Dopis senátorům strany ČSSD

Dominik Duka

Kardinál Dominik Duka zaslal společně s Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí dopis senátorům ČSSD. Apeluje na ně, aby zvážili důvody oddělení financování církví od státního rozpočtu.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři za Českou stranu sociálně demokratickou!

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Dovoluji si Vás oslovit vzhledem k napětí, které se v posledních dnech vyostřilo mezi vedením ČSSD na straně jedné a Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí na straně druhé ohledně billboardů, vážících se k otázce restitucí.

Rád bych Vás ujistil, jak jsme to již ostatně učinili ve vlastním prohlášení, že naše kritické poznámky nejsou a nebyly namířeny proti straně ČSSD, proti její politice, či ve snaze ovlivnit volební výsledky, ale jen a jen proti způsobu, jakým se vede předvolební kampaň.

Jeden z těchto konkrétních způsobů se dotkl a dotýká těch, kdo jsou věřící. Nevidíme se jako zloději, nebo skupina společnosti, neprávem obdarovaná na úkor rodin s dětmi a starých lidí. Připouštím, že tvůrci kampaně v duchu marketingových doporučení plně neuvážili důsledky a nebrali přitom ohled na věřící, církve a náboženské společnosti. Ať jde tedy o náhodu, nedomyšlenost, či nešťastně volené prostředky, považuji za vhodné, aby nikdo, nejen ČSSD, na této otázce nestavěl svou volební kampaň.

Mnohokrát jsem jednal s vedoucími představiteli ČSSD, s poslanci, i Vámi, senátory, stejně jako se starosty a hejtmany, kteří jsou členy Vaší strany. Došli jsme k přijatelnému kompromisu, na kterém se shodly politické strany zastoupené v tzv. Kasalově komisi, i všechny církve a náboženské společnosti dosud placené podle zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností. Právě snaha ukončit a zprůhlednit toto financování byla hlavním motivem našich jednání. Nejde nám tedy o majetek jako takový, ale o vytvoření přijatelného modelu, v němž církve budou nadále svůj provoz financovat na vlastní odpovědnost.

Pevně doufám, že uvěříte mému ujištění, že nemám zájem rozdmýchávat jakékoliv vášně a vzájemně na sebe útočící kampaně. Žiji v naději, že zvážíte racionální důvody oddělení financování církví od státního rozpočtu a nebudete bránit přijetí navrhovaného zákona. V tom, že kraj Vysočina a Zlínský kraj se staví ústy regionálních představitelů ČSSD zdrženlivě k billboardům, které kritizujeme, vidím vstřícné gesto. Myslím, že je rozumné uznat určité, byť nezamýšlené, pochybení a pokusit se umírnit tyto diskuse a věnovat se skutečně závažným celospolečenským tématům, na kterých lze vzájemně spolupracovat.

Vzhledem k tomu, že jsem byl označován za jediného oponenta a kritika a vzhledem k tomu, že ona ruka na billboardech patří římskokatolickému prelátovi či biskupovi, píši tento list. Činím tak ovšem s vědomím ostatních představitelů církví a náboženských společností.

S pozdravem „V Duchu pravdy“.

(Redakce Deníku Referendum dopis zveřejňuje se svolením České biskupské konference.)

  Diskuse
  August 15, 2012 v 11.50
  dáno v svátek Nanebevzetí Panny Marie
  Pan kardinál byl opravdu dnes ve výtečné náladě. Sám ani nevěděl, proč to dělá, ale nakloňoval se neustále z kazatelny a byl by málem ztratil rovnováhu a přepadl.
  "Zpívejte něco, hoši," křičel dolů, "nebo chcete, abych vás naučil nové písničce? Tak zpívejte za mnou:
  Ze všech znejmilejší
  svou milou já mám,
  nechodím tam za ní sám,
  chodí za ni jiných více,
  milenců má na tisíce,
  a ta moje znejmilejší
  je Panenka Maria - - -

  MT
  August 15, 2012 v 12.9


  ... příliš málo, příliš pozdě i pro samotnou komunikaci - natož pokud by mělo jít o věcný kompromis samotného problému ...
  MT
  August 15, 2012 v 12.13

  Hejtmani krajů Vysočina a Zlín navíc říkají něco jiného než Duka předjímá, že říkají.

  A úplně nejblbější je elementární taktika Dukova - on si snad opravdu myslí, že s někým, s kým vyjednávám a kdo mi není podřízen, lze hovořit na půdorysu argumentace typu:

  "Uznejte, že jste udělali chybu, my už o té Vaší chybě taky nebudeme hovořit a začneme všichni znovu, jinak a lépe ..."

