Atomový stát tu nechceme!

Miroslav Patrik

Jaderný průmysl má trojí nebezpečnou tvář: První představuje jaderné zbrojení. Druhá pak jaderné elektrárny jako symbol technologie vymykající se lidským a časovým rozměrům. Třetí tváří je tendence k totalitnímu myšlení a řízení společnosti.

Ač je to k nevíře, tak v pátek 22. června 2012 proběhne od deseti hodin v Českých Budějovicích ve Sportovní hale první a zřejmě i poslední veřejné projednání výstavby dvou „chybějících“ jaderných bloků v Jaderné elektrárně Temelín. Za socialismu nepředstavitelná věc, za demokratického kapitalismu zatím standard. Je proto občanskou povinností se jednání osobně zúčastnit a říci NESOUHLASÍM.

První, co člověka znalého procesu hodnocení vlivů různých staveb na životní prostředí (proces EIA), napadne, jak je výstavba dvou jaderných bloků (JB) v Jaderné elektrárně Temelín (JETE) o výkonu 3400 MW eufemisticky pojmenována: Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín.

Každý odborník na média totiž dobře ví, že bez dobrého názvu, není úspěch. V tomto případě raději dlouhého a nejasného o obsahu. Zřejmě se někdo inspiroval těmi, co před několika lety zakládali různé fondy bankovních derivátů, přičemž nejlepším byl název něco jako Vysoce kvalitní strategicky důvěryhodný a stabilizovaně-rostoucí auditovaný fond (ukázka třeba zde).

Pod tímto vzletným názvem se tedy skrývá banální výstavba dvou, údajně chybějících, JB vedle stávající JETE a současně elektrických drátů. Nicméně název by mohl být klidně i takto demagogický: Dostavba Jaderné elektrárny Temelín a dva chybějící jaderné bloky.

Každý by si tak mohl naivně myslet, že bez těch 2 JB je JETE jaksi poloviční a dysfunkční, přestože jde od počátku o zcela zbytečnou stavbu jako celek.

Jestliže o výstavbě čtyř JB JETE o celkovém výkonu 4.000 MW v roce 1980 rozhodla vláda Československé socialistické republiky a první dva JB se stavěly 25 let do roku 2002 a stály kolem 111 miliard Kč (původní rozpočet byl pochopitelně z objektivních důvodů nejméně dvakrát navýšen), je logické, že je nutné tento „socialistický závazek“ splnit aspoň v nejbližších padesáti letech.

Nyní zřejmě nadešla ta prává chvíle! Demokratický kapitalismus totiž dává obrovskou příležitost a naději všem chytrým, nápaditým a pracovitým. Proto již v roce 2008 byla v oznámení tato bohulibá ČEZká výstavby dvou JB naplánovaná v letech 2013-20, resp. prvního JB, přesněji řečeno, třetího JB. Cena obou JB má prý být nejméně 200 mld. Kč, jiní tvrdí, že reálně 300 mld. Kč. V každém případě toto číslo stejně poroste.

Příští rok tedy začne výstavba třetí JB, jak to v roce 2008 tvrdili odborníci najatí ČEZ. Zatím chybí jen takové maličkosti jako je stanovisko EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení a řada dalších rozhodnutí, které běžný žadatel získá tak do pěti let. Zřejmě ne tak ČEZ, který si z našich peněz, přesněji z peněz nezávislé akciové společnosti, jistě uplatí vysoce talentované a schopné odborníky.

Pokud tedy mnoho laiků má pochybnosti o termínech výstavby tohoto monstrózního nápadu a o jeho celkové ceně, kterou si dobrovolně zaplatíme my všichni a která se pochopitelně v žádném případě násobně nezvýší, pak je jistě poněkud zarážející, že celý proces EIA pro 2 JB JETE probíhá zatím pouhé čtyři roky.

