Radiace z Fukušimy uniklo dvakrát více, než se původně tvrdilo

Petr Jedlička

Nová zjištění japonské agentury pro jadernou bezpečnost ukázala, že po havárii uniklo do vzduchu záření o intenzitě 770 tisíc terabequerelů. Původně se přitom mluvilo o 370 tisících. Vláda zároveň přiznala vlastní selhání a slíbila dohledovému orgánu větší nezávislost.

Radiace z reaktorů japonské elektrárny Fukušima 1, která se uvolnila po březnové havárii, měla ve skutečnosti alespoň dvakrát větší intenzitu, než uváděly dřívější oficiální odhady. Vyplývá to z nových zjištění japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA). V úterních zprávách se jim věnují zpravodajská média na celém světě.

Podle NISA uniklo do vzduchu záření o intenzitě 770 tisíc terabequerelů. To odpovídá přibližně 15 — 20 procentům údaje, který konzervativní odborníci spojují s havárií v Černobylu v roce 1986. Původní odhady z Fukušimy přitom hovořily o 370 tisíc terabequerelech.

Nové zjištění japonského regulačního úřadu převzala média spolu s výňatky ze zprávy, kterou o havárii vypracovala japonská vláda pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAEE). V tomto materiálu kabinet Naota Kana přiznává, že nebyl na havárii příslušného rozsahu připraven a že se zasadí o revizi zabezpečovacího systému i maximální zpřísnění bezpečnostních standardů.

Součástí revize má podle zprávy být i přísné oddělení NISA od japonského ministerstva průmyslu. Právě to totiž v minulých letech jadernou energetiku intenzivně propagovalo. Na propojení dozorového orgánu s jadernou lobby přitom dlouhodobě upozorňovali protijaderní aktivisté.

Vlna, únik, výbuchy

K havárii ve Fukušimě došlo 11. března, krátce po zemětřesení a následné vlně tsunami. Ta překonala nedostatečně vysokou zeď, komplex elektrárny zaplavila a vyřadila i generátory napájející systém nouzového chlazení. V důsledku toho se začaly palivové tyče v reaktorech zahřívat a tavit.

Radiace do ovzduší unikla zejména ve formě radioaktivní páry, kterou se rozhodl servisní tým upustit, aby předešel kritickému nárůstu tlaku. V komplexu všech tří reaktorů, které byly před havárií v provozu, došlo také k výbuchům vodíku.

U odstaveného reaktoru 4 se po několika dnech dále vzňala nádrž s vyhořelým palivem a u reaktoru 2 praskla jímka, v níž se zachycovala radioaktivní voda. Sami technici pak ještě upustili další radioaktivní vodu do moře.

V týdnech po havárii bylo z dvacetikilometrového okruhu kolem elektrárny evakuováno povinně na 80 tisíc lidí. Dalších 20 tisíc odešlo dobrovolně z přilehlých oblastí.

Dle starších odhadů japonské vlády by se první usedlíci mohli vrátit snad do několika let. Masmédia ovšem zaznamenala i dubnový výrok premiérova poradce Keničia Macumota, dle nějž bude okolí elektrárny neobyvatelné alespoň 20 let.

Budoucnost komplexu

Podle společnosti TEPCO, která elektrárnu provozuje, se teplota v reaktorech postupně snižuje. V elektrárně samotné je ovšem stále přítomna radiace v ohromné výši. V pátek byla kupříkladu v komplexu prvního reaktoru naměřena dávka v hodnotě 4000 milisievertů za hodinu. Podle Světové jaderné asociace - organizace sdružující provozovatele jaderných elektráren - se přitom již hranice 100 milisievertů ročně pokládá za úroveň, která může vyvolat rakovinu.

Sám provozovatel elektrárny mimo to uvádí, že se v areálu Fukušimy 1 stále nachází přes 100 tisíc tun vysoce radioaktivní vody.

Japonská vláda plánuje postupně elektrárnu zlikvidovat. Obnova provozu není možná už proto, že se palivové tyče ve všech třech reaktorech již úplně roztavily a chladící zařízení zničila mořská voda, kterou technici využili k nouzovému snížení teploty v reaktorech.

Další informace:

BBC News Japan 'unprepared' for Fukushima nuclear disaster

CNN 3 Nuclear Reactors Melted Down after Quake, Japan Confirms

TIME Fukushima: Twice As Bad As Thought

The Guardian Japan doubles Fukushima radiation leak estimate

  Diskuse
  VW
  June 8, 2011 v 0.29
  Podrobný rozbor stavu prací na stabilizaci Fukušimy I
  Podrobný rozbor situace a stavu prací na stabilizaci situace ve Fukušimě I si lze přečíst zde:
  http://www.osel.cz/index.php?clanek=5729