  MN
  August 15, 2012 v 12.38
  Oceňuji
  Dopis pana kardinála vítám jako významný příspěvek ke snížení společenského napětí. Na postoji ČSSD k vládnímu návrhu se tím samozřejmě nic nezmění, ale alespoň se odblokuje komunikace.
  Rád vidím, že i na pražském arcibiskupství mají profesionální PR a analytiku.
  August 15, 2012 v 12.42
  Je dobře, že pan kardinál značně ztlumil tón polemiky a převádí ji spíše na diskusi. Jde o přijetí či nepřijetí zákona v současné podobě, tedy o téma navýsost politické. Je nutno je řešit politickou cestou. Takové téma je přirozené předložit voličům. Předvolební kampani je k dispozici kompletní volební program pro ty, kdo chtějí volbu zvážit důkladněji, a široce dostupné jsou zjednodušené teze a symboly pro ty, kdo si s uvažováním nedají tolik práce.

  Sociální demokracie má svůj program. a svou odpovědnost vůči dosavadním a budoucím možným voličům. Myslím, že ji není cizí myšlenka vlastního nezávislého hospodaření církví bez přispění státního rozpočtu. Sociální demokracie předkládá model, který by umožnil ukončení závislosti na státním rozpočtu.

  Zůstává však spor o to, kam se lze vracet. Zúčastněné strany deklarují návrat před zábory po únoru 1948. Rozumí se před zábory na základě právních norem přijatých po únoru a zábory v rozporu s právními normami. Myslím, že senátoři a poslanci ČSSD budou dbát o to, aby se zákon fakticky nevracel před pozemkovou reformu z r. 1919 a před její revizi z r. 1947, což současný zákon činí.

  Myslím, že o všech těchto tématech je možno korektně diskutovat.
  JH
  August 15, 2012 v 14.54
  Panu Štampachovi
  "...dbát o to, aby se zákon fakticky nevracel před pozemkovou reformu z r. 1919 a před její revizi z r. 1947, což současný zákon činí."
  To nechápu. Paragraf 5 odstavec 1 současného návrhu explicitně umožňuje restituci majetku odňatého na základě revize pozemkové reformy z r. 1947, pokud k odnětí došlo po únoru 1948 (6 měsíců po počátku účinnosti) a bez náhrady.
  Tak v čem je vtip? V té náhradě?
  August 15, 2012 v 15.6
  Ten vtip je, pane Hájku, v tom, že se reviduje rozhodnutí demokraticky zvoleného parlamentu z r. 1947. Křičí se, že co se ukradlo, se má vrátit. Prohlašuje se, že rozhodnutí Národního shromáždění zvoleného ve volbách z více politických stran za krádež. A to je zpochybnění principů české, resp. československé státnosti.
  August 15, 2012 v 15.20
  Marku i ostatní,
  kardinál Duka nenabízí žádnou novou diskusi o restitučním zákoně, pouze vybízí senátory z řad ČSSD k jeho schválení.

  Jak si čeští a moravští biskupové na čele s předsedou ČBK Dukou představují diskusi o "situaci ve společnosti", si můžeme přečíst např. v tomto prohlášení reagujícím na stotisícovou protivládní demonstraci z 21. dubna tohoto roku:

  http://tisk.cirkev.cz/z-domova/slovo-biskupu-k-situaci-ve-spolecnosti/

  Za chudé věřící se budeme modlit, věřící by se ale v žádném případě neměli hněvat na vládu a přidávat se k nějakým protestům, říkají věřícím jejich biskupové. Hloupější potvrzení antiklerikálních stereotypů české společnosti už biskupové vymyslet nemohli.
  Na jiném místě označil Duka protestující občany za "lůzu".

  Z římskokatolické církve se pod Dukovým vedením stal věrný spojenec neoliberální vlády. "Restituční" dary vtahují do tohoto spojenectví i ostatní církve, které bez váhání přijaly dukovský slovník i manýry. Na rom nic nemění ani profesionální PR na pražském arcibiskupství.
  MT
  August 15, 2012 v 15.21

  Češi se snaží vyklouznout ze střetu a tíhnou ke smíru (nějak se dohodnout).

  Jak kdyby to měli v genech - stačí se podívat na vyjádření zejména pana Německého shora, které jakoby bylo jistou úlevou "on udělal jakýsi formulační smírný krok, měli bychom ho pochválit" ...

  Ve skutečnosti se kromě mírnějšíé formulace nezměnilo nic dalšího ... samozřejmě je to lepší než VŮBEC nic ...

  ... ale jenom tak ...

  tak to jsem nepochopil - já myslel, že vy tvrdíte, že restituce se před revizi nevrací.
  Nicméně, nepletu-li se, i onen zákon o revizi 1. pozemkové reformy nařizoval vyvlastnění za náhradu (zdroj http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-142), zatímco navrhovaný restituční zákon (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=580&CT1=0) zde stanoví, že restituovatelné je to, co bylo vyvlastněno podle tohoto zákona bez náhrady (což je v zásadě contradictio in adjecto). Takže by mě zajímalo, jak to vlastně v praxi bude vypadat, protože mě to nedává valný smysl.
  + Další komentáře