Přitom pro kdejakou banální silnici nebo dálnici takový proces někdy trvá pět a více let. Například pro silnici R49 za asi pětadvacet miliard Kč kdesi blízko hranic s Asií ve Zlínském kraji proces EIA probíhá šest let a jsme již kousek za polovinou. Anebo proces EIA pro jez v Děčíně za 4,2 mld. Kč, který je v polovině své doby až po sedmi letech od jeho zahájení!

Divné to určitě není, neboť ředitelka odboru EIA na Ministerstvu životního prostředí Jaroslava Honová jako dlouholetá a zodpovědná úřednice moc dobře ví, co dělá. Prostě a jednoduše všichni najatí odborníci našich energetických závodů pracují velmi kvalitně, neskutečně svižně a především s ohledem na námitky laiků i odborníků, a to přinejmenším tří okolních zemí — Čech, Bavorska a Horních Rakous.

A hlavně je nutné si sami sobě přiznat, že výstavba a provozování dvou nových JB JETE v žádném případě životní prostředí a ani přírodu nebo krajinu zásadním negativním způsobem neovlivňuje. A to ani nevratným a ani dlouhodobým — např. různě radioaktivní odpady se prostě částečné rozptýlí a částečně izolují. Hračka. To ví každé malé dítě na Zemi.

Takže. Na základě oznámení o stavbě 2 JB z července 2008, jehož autorem je Jiří Řibřid, a samozřejmě po vyjádření všech, co chtěli, vydalo MŽP v únoru 2009 Závěry zjišťovacího řízení, které obsahovaly čtyřiatřicet požadavků na zpracování podrobné dokumentace EIA, včetně posouzení konkrétních typů reaktorů, nikoliv jakéhosi imaginárního „fantoma“, resp. hypotetického jaderného reaktoru v žánru sci-fi či fantasy.

Závěry samozřejmě také požadovaly jasně definovat a posoudit Nulovou variantu, tj. bez 2 JB v JETE jako pro Českou republiku zbytečné (ne ovšem pro ČEZkou republiku, jak se následně ukázalo).

Dokumentace EIA pak byla po více než roce v květnu 2010 Janem Horákem předložena veřejnosti. Ta opět mohla napsat, pokud chtěla, co chtěla, včetně třeba toho, aby se doplnila a přepracovala, neboť ignoruje Závěry zjišťovacího řízení a připomínky a doporučení veřejnosti a řady institucí.

MŽP ovšem vědělo své, takže přepracování dokumentace EIA muselo pochopitelně odmítnout, takže Tomáš Bajer pak za 1,5 roku v lednu 2012 předložil nezávislý a objektivní posudek, k němuž veřejnost mohla opět bez obav napsat své názory a postřehy, třeba i vtipné pro své obveselení.

A nyní se po čtyřech letech nacházíme v červnu 2012, kdy navzdory všemu a všech může přesto ještě každý občan ČEZké republiky, a jistě i jiný Evropan, v pátek 22. června na stadionu v Českých Budějovicích na veřejném projednání říci to „svoje“ (podrobnosti o celém procesu a další informace o stavbě zde).

Proto bude nanejvýš důležité, aby každý z nás využil této jedinečné životní šance, která se už opravdu nemusí opakovat (nanejvýš v JE Dukovanech, kde údajně chybí pátý JB!), aby před zahájením tohoto veřejného projednání v deset hodin byl před stadionem a také pak na samotném projednání, kde by veřejně řekl svůj názor na plán dále rozvíjet drahou a nebezpečnou jadernou energetiku u nás. A chybět nechtějí ani Děti Země!

Nelze proto také nevzpomenout na varovná slova Roberta Jungka, který ve své slavné knize Atomový stát (česky v roce 1994 vydaly Děti Země a k dostání je zde) již v roce 1979 napsal, že jaderný průmysl bez ohledu na to, zda ve jménu Míru či Války, v sobě skrývá deformaci člověka omezováním jeho osobní svobody, represemi a strachem.

