Profil čtenáře:
Vladimír Wagner

VW
Profese: vědecký pracovník - fyzik
E-mail: wagner@ujf.cas.cz
Pan Juriga se zmiňuje o Černobylu a pravdou je, že situace s blokem čtyři Černobylské jaderné elektrárny vyřešena není. Napsal jsem poměrně podrobný rozbor následků havárie v Černobylu a nynější situaci tam a srovnání s Fukušimou. A analýzu toho, co lze z Černobylu vyvodit o tom, jak se bude vyvíjet situace ve Fukušimě. Pokud čtenáři nevadí, že je to rozbor člověka, kterého by jistě pan Juriga popsal tak, že by mu nikdo aní kůrku nepodal :-), tak je na http://www.osel.cz/index.php?clanek=6247 .
Náklady na sanaci míst po těžbě uranu jsem převzal od Martina Sedláka, cituji jej: "v ČR náklady na odstranění škod po těžbě a zpracování uranu přes 50 mld. Kč (2002-2085)", ostatně stejné číslo 50 mld. Kč uvádí v diskuzi pod tímto příspěvkem: http://www.denikreferendum.cz/clanek/13261-odbornici-tandem-paces-drabova-vede-ceskou-energetiku-do-minulosti pan Tožička. Dovolím si předpokládat, že tito pánové určitě potřebné náklady nesnižují.
Pane Hadžiči, můžete mi prosím říci, kde se to, co jsem napsal nebo citoval z té studie Bloomberga o grid parity liší od informací, které jsou na Vášem odkazu na wikině?
V článku je velmi málo konkrétních faktů. Jednim z velmi mála je tvrzení, že: "Německo (které již dávno vsadilo na obnovitelné zdroje energie a odstavilo jenom letos 9 jaderných elektráren) elektrickou energii pro koncové zákazníky v poslední době zlevňuje". To ovšem není pravda, protože to co klesá je silová energie. A to v Německu a tím i u nás, protože jsme napojeni na německou burzu se silovou elektřinou. Naopak, jak v Německu tak i u nás cena elektřiny pro koncové zákazníky i průmysl roste díky dotacím na OZE a zdražováním udržení stability přenosové soustavy kvůli fluktuujícím OZE. Nejlevnější elektřina pro koncové zákazníky je ve Finsku a Francii, právě proto, že vsadily na jádro a nedošlo k excesům hlavně s fotovoltaikou, viz zde: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-25052012-AP/EN/8-25052012-AP-EN.PDF Nejdražší je naopak cena elektřiny pro koncové zákazníky právě v Německu. Podrobné vysvětlení, proč silová energie klesá (je to tím, že pro povině odebíranou fotofoltaiku není podstatná cena na burze, má zajištěnu mnohonásobně vyšší platbu dotacemi) a proč je to značně negativní jev, je vysvětleno zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika-kam-kracis-ceska-a-evropska-elektroenergetiko-p2h-/p_ekonomika.asp?c=A120523_195726_p_ekonomika_wag
Průšvih s fotovoltaikou není dán primárně tím, že dva roky trvalo, než ze podařilo snížit výkupní ceny, ale celkovým výkonem a velikosti dodávek. Jestliže řeknu, že by měla být fotovoltaika nějakou relevantní náhradou uhlí a jádra (tedy její podíl na produkci v desítkách procent), tak říkám, že budou extrémní dotace na ni (v absolutních číslech). Podrobněji zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-je-to-s-oze-hlavne-fotovoltaikou-a-dotacemi-na-ne

Pane Tožička, doufám, že jste si přečetl ten odkaz na Wikipedii od pana Šťastného. Několikrát na diskuzních stránkách v Deníku Referendum jsem vysvětlil rozdíl mezi Ústavem jaderného výzkumu, který je akciovou společností s majortním akcionářem společností ČEZ a mezi Ústavem jaderné fyziky Akademie věd České republiky, ve kterém pracuji. Jsem tedy stejně jako Václav Pačes zaměstnancem Akademie věd České republiky. Přesto nejen Vy znovu a znovu vždycky zopakujete, že jsem zaměstnancem Ústavu jaderného výzkumu a tedy ČEZ. Asi si opravdu myslíte, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Je mi jasné, že i tentokrát je vysvětlení zbytečné a ještě mnohokrát budete tuto lež opakovat. A zase budu muset pro ty, kteří nebyli přítomni této a předchozím diskuzím, toto vysvětlení znovu a znovu opakovat. Asi je zbytečné, když Vás poprosím, abyste si alespoň tohle už pro příště proboha ušetřil. Opravdu jsem si myslel, že humanitně vzdělaný a ještě k tomu deklarativně věřící člověk bude morálně alespoň na trochu vyšší úrovni. A bude se snažit diskutovat fakticky.
1) Pokud jsem správně četl ten příspěvek novináře, založený na rozhovoru s kolegou Pačesem, tak tam nic není o tom, že by se OZE měly zastropovat nebo nějak omezovat. Jen se říká, že je třeba zrušit velké dotace na elektřinu, která se z nich odebírá do sítě. Pokud budou OZE konkurenceschopné bez dotací, tak se pro ně žádné omezení neplánují. Jen kolega Pačes příliš nevěří, že bude možné u nás mít tak brzy více než 15 procentní podíl těchto zdrojů. Pokud ano, tak to bude fajn a bude míň fosilních zdrojů.
2) S konkurenceschopností obnovitelných zdrojů (hlavně fotovoltaiky) to opravdu není příliš žhavé, podrobnější polemika a odpovědí na prohlášení Martina Sedláka jsou zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-je-to-s-oze-hlavne-fotovoltaikou-a-dotacemi-na-ne Je tam i malé srovnání čísla uvedeného panem Tožičkou (tedy srovnání nákladů na nepřímé dotace do jádra a přímé dotace do fotovoltaiky) :-)
3) Podrobnější vysvětlení toho, jaký vliv mají dotace hlavně do fotovoltaiky na ceny silové elektřiny a elektřiny pro spotřebitel, jsou zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika-kam-kracis-ceska-a-evropska-elektroenergetiko-p2h-/p_ekonomika.asp?c=A120523_195726_p_ekonomika_wag a v diskuzi zde: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ceska-energetika-ma-vsadit-na-jadro-a-prestat-podporovat-oze-radi-odbornici#disc