.

  A tady jsou základní premisy jsou jasné:
  Kdyby nebyla u moci naše pravice, nebyla by země velmi pravděpodobně v těžké politicko-ekonomické krizi.

  Kdyby nebylo Zemana, měla by tato pravice dnes neporovnatelně těžší vyhlídky protože v příštích parlamentních volbách by se zásadně změnil poměr sil.

  Kvůli falešně levicovému Zemanovi a jeho SPOZ (stačí se podívat na jejich Rusnokovu vládu jak je levicová :-)))) má devastující pravice zase velké šance.  PN
  July 18, 2013 v 11.56
  nelevicový Zeman
  Je pravda, že Zeman není levičák. Rozhodně ne moderní, radikální. Je pravdou, že je otázkou i to, zda je levičák vůbec. Každopádně i on klade na první místo kapitál, ne lidskou bytost. Taková je ale velká část těch, kdo se pokládají za reformistické levičáky. Na druhou stranu, v kapitalismu, ve světě nadvlády kapitálu nad prací je třeba - u politika - kapitálu do jisté míry sloužit, jinak je naděje na získání jakéhokoli vlivu v tuto chvíli se obávám nulová. To je ale hodně daleko od diskuze, byť tu jsou souvislosti. Konkrétněji, souhlasím s BT, že bez Zemana by měla pravice menší vliv a šance se z marasmu teď dostat. Ale jen tehdy, pokud by místo Zemana nebyl někdo podobně nebo ještě více nebezpečný. Třeba pokud by byl prezidentem čistý, s nucenými pracemi, DONEZem, s-kartami, Drábkem, nadstandardy, důchodovou tunelreformou a tak přeci nespojený, "kníže", nebylo by ještě hůře? Toť otázka. Musíme žít s tím co je a to se snažit změnit, ne si kreslit scénáře co by kdyby. Zemana je třeba akceptovat, brát v úvahu, snažit se s ním vycházet, pokud přeťápne linii, tak jej ignorovat či odkázat do patřičných mezi. Přes veškerý respekt, který jako protivník má, je již na sestupu. Nepřátelé jsou jinde. Kalousek, Pospíšil, Kuba, Němcová, Langšádlová, Polčák, Hudeček. To jsou všechno hlavy jedné hydry, kde krkem je Bakala. A to je jeden ze skutečných nepřátel demokracie a pracujících, respektive lidé jako on jsou skutečným nebezpečím. A je pravdou, že podobní lidé možná stojí i za Zemanem. Každopádně, miřme na správné cíle, nezabývejme se rozbitím ČSSD ale rozbitím demokracie a celého socioekonomického systému z kterého ovšem nepovstane lepší, spravedlivější systém, ale v lepším případě nějaký čínský superkonkurenceschopný patademokratický kapitalismus, v horším postfeudální fašistická diktatura.
  MF
  July 18, 2013 v 12.41
  marné rady
  Pane Nováku, marně. Oni tady budou pořád bědovat a litovat se. Stejně jako voliči Karla.
  Přitom obrovskou tragedií pro tuto zemi bylo opakované zvolení Klause prezidentem, a nezaznamenal jsem podobné dlouhotrvající reakce.
  Z hlediska sociální psychologie je to pro mě těžko pochopitelné. Možná to nějak souvisí s tak v Čechách oblíbeným bojem v minulých válkách. Budoucnosti se bojíme, tak se neustále hrabeme ve starých křivdách. Nebo je to něco jiného, což ovšem s obavami přemýšlet o budoucnosti souvisí - čekání na Mesiáše. Pro někoho to měl být Švarcnberk, pro jiné Dinsbír. Oba dva jsou vlastně mediálně vytvořené symboly, rozcházející se se skutečnými vlastnostmi těchto osob.
  BT
  July 18, 2013 v 14.26
  Pane Fraňku,
  jaké litování a bědování? Jaká sociální psychologie? Co to sem pletete?
  Jen jsem konstatoval realitu. Za bědování to považujete pouze Vy. Zřejmě proto, že faktické protiargumenty byste hledal marně. Zkuste prosím místo posuzování diskutujících raději diskutovat a uvést nějaké argumenty pro odlišný pohled na věc. To by možná bylo smysluplnější. Pan Novák, na rozdíl od Vás, je uvedl a nemám s nimi problém. Souhlasím, že hlavní problém je pravice, ne Zeman. Se Zemanem je ten problém, že té pravici už delší dobu pomáhá.