Jaderný průmysl má totiž od čtyřicátých let minulého století trojí zlou a nebezpečnou tvář: První představuje jaderné zbrojení, které zvýšilo a odosobnilo hromadné vraždění. Druhá znamená jaderné elektrárny jako symbol komplikované a zhoubné technologie vymykající se lidským a časovým rozměrům, která v sobě skrývá jeho vášeň pro omezování a ovládání jiných. Třetí tváří je tendence k totalitnímu myšlení a k totalitnímu řízení společnosti.

Prostě přijďme a nebojme se svobodně a bez strachu říci: „Atomový stát tu nechceme!

  Diskuse
  SH
  June 11, 2012 v 12.19
  Chybí odvaha jít k podstatě.
  Dokud budou existovat jaderné zbraně, budou i jaderné elektrárny. Jaderné reaktory jsou totiž pro ně nezbytností. Všichni zelení aktivisté by proto především měli být vrcholnými bojovníka za mír a zlikvidování jaderných zbraní. Jenže to by narazili na podstatně silnějšího nepřítele, než je jimi neustále proklínaný ČEZ.
  AM
  June 13, 2012 v 10.41
  Někdy je to s těmi ekology těžké.
  Co si myslet o předposledním odstavci textu?
  Jaderné zbrojení prý zvýšilo a odosobnilo hromadné vraždění. Kdy naposled se vraždilo jadernými zbraněmi? Nejsou náhodou těmi skutečnými metlami lidstva rychlopalné ruční zbraně???
  A není náhodou spalování miliarřd tun fosilních paliv to, co se vymyká lidským a časovým rozměrům, kdežto JE je jen místní záležitost (jakkoliv dost nebezpečná)???
  A není koneckonců představa o necentralizovaných inteligentních energetických sítích jen sen??? Opravdu se tyto sítě obejdou bez stabilních a regulovatelných zdrojů energie?

  Když si přečtu Energetickou (r)evoluci, která se tváří jako hotová věc, tak o klíčových záležitostech jako je právě skladování energie či konkrétní vize inteligentní sítě se dozvím pouze to, že jsou ve stavu výzkumu...
  JK
  June 13, 2012 v 18.41
  A co my ostatní
  "Je proto občanskou povinností se jednání osobně zúčastnit a říci NESOUHLASÍM."

  Hmm. A co máme prosím dělat my, co souhlasíme?

  PH
  June 13, 2012 v 22.21
  Zase to ti zelení aktivisté schytali a my víme, co by měli dělat.
  Dnes jsem narazil na materiál ČEZu z r.1991 o jaderné havárii v Černobylu, cituji po paměti : "... zemřelo asi 50 lidí, ... jaderný mrak se později přesunul směrem na Československo a Rakousko, ale nemělo to žádné následky." Prostě tam kde je monopol na informace, tam bude kdokoliv, kdo nejde "kam vítr, tam plášť" za buřiče a šiřitele neklidu.
  Pane Patriku, díky za to, že v ČB budete i za mne!

  Ad p. Konvalinka - vy co souhlasíte nemusíte dělat vůbec nic, protože dle p.Patrika: "Třetí tváří je tendence k totalitnímu myšlení a řízení společnosti," za Vás kope celý mediální průmysl i většina politických stran.
  June 14, 2012 v 1.48
  Odpoved panu Konvalinkovi
  Ti, kdo se zamerem souhlasi, by samozrejme meli take dojit a rici verejne SOUHLASIM. Spravne by tato veta mela zaznit take. Ale, ti, kdo se zamerem souhlasi uz maji silneho zastupce - zadatele, ktery to rika za ne. Ale urcite zkuste dojit! :-)
  June 14, 2012 v 1.55
  CEZ a 1991
  Ja si jeste matne vzpominam na hlavni hygienicku CSSR Zuskovou, jak v dubnu-kvetnu 1986 vykladala, ze v Cernobylu se nic mimoradneho nestalo a ze je vse pod kontrolou.... tady jsem nasel enajke reci: http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=134845 Proste "jadernici" maji starch davat lidem objektivni a vcasne informace...
  AM
  June 14, 2012 v 11.19
  Aha pane Hlávko,
  takže vlastně vůbec nezáleží na podstatě mých námitek - jsem tak jako tak zavšivený totalitář.
  Díky za vysvětlení.
  June 14, 2012 v 18.24
  Odpoved panu Morbicerovi
  Ja myslím, ze myslenka mit nejake ZHN je stale aktualni, viz podivne a nekontrolovatelne rozsirovani "jaderneho klubu" (Izrael, Iran...). Rychlopalne zbrane jsou samozrejme jiste problemem, aktivne se pouzivaji, ale ve vztahu ke ZHN (jadernym, chemickym a biologickym) jde o uplne jiny rozmer hrozby. V mem clanku jsem nijak nepodporval spalovani fosilnich paliv, ktere neni rovnez vhodne. Ma kritika se tyka dalsiho draheho a nebezpecneho rozvoje jaderneho prumyslu v CR uvazovanou vystavbou 2 JB v JETE (a 1 JB v JEDU).
  Lokalni decentralizovana vyroba a rozvod elektricke energie (ci jine) muze byt pro nekoho sen. Nicmene je to jedina udrzitelna cesta, jak dokladaji okolni staty jako je Rakousko a Nemecko.
  Aktualni studie GP je urcte vybornym vstupem do verejne diskuse mezi "myslenkove geronty" hajici fosilni paliva a jadro. Je totiz logicke, ze nove myslenky se rozvijeji lepe s novymi lidmi... A prave je ten cas se ptat, co bude za 30-50 let, kdyz dosavadnich cca 100 fosilnich paliv a cca 60 let jadra se blizi svemu zaveru... :-)
  June 14, 2012 v 18.24
  Panu Morbicerovi, k těm zbraním
  Já to "zvýšení odosobnění hromadného vraždění vlivem jaderného zbrojení" vidím v pokračující, zpředmětněné a nijak nesankciované výrobě těchto zbraní Spojenými státy, Ruskem, Čínou, Indií a Pákistánem, možná i dalšími. Autor přeci píše o zbrojení, ne o použití zbraní. U zbraní biologických nebo chemických podobné odosobnění neproběhlo - v průběhu 90. let byly zakázány právě s odhledem strašný vražedný potenciál. Jaderné zbraně se vyrábí dále, avšak ne jako prostředky hromadného vraždění lidí (třebaže jimi jsou podobně jako ty dříve jmenované), nýbrž jako důkazy velmocenského statusu nebo nástroje doktríny odstrašování - a řada lidí je takto odosobněně skutečně vnímá, a v této logice i schvaluje. Spousta článků na toto téma vychází i česky, zejména ve vztahu k obhajobě jaderného zbrojení Izraele.

  Jinak k odosobnění vraždění přispěla samozřejmě i řada jiných zbraní, včetně těch, co jmenujete, ale to by asi ani autor nerozporoval
  Pokud víte jak na to a máte dostatečné výrobní kapacity, dají se chemické či biologické zbraně (na rozdíl od jaderných) vyrobit natotata. V tomhle jste dost naivní, bych řekl - že nějaký zákaz něco vyřešil.
  Dále si myslím, že je naivní víra v to, že zrušení JE automaticky znamená přechod na obnovitelné zdroje.

  A tak nám nebývá než doufat, že se naplní slova jednoho významného českého fyzika, velkého podporovatele V.K. a ODS. Prostě spálíme všechno, co hoří, a co se ukládalo miliony let - - - a maximálně co nás čeká je, že se nám bude žít líp - ne jako v Česku, ale jako ve středomoří........
  ha ha ha ha
  už se učím pod slunečníkem míchat Margaritu.

  Rozpouští se nám Arktida, živočišné druhy vymírají tempem, který vždy v dějinách znamenal globální změnu; vzduch, voda a půda (doporučuji zajet do delty Nilu) se kazí.........
  ............... a ekologové řeší jaderné zbrojení.