  Já nevím jestli by to s knížetem bylo lepší, vím jen, že se Zemanem to je špatné (podobně jako to bylo špatné s Klausem) a snižuje to šance nepříznivou situaci v zemi řešit. Tečka.
  PN
  July 18, 2013 v 15.05
  se Zemanem je špatně
  Taktéž souhlasím, se Zemanem je špatně. S Klausem a amnestií, pověřováním Topolánka bylo ještě hůře podle mne. U Karla, to je otázka, možná by dělal menší paseku formálně, ale zase díky síle v médiích by možná pro pravici vydobyl různá vítězství na rovině symbolické, na rovině vědomí. Asi si nevybereme. Nejlepší by, pro levici, byl zřejmě v pozici prezidenta JD, kterého si tedy na druhou stranu nijak neidealizuji. Ale neškodil by tak ani onak, zřejmě, kdo ví. Souhlasím ale s panem Fraňkem, že bychom se měli obecně méně zabývat Zemanem. A různými teoriemi, údajnými transgresemi vůči ústavě a tak. A napřít všechno úsilí na propagaci levicových, emancipačních myšlenek, na kritiku zbožštění investic - s určitou výhradou, že nějaká míra investic rozumná by se měla zachovávat, aby mohl nutnou práci od lidí stále více přebírat kapitál, automatizované systémy, stroje a tak. Prostě snažit se nasměrovat diskurz jinam. Než k Zemanovi a obzvlášť různým takovým podivným stvořením jako je pan Mynář a polovina vlády J. Rusnoka.
  JJ
  July 18, 2013 v 18.49
  Nelevicový Zeman...
  Omlouvám se, že ničím moc pozitivním do diskuze nepřispěji, ale řeči o tom, že Zeman není levičák mi přijdou podobně marné, jako slohová cvičení mladých machovců v blogosféře Mladé Fronty o tom, že Adolf Hitler byl vlastně levičák...
  Podobně s nářky nad vlivem SPOZ na volební výsledek v roce 2010... Kdyby byl býval neexistoval Tapio Korvus, byl by mohl Jan Železný vyhrát olympiádu v Soulu (to jsou bývalí sportovci házející oštěpem, olympiáda je nějaká sportovní akce... ) Můžeme nazývat Korvuse škůdcem československého sportu? Ne, byla čistě chyba Železného, že nedokázal hodit o 18 cm dále...
  Je snad levicová sociální demokracie pod vedením Bohuslava Sobotky, která prosazuje ve svém programu efektivně rovné zdanění fyzických osob a která osvobozením hazardu od DPH jde na ruku hazardní lobby?
  BT
  July 20, 2013 v 11.46
  Moc
  Ono s mocí je to podobně jako s majetkem.

  Řekl bych, že systém (nebo názor) je v pořádku (tj. neškodící lidským komunitám), pokud adoruje někoho kdo přijde k majetku tím, že je pracovitý.

  Špatný systém (či názor) je však ten, který adoruje KAŽDÉHO kdo přišel k majetku.

  O moci lze říci téměř totéž: i k ní lze přijít legitimně (či lidově řečeno "fair play") a nebo za pomocí polopravd, populismu a dokonce i lží.

  Jak v této konfrontaci dopadá Zeman (který měl např. prokazatelně nejvíce lživých výroku ve volební kampani) a Dienstbier je celkem zjevné. A to nemluvím o tom jakým způsobem se tu dostali k moci "nejsilnější hráči" Klaus a Kalousek.

  Ta korelace mezi posedlostí mocí (jako samoúčelem, jako druhem narcisistní drogy) a metodami jak jí získat je velmi zjevná.

  Systém (nebo i názor), který adoruje KAŽDÉHO, kdo se dostal k moci a nerozlišuje JAK, je vadný a pro lidské komunity velmi nebezpečný.

  Nebezpečný zejména tím, že rozvrací pravidla fungování lidských komunit, která NIKDY (i při sebelepších zákonech) nemohou fungovat bez jisté míry vzájemné důvěry.
  A tuto důvěru silně podkopávají i metody, kterými u nás většinou přichází k moci tzv. "silní hráči".

  Či naopak: jejich síla není bohužel dána převážně jejich silou myšlenek a skutků, ale bezskrupulózností metod dosažení moci.

  Tj. stále více se rozevírají nůžky mezi bohatými/mocnými a těmi kdo dodržují pravidla. V přímé úměře k tomu upadá morálka a potažmo důvěra ve společnosti. Důsledek je ztráta funkčnosti pravidel a směřování ke kolapsu.
  S tím, co pane Trávníčku píšete o moci v současném systému, beze zbytku souhlasím.

  A jen bych připodotknul, že Karel Kosík tomuto Systému říkal "anonymní diktátor" a varoval před ním před rokem 89 i poté. Kosík píše:

  „Člověk moderní doby vsunuje mezi sebe a skutečnost nikoli pouze nástroje a stroje, jak se ještě domníval Hegel, ale fungující systém a pomocí něj ovládá skutečnost. Vynalézavost se zaměřuje na to, aby systém fungoval bez poruch, automaticky a neustále se zdokonaloval. Moderní člověk je konstruktér zdokonalujícího se, automaticky fungujícího systému, jímž si zajišťuje nadvládu nad skutečností.“

  "Tento anonymní diktátor rozhoduje o tom, že jsou lidi zavalováni a pohlcováni nepřetržitým přívalem informací, dojmů, artefaktů, věcí, které se však dříve nebo později ztrácejí ve zrychlujícím se procesu, opotřebovávají se: v této uspěchanosti není čas na prodlévání: ver-weilen. Ale tam, kde není čas prodlévat, nemůže člověk obývat město ani Zemi poeticky a ze života lidí se ztrácí paměť. Paměť není prvotně schopnost vybavit si v mysli věci a záležitosti minulé. Paměť prvotně znamená, že člověk má na mysli, co se děje, zatímco ztráta paměti je projevem toho, že mysl lidí je okupována záležitostmi podružnými, které blokují a ochromují záchrannou a osvobozující činnost skutečné paměti."

  Jak to tak vypadá, anonymní diktátor Kosíkova slova do svého fungování zapracoval a snaží se okupovat naši mysl stále efektivněji.

  Klíčová otázka podle mě zní: je možné tohoto diktátora sesadit bez toho, aby nastal ještě větší chaos? Lze ho nějak zkrotit?

  Jako opatrný optimista si myslím, že ano. Leč předpokládat, že se vzdá bez boje, to mi přijde bláhové.
  July 20, 2013 v 17.01
  levicový populista a sociální demokrat
  Jiří Dienstbier je politik budoucnosti, Miloš Zeman politikem minulosti bez ohledu na to, že momentálně má větší úspěch a moc Miloš Zeman. Jde totiž nejen o ony politiky, ale také o prostředí, v němž oni politici působí. A v našem prostředí má zatím větší naději na úspěch levicový populismus než solidní, moderní sociálně demokratický program. Naše demokracie je pořád v plenkách, sice je to po 24 letech trochu smutné, ale není to důvod k házení flinty do žita. Nestačí analyzovat dané politiky a jejich program, ale je třeba také interpretovat politický a dějinný kontext.

  Myslím, že nejde jen o ty dva politiky, ale jde také o nás, o naši společnost, až bude větší zájem o sociálně demokratickou politiku, tak bude situace vypadat trochu jinak než dnes. Situaci však nepovažuji za zoufalou, protože výraznou podporu ve společnosti i zde v DR Jiří Dienstbier stále má.

  I když jsem Miloše Zemana nevolil, protože jsem očekával, že bude postupovat asi tak nějak jako postupuje, tak ho respektuji jako přímo zvoleného prezidenta, který vychutnává moc, kterou mu jeho funkce nabízí, plnými doušky, ale který podle mého názoru nepůjde proti ústavě a proti našemu demokratickému systému. Jde o naše politické strany, aby se vzchopily a jednaly věcně, ne hystericky, jak se občas děje. Nejvěcnější je dle mého názoru KSČM.
  + Další komentáře